Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1023. Skibsted og Lyngby,

Hellum Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift.

A. H. N.; M. S. III.; L. S.*; Lkm. 3/190: Kbg. 1673.
Anm. Til 1588 var Bælum Annex.
———————————

1a. 1535. Ib Lauritsen; [var her endnu 1545].

KS 2:5 (1869-71), s. 734; 7:3 (1957-59), s. 19.

1 (b). (1547). Hans Lauritsen.

1c. (1568). Mads Boesen; [† 1584; see N. khist. S. 6/620].

KS 3:5 (1884-86), s. 514; 2:6 (1872-73), s. 620.

2. c. 1584. Jens Christensen; Pr. c. 84; ~ Mette Jespersdtr., F. J. Simonsen, bgmstr. i Vibg.; M. Marg. Nielsdtr.; see Etm.; C. Jensen i Rold-V.; J. Kjeldsen i Skjørping-F.; [† 15 . . 16 . . ; fik en Gd. Terndrup til Annexgaard 31/7 90].

KS 3:2 (1877-80), s. 204.

3. (1608). Anders Christensen Finch; St. i Kbh. (01); ~ F. D. Ane Jensdtr., der endnu levede her 30; mindst 1 S.; [† •/5 1627].

F-P s. 173; KoM, s. 351 (»Andreas Finkius Alburg.«); KS 5:2 (1903-05), s. 549; PT 11:1 (1940), s. 57.

4. 1627. Peder Jensen Gjerding af Gjerding-B.; vist St. Bergen 24; ~ Aalbg. Bud. K. 11/11 27 Ide (Kampmann) Nielsdtr., † kort før 29/9 41; F. N. Hansen, Kræmmer i Aalbg.; M. Maren Kampmann; 3 S., 4 D.; see H. P. Kampmann i Aggersborg; J. P. Skibsted i Hvidbjerg-Ø.-L.; (N. S. Kirketerp t. Rand. Hosp.; P. S. Kirketerp i Bedsted-G.; J. M. Hvistendahl i Helligsø-G.; P. J. Skibsted i Hjardemaal); [† 1641, Skifte 7/2 42].

KUM I, s. 69 (»Petrus Iani Alburgius«); PT 2013, s. 190-91 ff.

5. 1642, i. 24/8 43 [Veirum 21(?)] Mag. Peder Lassen Lime (Liim) el. Riber, f. Ribe c. 83; F. Las Hansen L., Kæmner; M. Karen Pedersdtr.; St. Ribe 03; St. i Rostock og Wittenberg 11; Rtr. Lemvig (21); Mag. Kbh. 9/5 21; Pr. (61); 1 ~ . . . Christensdtr.; (Sstr. t. Ide C. ~ A. Pedersen i Hjerm-G.-V.); F. C. Olsen, Eier af Ausumgd. i Hjerm S.; M. Maren Mogensdtr.; 2 D.; 2 ~ Anna Poulsdtr. af Astrup-R.-A., b. 16/1 84, E. e. N. N. Riis, Cap. i Vive-O.-V.; 2 S., 1 D.; see N. P. Astrup i Veirum; S. Sørensen i Ølby-A.-F.; [† 26/12 1669; blev udplyndret under under Torstenssonkrigen (1643-45) og var forarmet; Pg. br. 66].

F-P s. 200 og 250; KUM I, s. 50 (»Petrus Lassonius Ripensis«); Helk I, s. 299; Sixhøj nr. 61; Hegelund I s. 621, 624, II s. 294; KS 3:4 (1882-84), s. 517; PT 11:1 (1940), s. 57; 1990, s. 5-6, 8-9, 11-12.

6. 29/12 1666**. F. Sts. Niels Nielsen Riis (Riise); [afsat 1672, fordi Konen var for fremmelig med, at gjøre Barsel; siden Skp.; see Vrou-R.].

7. 12/2 1672. Peder Hansen Kall, f. Mariager; F. H. K., Bgmstr. og Tolder; M. Marg. Bay; St. pr. 65; ~ 82 Karen Mogensdtr. Wiingaard af Nørholm, † før 93, E. e. 1) Laurids Pedersen Kuri, Kbmd. i Nibe, 2) Knud Jacobsen Sommer, Kbmd. sst., siden Rdmd. i Aalbg.; u. B.; [† •/1 1714].

KUM II, s. 328 (»Petrus Iohannis Kall«); PT 7:4 (1919) s. 216-17, 220-221.

8. 12/3 1714 [Askø 26/3 01] Jacob Poulsen Holm af Kbh. Trin. K. 1 r. Cap.; St. pr. 93; Skp. . . ; ~ Maren Wolratsdtr.; E. e. Randorf?, overlevede ham; [† 1721].

KUM II, s. 193 (»Iacobus Pauli Holm«).

9. 21/3 1721 [Fp. 2/7 19, o. 7/7] Henning Arnisæus Jochumsen Irgens*, f. Trondhj. 13/5 95; F. Dr. med. J. I., Landphysicus; M. Gedske Skjelderup; St. Trondhj. 14; C. 9/5 18, l.; ~ 2/10 22 Mette Cathrine Pedersdtr. Bering af Gunderup-N., † 56; 2 S., 2 D.; see J. N. Hensemann i Vindblæs-D.; Jochum J. I. i Als; [† 29/9 1769; en retskaffen Lærer; en retsindig, munter Mand; en berømmelig Antiqvarius; gav 1500 Rdlr. til Opfostringshuset i Kbh.].

KUM II, s. 382 (»Henningius Arnisæus Iurgens/Irgens«, 21 år gl.).
(24/12 1756*. Christen Nielsen Stauning; see Viby-T.)

10. 1769 [p. Cap. Bælum-S. 27/8 62, o. 29/10] Henrik Henriksen Munch, f. Vibg. 12/7 36; (Bdr. t. Ludvig H. M. i Kobberup-F. og t. Terkil K. M. i Bjerring-M.); F. H. M., Cclrd. og Bgmstr.; M. Vilhelmine Milling; St. Vibg. 55; C. 20/9 60, n.; Skibsted-L. 8/11 65*; ~ . . . Mørch af Gjerding-B.; [† 20/11 1784].

KUM III, s. 149 (»Henricus Munck«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 1218; E. Brejls skifteuddr.: Viborg byfoged nr. 1256 (forældre).

11. 10/12 1784, o. 12/1 85, Nicolai Holst* af Gjedsted-F., f. 4/9 56; St. Vibg. 75; C. 23/11 79, n.; (p. Cap. her 8/10 84); Cons.-Rd. 18/1 35; ~ Hobro 89 Johanne Marie Due, d. Hobro 23/2 68, † 24/7 42; F. Manderup D.; M. Anna Marie Sørensdtr.; 5 S., 5 D.; see E. J. T. Rose paa Christiansø; H. W. K. Kurtz i Grevinge; [† 14/7 1841; B. D. G. 1/142].

Sixhøj nr. 1365.

12. 28/9 1841 [Ulstrup-G. 18/8 30] Terman Nicolai Windfeldt*, f. Ribe 24/2 85; F. . . ., Amtsforv.; St. Ribe 02; C. 5/4 08, h.; p. Cap. Ikast 26/4 11, o. 12/6; Sp. Venø 17/2 19; (Sneibjerg-T. 27/2 22); Cons.-Rd. 28/3 (26/4) 61; 1 ~ Ikast 14/12 11 Maren Eline Kirstine Holm, f. Guldager 19/11 86, † 14/6 23; F. Nicolaj Wedel H. af Lundforlund-G., Skipper, siden Skllr. i Hjerting, Guldager S.; M. Karen Jensdtr. Hansen; mindst 1 S., 1 D.; 2 ~ Hvidbjerg 14/1 25 Kirsten Aabye, f. Hors. 3/2 96, † 1/7 62; F. Rasmus Aa., Skræder; M. Anna Helene Høy; 7 B., hvoraf 3 S., 2 D.; see Rasmus W. i Gjerding-B.; C. C. J. Stochholm i Ulstrup-G.; [# 22/9 1865; † Gjerding 6/9 67].

Nygaards sedler: 1. Vielse, 1. hustrus forældre); Kbg. Guldager (1761-1803) opsl. 54 (1. hustrus dåb og fødselsdato); Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 146 (svigerfars ophav).

13. 1/12 1865 [Vorgod-V. 31/8 57] Peter Michael Cramer af Jyllinge-G., f. Ørum 25/12 08; St. Aalbg. 28; C. 2/11 41, h.; p. Cap. Nustrup 25/11 48, o. 15/12; past. vic. Torsted-H. 52; ~ 3/12 58 Henriette Kirstine Bechmann, f. Holstebro 10/5 36, † 10/4 79; F. Philip Casper B., Kbmd. i Holstebro; M. Marie Christensdtr. Skjoldborg; u. B.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Fussing, Hans H.: Til dansk præstehistorie: Oplysninger om Hellum herreds præster c. 1600-1656. Personalhistorisk Tidsskrift, 11:1 (1940), s. 55-59.