Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 252. Feiø,

Lollands Sønder Herred, Maribo Amt, Loll.-Falsters Stift.

Rh. 1/587; M. S. 2-b/27 og 71; L. P. B. 14; Lkm. 2/614; L. S. v. W; Kbg. 1668.
———————————

1. 15 . . Claus Tykmave; [† c. 1565; hans tykke Mave gjorde ham meget venerabel].

2. c. 1565. Hans Andersen; [† 1571; mager og uanseelig].

3. 1571. Hans Ipsen; [1572 Kjøbelev; see der].

4. 1572 [p. Cap. Idestrup; afsat 26/10 71] Bent Hansen; [1583 Idestrup; see der].

5. 1583. Jens Christophersen Bruun af Nebbelunde-S., f. 55; ~ 83 Maren Sørensdtr., f. Svendbg. 67, † 16 . . ; F. Kræmmer i Svendbg.; 14 B.; see 2 Etm.; [† 29/12 1613; Eptph.; Lgst.].

DanKir bd. 8, s. 879-80, 881 (se nedenfor).

6. 1613 [p. Cap.* . .] Hans Lauritsen af Vestenskov-K.; St. i Kbh. (04); ~ F. D. . . . ; [† 1621].

F-P s. 206 (»Johannes Laurentii Vestenskov«).

7. •/7 1621 [V.-Past. el r. Cap. Vestenskov-K., o. 7/2 s. A.] F. Svoger Søren Jensen Bruun, f. her 96; St. Od. 19; [† 1633].

KUM I, s. 37 (»Severinus Ioannis Fæø«); KS 3:5 (1884-86), s. 118 (»Severinus Joannis Brunnovius«, 25 år gl.).

8. 1633 [r. Cap. Tirsted-S.-V., o. 28/11 30] Laurits Jørgensen, vist af Slemminge-F., f. 04; St. Hlh. 27; ~ Maren Hansdtr. el. Carstensdtr.; 2 ~ Etm.; [b. 15/12 1658].

KUM I, s. 84 (»Lavr. Georg. Slimming, Lollandus«); KS 3:5 (1884-86), s. 118 (»Laurentius Georgii«, 26 år gl.).

9. 1658 [p. Cap.*, o. 7/6 54] Laurits Hansen af Longelse-F., f. c. 23; St. Od. 46; Hør. Nakskov . .; ~ F. E. Maren Carstensdtr.; 9 B.; [† 1679; han med flere af Beboerne bleve 65 beskyldte for, at befatte sig med Troldom, fordi de havde hentet en Mand til Øen, som kunde bortmane „Mosegrise“, af hvilke de havde stor Besvær; dog frifandtes de; forærede 30/3 62 Sølvkalken].

KUM I, s. 197 (»Laurentius Iohannis Langlandus«); KS 5:3 (1905-07), s. 705; DanKir bd. 8, s. 874 (se nedenfor).

10. 27/3 1679 [Lillebrænde 64] Gregers Madsen af Kippinge-B., f. 30; St. Od. 54; p. Cap. Lillebrænde, o. 17/8 62; 1 ~ Halsted 10/10 79 Margrethe v. Harten, E. e. kapellan Jens Christensen Bistrup her, af Sæby, † 2/9 78; 2 ~ 24/7 87 Else Hansdtr. Kingo, E. e. en Forp. i Sjælld., f. Slangerup; F. H. K., Linnedvæver; altsaa Sstr. t. Biskop K. (see Slangerup-U.); u. B.; [† 1691].

KUM I, s. 249 (»Gregorius Matthiæ Falsterus«); KS 5:3 (1905-07), s. 738; KlitVen s. 280.

11. 1691 [p. Cap.* 8, o. 10/3 89] Hans Jørgensen Stadager af Stadager-K.; St. Vordingbg. 71; [† meget pludselig 1693 Natten før han skulde reise til Sjælld., for at holde Bryllup; hans trolovede ~ Etm.].

KUM II, s. 27 (»Iohannes Georgij Stadagrius«); PT 1:4 (1883), s. 293 (Bircherods Dagbøger).

12. 14/10 1693. Christen Jespersen Skov, kaldet af Biskop Kingo, som var gift med hans Svigermoder; maaskee St. Kbh. 92; ~ Haarslev i F. 93 (F. trolovede) Sille Marie Pedersdtr. Worm af K. Helsinge-D., E. e. N. N. Steenberg i Ø. Hornum; [† •/10 1710; lod Alterkalken forbedre 1704].

KUM II, s. 187 (»Christianus Sylvius«); DanKir bd. 8, s. 874 (se nedenfor).

13. 3/10 1710 [Rtr. Nakskov 04] Mag. Peder Thomsen Blichfeldt af Tørring-H., f. Tørring Pg. 74; St. Vibg. 95; C. 9/3 02, h.; Mag. 04; ~ Anna Sophie Marcusdtr. Clüver, Sstr. t. Biskop Müllers Kone i Od. (see t. Hofp.), f. c. 70, † Vesterborg c. 35; F. M. C., Bgmstr. i Crempe; [† 1725; gav Oblatæske 1722; Eptph.].

KUM II, s. 211 (»Petrus Blickfeldius«); Sixhøj nr. 709; DanKir bd. 8, s. 875, 880 (se nedenfor).

14. 2/7 1725. Hans Jørgensen Mejer, f. Trondhj. •/5 95; F. J. Hansen M., Sp. Veø i Romsdal, Trondhj. St. (Bdr. t. Andreas H. M., r. Cap. t. Kbh. Hel. G. K.); M. Inger Margrethe Michelsdtr. Greve; St. Christinia 16; C. 8/9 21, n.; ~ Mette Johanne Ludvigsdtr. Munthe; F. L. Iversen M., Tolder p. Molde; M. Anna Kaasbøll; 2 ~ 24/4 42 David Lange, Rdmd. i Roesk., og † 63; u. B.; [b. 23/11 1735].

KUM II, s. 397 (»Iohannes Mejer«, 21 år gl.); STD, s. 242; OST, s. 61.

15. 9/12 1735, o. 17/2 36 [Aman. i Od.] Andreas Jobsen Dishington (Desington/Dessington), f. Nysted 30/12 00; F. J. Jacobsen D., Fuldm. hos Amtmanden p. Aalholm; M. Johanne Vinter; St. Nysted 21; C. 23, h.; (Kjettinge-B. 19/8 24*); ~ 30/6 36 Charlotte Kirstine Nielsdtr. Friborg af Hunseby, E. e. M. Hoe i Døllefjelde-M., † c. 66; u. B.; [† 1768].

KUM II, s. 439 (»Andreas Iobi Desington«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 270; Genealogen 2/2017, s. 34 (Dishington).

16. 24/7 1750** [p. Cap.* 8/11 48] Jens Nielsen Vandel, f. Saxkjøb. 16; (Bdr. t. Cecilie M. N. V. ~ J. B. B. Suhr i Utterslev; Farbdr. t. H. C. Vandel i Græse-S., t. C. P. Rud i Ø. Ulslev-G., Halvfarbdr. t. Mette H. W. ~ J. Collin i Kallundbg.. og Morbdr. t. Anna M. Olsdtr. ~ C. J. P. Werløs i V. Ulslev); F. N. Jensen, Kbmd., hvis Moder Karen Vandel var af Od. St. Knuds K.; M. Lucie Pedersdtr. Berth (Faster t. H. H. Berth, r. Cap i Rødby-R., Moster t. Henrik H. F. i Kippinge-B. og t. Anne F. ~ C. L. Pontoppidan t. Aarh. Dk.); St. Nykjøb. 38; ~ 50 F. Stdtr. Elisabeth Mouritsdtr. Hoe af Døllefjelde-M., d. Hunseby 18/7 23, b. Saxkjøb. 21/4 87; 2 S., 1 D.; [† 1770].

KUM II, s. 594 (»Ianus Vandel«, 21 år gl.); PT 16:2 (1974), s. 166, 174, 176-177.

17. 7/9 1770 [Askø 14/2 66] Niels Jensen Møller; [13/8 1777 Krummerup-F.; see der].

(13/8 1777 [Cat. i Vestindien 66] Andreas Christian Faith; [29/10 1777 Slaglille-B.; see der].)

18. 17/12 1777, o. 23/1 78 [Lærer v. Kbhs. Waisenhuus . .] Henrik Steensen Müller af Landet-R.-Aa. r. Cap., f. 14/8 37; St. Nykjøb. 55; ~ 17/6 78 Anna Marie Rasmusdtr. Ehmbsen, f. 46, † 14/5 79; F. Cpt. ved anden Divisions 8de Comp. R. Nic. E.; M. Barb. Cathr. Ottesen; 1 S.; 2 ~ 28/2 80 Anna Magdalene Sebbelov af Stokkemarke; 2 S.; 2 ~ J. Mortensen p. Askø; [b. 28/12 1782].

19. 19/2 1783 [r. Cap. i Tune, Aggersh. St.] Henrik Kuhlmann, maaskee af Rise-M., f. 51; C. 23/9 76, h.; ~ (Henriette) Margrethe Engel Isaksen, f. 53, † Feiø 24/5 35; F. Consul i Christiansand; u. B.; [† 3/6 1807].

NRA: Prost F. Schiørns Samling: "Den norske Kirkes Embeder og Præster 1700-1900", u. Tune.

20. 8/4 1808 [r. Cap. Stubbekjøb.-M. 13/2 95] Johan Jacob Kirchheiner; [2/5 1821 Fanefjord; see der].

21. 3/10 1821 [p. Cap. Stege 30/11 10, o. 16/1 11; Apr. Cap. ss. 31/10 15] Andreas Boje; c. Pr. . . ; [13/5 1829 Stadager-K.; see der].

22. 22/7 1829 [Hyllested 6/8 28] Didrik Peter Lund, f. Sørbymagle 11/4 81; F. Johan Jac. L., p. Cap. ss.; M. Anna Galle; St. Slag. 99; C. 23/10 07, h.; p. Cap. Alsted-F. 5/6 15; Cat. Vibg. 28/2 16; ~ 5/4 17 Anna Marie Neergaard, f. 5/4 96, † Kbh. 6/5 73; F. Joh. Saabye N., Forp. p. Førslevgd.; M. Joh. Birg. Bredahl; 4 S., 2 D.; see Johan P. L. i Vorbasse-H.; [† Kbh. 14/9 1829].

23. 31/12 1829 [Cat. Bogense 19/5 20, o. 26/8] Christian Rudolph Kjerulf, f. Holme v. Aarh. 88; F. Mathias Christ. K., Ldmd.; M. Sara Bruun; St. Aarh. 08; C. 20/10 15, l.; 1 ~ Henriette Jacobine Knorr; 1 S., 1 D.; 2 ~ Maribo 33 Karen Braband, † 25/4 62; F. Forv. p. Rudbjerggd.; u. B.; [† 15/4 1840].

24. 17/7 40 [Sandby 9/2 36] Jens Rudolph Johannes Berg; [14/5 1848 Dannemarre-T.; see der].

25. 22/7 1848 [Nordstrømø, Fær., 29/10 39] Frederik Christian Schouw, f. Frederiksnagor i Ostindien 5/12 96; F. Poul Joh. S., Factor; M. Cecilie Marie Elisabeth Bagge; kom til Kbh. 07; St. Hlh. 16; C. 31/10 31, h.; Skllrr. i St. Magleby 33; Sp. Sandø, Fær., 20/3 38, o. 30/3; ~ Chrhvn. 31 Ane Marie Petrine Møller, f. c. 09; F. Karethmager p. Chrhvn.; 2 S., 6 D.; [† 10/4 1858, trykket af Sorger; var den sværeste P., som i Mands Minde var kjendt paa Færøerne; Pg. br. 2/4 54].

Fær, s. 30.

26. 30/6 1858 [N. Løgum 30/9 50, o. 14/11] Peter Christian Garde; [6/3 1869 Søborg-G.; see der].

27. 20/7 1869. Harald Paludan; see Beder-M.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, bd. 8, Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1951. Fejø Kirke, s. 868-882.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1776. (Fæøe s. 681-686, Præsterne: s. 683).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1859, (Feiø s. 586-592, Præsterne: s. 587, 620). PDF-udgave.
Steenfeldt, Niels: Træk af livet på Fejø i Svundne tider. Lolland-Falsters Historiske Samfund, 1961.