Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 399. Hatting og fra 25/11 1803 (nu kuns ad interim) Torsted,

Hatting Herred, Veile Amt, Aarhuus Stift.

P. 22; L. P. B. 233; K.; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/109; Kbg. Hatting 1701, Torsted 1741.
Anm. Torsted, før til Hors. Hosp., blev ved Rescr. 26/8 1803 Annex til Hatting.
———————————

1. 15 . . Morten el. Peder Linnebrog (Lindenborg ?); see Etm.

2. 15 . . F. S. ? Morten (Linnebrog ?).

3. 15 . . Frants Lindenborg, udeladt af P.; om ham fortælles (Pont. Anm. 3/25), at han nogen Tid var ugift; men Bønderne truede med, at sætte ham af, dersom han ikke tog sin Formands Dtr.; han lod det komme an derpaa. See Etm.

4. (1584). F. S.? Jørgen Frandsen; [var her endnu 1620].

KS 3:2 (1877-80), s. 207; 5:2 (1903-05), s. 552; 3:2 (1877-80), s. 755.

5. c. 1625? [Rtr. Hors (21)]. Mag. Jørgen Mikkelsen (Rimmerslund); St. Od. 14, Bacc. 16; Mag. Kbh. 13/5 21; Pr. (40); ~ Kristine Sørensdtr. Glud af Glud-H. (F. S. Jørgensen); see Etm.; [† 1659].

KUM I, s. 14, 24, 50 (»Georgius Michaëlis Rimmerslund«); PT 1:3 (1882), s. 142; VejAar 1925, s. 47 (Præsterne i Hedensted).

6. k. 4/9 1659, o. 19/10, F. S. Jørgen Jørgensen*, f. •/1 26; St. Vibg. 44; Pr. 82, o. 6/3 83; ~ c. 61 Ellen Henriksdtr. Krabbe Pontoppidan af Veile-H., f. Od. 41, b. Hors. 9/6 24, Skifte 17/7 s. A., E. e. And. Brestrup i Horsens; 3 S., 7 D.; see Etm.; J. J. Krag i Engom; H. J. Hatting i Karise-A.; A. M. Stabye og A. V. Grove i Staby; J. J. Norup i Horsens; [b. 15/2 1709; var Ejer af Hatting K. fra 1690; Eptph.].

KUM I, s. 187 (»Georgius Georgij Hatting.«); Sixhøj nr. 167; P-Aarh. f. 7b, opsl. 10; f. 18a, opsl. 20; FAaW, s. 19; DanKir bd. 17, s. 1547, 1572-73 (se nedenfor).

7. 30/8 1695**. F. S. Jørgen Jørgensen Hatting; Hatting 30/12 93*; St. Kalundbg. 83; Pr. 10/10 14; ~ Sara Ludvigsdtr. Pontoppidan af Aarh. Dk., f. 22/6 83; u. B.; 2 ~ Cclrd. Sørensen; [b. 27/5 1738; var Ejer af Hatting K. til c. 1706].

KUM I, s. 125 (»Georgius Georgij Hattingensis«); DanKir bd. 17, s. 1547 (se nedenfor).

8. 18/4 1732*, o. 26/9 38, Hans Henriksen Hatting af Karise-A., f. 17/12 99; St. Kjøge 18; 1 ~ Ellen Hansdtr. Toxverd af Aarh. Frue K. r. Cap., f. c. 06, b. 16/7 40; 1 D.; 2 ~ 41 Anniche Cathrine Jacobsdtr. Steenstrup af Torrild-V., f. 19/5 18, b. Skanderbg. 4/3 82; 2 S., 8 D.; see P. A. Helms i Kristrup-H.; C. V. Brasch i Hillerslev-K.; C. Brøndsted i Horsens; (H. H. Laurberg i Hedensted; P. Laurberg i Kjøge-Ø.); [† 16/7 1763; W. 3/303; N. 227; Lgst.].

KUM II, s. 418 (»Iohannes Henrici Hatting.«, 21 år gl.); Nygaards sedler: Børn, enkens begr.; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Skanderborg amt, Hjelmslev hrd. nr. 23; Skanderborg amt; DanKir bd. 17, s. 1575-76 (se nedenfor).

9. 2/9 1763 [Løsning-K. 20/2 61] Niels Simonsen Elkjær, f. c. 28; F. S. Nielsen E., Parykmager i Horsens; M. Maren Nielsdtr.; St. Hors. 49; Degn i Lerup-T. 54; Pr. (86); ~ Broust 4/9 61 Anna Margrethe Jacobsdtr. Rosenkilde, f. Holbæk 13/11 23, † 16/10 89; (Sstr. t. Ingeborg J. R. ~ V. C. J. Zoëga i Møgeltønder); F. J. R., Organist i Holbæk; 1 S., 1 D.; [# •/2 1790; † Kbh. Frue Sogn, 6/11 95].

KUM III, s. 94 (»Nicolaus Elkier«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Randers byfoged nr. 1377; Gejstl. sk. i Vejle amt, Hatting hrd. nr. 52; Skanderborg amt, Voer hrd. nr. 69; Nygaards sedler: Degn, vielse, datter, søn, testamente, hustrus begr., provst; FWDP 399,09; DanKir bd. 17, s. 1555 (se nedenfor).

10. 29/8 1788*, o. 10/2 90, Hans Rosendahl*, f. Hors. 5/9 56; F. Peder R., Skomgr.; M. Ane Marg. Hansdtr. Korning; St. Hors. 78; Hør. ss. 80–82; C. 8/1 88, n.; Cons.-Rd. 10/2 40; ~ Hatting 22/3 91 Geske Kirstine Thorup af Løsning-K., f. 3/12 64, † Hors. 6/11 50; 5 S., 5 D.; see Laurits R. i Urlev-S.; F. C. J. Petersen i Stouby-H.; (C. G. H. Brammer i Viby-T.); [† 18/6 1843. „Agtet som Menneske, hædret som Embedsmand, mønsterværdig som Huusfader, gik Oldingen til Hvile . . . Hans gjæstfri og venlige Bolig, der velvilligt aabnede sig og modtog saa saare Mange, baade Ældre og Yngre, lever i deres Erindring, som her tilbragte mangen glad og lykkelig Time.” (Hors. Avis). „Gartner, Snedker og ideligt beskjæftiget med en Mængde forskjellige Gjenstande for sine forskjellige Interesser og Færdigheder, efterlod han sig tillige en overordentligt stor Portraitsamling, som nu eies af den Søn (Erik Peter R.), som er (var) Rtr. i Nykjøb.; ligeledes en stor Conchyliesamling.” B. D. G. 1/162; byggede ny Hovedbygning til Pg. 1790].

Nygaards sedler: Vielse, børn; DanKir bd. 17, s. 1550 (se nedenfor).

11. 18/9 1843 [Vammen-B.-L. 16/4 28, o. 26/6] Johan Henrik Zahrtmann af Vibg. Sortebr. K., f. 11/4 00; St. Vibg. 17; C. 14/1 22, l.; Overlærer ved Søetatens Sk. 24; ~ 11/9 33 Marie Dorothea Poulsen, f. Aalbg. 2/12 11, † Kbh. 29/12 58; F. Hans P., Lærer v. Aalbg. Frue Kirkesk.; M. Mette Sophie Bergmann; 4 S., 5 D.; see Jacob N. Z., r. Cap. t. Aarh. Frue K. o.s.v.; C. H. E. Jacobi i Grenaa; [† 8/10 1867].

Sixhøj nr. 1609.

12. 12/9 1868 [Norup 29/7 54, o. 20/9] Hans Abel Leonard Hansen, f. Kbh. 23/2 16; F. Carl Møller H., Lands-Over- samt Hof- og Statsrets-Proc.; M. Viveke Marg. Melbye af Middelf.-K.; St. Kbh. 34; C. 27/4 40, l.; c. Adj. Kold. 8/4 43; Rand. 2/11 44; Adj. ss. 26/9 47; ~ Veilby i F. 17/8 47 Bolette Helene Holm, f. Rand. 29/11 20; F. Pet. Smith H., dengang Toldbetj., tidligere Kbmd. i Middelf.; M. Anna Barb. Høegh; (hun var Pleiedtr. af Pst. Ascanius i Veilby i F.); 3 S., 3 D.; [# 1/6 1877].

13. 26/7 1877. Ascan Carl Holm; see Tem.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 17, Vejle amt, udg. af Nationalmuseet 2013. Hatting Kirke, s. 1547-1583, Torsted Kirke, s. 1597-1626.