Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 225. Endeslev og Vraaby,

Bjeverskov Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/90; L. P. B. 171; K. M. 32; Lkm. 1/572; M. 123;
Kbg. Endeslev 1658 (÷ 1700), Vraaby 1707.
———————————

1. (1543). Jeppe Hansen; hans Navn fantes tidl. paa en Degnestol fra 1553.

DanKir bd. 6, s. 349 (se nedenfor).

2. 1564**. Niels Olsen; [† c. 1608; hans Navn fantes 1575 paa en Stol i K.].

KS 2:4 (1867-68), s. 403; 2:5 (1869-71), s. 146 (note 2); DanKir bd. 6, s. 349 (se nedenfor).

3. 1608. Oluf Olufsen Jernløse; [† 1616; hans Navn paa Prædikestolen i Vraaby 1610].

KS 2:5 (1869-71), s. 144, 146; DanKir bd. 6, s. 355 (se nedenfor).

4. k. 15/9 1616, o. 8/1 17 Tidemann Hansen Førslev; St. i Kbh. (10); ~ Anne Jensdtr., † c. 85; (45) 1 D.; [† 1649].

F-P s. 263 (»Tileman . . . «); PT 8:6 (1927) s. 184; Kopskatten 1645, opsl. 55.

5. 1/5 1649 [p. Cap.* k. 8/9 46 el. r. Cap. Herfølge-S.] Laurits Jacobsen Lunge (Lange? Lynge?); vist ~ F. D. . . . Tidemannsdtr.; see Etm.; [† 1680; hans Navn paa Alterkalken 1658].

DanKir bd. 6, s. 348 (se nedenfor).

6. 29/7 1675*, o. 77, F. S. Tidemann Lauritsen Lend; St. Roesk. 70; 1 ~ Anna Kirstine Bosel, b. 2/3 88; 3 D.; 2 ~ Else Andersdtr. Bosel, b. 21/3 07, vist Sstr. t. Andr. Andersen B., Eier af Herlufstrup; 4 S., 5 D.; see L. Christensen i Terslev-Ø.; Laurits T. L. her; B. P. Mahler i Veilø-E.; C. C. Lemvig i Haarlev-H.; [† 27/1 1719].

KUM I, s. 21 (»Thidemannus Laurentij Loendius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Bjæverskov hrd. nr. 4, 19, 57.

7. 21/9 1715**. Caspar Christensen Lemvig; [2/5 1727 Haarlev-H.; see der].

8. 23/9 1727. Frederik Christian Birch; F. Niels B., isl. Kbmd. i Kbh.; St. pr. 14, Bacc. 15; ~ 27/8 27 Elisabeth Johansdtr. Schrøder af Helsing. St. Olai K., f. 94; u. B.; 2 ~ Etm.; [b. 20/6 1729; Eptph.].

KUM II, s. 383, 389 (»Fridericus Christianus Birch«, 17 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Bjæverskov hrd. nr. 64; DanKir bd. 6, s. 349-50 (se nedenfor).

9. 6/12 1729, o. 17/2 30, Laurits Tidemandsen Lend, f. her •/8 02; St. Sorø 21, Bacc. 22; C. 22/2 24; ~ 12/7 30 F. E., † 18/4 60; u. B.; [b. 18/4 53; Eptph.; hans Oldefader var Præst her].

KUM II, s. 437, 442 (»Laurentius Tidemanni Lend«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Bjæverskov hrd. nr. 95; DanKir bd. 6, s. 349-50 (se nedenfor).

10. 24/8 1753 [p. Cap. Vallø 13/2 50, o. 15/4] Hans Mathiesen Blad, f. Assens •/9 11; F. M. B., Skipper; M. Johanne Hansdtr.; St. Assens 30; C. 48; ~ 24/4 54 Maria Elisabeth Caspersdtr. Lemvig af Haarlev-H., d. her 10/5 22, † Herslev 23/12 88; 3 S., 2 D.; [b. 28/9 1764].

KUM II, s. 521 (»Iohannes Matthiæ Blad«, 21 år gl.).

11. 29/3 1765, o. 17/4, Jens Andresen Bille; [17/12 1783 Haarlev-H.; see der].

12. 14/1 1784, o. s. D., Alexander Zoffmann; [15/12 1786 Karise-A.; see der].

13. 22/12 1786, o. 20/12, Peter Lorents Wulff; [22/10 1795 Haarlev-H.; see der].

14. 22/10 1795 [r. Cap. Asminderød-G.-F. 12/10 92] Frants Dorph, f. Nakskov 65; F. Lieut. Johan Christian D., Byskrvr.; M. Maren Hansdtr. Trap; St. Nakskov 82; C. 8/1 87, h.; p. Cap. Asminderød-G.-F. 29/5 89, o. 5/6; ~ Hillerød 2/5 93 Augustine Margrethe Goos, f. 28/6 75, † 5/1 19; F. Andr. Jørg. G., Slotsforv.; M. Henr. Spurck; 2 S., 1 D.; [† 7/12 1801; Lgst.].

KUM III, s. 390 (»Franciscus Dorph«, 17 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Bjæverskov hrd. nr. 150; DanKir bd. 6, s. 350 (se nedenfor).

15. 29/1 1802 [Skp. 11/7 94] Theodor Lang; [20/3 1812 Spjellerup-S.; see der].

16. 26/6 1812, o. 7/7, Christian Thaning; [10/8 1831 Karise-A.; see der].

17. 21/9 1831 [p. Cap. Dalby-T. 14/4 26, o. 3/5] Carl Didrik Lorents Würtzen; [24/7 1846 Haarlev-H.; see der].

18. 14/9 1846, o. 21/10 [Cant. og Inf. p. Vallø 39] Ferdinand Schaumberg Müller, f. Kbh. 16/5 10; F. Jens Christ. M., Hosekrmr., siden Bud v. Sø-Ass.-Compagniet; M. Mariane Schaumberg; St. pr. 30; C. 9/5 37, h.; ~ 39 Actonia Caroline Hass, f. Ringsted 4/3 13; F. Peter Daniel H., siden Toldbetjent i Kbh. M. Elisabeth Wandler; [† 17/8 1851; E. 2/336 og S. 2/450].

19. 25/11 1851 [p. Cap. Høielse-L. 18/12 45, o. 46; Magleby-H. 15/7 47; Eiby-D. 18/11 48] Ove Frederik Mathias Hasselbalch Steenberg, f. Vallø 9/2 18; F. Etrd. Jørgen Fog S. af Knebel-R., Læge; M. Regine Magd. Knorr; St. Chrhvns. Bgdsk. 37; C. 29/10 44, h.; ~ 26/11 52 Caroline Raae, f. 29/8 24; (58) 2 S., 2 D.; [12/11 1873 Høielse-L.; fik som Vidnesbyrd om den Hengivenhed og Velvillie, som har hersket mellem ham og Menigheden, et Taffeluhr, en Sølvsukkerskaal og Flødekande; see D. T. 73/266].

20. 28/7 1873, o. Maribo 3/10 [Lærer v. Metropolitansk. 1/5 67; c. Adj. ss. 10/8 s. A.; Adj. ss. 12/9 68] Christian Emil Brunnemann, f. Kbh. 29/4 33; F. Kmrd. Theod. B., Toldforv. i Nysted, tidl. Premierlieut. i Jydske Jægercorps; M. Mathilde Henr. Antonie Rosted; St. pr. 51; C. 22/6 57, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 4/11 57 – •/11 59; Guldmed. for Besvarelsen af det theol. Priisspørgsmaal 1/10 58; theol. Manuduc.; Notar v. det teol. Fakultet 61–67; udenlands 63–64; Notarius ved theol. Ex. 61–67; concurrerede til en theol. Docentplads 66; ~ Ø. Ulslev 8/8 65 Sophie Marie Frederikke Dahlerup af Ø. Ulslev-G., f. 1/9 40, † Kbh. 28/5 13; (73) 3 D.; [5/5 1881 Borup-K.; Strøby-V. 14/4 87; # 15/11 1903, † Kbh. 31/3 1906].

Borchs K. nr. 671; Elvius s. 70; G-HF II, s. 190-191.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 6, Præstø Amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Enderslev Kirke, s. 345-350, Vraaby Kirke, s. 351-356.