Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1245. Ulslev (Øster-) og Godsted,

Musse Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift.

Rh. 1/437; M. S. 2-b/36; L. P. B. 31; Lkm. 2/542; Kbg. Ø. Ulslev 1645 (÷ 1741-89), Godsted 1791.
Anm. Her vare Præster af een Familie fra 1645 til 1791.
———————————

1. k. 12/5 1536. Mag. Jørgen Pedersen.

DKR s. 17.

2. 15 . . Anders . . . ; adelig; O.; [† 1570].

3. (1583). Peder Christensen, f. Jydld.; blev kaldt „Mussepræsten“.

4. (1608). Anders Pedersen Rhode; [† 1619].

5. 1619. [r. Cap. Nysted, o. 4/9 16] Oluf Nielsen Glob, f. 86; St. i Kbh. (08); [† 1635].

F-P s. 240 (»Olaus Nicolai Globeus (Clobæus)«); KS 3:5 (1884-86), s. 114 (»Olaus Nicolai«, 30 år gl.).

6. o. 3/7 1635 [Hør. Nykjøb. p. F. 2/7 32] Albert Andersen Bredal af Rudkjøbing-S., f. c. 09; St. Sorø 29; ~ Margrethe . . . , † 47; [† 26/10 1645].

KUM I, s. 96 (»Albertus Andreæ Bredalinus Langlandus«); KS 3:5 (1884-86), s. 128 (»Albertus Andreæ Bred.«, 25 år gl.); 4:3 (1893-95), s. 602 (dødsdag); SB s. 146.

7. k. 11/5 1645** [r. Cap. Nysted, o. 24/7 33] Peder Rasmussen Rud, f. 05; maaskee St. 27; Rtr. Nysted c. 32; 1 ~ Maren Jørgensdtr., † 50; 2 D.; 2 ~ Elisabeth Troelsdtr., † 63; 6 S., 2 D.; 3 ~ 3/7 64 Anniche Hansdtr.; see Etm.; [† 18/5 1673; gudsfrygtig; hans Navn paa Kirkeklokken 1665].

KUM I, s. 88 (»Petrus Erasmi Hafniensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 143 (»Petrus Erasmi«), s. 126 (»Petrus Erasmi«, 28 år gl.); NST I (1928), s. 69-70; DanKir bd. 8, s. 1069 (se nedenfor).

8. 2/12 1669**, o. 70, Mag. Zacharias Poulsen Danchel af Kjøbelev-V., f. 16/4 43; St. Slag. 64; Pr. 02; ~ 15/1 71 F. D. Margrethe Pedersdtr. Rud, f. 9/5 48, † 16/9 93; 4 S., 7 D.; see Poul Z. D. i Slemminge-F.; F. H. West i Mesinge; Etm.; [† 1715; Lgst.].

KUM I, s. 324 (»Zacharias Pauli Danchelius«); PT 11:6 (1945), s. 12, 24, 34-35 (Poul Danchels Optegnelser); NST I (1928), s. 70; DanKir bd. 8, s. 1069-70 (se nedenfor).

9. 10/8 1715. F. S. Peder Zachariesen Danchel (Kruse), f. 10/1 87; St. Nykjøb. p. F. 06, Bacc. 07; C. 22/7 09, l.; O.; [† 1716; gav 100 Rdlr. til Fattige i Ø. Ulslev og 50 do. til do. i Godsted (Fundats 14/11 17)].

KUM II, s. 314, 319 (»Petrus Zachar. Danchel«, 19 år gl.); EM II, s. 317, IX, s. 301; PT 11:6 (1945), s. 24 (Poul Danchels Optegnelser).

10. 3/7 1716. Peder Christensen Rud, Sønnesøn af Nr. 7, f. Vindekilde, Ods Herred, 8/10 87; F. C. Pedersen R., Tolder; St. Nykjøb. F. 08; C. 22/11 12, n.; ~ 27/10 16 Eleonore Sophie Hansdtr. West af Mesinge, f. 92; 4 S., 2 D.; see Etm.; N. T. Dall p. Fæmø; [† 1752].

KUM II, s. 332 (»Petrus Christierni Ruud«, 21 år gl.).

11. 13/8 1745*, 30/10 50**, o. 13/11, F. S. Christen Pedersen Rud, f. 4/10 18; St. Nykjøb. F. 39; C. 11/12 42, n.; 1 ~ Kjettinge 27/7 51 Elisabeth Kirstine Steensdtr. Winther af Kjettinge-B., d. Tirstrup 13/7 34; u. B.; 2 ~ Nykjøb. p. F. 7/10 65 Anna Lucie Vandel, d. Nykjøb p. F. 27/7 46; (Sstr. t. H. C. Vandel i Græse-S. og Halvsstr. t. Mette H. W. ~ J. Collin i Kallundbg.); F. Casper Nielsen V. i Nykjøb. p. F. (Bdr. t. J. N. Vandel p. Feiø, t. Cecilie M. N. V. ~ J. B. B. Suhr i Utterslev, Morbdr. t. Anna M. Olsdtr. ~ C. J. P. Werløs i V. Ulslev); M. Marie Dorthe Olsdtr. Thuesen; u. B.; 3 ~ 23/10 76 Anna Maria Wichmann af Flemløse, d. 20/7 42, som overlevede sin Ægtemand; u. B.; [† 1785].

KUM II, s. 605 (»Christianus Petri Rud«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Nykøbing Falster byfoged, nr. 752; PT 16:2 (1974), s. 174, 177.

12. 8/4 1785, o. 27/5, Frederik Wichmann; [1791 Fuglse-K.; see der].

13. 12/8 1791 [p. Cap. Aarh. Dk. 22/7 87, o. c. 5/11] Jacob Sidenius af N. Vedby-A., f. 4/2 61; St. Nykjøb. 76; C. 24/10 80, h.; Pr. 03; Stpr. 15/6 04; ~ •/4 92 Nicoline Beck, f. Aarh. 12/8 69, † 18/2 36; F. Niels B., Kbmd.; 3 S., 2 D.; see Isak S. i Gudbjerg; Niels S. i Hesselager; (S. S. Giessing i Høirup); [† 25/2 1820].

14. 3/5 1820. F. S. Isak Sidenius; [20/2 1835 Værslev-J.; see Gudbjerg].

15. 6/5 1835, o. Maribo 31/7, Christian Georg Dahlerup, f. Hillerød 16/19 07; F. Hans D., Veifiskal(1), Hospforst. og Pstmstr.; M. Vilhelm. Marie Birch; St. Fdbg. 25; C. 26/4 31, l.; ~ Ferslev 25/9 35 Christiane Thomasine Kraglund, f. 19/8 09; F. Pet. Schack K., Forp. p. Ourebygd.; M. Birg. Christ. Dorth. Jansen; 4 S., 4 D.; see C. E. Brunnemann i Endeslev-V.; Hans D. p. Helnæs; Pg. br. 9/3 47; en Deel Tiendepenge gik i Løbet; lglds. Kbgen. (1741–91), som, efter at være reddet ud af Ilden, blev sønderreven i Sneestormen, saa at kuns enkelte Blade kunde opsamles.

———————————

Noter:

(1) Veifiscal = (underordnet) embedsmand, hvem det paahvilede (Reskr. 17/10 1800) at føre tilsyn med vejene(s vedligeholdelse) i et vist omraade og inddrive bøder for forsømmeligheder vedrørende vejarbejder o. l. (Benævnelsen afskaffet ved Reskr. 26/9 1832).
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 8, Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1951. Øster-Ulslev Kirke, s. 1061-1070, Godsted Kirke, s. 1071-1079.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1776. (Øster Ulslev Sogn s. 530-532, Præsterne: s. 530, II s. 295, Godsted Sogn s. 533-534).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1859, (Øster Ulslev Sogn s. 437-439, Præsterne: s. 437; Godsted Sogn: s. 139-441, 322-328). PDF-udgave.