Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1143. Søndbjerg (St. Mariæ K.) og Odby (St. Mauritii K.),

Refs Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 78; M. S. III.; M. Nr. 497; E. M.; Lkm. 4/320; P. M. 156; Vahls M. 15; Kbg. 1705.
Anm. Efter i de to første Præsters Tid at have været Annex hertil, blev Jegindø et Pastorat for sig; hørte igjen 10/1 1827 – 19/4 59 til Søndbjerg-O., men efter Rescr. 18/11 42 er den igjen et Pastorat for sig.
———————————

1. (1555). Peder . . . ; hans Bibl., optalt af Biskop O. Chrysostomus, udgjorde det temmeligt ubetydelige Antal af 11 Bøger.

2.? 15 . . Niels . . .

3. (1559. 71). Hans Lydersen* el. Lydichsen, fra Ribe; [† 1592?; efter P. M., E. M. og M. Nr. 497 synes han, før Reformationen at have været Sp. i Søndbjerg-O.-J., men i Reformationstiden at være bleven benaadet til sin Underholdning med Jegindø, hvorefter han senere skal være kommen til Søndbjerg-O.; Man skulde saaledes næsten troe, at de to Førstanførte have været Capellaner og han den egentlige Sp. Paa Jegindø findes Ruiner af et Sted, kaldet Præstehuset, og en Steenbro, kaldet Præstebroen, som begge skulde være anlagte af ham].

KS 3:2 (1877-80), s. 203.

4. (1599). Jens Jacobsen Hobroe el. Høeg (Heugh), f. Hobro; St. i Kbh. (79); i 40 Aar; maa vel altsaa i lang Tid have været Cap. hos den gamle Lydersen; [† c. 1618].

F-P s. 90 (»Johannes Høgius«); KS 5:2 (1903-05), s. 547; 3:3 (1881-82), s. 745.

5. 15 . . 16 . . Christen Schive el. Skive; vist St. i Kbh. (94); [† 1605; efter Nogle var han her i 30 Aar; men hvorledes?].

F-P s. 140 (»Christianus Schiffue«).

6. 1605. Anders Nielsen Lugge* (ikke Bugge) af Nørhaa; ~ Margrethe Jensdtr.; see J. A. Søndberg i Visby-H.; [† 1657; var maaskee først Cap.].

KS 3:3 (1881-82), s. 745; PT 11:3 (1942), s. 238 (se nedenfor).

7. k. 1657. Christen Christophersen Flade, vistnok af Flade-D.; St. Helsing. 46; ~ Inger Mikkelsdtr.; 3 D.; [† 1673].

KUM I, s. 198 (»Christiernus Christophori Fladius, Cimber«).

8. 17/7 1673, o. 9/9, Knud Nielsen Schytte af Vestervig-A., f. Chr. Himmelfartsdag (11/5) 43; St. Vibg. 67; C. 21/12 68, illum.; V.-Pr. 84; ~ Mariche Arntsdtr. Behmann, f. 50, b. 2/10 21; 4 S., 4 D.; see Niels K. S. i Jebjerg-L.; Jens K. S. i Hjardemaal; Etm.; H. C. Morsing i Hjerk-H.; [b. 26/12 1705].

KUM I, s. 342 (»Canutus Nicolai Schyth«); Sixhøj nr. 460; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Thisted Amt, Refs hrd. nr. 5; HiThi 1967, s. 399-420 (se nedenfor).

9. 10/7 1705 [r. Cap. Sæby 8/12 94, o. 30/1 95] Christen Thomsen Hee af Vildbjerg-T., f. 12/5 69; St. pr. 91; C. 22/9 93, n.; Pr. 7/4 23; ~ F. D. Karen Knudsdtr. Schytte, f. 74, † 8/1 56; 4 S., 4 D.; see Thomas C. H. i Borup-H.; Etm.; V. V. Schmidt i Snedsted; Sønnen Christen blev Jstrd. og Prof. i Mathm. og Philos.; [† el. b. 19/5 1729; hans Navn p. Korbuebjælken 1709; Gravskrift i K.].

KUM II, s. 185 (»Christianus Thomæ Heenius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Thisted Amt, Refs hrd. nr. 12; Nygaards sedler: Børn; DanKir bd. 12, s. 764, 766-767 (se nedenfor).

10. 4/7 1729, o. 19/8, Erik Christian Grave Andersen Hvass (selv Hvas) af Serup-L., f. 29/8 01; St. pr. 19; C. 12/10 22, n.; ~ 10/7 30 F. D. Anna Mariche Christensdtr. Hee, d. 17/4 96; 4 S., 3 D.; 2 ~ 15/11 54 V. V. Schmidt i Snedsted; see Anders E. H. i Nors-T.; A. M. Hopp i Tornby-V.; H. A. Brorson i Ø. Brønderslev-H.; Thomas E. H. i Vilsted-V.; Frants E. H. i Vilsted-V.; [b. 19/7 1743; hæderlig].

KUM II, s. 424 (»Ericus Christianus Huas«, 20 år gl.).

11. 13/9 1743, o. 18/12 [Degn og Klokker i Lemvig 40] Peder Jacobsen Wilse; [6/1 1774 Jegindø; see der].

12. 6/1 1774 [Jegindø 20/1 69**, o. 5/5] F. S. Niels Bjerregaard Wilse af Jegindø, f. Lemvig 30/3 40; St. pr. 59; C. 19/12 63, n.; ~ Sara Jørgensdtr. Billeschou, f., vist Ikast, 24/6 50, † 10/4 90; M. Dorthea Marg. . . . ; 1 S.; [† 21/11 1807; Kirkegaardsmonument].

DanKir bd. 12, s. 766 (se nedenfor).

13. 17/6 1808 [Miss. i Umanak 24/3 97, o. 21/3; siden i Egedesminde; # 05] Andreas Ostermann; [26/2 1823 Randlev-B.; see der].

14. 10/9 1823 [p. Cap. Vestervig-A. 2/1 22, o. 30/1] Frederik Haugaard; tillige Jegindø 10/1 27; [17/3 1838 Seierslev-E.-J.; see Særslev].

15. 4/8 1838 [Hvidbjerg-Ø.-L. 13/5 29, o. 1/7] Michael Paludan Thorning Christensen, f. Kbh. 8/1 03; F. Palle C., Vexelleur i Nationalbanken; M. Cathr. Marie Seierøe; St. pr. 20; C. 16/1 26, h.; ~ 28 Johanne Larsen, f. Kbh. 9/6 02, † Beder Pg. 5/9 67; F. Skibscpt.; M. . . . Larsen; 2 S., 5 D.; see H. Paludan i Beder-M.; [† 29/1 1859].

16. 19/4 1859 [Skjoldborg-K. 18/5 51] Gottfred Martin Quirinius Christophersen, f. Kbh. 26/5 15; F. Morten C., Skllrr.; M. Mette Marie Mandra; St. pr. 33; C. 22/1 40, h.; Miss. i Upernavik, Grld., 27/11 40, o. 6/1 41; ~ 30/3 41 Laura Helene Harss, f. 4/6 20; F. Henrik H., Gartner p. Rygaard; M. Cathr. Guldberg; 3 S., 1 D.; [13/9 1872 Koldby].

17. 27/11 1872. Peter Falk Rønne; see Rær-H.-V.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 12 Thisted amt, udg. af Nationalmuseet 1942. Søndbjerg Kirke, s. 755-768, Odby Kirke, s. 769-774.
Fussing, Hans H.: Oplysninger om Hornum, Slet, Revs, Aars, Hassing samt Øster og Vester Han herreders præster. Personalhistorisk Tidsskrift 11:3 (1942), s. 227-46 (Søndbjerg s. 238).