Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 300. Gadstrup og Syv,

Ramsø Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/221; K. M. 116; M. Nr. 479; Lkm. 1/406; M. 160;
Hundrup: Præster ved Roesk. Dk., S. 77; Kbg. 1717.
Anm. De øverste Capellaner ved Roeskilde Domkirke vare indtil 1752 Sognepræster til Gadstrup-S., hvortil de kaldede nedenstaaende r. Capellaner. Naar dette begyndte, vides ikke; men 1584 nævnes Christen Jørgensen som Sp. i Syv.
———————————

1. 1600 [Hør. Roesk. . . .] Frederik Christophersen Knoff el. Knopf, f. 79; skal efter Giess. 2/2 75 være bleven Præst paa Møen; men det er vist en Forvexling med den yngre F. K., som 1670 blev Præst i Stege; siges at have været Cap. til Gadstrup og Vindinge.

2. (1608. 10). Niels Pedersen.

KS 2:5 (1869-71), s. 149.

3. o. 21/9 1619 [Hør. Roesk.] Oluf Christensen; [k. 1. Adv. (28/11) s. A. Roesk. Frue K.; see der].

4. o. 8/12 1619. Hans Pedersen Warde; [1620 K. Hvalsø-S.; see der].

5. o. 26/3 1620. Peder Hansen Tidsted; [27/3 1632 Ølsemagle-L.; see der]

6. o. 29/6 1632. Bertel Jensen Gyrstinge; [10/8 1633 Lidemark-B.; see der].

7. o. 14/9 1633. Hans Olufsen Bonde; [k. 24/1 1641 Hvedstrup-F.; see der].

8. k. 21/2 1641, o. 26/2, Erik Andersen Norbag; [1657 Snoldelev-T.; see der].

9. o. 4/11 1657. Frederik Ludvigsen Munthe, f. Borreby i Skaane 27; F. L. Hansen M., siden P. t. Christiansborg Slot; St. Kjøge 48; ~ Margrethe . . . , † c. 80; [† 25/10 1676; Lgst.].

KUM I, s. 213 (»Fridericus Ludovici Munthenius«); DanKir bd. III.2, s. 1135 (se nedenfor).

10. o. 19/2 1677. Balthasar Hansen Mahler; St. Roesk. 71; ~ Roesk. 9/9 84 Maren Hansdtr. Rhud af Roesk. Dk. ø. Cap.; see Johannes B. M., r. Cap. i Skagen; [levede 1701 sengeliggende og maalløs].

KUM II, s. 26 (»Balthasar Maler«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Sømme hrd. nr. 6.

11. 28/12 1700**. Jochum Bendtsen Paxdorph; St. Kbh. 90; 1 ~ Helle Fransdtr. Schrøder, f. 15/9 73, † 28/9 14; Lgst.; 2 ~ Mette . . . , levede i Ringsted 43; [† 1716].

KUM II, s. 173 (»Joachimus Baxdorfius«); DanKir bd. III.2, s. 1135 (se nedenfor).

12. 3/7 1716. Jens Maltesen Radier; [10/2 1731 Sørbymagle-K.; see der].

13. 29/8 1732, o. 5/11, Jørgen Larsen Widbye, f. Stuppendrup i Fyen 4/4 00; F. L. W.; M. Anna Sølling; St. Od. 21, Bacc. 22; C. 14/9 30, h.; ~ Roesk. 5/8 33 Anna Sophie Nicolaisdtr. Soell, f. Kjøge 21/1 08; F. N. S., Rdmd. og Toldinsp. i Kjøge; M. Anna Cahtrine Sørensdtr. Lyngbye af Roesk. Dk. 1. r. Cap.; 2 S., 5 D.; 2 ~ Etm.; [† 24/5 1742; Eptph.].

KUM II, s. 436, 443 (»Georgius Widbye«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Ramsø hrd. nr. 6; DanKir bd. III.2, s. 1134 (se nedenfor).

14. 29/6 1742, o. 31/10 [Hør. Kjøge 36] Jacob Ebbesen*, f. Kjøge 17/1 11; F. E. Jacobsen, Bgmstr.; M. Marie Cathrine Bruun; var først ved Viinhandelen; St. Roesk. 33; C. 39, h.; ~ 19/9 43 F. E., † 8/7 81; Eptph.; 1 S.; [† 22/12 1788; G. 3/1 490].

KUM II, s. 546 (»Iacobus Ebbonis fil.«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Ramsø hrd. nr. 60; DanKir bd. III.2, s. 1134 (se nedenfor).

15. 6/2 1789 [Græse-S. 11/5 87, o. 1/6] Gutzon Michael Münster, f. Staegaard, V. Hassing S., 17/10 55; F. Oluf M., Skriver i Kjær og Hvetbo Herreder; M. Christence Vium; St. Aalbg. 66, Bacc. 68; C. 4/10 69, h.; Hør. Kbh. 77; ~ Slangerup 5/6 88 Elisabeth Cathrine Bech, d. Slangerup 1/11 69, † Slangerup 17/1 30; F. Niels B.; 1 S., 3 D.; see C. J. Orsleff i Ørsted-D.; [† 5/9 1821; Lgst.; N. 412; E. 2/359 og S. 2/467].

KUM III, s. 263, 282 (»Gutzon Michael Münster«, 21 år gl.); DanKir bd. III.2, s. 1136 (se nedenfor).

16. 21/11 1821 [Rerslev-Vi. 4/5 04, o. 10/8] Eggert Christopher Broager, f. p. Baadesgd. i Lolld. 29/10 75; F. Hans Christ. B., kgl. Forv.; M. Christine Sophie Friedlieb af Mariager-H.-S.; St. Nakskov 94; C. 6/5 00, l.; ~ Stege 28/10 04 Sophie Magdalene Dorph, f. Stege 25/6 81, † Roesk. 7/6 54; F. Peter Hegelund D., Foged p. Møen; M. Ida Margr. Hansdtr. Schiern af Halsted-A.; 3 S., 1 D.; see N. C. Schultz i Rorup-G.; Johannes B. B. i Ørslevkloster-Ø.; [† 10/8 1840; E. 1/208 og S. 1/244].

17. 10/12 1840 [Sjelle-S.-L. 15/5 31] Christian Peter Christensen, f. Rand 1/2 96; F. Generalmajor Christ. Pet. v. C.; M. Kirstine Bang; St. Rand. 13; C. 25/4 17, l.; Adj. Rand. 25/7 20; Sp. Torning-L. 25/11 25, o. 1 Onsdag i Fasten (8/2) 26; ~ Rand 26/10 25 Christiane Borup, f. Rand. 10/11 03; F. Christen Nielsen B., Kbmd.; 1 S., 3 D.; [† 23/5 1854].

18. 31/8 1854 [K. Hvalsø-S. 24/2 32] Tycho Immanuel Christian Grove, f. Helsingør 24/12 96; F. Generalkrigscomm. Andreas Christian Gotthilf G., Kæmmereer ved Øresunds Toldkammer; M. Henriette Petronelle Jessen; St. Helsing. 17; C. 23/4 22, h.; p. Cap. Magleby-H. 8/1 23, o. 5/2; Sp. Nautrup-S.-V. 29/12 26; ~ 27 Cathrine Marie Lundvald, E. e. N. N., f. 15/8 99, † 30/6 64; F. Kbmd. i Helsing.; u. B.; [# 6/7 1864; † Roesk. 2/12 65].

19. 19/9 1864 [Nidløse 1/11 52, o. 3/12] Jens Vilhelm Leth, f. Farum 1/6 10; (Bdr. t. Henrik J. L. i N. Jernløse-K.); F. Peder L., Stud., Krksgr. og Skllrr. ss.; M. Anna Marie Tønning; St. Fdbg. 29; C. 7/7 35, h.; c. Adj. Vordingbg. 10/10 43 – 30/9 46; Adj. Aarh. 27/11 46; ~ 26/4 48 Laura Elisa Sophie Schytte, f. p. Tersløsegd. 11/6 24; F. Jstrd. Joh. Jac. Gottfred S., Amtsforv. i Vdbg.; M. Emilie Georgine Hansen; 1 S., 2 D.; [† 15/10 1876].

Elvius s. 138.

20. 20/1 1877. Carl Elias Holger Tuxen; see Vinkel-R.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 3, Københavns amt, udg. af Nationalmuseet 1946. Gadstrup Kirke, s. 1124-1136, Syv Kirke, s. 1137-1150.
Rørdam, Holger Fr.: Om de Roskilde Domkapitel tillagte Præstekald, navnlig Syv, Snoldelev og Kildebrønde. Kirkehistoriske Samlinger 2:5 (1869-71), s. 179-194.
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1128. Syv (Kirke-),

Ramsø Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift.

———————————
Anm. Sognet hørte til Roesk. Domcapitel og bestyredes af Capellaner eller Leiepræster. Dog nævnes ogsaa 1584 som Sp.
a. Jens Andersen, 2. r. Cap. til Roesk. Dk. c. 70, see der, blev 27/10 1572 kaldet af Kong Fred. II. til Sp. i Syv, men denne tog Kaldelsen tilbage, da han erfarede, at den Mand, som hidtil havde betjent Kaldet, vilde blive brødløs med Hustru og Børn (Ny khist. Saml. 5/187).
b. (1584). Christen Jørgensen. (KS 2:4 (1867-68), s. 405).
Senere blev det forenet med med Gadstrup; see der.
———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 3, Københavns amt, udg. af Nationalmuseet 1946. Syv Kirke, s. 1137-1150.
Rørdam, Holger Fr.: Om de Roskilde Domkapitel tillagte Præstekald, navnlig Syv, Snoldelev og Kildebrønde. Kirkehistoriske Samlinger 2:5 (1869-71), s. 179-194.