Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1247. Ulstrup og Gundersted,

Aars Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift.

A. H. N.; L. S.; M. S. III.; Lkm. 3/260; Kbg. 1813.
———————————

0. (1545). Niels Lauritsen.

KS 7:3 (1957-59), s. 16.

1. (1555. 68). Mads Christensen.

KS 3:5 (1884-86), s. 515.

2. 15 . . Anders . . .

3. 1575 el. 76 [Cap. Vibg . . .] Peder Pedersen; vilde ikke ægte F. E.; Kongen lod udgaae et Rescr. af 14/8 76, hvori forbødes, at tage Hensyn dertil. Konen havde desuden levet længe nok i Ægtestand (Pont. Ann. 3/4 58).

3b. (1584). Mikkel Pedersen.

4. 15 . . 16 . . Thue Sørensen; ~ Maren Andersdtr. Stub af Junget-T.; 2 ~ Etm.

5. (1610. 19). Christen Lauritsen; ~ F. E.; 1 D.; 3 ~ Etm.; see H. P. Vogelius i Brorstrup-R.-H.

KS 5:2 (1903-05), s. 548; 3:5 (1884-86), s. 105.

6. (1632). Laurits Pedersen Aalborg; maaskee St. (04); ~ F. E.; [var her endnu 1636].

F-P s. 208 (»Laurentius Petri Alburgius«); PT 11:3 (1942), s. 239 (se nedenfor).

7. k. 23/11 1649. Mads Johansen Aars; [afsat 1654; siden i Rold-V.; see der].

8. 1654 [vistnok Aalbg. Hosp. c. 53] Just Nielsen Aalborg, f. Aalbg. 25; St. Aalbg. 50; [† 1/2 1703].

KUM I, s. 224 (»Iustinus Nicolai«).

9. 9/11 1695**, o. 29/4 96, [Hør. Vibg . . .] Niels Jacobsen Ullitz af Vibg. Graabr. K.-A.-T., f. 71; St. Od. 91, Bacc. 93; C. 19/5 93, n.; ~ Gjertrud Povelsdtr.; u. B.; 2 ~ 31/7 15 J. R. Snidker i Sebber-L.; [† 24/7 1708].

KUM II, s. 181, 193 (»Nicolaus Uldenius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg amt, Års hrd. nr. 3; Nygaards sedler: Enkens 2. ægteskab.

10. 21/9 1708, o. 14/11, Frants Nielsen Rosenberg af Hobro-S., f. 26/7 70; St. Hobro 92; C. 15/12 94, h.; ~ Eva Cathrine Reutz, Skifte 12/6 36; u. B.; [† 9/5 1737].

KUM II, s. 191 (»Franciscus Nicol. Rosenberg.«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg amt, Års hrd. nr. 31, 33, 46.

11. 5/7 1737, o. 4/12, Thomas Pedersen Lillelund; [1/5 1758 Aarslev-T.; see der].

12. 22/4 1758, o. 21/6 [Inf. og Cant. p. Waisenhuset 27/3 47] Henrik Caspersen Lemvig, f. Kbh. 17/9 19 el. 20; (Bdr. t. Christian C. L. p. Manø og t. Hans Jørgen C. L. i Hemmet-V.); F. Jensen, d. og t. Skolemstr.; M. Mette Sophie Christensdtr. Lemvig; St. Kbh. 43; C. 12/3 54, n.; ~ Anna Lauritsdtr. Engelstoft af Sebber-L., † Løgstør 21/2 03; 3 S., l D.; see 2 Etm.; [# 1793; † Løgstør 7/1 00].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, N. Horne hrd. nr. 20.

13. 5/4 1793, o. 5/6, F. S. Henrik Henriksen Lemvig, f. 68; St. Vibg. 87; C. 6/11 92, l.; ~ Anna Nysum, f. c. 71, † Søndbjerg •/4 53; 1 D.; [† 1799].

KUM III, s. 421 (»Henricus Lemvig«, 19 år gl.); Sixhøj nr. 1456.

14. 17/4 1799 [r. Cap. Simested-H.-H. 2/12 96] F. Bdr. Niels Engelstoft Lemvig f. 65; St. Vibg. 85; C. 7/10 89, n.; p. Cap. Rødenæs, Aggersh. St., 20/12 93; ~ Rand. 31/1 99 Christiane Poulsen, † Gyvelgd. 24; 4 S.; [† 28/3 1820].

KUM III, s. 411 (»Nicolaus Lemvig«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 1439.

15. 19/7 1820, o. 24/11, Christian Kjølsen Bagger; [2/6 1830 Linaa-D.; see der; Pg. br. 21/5 29].

16. 18/8 1830 [Venø 17/2 19] Terman Nicolai Windfeldt; [28/9 1841 Skibsted-L.; see der].

17. 6/12 1841 [p. Cap. Hvirring-H. 1/4 35, o. 6/5; Assens-Kl. 7/5 36; Thorsager-B. 16/7 39] Johan Christian Carl Boeck; [4/11 1851 Hornslet; see der].

18. 27/1 1852 [p. Cap. Torslev-L. 12/2 34, o. 19/3; Skjæve 23/12 35] Ulrik Peter Severin Schønau, f. Kjølbygd. i Thy 1/1 07; F. Nicolai S., Propr.; M. C. Warelmann; St. pr. 27; C. 25/4 32, n.; ~ 26/8 52 Caroline Margrethe Rehders af Skjæve, d. 12/8 10; levede 68 i N. Sundby; u. B.; [† 13/10 1865].

19. 23/12 1865, o. 31/1 66 [Overlærer v. Søetatens Drengesk. 58] Otto Johan Carsten Ottesen, f. Kbh. 27/7 23; F. Peter Christ. O., Ass. v. Kongens Fogeds Cont.; M. Nicol. Christine Krag; St. Kbh. 43; C. 1/5 51, l.; Lærer v. Blindeinstitutet 55; v. Søetatens Drengeskole 58; ~ 10 /10 58 Franciska Charlotte Henriette Rathsach; F. Cpt. i Søetaten Frants Christ. Voss R.; M. Ane Fred. From af L. Hedinge-H.; (68) 1 S., 1 D.; [4/3 1871 Aars-H.; Jungshoved 1/9 77].

20. 24/5 1871 [Cap. p. p. Vorning-K.-H. 3/2 57, o. 25/3; Gunderup-N. 10/2 66] Christian Carl Jens Stochholm af Aalbg. Bud. K., f. 26/1 28; St. Vibg. 48; Alumnus p. Borchs Coll. 30/6 52 – •/8 56; C. 19/6 54, h2. og 12/6 55; Pr. Aars og Gislum HH. 27/5 78; ~ Gjerding 25/10 71 Termine Nicoline Kirstine Windfeld af Skibsted-L.; f. Ulstrup 16/1 42; (73) u. B.; [24/6 1882 Borup; # 9/1 1904; † Frederiksberg 14/1 1911].

Sixhøj nr. 1732; Borchs K. nr. 642; Elvius s. 69-70; G-HF I, s. 87.
———————————

Afskrift ved Birgit Samuelsen.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Fussing, Hans H.: Oplysninger om Hornum, Slet, Revs, Aars, Hassing samt Øster og Vester Han herreders præster. Personalhistorisk Tidsskrift 11:3 (1942), s. 227-46 (Ulstrup s. 239).