Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 97. Beder, og fra 1655 Malling,

Ning Herred, Aarhuus Amt og Stift.

Lkm. 5/81; K. 12; P. 40; M. S. III.; Aarh. M.; Kbg. 1724.
Anm. Malling tidligere til lect. theol. i Aarh. De sidste Cap. var:
1. (1584). Niels Olufsen.
2. c.1604
Niels Rasmussen Horsens, f. c. 84; St. i Kbh. (02); Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. c. 1604; [† 1642, Lgst.].
F-P s. 182 (»Nicolaus Erasmi Horsnensis«); KS 5:2 (1903-05), s. 553; 3:2 (1877-80), s. 758; 3:2 (1877-80), s. 747 (»Nicolaus Erasmi Horsnensis«); 6:3 (1939-41), s. 161; DanKir bd. 16, s. 2332-33 (se nedenfor).
———————————

1. 1582. Terkil (Torkild) Andersen; [† 1617; havde Kronens Anpart af Korntienden af Beder].

KS 3:2 (1877-80), s. 207; KS 5:2 (1903-05), s. 553; KB 1646, s. 291.

2. 1617. Laurits Jensen, f. Aarh.; St. Aarh. 13; [† 1643; maaskee Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. •/5 1615].

KUM I, s. 12 (»Laurentius Ianus Aarhusiensis«); KS 3:2 (1877-80), s. 758; 3:2 (1877-80), s. 750 (»Laurentius Joannis Aarhus.«).

3. o. 19/3 1643. Jens Pedersen Mariager, f. 10; St. Aarh. 35; 1 ~ Dorthea Dorscheus; 2 ~ Tove . . . , levede 90; see Etm.; J. J. Beder i Adslev-M.; [† 1675; fik 55 Beder til Annex som Capellan for lect. th. i Aarh.; fik 17/11 46 Kronens Anpart af Korntienden af Beder for sin Livstid, for hans Kalds ringheds Skyld; Eptph.].

KUM I, s. 130 (»Ioannes Petr. Mariagrius«); KB 1646, s. 291; DanKir bd. 16, s. 2298 (se nedenfor).

4. o. 3/9 1675. F. S. Laurits Jensen Beder, f. 46; St. Aarh. 66; ~ Anna Cathrine Pedersdtr. Dorscheus af Fred. Trin. K.-V., f. Kbh. 4/6 56; 2 S., 4 D.; 2 ~ C. J. Thorsager i Holme-T.; 3 ~ C. J. Hirtznach i Astrup-T.-H.; see Etm.; M. V. Vinterberg i Henne-L.; [† 3/9 1694; Eptph. fra c. 1683].

KUM I, s. 336 (»Laurentius Ioannis Bederinus«); P-Aarh. f. 53a, opsl. 56; E. Brejls skifteuddr.: Fredericia byfoged nr. 766, 767, 798, 917; Gejstl. sk. i Århus amt, Ning hrd. nr. 2; DanKir bd. 16, s. 2296-98 (se nedenfor).

5. 24/8 1694, o. 23/11, Rasmus Sørensen Hørning el. Due, f. Aarh.; F. S. Mikkelsen Due i Hørning; M. Anne Rasmusdtr.; St. Aarh. 88; ~ F. D. Anne Cathrine Lauritsdtr. Beder, f. c. •/2 77, b. 29/4 38; 2 S., 2 D.; see Etm.; [† paa en Reise til Aarh. 22/7 1723].

KUM II, s. 163 (»Erasmus Severini Horning«); E. Brejls skifteuddr.: Århus byfoged nr. 763; Skanderborg rytterdistrikt nr. 560; Fredericia byfoged nr. 798, 917; Gejstl. sk. i Århus amt, Ning hrd. nr. 32; Nygaards sedler: Enkens begr.; IBB Ulvborg herred Vinding-V..

6. 27/8 1723, o. 22/10, Peder Eriksen Blix, f. Øxnæs i Vesteraalen, Nordlandene, c. 93; F. E. Eriksen B., r. Cap. ss.; M. Dorothea Pedersdtr., en Præstedtr. fra Gildeskaal; St. Bergen 13; C. 5/8 21, h.; ~ Maarslet 16/9 28 F. D. Ane Cathrine Rasmusdtr. Hørning el. Due; [† 1764].

KUM II, s. 376 (»Petrus Blix«, 20 år gl.); NST 3 (1932), s. 83; STD, s. 339-40.

7. 13/8 1756*, o. 16/3 64 [Degn i Maarslet (51)] Jens Pedersen Saabye, f. Kors. 20; F. P. S., Rtr. ss., senere i Aarh.; M. Birgitte Lauritsdtr.; St. pr. Slag. 41; C. 14/2 46, n.; ~ Kollerup 7/12 56 Marie Hynitz Nielsdtr. Morville i Munkholm, d. Kollerup 13/12 31, b. Aarh. 15/8 85; (Sstr. t. Kirsten N. M. ~ S. P. Møller i Fruering-V.); F. Kgrd. N. Frederik M. til Brandtbjerg; M. Anna Margrethe Hynitz; 1 S., 2 D.; [† 28/8 1771].

KUM III, s. 17 (»Ianus Petri Saabye«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Århus amt, Hasle hrd. nr. 43, Ning hrd. nr. 92, i Sorø amt, Ø. Flakkebjerg hrd. nr. 90; Nygaards sedler: Vielse, børn i Maling, barn i Beder, hustrus dåb, hustrus mor.

8. 5/10 1771, o. 30/10 [Degn i Maarslet] Hans Ingerslev, f. 12/5 40; F. Hans Hansen, Skibstømrer i Aarh.; M. Cecil Pedersdtr. Værn; St. Aarh. 51; C. 22/9 58?, n.; ~ •/ 4 59 Christiane Jacobsdtr. Aal, E. e. Ped. Sørensen Stub, Degn i Maarslet, † Gylling 22/4 97; 4 S., 2 D.; see Christian F. I. i Gylling; Jacob A. I. i Saxild-N.; (H. P. Ebeling i Halk); [† 1784].

9. 17/9 1784, o. 27/10 [Degn i Beder-M. 64] Michael Hasle, f. Aarh. 8/9 44; (Morbdr. t. H. Stilling i Hylke); F. Mogens Rasmussen H., skipper i Aarhus; M. Anne Mikkelsdtr.; St. Aarh. 61; C. 17/7 65, n.; [# 8/5 1816].

E. Brejls skifteuddr.: Ning herred, Vilhelmsborg gods nr. 407, 588.

10. 24/7 1816 [Adj. Aarh. 5/1 13] Peter Munch, f. Røigd., Hvilsted Sogn, 19/4 82; F. And. el. Andr. M., Gjæstgiver i Aarh.; St. Aarh. 01; C. 1/11 04, l.; ~ 17 Aurelia Broberg, f. Fannerupgd. 7/12 90, † Aarh. 1/7 67; F. Søren B., Forp. ss.; M. Dorothea Maria de Leth; mindst 2 S.; [† 27/4 1834].

11. 1/8 1834, o. 17/10, Nicolai Christian Weisner; [27/4 1839 Gosmer-H.; see der].

12. 8/6 1869, o. 26/7 [Adj. Aarh. 19/4 36] Vilhelm Paludan-Müller af Od. St. Knuds K. (F. blev Biskop i Aarh.), f. Kjerteminde 12/11 07; St. Od. 27; C. 23/10 34, h.; c. Adj. Aarh. 6/6 35; ~ Dorette Sophie Michaelis, † Aarh. •/10 64; B.; [† 3/6 1861].

13. 21/8 1861 [Hurup 9/11 54, o. 4/1 55] Harald Paludan, f. Kbh. 16/9 09; F. Jens Jacob P. af Asminderød-G.-F., Commandeur i Søetaten; M. Frederikke Louise Grodtschilling; St. pr. Kbh. 27; C. 17/1 38, h.; Overlærer v. Søetatens Sk.; Cat. v. Holmens K. 17/5 50; ~ 23/11 58 Johanne Cathrine Christensen af Søndbjerg-O.-J., f. Hvidbjerg 22/4 36; (61) 2 S.; [20/7 1869 Feiø; # 6/2 83, † Kbh. 30/11 s. A., b. Frederiksberg 5/12].

KUM III, s. 652 (»Harald Paludan«, 18 år gl.); Elvius s. 116-117; DIS-Forum: Døds- og begravelsessted.

14. 26/10 1869. Knud Nielsen Knudsen; see Storring-S.-G. Cap. p. l.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1983-87. Beder Kirke, s. 2287-2304, Malling Kirke, s. 2305-2338.