Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 577. Karise og Alslev,

Faxe Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/27; L. S. 1/2; L. P. B. 61; K. M. 37; Lkm. 1/512; M. 85; Kbg. 1661.
———————————

1. ? 15 . . Claus . . . ; see R. C. Charisius i Nykjøb.-R.

2. (1557) [Degn i Endeslev] Hans Knudsen; see Etm.; [† 1570].

3. 1570. F. S. Niels Hansen*; [† 1623; T. 300].

KS 2:4 (1867-68), s. 403; 2:5 (1869-71), s. 147.

4. o. 21/4 24, Hans Knudsen, f. Jydld.; maaskee St. Od. 22; [† 1640].

KUM I, s. 54 (»Iohannes Canuti Cimber«); PT 8:6 (1927), s. 188.

5. k. 17/1 1641 [Ruds Vedby, o. 31/8 31] Niels Pedersen Slagelse; St. Helsing. 25; Pr. (52); 1 ~ (45) Margrethe . . . , † 58; 2 ~ 13/11 59 Anna Pedersdtr. Munch; (mindst) 1 S., 3 D.; see P. C. Munk i Strøby-V.; J. J. Rud i Snoldelev-T.; P. N. Karise i Strøby-V.; (Margrethe J. Munch 1 ~ T. J. Winsløv i Vammen-B.-L., 2 ~ P. H. Paludan i Rørby; Anne J. Munch ~ P. R. Horsens i Ølby-A.-F.; Kirsten J. Munch ~ M. P. Karmark i Tim-M.); [levede endnu 3/9 1670; † 16 . .].

KUM I, s. 72 (»Nicolaus Petri Slaglosiensis«); PT 8:6 (1927), s. 191; KS 2:1 (1857-59), s. 505; 6:2 (1936-38), s. 479; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Stevns hrd. nr. 14; Viborg amt, Sønderlyng hrd. nr. 8; Kopskatten 1645, opsl. 62; Danske kancelli: C. C. Drejers kaldsbrev, konf. 3/9 1670.

5b. 29/11 1669**. Christen Carstensen Dreyer; [29/1 1673 Valløby-T.; see Herfølge-S.]

6. o. 23/10 1670** [Hør. Vordingbg.] Niels Pedersen; maaskee blot Capellan.

7. c. 1673. Mag. Hans Christensen Muhle; St. Aalbg. 67, Bacc. 70; Mag. Kbh. 12/5 75; ~ c. 78 Susanne Kjeldsdtr. Schytte af Kongsted, f. c. •/7 61; 3 S.; 2 ~ Etm.; [† c. •/9 1684].

KUM I, s. 342 (»Iohannes Christierni Mule«), II s. 613, 614 (Tillæg); Efterfølgerens kaldsbrev af 29/9 1684 (konf. 1690), hvor han oplyses død; Kbg. Karise (1681-1745) opsl. 98 (hustrus nekrolog).

8. 29/9 1684, kgl. conf. 4/10 1690 [Rtr. Ystad] Mag. Rasmus Blad; St. Christianstad t. Lund . . ; St. i Kbh. 82; Mag. Kbh. 11/6 84; ~ F. E.; 3 ~ Etm.; [† c. •/9 1695].

KUM II, s. 119, 129 (»Erasmus Blath/Blad Scanus«); Helk II, s. 76-77 (? Erasmus Castani Holstius); Danske Kancelli: Kaldsbrev.

9. 5/10 1695. Mag. Henrik Jørgensen Hatting af Hatting, f. 66; St. Horsens 85; Mag. Kbh. 11/5 06; 1 ~ F. E., † 7/6 24; 2 S., 1 D.; 2 ~ Mette Marie Pindsfeldt; 2 ~ Christian Jacobsen Lindam af Spjellerup, Forv. p. Holsteinborg; 1 D.; see Hans H. H. i Hatting; J. H. Olivarius i Ørslev-B.; [† 5/8 1729; Skifte 2/4 32].

KUM II, s. 140, 310 (»Henricus Georgii Hattingius«); Danske Kancelli: Kaldsbrev; Kbg. Karise (1681-1745) opsl. 98 (1. hustrus død); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Fakse hrd. nr. 6.

10. 14/9 1729 [Vemmetofte 22] Jens Jensen (Andersen?) Nested, f. Lynge 5/2 84; St. Kallundbg. 06, Bacc. 16; Hør. Kallundbg. i 6 Aar; C. 26/8 15, l.; p. Cap. i Aure (p. Nordmøre), Trondhjems St., 27/7 19, o. 4/8, – 21; 1 ~ Margrethe Pedersdtr.; 2 S; 2 ~ 40 Anna Dorthea Rodt, † 5/1 42; [† 1742; W. 3/967; N. 425].

KUM II, s. 315, 397 (»Ianus Andr. Nestved«, 21 år gl.); Erl. I, s. 422; NRA: Prost F. Schiørns Samling: "Den norske Kirkes Embeder og Præster 1700-1900"; Danske Kancelli: Kaldsbrev.

11. 2/3 1742, o. 6/6 [Cat. Kbh. Slotsk. 30] Hans Larsen Pedersen Lessøe, f. Faabg. •/6 10; F. P. L.; St. Faabg. 28, Bacc. 34; C. 36; udenlands 2 Aar; (r. Cap. Mariager og Sp. Vindblæs 41); ~ Slotsk. i Kbh. 20/6 39 Anna Margrete Hansdtr. Echsted, E. e. Simon Sørensen i Kbh., og † 14/3 98; 2 D.; [† 12/12 1744].

KUM II, s. 498, 551 (»Iohannes Petri Lessøe«, 22 år gl.).
(22/1 1745. Johan Storm; 26/2 1745 Vaage (Vågå), Aggershuus St.)

12. 26/2 1745 [Vaage (Vågå), Aggershuus St., 6/9 37] Herman Hermansen Treschow; [25/1 1754 Søllerød; see der].

13. 22/2 1754, o. 15/3, Mag. Frants Christian Rynning, d. Trondhj. Domk. 18/3 24; F. Johan Friderich Frantzen, Kok i Trondhj.; M. Ingeborg Christensdtr.; St. Trondhj. 42, Bacc. 43; C. 7/9 44, h.; Mag. Kbh. 4/8 61; 1 ~ Trondhj. 4/7 54 Elisabeth Ulfers, f. c. 35, † 22/1 60; 1 S.; 2 ~ Kbh. Hel. G. K 20/4 61 Anna Elene (Helene) Ølgod, f. 42, † Kbh. 27/10 23; 1 S.; 2 ~ Kbh. V. Frue K. 23/9 78 Jens Mylius, Brøgger; [† 18/9 1763, efter at have prædiket s. D.].

KUM III, s. 21, 219 (»Franciscus Rønning/Franciscus Christianus Rynning«, 22 år gl.); NST 4 (1934), s. 222; OST, s. 125 (der opgiver forkerte forældre); Kbg. Trondh. Domk. (1713-28) opsl. 228 (dåb), (1729-69) opsl. 237 (1. vielse); Kbg. Karise (1746-1814) opsl. 38 (begr. 39 år gl.); Kbg. Kbh. Frue K. (1775-1813 V) opsl. 14 (enkens 2. vielse); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Fakse hrd. nr. 50, 52; Trondheim byfoged, skifteprot. (1737-42), opsl. 189 (fars skifte); Richter II, s. 783 (enkens død).

14. 13/1 1764 [Skp. 62] Didrik Clausen Funch; [7/12 1769 Soderup-E.; see der].

15. 19/1 1770, o. 27/1, Daniel Gottwalt Hansen Reimer, f. Kbh. •/4 42; F. H. R., Bgr.; M. Marg. Bergen; St. Kbh. 61; C. 23/7 65, h.; ~ 19/6 70 Ellen Cathrine Arboe, f. c. 30, † Kbh. 08; [† 16/10 1786].

16. 15/12 1786 [Endeslev-V. 14/1 84, o. s. D.] Alexander Zoffmann, f. Sønderborg 16/2 49; F. Alexander Z., Bgmstr.; M. Magdalena Hansdtr. Thomsen (Flensborg) af Adserballe; St. Od. 70; C. 12/6 77, n.; 1 ~ Anna Eleonore Fock, f. c. 48, † 91; u. B.; 2 ~ Martha Marie Stein af Kvislemark-F., d. 20/3 70, † Karise 30/1 56; 5 S., 3 D.; see Johannes S. Z. i Hersted-Ø.-V.; [† 15/1 1822; er upaatvivleligt den Nabopræst, om hvem Biskop Mynster (Meddelelser S. 147) siger, at han var saa tyk, at naar han og Biskop Balle skulde kysses (!), maatte de gaae paa Siden af hinanden, saa at Maverne ikke mødtes, og saa doven, at han ikke engang havde gidet gaae over Gulvet, for at see Cometen af 1811, uagtet den kunde sees fra Vinduet i Dagligstuen].

PT 14:3 (1961), s. 32-33.

17. 10/4 1822 [Stiftspr. Christiansand 5/11 11] Hans Engelhart; [4/6 1831 Ballerup-M.; see der].

18. 10/8 1831 [Endeslev-V. 26/6 12, o. 7/7] Christian Thaning, f. 15/1 81 (Bdr. t. V. Thaning i Hunseby og t. A. Thaning i Lyderslev-F.); F. Kmrd. Terkild T., Godsforv. v. Vemmetofte Kloster; M. Elisabeth Dorothea Cathr. Lyngbye af St. Hedinge r. Cap.; St. Vdbg. 99; C. 9/7 04, l.; ~ 4/10 15 Anna Christine (Nancy) Bræstrup, f. 5/4 88, † 2/10 54; F. Dr. Tycho B., Stiftsphys. i Maribo; M. Elise Christine Høier; 4 S., 4 D.; see Terkel T. i Hellested; [† 11/12 1851].

19. 13/3 1852 [Valløby-T. 16/8 33, o. 9/10] Christian Peter Gudzon Mynster, f. Kbh. 15/8 04; F. Prof. med. Ole Hieronymus M.; M. Anna Christine Liebenberg; St. Kbhs. Bgdsk. 23; C. 21/4 31, l.; 1 ~ 20/11 33 Caroline Elisabeth Rasmussen, f. Hillerød 26/8 07, † 8/2 42; F. Kmrd. Erik R., Staldskrvr. ved det frederiksborgske Stutteri; M. Anna Kirstine (Christine) Bech; 2 D.; 2 ~ 12/4 45 Christella Frederikke Lovise Bang, f. Kbh. 14/5 15, † 10/5 60; F. Cfrrd., Dr. og Prof. med. Oluf Lundt B.; M. Henriette Lovise Aamodt; 1 S., 2 D.; see L. J. Jensen i Laurbjerg-L.; [# 13/12 1876; † Kbh. 6/11 77; Beboerne havde 11/8 73 samlet et Legat, som overraktes ham. Renterne af Legatet, som skal bære hans Navn, uddeles til Trængende i Pastoratet. See D. T. 73/226; E. S. 2/430].

20. 8/3 1877 [S. Høirup-Aa. 18/4 74] Vilhelm August Esmann; see Faxe Cap. p. l.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 6, Præstø Amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Karise Kirke, s. 469-487, Alslev Kirke, s. 488-492.