Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 444. Hjardemaal,

Hillerslev Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 58; M. Nr. 497; E. M.; M. S. III.; Lkm. 4/251; P. M. 126; Vahls M. 178; Kbg. 1678.
———————————

1. (1555). Mikkel Nielsen; [† 1568; hans Bibl., optalt af Biskop O. Chysostomus, udgjorde 7 Bøger].

2. 1568. Mogens Christensen*; [† 1625].

3. (1608). Søren Nielsen; var maaskee allerede 1599 Cap. her; [var her endnu 1619].

KS 5:2 (1903-05), s. 545; 3:3 (1881-82), s. 743.

4. 16 . . Niels Christensen; maaskee St. Aalbg. 12; [† 21/8 1637].

KUM I, s. 4 (»Nicol. Christian. Alb.«).

5. 1637. Christen Nielsen Morsing af Rær-H.-V., f. c. 09; St. Lund 34; 1 ~ Anna Jensdtr. T., f. c. 13, † 16/7 47; 8 B., hvoraf ingen overlevede Faderen; 2 ~ Magdalene Edvardsdtr. Meier af Aggersborg, † 93; see Etm.; M. Christensen i Sæby; P. C. Hjardemaal i S. og N. Onsild; [† 1673; Eptph.: »Morsia me genuit, docuere Aahrs Lundq(ue) probavit Portua, post Mystes Hjardemalensis eram« (= »Mors har fostret mig, Aarhus og Lund har oplært mig, København har prøvet mig; siden var jeg Præst i Hjardemaal«); lod Kirken pryde 55; hans Morbroder var Jens Olufsen Find i Vilsted-V. og hans Fætter var C. Christensen i Frøslev-M.].

KUM I, s. 121 (»Christianus Nicolai Morsinus«); PT 11: 5 (1944), s. 58; DanKir bd. 12, s. 352, 356, 357-58 (se nedenfor).

6. 27/5 1673**, o. 9/9, F. S. Edvard Christensen Meier el. Hjardemaal, f. 48; St. Aalbg. 67; C. 24/2 69, h.; [† 1674].

KUM I, s. 343 (»Edwardus Christiani Hiardemach«); DanKir bd. 12, s. 358 (se nedenfor).

7. 23/2 1674. Peder Nielsen Sengeløse af Sengeløse, f. 18/7 42; St. Roesk. 61; C. 15/10 64, illum.; ~ Ane Sørensdtr.; F. Søren Jensen Jetsmark; M. Maren Vennikesdtr.; 4 S., 1 D.; [† 2/1 1699; Pg. br. 9/3 87; Lgst.].

KUM I, s. 304 (»Petrus Nicolai Sengeløsensis«); DanKir bd. 12, s. 358 (se nedenfor).

8. 24/1 1699 [p. Cap. Aalbg. Bud. K. 19/10 96, o. 21/10 ] Mads Mogensen Vogelius af Ugilt-T., f. 15/5 71; St. Aalbg. 88; C. 91, illum.; ~ 20/4 00 Use Jensdtr. Almstrup, d. Aalbg. 23/3 83, b. Aalbg. 30/10 61; F. J. (Jes?) Jensen A.; M. Dorothea Jacobsdtr.; 4 S., 3 D.; see Jes A. M. V. i Bjergby-M.; Frants C. M. V. i Understed-K.; (H. G. Mumme i Skjæve); [b. 5/6 1709].

KUM II, s. 160 (»Matthias Magni Wogelius«).

9. 6/9 1709, o. 30/10 [Hør. Aalbg. 07] Peder Jensen Skibsted af Hvidbjerg-Ø.-L., f. 16/6 74; St. Aalbg. 98; C. 8/5 01, h.; ~ Aalbg. 20/5 10 Karen Margrethe Svendsdtr. Kirketerp, f. 70, b. Aalbg. 8/8 54; F. S. Nielsen K., Kbmd. i Aalbg.; M. Ide Pedersdtr. Kampmann af Skibsted-L.; 3 D.; [† 25/12 1713, b. 2/1 14].

KUM II, s. 239 (»Petrus Iani Schibstadius«, 24 år gl.); PT 2013, s. 195 og 197.

10. 29/1 1714 [p. Cap. Søndbjerg-O., o. 11/3 11] Jens Knudsen Schytte af Søndbjerg-O., f. 13/4 82; St. Od. 01; C. 29/11 03, n.; ~ sin Cousine Vibekke Frantsdtr. Hagedorn af Solbjerg-S., f. c. 89, † 2/3 27, E. e. Mikkel Mikkelsen Langballe; u. B.; [b. 14/1 1723; meget svag; faldt af Hesten i Svingelen, et Vandsted ved Ullerup, og druknede].

KUM II, s. 265 (»Ianus Canuti Schytte«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 312; HiThi 1967, s. 399-420.

11. 12/2 1723 [p. Cap. Christiansand 19] Thomas Caisen Praëm, f. Revninge i Fyen 6/9 93; F. C. Mathiesen P.; M. Petronelle Thomasdtr. Kiøbke (2 ~ Poul Pedersen Bagger af Kjølstrup-A.); St. Od. 15, Bacc. 16; Pr., i. 12/6 43; Cons.-Ass. 49; ~ c. 20 Anna Olsdtr. Bagger, f. 00, † 11/8 63, siden b. i Tømmerby; F. Mag. O. Hansen B., Sp. i Christiansand; M. Christense Jensdtr. Schaaning; 4 S., 4 D.; see Ole B. T. P. i Tømmerby-L.; Cai T. P. i Øsløs-V.-A.; Jens M. T. P. i Solbjerg-S.; H. C. J. Begtrup i Nors-T.; M. B. Langballe i V. og Ø. Vandet; [† 12/10 1763 paa Aalbg. Bud. Ks. Prædikestol, da han holdt Landemodspræd.; siden begr. i Tømmerby; eiede Tømmerby og Lild Kirker].

KUM II, s. 391, 397 (»Thomas Praëm«, 21 år gl.); Skifte eft. C. J. Schaanings barnløse broder i Kristiansand 1733; Strøm 2, s. 344; DanKir bd. 12, s. 178 (Tømmerby kirke).

12. 23/12 1763 [Fp. 22/7 62; Hosp.-P. 17/5 63] Jens Jesse Clemensen Jessen; [15/4 1772 Kjetterup-G.; see der].

13. 12/6 1772, o. 9/9, Ferdinand Ulrik Frederik Carlsen Treu; [15/10 1777 Lexvigen, Trondhj. St.; see Hodde-T.].

14. 18/2 1778 [r. Cap. Nykjøb.-L.-E. 20/1 68] Carl Svendsen Folcher; [27/5 1785 Helligsø-G.; see Solbjerg-S.].

15. 27/5 1785 [p. Cap. Berg, Aggersh. Stift, 13/7 74] Laurits Lauritsen Fuglesang, f. i Moss, Norge 13/8 40; F. L. F.; M. Aase Marie Brevig; St. pr. Kbh. 58; C. 7/3 61, n.; 1 ~ Hundstrup 29/11 85 Gundel Marie Stampe af Vraa-E.-S., f. 46, † 28/7 88; 1 S.; 2 ~ Anna Marie Hansen, d. 23/5 45, † 3/4 07; F. Karsten H., Fardrup, Landmaaler; M. Karen Mortensdtr. i Kærbøl; [# 20/2 1807; b. Nors 23/6 12].

KUM III, s. 177 (»Laurentius Laurentii Fuglesang«, 18 år gl.); NST 5 (1936), s. 301.

16. 8/1 1808 [Cant. v. Frue K. i Kbh. og Lærer v. Frue Fattigsk. 96] Christian Holst; [1/8 1817 Næsborg-S.-O.; see der].

17. 24/12 1817, o. 11/3 18, Peter Voetmann; [22/8 1821 S. Omme-H.; see der].

Derefter Annex til Hundstrup og Østerild.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 12 Thisted amt, udg. af Nationalmuseet 1940. Hjaremaal Kirke, s. 350-359.