Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 664. Kjøge (St. Nicolai) og Ølsemagle,

Ramsø Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/35 og 215; L. P. B. 57; K. M. 110; M. Nr. 497; M. 156; Kbg. Kjøge 1645, Ølsemagle 1732.
Anm. Ølsemagle og Lellinge vare et Pastorat til 1555; fra 1555 til 1581 forenede med Kjøge; derefter igjen et Pastorat; 22/4 1663 paany forende med Kjøge; Lellinge var fra 19/3 1734 til 19/5 1738 forenet med Lellingekloster, siden Annex til Høielse.
———————————

1. 1536. Søren Mogensen; underskrev Ordinantsen 1537.

2. 1540. Morten Thomsen; Pr. (45); [levede endnu 6/8 1571; from og redelig].

3. 6/8 1557**. [2 r. Cap. Kbh. Frue K. c. 56] Søren Grønbech; [8/1 1574 Slotsp. p. Frederiksborg; see der].

4. 1571 [Herlufsholm c. 62] Rasmus Aagesen (Augustinus), f. Nestved; St. i Rostock 60–61; Pr. (84); [† 1589].

Helk I, s. 432 (»Erasmus Augustinus Haffniensis«); KS 2:3 (1864-66), s. 569-70; 2:4 (1867-68), s. 405; EM I, s. 175.

5. 1589 [Rtr. Helsing. 85] Mag. Søren Christensen Torndal; [k. 24/6 1590** Helsing. St. Olai K.; see der].

6. 1590 [r. Cap.* . .] Mag. Laurits Siversen (Sigvardsen) Lynge (Løng); Mag. Kbh. 13/7 02; ~ Dorthe Frantsdtr., † 16/4 16. .; [† 25/12 1612; Lgst.].

F-P s. 179 (»Laurentius Loengius«); KS 2:5 (1869-71), s. 149; PT 1:3 (1892), s. 129; DanKir bd. 3-1, s. 251 (se nedenfor).

7. 1612. Mag. Niels Simonsen Glostrup; Pr.; [1615 Helsing. St. Olai K.; see der].

8. 1616 [Birkerød c. 06] Mag. Christian Lauritsen Glob, f. 81; F. L. G., Bgmstr. i Kbh.; St. i Wittenberg 02; Mag. Kbh. 15/10 10; Pr. (20. 22); 1 ~ c. 05 Karen Richardsdtr. Hofmann, E. e. 1) Rasmus Lange, Bfgd. i Helsingør (Forældre t. Peder R. L. t. Helsing. St. Olai K.), 2) Jørgen Ryvold, Bgmstr. i Helsingør; F. R. Hoffmann; M. Anna Olufsdtr.; 1 D.; 2 ~ Johanne Hansdtr. Resen, † 21; F. Dr. H. Poulsen R. af Resen-H., Biskop over Sjællands Stift; M. Barbara Andersdtr.; vist u. B.; 3 ~ c. 22 Bodil Jensdtr.; 1 D.; 4 ~ Margrethe Braëm, † 33; 2 D.; see H. H. Pouch i Ringsted-B.; [† 22/6 1633; Eptph.].

F-P s. 253 (»Christiernus Laurentii Hafn.«); Helk I, s. 222; KS 2:5 (1869-71), s. 148 (Sp. i Birkerød); 4:3 (1893-95) s. 193 (provst 1622); HEB s. 5, 26; PT 1:2 (1881), s. 312-13; 2005, s. 209, 221; DanKir bd. 3-1, s. 230 (se nedenfor).

9. 1629** [Kbh. Frue K. 1 r. Cap., o. 7/4 24] Mag. Oluf Bendtsen, f. Landskrone (Coronensis); St. Roesk. 20, Bacc. 22; St. i Wittenberg 23, i Rostock s. A.; Mag. Kbh. 9/5 25; 1 ~ c. 26 Ingeborg Henriksdtr. Dringelberg, f. Malmø c. 07, † c. 31 (Lgst.); F. Henrik D.; M. Maren Balthsersdtr.; 3 B.; 2 ~ 14/1 34 Karine Anchersdtr.; [#? 1643; W. 1/96, 3/68; N. 52].

KUM I, s. 46, 57, 73 (»Olaus Bentsonius/Benedicti Coronensis«); Helk I, s. 165; PT 8:6 (1927), s. 188; DanKir bd. 3-1, s. 256 (se nedenfor).

10. k. 3/2 1643, E. f. B. 10/2 [P. t. Christiansborg Slotsk. 40] Mag. Christian Madsen Tausen el. Tausan, f. Kbh. . . . ; (Bdr. Hans M. T. i Finderup, t. Poul M. T., r. Cap. i Ølsemagle og t. Abelone M. T. ~ P. J. Bircherod i Lynge-U.); F. M. Poulsen, Kbmd. i Kbh., siden Rdmd. og Tolder i Slangerup; St. Hlh. 30, Bacc. 32; Mag. Kbh. 12/5 35; Sp. Lyderslev-F., o. 13/11 35; 1 ~ Anna Clausdtr. Jæger af Taarnby; 6 S., 3 D.; 2 ~ Mette Hansdtr.; u. B.; see J. P. Lynge og C. Poulsen, begge i Karrebæk; [Biskop i Stavanger 1661, o. 2/7; Dr. th. bullatus 68; † 80; berømmelig; deeltog 7/6 71 i Kong Chr. Vtes Salvning; W. 2/461; N. 598; Eptph.].

KUM I, s. 99, 111, 128 (»Christianus Matthiæ f. Tausanus, Hafniensis«); PT 8:6 (1927), s. 193; 12:6 (1951), s. 115; KS 2:1 (1857-59), s. 508 (»Christen Madsen Thausan«); 6:2 (1936-38), s. 480; 6:3 (1939-41), s. 161; KR nr. 5379, 7009; Herredagsdombog nr. 42, f. 79b-82a (7/5 1640); DanKir bd. 4, s. 1170 (Finderup kirke).

11. 7/6 1661, o. 26/7, Mag. Niels Enevoldsen Randulf; Pr. 62; [5/3 1665 Kbh. Hel. G. K.; see der].

12. 1665 [Slotsp. p. Antvorskov, o. 29/8 49] Mag. Erik Eriksen Pontoppidan, f. Bjergegd., S. Broby S., 21/1 16; (Bdr. t. Henrik E. P. i Veile-H., t. Laurits E. P. i Utterslev, t. Jacob E. P. i Dannemarre-T., t. Knud E. P. i Halsted-A. og t. Karen E. P. ~ O. Lauritsen i Marslev-B.); F. E. Knudsen, Forv. hos Rigsraad Chr. Holck; M. Anna Lauritsdtr. af Espe-V.; St. Od. 35; Mag. 43; Pr. . . . ; ~ 53 Cathrine Valentine el. Valentinsdtr. Køler af Kallundborg; 1 S.; 2 ~ Dr. og Prof. Jens Jensen Bircherod af Birkerød; [Biskop over Trondhjem Stift 10/1 1673, o. 18/6; Dr. th. bullatus 75; † 12/7 el. 12/6 78. „Alvorlig og omhyggelig. Efterlod som Biskop en stor Længsel, der vedvarede hos Børn og Børnebørn i mange Aar. Der fortælles, at han tog Billeder og Æbler med til Børnene paa sine Visitatser.“ „From, sagtmodig og stille; vilde gjerne hjelpe og tjene Alle, og sin Geistlighed meget god og beforderlig; blev derfor af Alle beklaget og begrædt“ (Melchior Augustinussens Huuscancellie; see Daae: Trondhj. Stiftshist.). Laa 55 i Proces med sin Hustrues Formyndere, to Borgere i Kallundborg om hendes rede Penge; W. 2/203; N. 464].

KUM I, s. 126 (»Ericus Erici Pontopidanus«); KS 6:2 (1936-38), s. 223.

13. 10/1 1673 [Herlufsholm, o. 29/1 68 ] Mag. Ole Christiansen Lüxdorph, f. Abrahamstrup (Jægerspriis) 11/6 46; F. C. Bollesen L., Forst. p. Hlh.; M. Maria Staprofsky; St. Hlh. 64; Hlh. 10/11 67*; Mag. 69; Pr. . . . ; ~ 7/9 69 Dorothea Eriksdtr. Torm af Kbh. Frue K., f. 52, † 75; 2 S.; [† 19/7 1676; gav (19/7 76) 200 Rd. til Kjøge Sk.; Eptph.].

KUM I, s. 319 (»Olaus Christiani Loxdorphius«); DanKir bd. 3-1, s. 233 (se nedenfor).

14. 1676 [P. t. Christiansborg Slotsk. 25/4 72] Mag. Emmike Andersen Nedergaard, f. c. 34; St. Roesk. 56; Mag. 75; Pr. . . ; ~ Kjøge 1/10 79 Anne Kohl, F. Johan K., Kbmd. i Køge; M. Sara Hansdtr.; 2 ~ 19/5 99 Jens Madsen i Bosede, † Helsing. 25/7 13; [b. 9/2 1692; Lgst.].

KUM I, s. 265 (»Emmicus Andreæ Nedergordius«); Kbg. Køge (1686-1715) opsl. 25 (begr.); DanKir bd. 3-1, s. 260 (se nedenfor).

15. 1692 [Værslev-J. 22/12 85] Jørgen Rasmussen Juel af Tolstrup-S., d. 7/11 58; St. Ringsted 75, Bacc. 76; Mag. Kbh. 4/5 92; Pr. . . . ; ~ c. 86 F. E. i Værslev: Maren Andersdtr. Aagaard af Ørum-V.-V., f. c. 47; 1 S., 2 D.; 3 ~ Etm.; [† 16/10 1693; Lgst.].

KUM II, s. 61, 71, 186 (»Georgius Iulius Erasmi fil.«); FAaW, s. 21; KlitVen s. 293-294; DanKir bd. 3-1, s. 263-64 (se nedenfor).
(31/10 1693. Mag. Otto Henningsen Schmidt, f. c. 56; F. H. Hansen S., Rdmd. i Bergen; St. Bergen 76, Bacc. 77, i Oxford 88, Leiden 89; [† 1693 før Ordinationen].)
                KUM II, s. 65, 73 (»Otho Henningi Smetius«); Helk II s. 237; Danske Kancelli: Kaldsbrev.

16. 9/12 1693 [Rtr. Ringsted 88] Mag. Christen Henriksen Blichfeldt af Aarh. Frue K., f. c. 64; St. Aarh. 82, Bacc. 84; Mag. Kbh. 4/5 92; Pr. 96; 1 ~ 19/9 94 F. E., † 22/1 07; u. B.; 2 ~ Kbh. Frels. K. 25/1 08 Anne Marie Andersdtr. Fjelsted, f. 87; F. vist A. F. Brygger i Kbh.; u. B.; 2 ~ Etm.; [† 1/2 1709].

KUM II, s. 116, 128, 186 (»Christianus/Christiernus Henrici Blichfeld«); FAaW, s. 21; FWDP nr. 664,16; DanKir bd. 3-1, s. 263-64 (se nedenfor).

17. 15/4 1709 [Crtr. Kbh., i. 14/3 03] Mag. Henrik Nielsen Hjerrild, f. Aalegd., Skræm S., 16/8 75; F. N. Ibsen H. til Slettegd.; M. Sidsel Mikkelsdtr. (Zimmermann), maaskee af Dronninglund; St. Aalbg. 93, Bacc. 94; C. 11/5 96, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 11/5 98 – 11/3 03; Rtr. Thisted 20/1 03; Mag. Kbh. 30/4 04; Pr. . . . ; ~ 19/3 10 F. E., † 11/9 13; u. B.; [† 3/9 1713; W. 1/440; N. 252].

KUM II, s. 196, 200, 292 (»Henricus Hierildius«); Borchs K. nr. 45.; E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 4; Nygaards sedler: Født.

18. 1/12 1713. Morten Hansen Haugaard, f. Søndersø p. Fyen 19/5 80; (Bdr. t. Mogens H. H. i Humble og t. Esther H. H. ~ J. M. Borreby, r. Cap i Nakskov-B.); F. H. H.; M. Hanne Hansdtr. Langholt; St. Od. 99, Bacc. 00; C. 22/12 01, l.; ~ 14 Karen Adsersdtr., f. Kbh., † 8/4 43; u. B.; [† 29/10 1740; i hans Tid gik Lellinge fra].

KUM II, s. 247, 253 (»Martinus Haugardius/Haugaard«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Ramsø hrd. nr. 5, 8.

19. 9/12 1740 [Kbh. Nic. K. 28/4 36 – 2/4 38] Mag. Hans Hansen Mossin af Randers, f. 78 el. 80; St. Rand. 98; C. 27/1 01, l.; Sp. Skuldelev-S. 22/9 09; Mag. 10; V.-Pr. 23; Pr. 27; Kbh. Trin. K. 22/6 31; ~ Anna Wissing, f. 90, † Skuldelev 4/9 59; 2 S., 6 D.; see Etm.; L. P. Roed i Herfølge-S.; C. C. Nannestad i Tjæreby-A.; S. M. Steenstrup i Haraldsted-A.; C. F. H. Poppe t. Helsing. St. Olai K.; (J. C. Schønheyder t. Kbh. Frue K.); [† 21/9 1755. Han blev afsat som P. t. Kbh. Nic. K., fordi han i en Præd. havde angrebet Catecheterne Balslev og Rehling af den pietistiske Skole; skulde desuden betale 350 Rdlr. ad pios usus; see H. d. Khist. 2/80; Hustrus Lgst. i Skuldelev K.].

KUM II, s. 240 (»Iohannes Ianus Mossin«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Ramsø hrd. nr. 24; DanKir bd. 2, s. 2595 (Skuldelev kirke).

20. 29/3 1754**, o. •/4, F. S. Mag. Søren Hansen Mossin, f. Skuldelev 2/12 26; St. Kjøge 44; C. 51; ~ Kbh. Frue K. 18/7 64 Cecilie Elisabeth Hørbye, f. c. 38, † Kbh. Trin. S. 12/12 99; F. Christen Christensen H., Brygger i Chrhvn.; M. Sidse Cathrine Jensdtr. Storp; 4 S., 2 D.; [† 20/6 1784].

KUM III, s. 39 (»Severinus Mossin«, 19 år gl.); Danske Kancelli: Kaldsbrev; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Ramsø hrd. nr. 50, i Kbh. amt, København nr. 499, Københavns byting nr. 2223; Kbg. Kbh. Trin. K. (1788-1805 D), opsl. 137 (enkens død).

21. 31/3 1784 [r. Cap.* 17/12 77, o. 18/3 78] Andreas Køhler, f. Helsing. 29/1 42; F. Niels Pedersen K., Bgr.; M. Johanne Bendtsdtr.; St. pr. Nybg. 61; C. 16/4 66, l.; Cat. Kbh. Holmens K. 71; ~ Anna Cathrine Seipf, f. 41, † 97; [† 2/6 1804; W. 3/420; N. 328].

22. 2/11 1804 [Nestved St. Mortens K. 15/4 96] Rasmus Fog af Høielse-L., f. 28/11 62; St. Hlh. 80; C. 13/10 85, n.; r. Cap her 6/11 89, o. 4/11; ~ 90 Johanne Henriette Müller, f. Kbh. 68, † 22/11 51; F. Jørgen M., Skrædermstr.; M. Ane Cathr. Velskou; 5 S., 5 D.; (see N. L. G. Rützou i Viby); [† 6/8 1817].

23. 22/11 1817 [Andenlærer v. Jonstrup Sem. 30/12 09] Tønnes Ditlev Roeskilde, f. Nykjøb. i S 15/9 82; F. Niels R., Kbmd.; M. Anna Marg. Hyphoff, vistnok af Nykjøb.-R.; St. Kbhs. Bgdsk. 97; C. 27/4 02, h.; Andenlærer v. Brøndby Sem. 1/10 s. A., tillige p. Cap. Brøndby V. og Ø. 13/4 08, o. 22/4; ~ 30/3 10 Birgitte Hammond, f. Kbh. 9/4 84, † Kjøge 26/8 44; F. Jstrd. Bastian H., Postmstr.; M. Anna Dorothea Reiersen; u. B.; 1 Adoptivdtr.; [† 6/12 1834; stiftede et Legat paa 7,500 Rdlr. for trængende Enker i Kjøge; Kirkegaardsmonument; E. 2/680 og S. 2/816].

DanKir bd. 3-1, s. 269 (se nedenfor).

24. 6/3 1835 [Nykjøbing-L.-E. 21/4 30] Peter Laurberg, f. Skanderbg. 17/2 83; F. Laurits L., Consumtionsforv., siden Toldkass. i Svendbg.; M. Ellen Cathrine Hatting af Hatting; St. pr. 99; C. 31/10 04, h.; Cat. Skanderbg. 17/7 16; Pr. 4/6 34; ~ Svendbg. Nic. K. 13/9 16 Cathrine Elisabeth Mürer, d. Svendbg. 13/7 87, † Kjøge 15/11 64; (Sstr. t. Johanne M. M. ~ C. Sundbye i Barløse); F. Johan Nicolai M., Distrchir.; M. Helene Johanne Bredsdorff af V. Skjerninge-U.; 1 S., 1 D.; [† 2/6 1856; E. 2/117 og S. 2/169].

Kbg. Svendborg Skt. Nikolai (1813-22) opsl. 63 (vielse); Kbg. Køge (1843-66) opsl. 31 s. 453 (enkens død).

25. 7/9 1856 [Cat. Helsing. 1/11 52] Carl Ludvig Christian Georg Gløerfeldt, f. Helsing. 15/9 12; F. Isak G., svensk Consul; M. Engelke Margrethe Charlotte Falbe; Pleiesøn af Ingenieurcpt. Quaade; St. pr. 31; C. 18/1 38, *l.; udenlands 38–39; igjen 43; Adj. Hlh. •/10 46 – 10/11 50; Sproglærer i Helsing.; Cat. Assens 25/3 51, o. 14/5; 1 ~ Altenkrempe i Holsteen 17/5 38 Harriet Cathrine Munk, f. Kbh. 29/5 17, † 23/9 60; F. Hans Frederik v. M., Cpt. v. andet Livregiment tilfods; M. Harriet Elisabeth Silberschildt; 1 S., 1 D.; 2 ~ 23/10 61 Charlotte Amalie Fisker, f. Kbh. 16/10 21; F. Kmhr. Hans F., Commandeur i Søetaten; M. Julie Frammery; u. B.; E. S. 1/372.

———————————

 

 

No 665. Sognecapellaner (fra 2/3 1742 residerende) i Kjøge og Ølsemagle.

M. 157; Lkm. 1/389.
———————————

1. 1551. Anders Lauritsen.

2. 1566. Jon Andersen.

3. 1585. Poul . . .

4. 158 . . Laurits Sivertsen el. Seiersen Lynge; [1590 Sp.*; see der].

5. 1590. Villads Hansen.

6. 1590 el. 91. Poul Andersen; [1591 Slagelse St. Mik. K.; see der].

7. 1604. Rasmus Mogensen Hjembæk, f. c. 79; ~ c. 06 Elisabeth Madsdtr.; 11 B., hvoraf 6 levede 29; see S. M. Lemvig i L. Hedinge-H.; [† 7/11 1629; Lgst.]

PT 1954, s. 290; DanKir bd. 3-1, s. 256 (se nedenfor).

8. 1629 [Kbh. Frue K. 1 r. Cap., k. 7/4 24] Mag. Oluf Bendtsen, tillige succederende Sp.*; see der.

9. 1633 [Valløby-T., o. 5/6 22] Hans Svendsen Aarhuus, f. Aarh.; St. Aarh. 16; ~ Vendel Christensdtr., f. Kbh. 88; B.; 2 ~ Etm.; [† 1637].

KUM I, s. 22 (»Iohannes Suenonis Cimber«); PT 8:6 (1927) s. 187; Kopskatten 1645, opsl. 87; DanKir bd. 3-1, s. 232 (se nedenfor).

10. o. 1/4 1637 (conf. 25/1 71). Peder Christensen af Skivholme-S. (1), f. 12/1 12; St. Aarh. 33, Bacc. 34; 1 ~ (45) F. E., b. 30/1 68; 2 ~ 25/11 68 Barbara Enevoldsdtr. Brochmann, f. c. 38, E. e. Ditlev Bertram, Bgmstr. i Kjøge; F. E. B., Bgmstr. i Kjøge; M. Margrethe Rasmusdtr.; 3 ~ M. Hansen her; [† 1671; Eptph.].

KUM I, s. 115, 123 (»Petrus Christiani, P. C. Schyuholmius«); PT 8:6 (1927) s. 193; 1991, s. 58; 2009, s. 153; Kopskatten 1645, opsl. 87; Danske Kancelli: Kgl. conf. af Kaldsbrev; DanKir bd. 3-1, s. 232 (se nedenfor).

11. 3/2 1665**. Christopher Hansen; maaskee St. Kbh. 56; [fmtl. † el. forflyttet 1669].

KUM I, s. 265 (»Christophorus Iohannis Frislevius«).

12. 26/11 1669** (conf. 9/8 70). Mads Hansen Kiøbenhavn; vist St. Kbh. 67; 1 ~ 19/6 72 Barbara Enevoldsdtr. Brochmann, E. e. P. Christensen her, † 17/1 73; 2 ~ Cathrine Jensdtr., b. 19/9 89; (Sstr. t. Mourits J. i Birkerød); F. J. Mouridsen, Byfoged i Kbh.; M. Kirsten Andersdtr.; [b. 6/6 1690].

KUM I, s. 340 (»Matthias Iohannis Hafniensis«); PT 2009, s. 153; Danske Kancelli: Kaldsbrev, kgl. konf.; Kbg. Køge (1686-1715) opsl. 25 (hans og hustrus begr.); E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 27; DanKir bd. 3-1, s. 232 (se nedenfor).
Udgår her, se Snoldelev-T. 13. ? c. 1690. Mandrup . . . . ; ~ Ingeborg . . . , † 11; [† c. 1697].

14. 7/6 1690 [r. Cap. Frederiksborg-H.-H. 84] Søren Olsen Ørsted; F. Mag. O. Sørensen af Ørsted-E., Rtr. i Rand.; St. Rand. 69; Hør. Kbh. (80); ~ 23/9 90 Beate Nielsdtr., E. e. H. C. Creutz, Berider i Frederiksbg.; [b. 12/3 1709].

KUM II, s. 15 (»Severinus Olai Ørsted«); Danske Kancelli: Kaldsbrev; Kbg. Køge (1686-1715) opsl. 26 (begr.).

15. 20/4 1709 [Hør. Kjøge (07)] Jørgen Hervig, f. Kjøge 23/4 84; St. pr. 00, Bacc. 01; C. 4/10 03, n.; ~ Od. St. Knuds K. 30/12 21 Karen Jacobsdtr. Becker, E. e. J. K. Holmer i Korup-U., † 39; 1 S., 1 D.; [† 17/12 1732].

KUM II, s. 258, 263 (»Georgius Hervich«); Kbg. Od. Skt. Knuds K. (1698-1741) opsl. 47 (vielse).

16. 23/1 1733 [Fp. . .] Mag. Christopher Nielsen Røeg, f. Trondhj. 7/7 77; F. N. Hansen (Steen) i Steinsøysund p. Smøla, Nordmøre; M. Margrethe Gabrielsdtr. Røg; St. Trondhj. 94; C. 19/4 98, illum.; Mag. 10; O.; [† 26/6 1757].

KUM II, s. 203 (»Christophorus Nicolai Røg«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Ramsø hrd. nr. 22; NST 20 (1966), s. 222, 223.

17. 5/8 1757, o. c. 8/9, Hans Otto Sørensen Foss; [6/1 1758 Emmerlev; see der].

18. 17/12 1758 [p. Cap.* 27/9 48, o. 2/10] Albert Severin Curtius, f. Egebjerg, Kirkeby S., 18/10 10; F. Ritmestr.; St. Od. 28; C. 25/9 38, n.; ~ Kjøge 8/11 58 Karen Jensdtr. Holm, f. Kjøge, † Marstal •/2 07; (Sstr. t. Hans J. H. i Marstal); F. J. Hansen H., snedker i Kjøge; M. Karen Kluncher; u. B.; [† 1761].

KUM II, s. 496 (»Albertus Curtius«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Ærø hrd. nr. 49, 58.

19. 18/12 1761, o. 17/3 62 [Cat. Nykjøb. i Sjælld.] Frants Clausen Reenberg; [20/10 1773 Præstø-S.; see der].

20. 30/3 1774, o. 13/5 [D. p. C. . . .] Jens Winther Bentzon; [23/11 1777 Kbh. Frue K. 2 r. Cap.; see Gladsaxe-H.].

21. 17/12 1777, o. 18/3 78 [Cat. Kbh. Holmens K. 71] Andreas Køhler; [31/3 1784 Sp.*; see der].

22. 26/5 1784, o. 23/6, Mag. Nicolai Ulrich Bach; [14/8 1789 r. Cap. Aalbg. Frue K. og Sp. S. Tranders; see Søllerød].

23. 6/11 1789, o. 4/11, Rasmus Fog; [15/4 1796 Nestved St. Mort. K.; see Sp. her].

24. 20/5 1796, o. 8/7 [Hør. Hlh. 91] Jacob Gjellerup; [3/5 1805 Korsør-T.; see der].

Nedlagt efter Rescript 29/7 1803.

———————————

 

 

No 666. Ordinerede Catecheter i Kjøge.

[Ramsø Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

———————————

1. 6/1 1809, o. 1/3, Tycho Fuhr; [7/10 1818 r. Cap. Aalbg. Frue K. og Sp. S. Tranders; see der].

2. 24/2 1819, o. 2/4, Andreas Winge; [4/4 1832 Nysted-H.; see der].

3. 3/8 1832, o. 26/10 [c. Adj. Roesk. 1/10 30; Adj. ss. 21/5 31] Peter Martin Malling Storm; [12/4 1841 Vetterslev-H.; see der].

4. 10/7 1841, o. 25/8, Christopher Nyrop; [30/6 1848 Holmsland; see Udby i S.].

5. 2/9 1848, o. 3/11, Frederik Carl Christian Vilhelm Ludvig Breinholm; [19/2 1850 Cat. Kbh. Frelsers K.; see Søllested].

6. 19/2 1850 [Cat. Kbh. Frelsers K. 17/5 47] Halfdan Valdemar Holstein; [5/5 1855 Laurbjerg-L.; see Agri-E.].

7. 11/7 1855, o. 12/9 [Skllrr. p. Christiansø 49] Caspar Marcus Frederik Høegh; [6/11 1861 Hurup; see der].

8. 18/1 1862, o. 9/4 [Lærer v. Søetatens Dgsk. i Kbh. 58] Johan Peter Oluf Korff, f. Gjedesby p. Falster 5/5 26; F. Johan Hartvig K., Skllrr. og Ksgr.; M. Karen Cathrine Lassen; St. Nykjøb. 46; C. 13/6 55, h.; vic. Lærer v. Aarh. Cathedralsk. 55–57; ~ 29/12 58 Johanne Dorothea Møller af Thoreby, f. Kjøbelev 16/4 28; (68) u. B.; [21/5 1872 Lime-H.; 23/3 1877 Mørke].

9. 7/10 1872, o. 23/10, Johan Henrik Petersen; [22/1 1877 Kbh. Fred. Hosp. o.s.v.; see der].

10. 21/6 1877, o. 21/11, Søren Mikkelsen Sørensen, f. Aarslev v. Aarh. 8/8 43; F. Mikkel S., Gdeier; M. Maren Jacobsdtr.; St. pr. 64; C. 26/6 72, h1.; Best. af Rødkilde Høisk til 1/11 73; Lærer v. Ordrup Høisk.; ~ 6/10 72 Pouline Sjøholm, f. Vadstena 29/11 46; F. Magnus Per S., Maler; M. Ingeborg Jacobsen.; [† p. Communehosp. i Kbh. af en Lamhed i Underlivet 4/4 1878].

11. 30/6 1878, o. 30/10, Ove Emil Gottlieb, f. Roesk. 30/3 54; F. Vincens Ernst G., Apoth.; M. Camilla Eegholm; St. Roesk. 71; C. 22/6 77, l.; ~ 1/11 78 Justine Østerberg, f. Præstø 14/4 50; F. Gustav Adolph Ø., Skomagermstr.; M. Maren Nielsen.

———————————

 

 

No 667. Tydske Præster i Kjøge.

[Ramsø Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift]

Nye khist. Saml. 3/1 175.
———————————

1. 1639. Joachim Schlotoue; drog tilbage til Tydskld. c. 1642.

2. k. 4/6 1642, E. f. B. 9/6, Justus Teichmejer; blev anklaget af Bgmstr. og Raad for Indgreb i Sp. O. Bendtsens Embede; ved Dom 11/8 42 blev hans Kaldsbrev kjendt usandfærdigt; fik Benaadning 13/12 s. A.; hvorlænge han var der, vides ikke. Siden findes ingen ansat.

KS 2:1 (1857-59), s. 507 (»Just Teichmejer«); 6:2 (1936-38), s. 480.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Note:

(1) Wiberg i Supplementsbindet: »Kaldes ogsaa P. C. Bavelse, altsaa vist fra Bavelse-S.; St. Hlh. 29.« Dette er ikke rigtigt. For det første blev P. C. Bavelse student fra Herlufsholm i 1624, ikke i 1629, og for det andet oplyser A. Petersen i Kjøge Byes Historie (Kbh. 1888, Aktstykker s. 113) at »Hr. Peder Christensen Skifholm, Medtiener udi Ordet udi Kjøge«, solgte en gård med sin hustru den 18. sept. 1665. Dette fremkommer også i nedennævnte artikkel i PT 2009, samt 1991 s. 59. Denne P. C. er født i Skivholme 12. jan. 1612 og blev student fra Århus skole i 1633.
 

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 3, Københavns amt, udg. af Nationalmuseet 1944. Køge S. Nikolai Kirke, s. 166-271, Ølsemagle Kirke, s. 1255-1266 (udg. 1946).
J. P. Skou: Oprindelse og udvikling af den gamle lærde slægt Brochmann gennem mere end 150 år. Personalhistorisk tidsskrift, 2009, s. 153. (Om r. kap. nr. 10 og 12).
Rørdam, Holger Fr.: De tydske Menigheder i Danmark i 17de Aarhundrede: Kjøge. Kirkehistoriske Samlinger 2:3 (1864-66), s. 174-177.
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1386. Ølsemagle og til 1734 Lellinge,

Ramsø Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift.

Danske Kancelli: Annecteringsbrev 22/4 1663, konf. 1670; Kbg. Ølsemagle 1732, Lellinge 1734.
Anm. Ølsemagle og Lellinge vare et Pastorat til 1555; fra 1555 til 1581 forenede med Kjøge; derefter igjen et Pastorat; 22/4 1663 paany forende med Kjøge; Lellinge var fra 19/3 1734 til 19/5 1738 forenet med Lellingekloster, siden Annex til Høielse.
———————————

1. 15 . . Mogens Hansen; [† 1555; derefter forenede med Kjøge til 1581; det blev bet. Legatum 1583-84].

KS 2:6 (1872-73), s. 620.

2. 1581. Søren Jespersen. Lellingerne fik 25/5 81 Brev om, at annamme ham; men den ved kgl. Skrivelse 5/6 s. A. nedsatte Comm. kom til det Resultat, at Sognene igjen skulde være hver for sig, thi 22/6 81 udgik Kongebrev om L. og Ø., at disse Sogne havde en lang Tid været sammen, men havde nu givet hver sin Præst Kald, og, skjøndt det var smaa Kald, tilstodes det dem, hver at beholde sin. Naar de igjen forenedes, er ubekjendt; [var her endnu 1610].

KS 2:4 (1867-68), s. 405; 2:5 (1869-71), s. 149.

3. 16 . . Anders Jensen; [afsat 16 . . ; siden (23) Pedel ved Universitetet; † 36].

4. c. 1617. Mogens Jensen Gad; [8/12 1619 Vollerslev-G.; see der].

5. 1619. Knud Jensen.

6. o. 3/5 1626. Diderik Knudsen, f. Kbh.; St. Roesk. 23; [fmtl. † el. forflyttet c. 1632; nævnt 1628 paa en Liste over drikfældige Præster i Sjællands Stift].

KUM I, s. 62 (»Dietericus Canuti Hafniensis«); PT 8:6 (1927) s. 189; KS 2:6 (1872-73), s. 385.

7. k. 27/3 1632 [Gadstrup-S., o. 26/3 1620] Peder Hansen Tidsted; kaldes Sp. til Lellinge og Cap. t. Kjøge-Ø.; f. c. 90; maaskee St. Helsing. 17; ~ Marie Marcusdtr.; 2 S., 2 D.; [† 29/7 ell. 19/7 1654; Lgst.].

KUM I, s. 27 (»Petrus Iohannis Tystad.«); DanKir bd. 3-2, s. 1265-1266 (se nedenfor).

8. o. 1/5 1654**. Peder Jacobsen; ~ Margrethe Jacobsdtr., som overlevede ham; 1656 synes Sognene igjen at være blevne forenede.

8b. 1654. Poul Madsen Tausen (Tausan); 1655 kaldt Medtjener til Ølsemagle; (Bdr. t. Hans M. T. i Finderup, t. Christian M. T., Sp.* og t. Abelone M. T. ~ P. J. Bircherod i Lynge-U.); F. M. Poulsen, Kbmd. i Kbh., siden Rdmd. og Tolder i Slangerup; St. Kbh. 46; [fmtl. † el. forflyttet c. 1660].

KUM I, s. 196 (»Paulus Matthiæ«); Wibergs personregister, s. 250 (Tausen); KS 6:2 (1936-38), s. 480; KR nr. 7009, 12/6 1655, AOL: opsl. 90.

9. k. 12/6 1660** [Aalbg. Hosp. til 57] Niels Pedersen Høvring; [15/5 1663 Ourø; see der].

Den 22/4 1663 igjen forenede med Kjøge og skal betienes af en Capellan, der tillige var Sognepræstens p. Cap.

10. c. 1663. Hans Haaber; ~ Johanne Gregersdtr. af Nordrup-F., † før 76; 1 S., 1 D.; [† før 1672].

E. Brejls skifteuddr.: Næstved byfoged, nr. 219.

11. (1672). Johannes Hansen Barchmann, maaskee af Branderslev; St. Kjøge 56; ~ Karen Rasmusdtr.; 2 D.; 2 ~ Etm.; [† c. •/2 1697; begik Leiermaal 64 og fik 22/9 68 kgl. Opreisning].

KUM I, s. 262 (»Ioh. Iohannis Barchmand«); KS 7:6 (1965-68), s. 572; Danske Kancelli: Oprejsning for leiermaal, ansøgning om oprejsning, efterfølgerens kaldsbrev, hvor han omtales som død; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Bjæverskov hrd. nr. 1 (nævnt som værge), Odense byfoged nr. 1042.

12. 6/2 1697. Rasmus Olufsen; maaskee St. Aarh. 88; ~ F. E., † c. 21; [fmtl. † 1723].

KUM II, s. 163 (»Erasmus Olai Smetius«); Danske Kancelli: Kaldsbrev, sognepræstens ansøgning; Wibergs personregister s. 191 (Rasmus Olsen); Qvistgaard.

13. 18/3 1723. Hans Nielsen Schmidt; [18/3 1734 Asfærg-F.; see der].

14. 17 . . [Hør. Kjøge] Jørgen Jørgensen Farup af Farup; St. Ribe 00.

KUM II, s. 258 (»Georgius Georgij Farupius«); Achelis I, nr. 4170.

14. 3/6 1746, o. 8/6. Christian Frederik Hartvigsen Poppe; [2/8 1748 Helsing. St. Olai K., see der].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 3 Københavns amt, udg. af Nationalmuseet 1946. Ølsemagle Kirke, s. 1255-1266; bd. 6 Præstø amt (1933-35) Lellinge Kirke, s. 231-242.