Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 774. Manø,

Riberhuus Birk (tidligere til Hviding Herred), Ribe Amt og Stift.

K. 2/774; Rh. 525; M. S. III.; Lkm. 6/69; Kbg. 1722.
Anm. Det gamle Manø, bestaaende af 3 Sogne, forgik 1558; Kirken blev ødelagt ved Stormflod 1634, istandsat 39; tredie Gang bygget af Geheimeraad Gabel 1727. Fra 1819 var Præsten tillige Øens Skolelærer. Denne Ordning varede til 1946.
———————————

1. (1570). Svend . . . . ; „vulgo suspectus ob magicas artes“; Man sagde, naar Nogen skulde vade, hvor der var dybt: „Han skal have Hr. Svends Støvler paa“; han kom nemlig undertiden fra Fastlandet, naar Floden var høiest. Er vel den „Student“ Svend, som efter Øens store Ruin 1558 prædikede for 7 Familier, som hastigt udbredte sig; [fmtl. † c. 1586; maaskee den »Her Suend«, hvis Datter Barbara »den arm affsindig quinde bleff førd til Ribe og kast i Puggaarde« den 14/7 87].

Hegelund I s. 186, II s. 117.

2. 1586. Rasmus Hansen; blev blind, men prædikede dog nogle Aar, indtil han 1596 kom i Ribe Hosp.; [† levede endnu 1619].

2b. o. 1615** Niels Nielsen Warde; [† 1665; siges, at være bleven Jubellærer og at have levet c. 100 Aar; bekjendt som en god Fisker.].

3. E. f. B. 24/8 1665. Niels Jacobsen Harrebye (Harbye), f. Hygum S.; St. Ribe 48; ~ F. D. Anna Nielsdtr. Warde; see Jacob N. H., r. Cap. Skjærbæk. [† c. 1699; Han synes allerede at have været her 1663. Fik 1661 som student oprejsning for lejermål med Mette Hansdtr.]

KUM I, s. 215 (»Nicolaus Iacobi Hareby«); Nygårds sedler: Lejermål; RSGE s. 128 (»Niels Jacobsen Harreby«); Danske Kancelli: Fortegnelse over gejstlige i Ribe stift 1699, opsl. 102; DanKir bd. 19, s. 2518 (se nedenfor).

4. c. 1699 [p. Cap. . .] Søren Hansen Wang, f. Thy; St. Ribe 85; ~ . . . . ; B.; [† 1706].

KUM II, s. 138 (»Severinus Ioh. Wong«); Nygårds sedler: Død som sognepræst; Danske Kancelli: Fortegnelse over gejstlige i Ribe stift 1699, opsl. 102.

5. 25/9 1706. Anders Sørensen Snede af Ø. Snede, f. 26/7 69; St. Vibg. 88; ~ Dorthe Eliasdtr., levede 28 p. Manø (letfærdig); (Halvsstr. t. L. C. Winther i Eising); F. E. Lauritsen, Tolder i Ringkjøb.; M. Ida Sofie Rasmusdtr.; [† 3/10 1717; fandtes druknet en Søndagmorgen 1717, da Provsten var kommen, for at undersøge nogle Beskyldninger imod ham, »da han ædruelig gik ud ved Stranden med sin Bog at studere til Prædiken efter Sædvane«].

KUM II, s. 161 (»Andreas Severini Snede«); Sixhøj nr. 664; Danske Kancelli: Kaldsbrev; E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 765; Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Ginding hrd. nr. 1; Nygårds sedler: Hustru.

6. 10/1 1718. Christen Lassen Tranberg el. Trandberg, f. Aarh. c. 93; St. pr. 13; ~ Aarh. 12/7 18 Kirsten Mikkelsdtr. Morup, f. Aarh.; F. M. Jørgensen M., Skipper i Aarh.; M. Karen Jørgensdtr.; 1 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; [† Ribe 8/3 1725].

KUM II, s. 372 (»Christiernus Tranberg«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Århus byfoged nr. 817, 978; Gejstl. sk. i Ribe amt, Ribe stiftsprovsti nr. 12, 13; Nygaards sedler: Børn; IBB, Hviding hrd., Mandø.

7. 13/4 1725. Hans Christian Junghans, f. c. 95; F. Rgmtkvartmstr. i Fyen; St. Od. 17; ~ F. E., † Ribe 29/1 54; 2 S., 4 D.; see O. A. Thorning i Sevel; [† 9/1 1750. Er maaskee den P., som efter Frost (Efterretn. om Ribe Dk. S. 83) blev skilt fra sin Hustru quoad thorum et mensam og tilpligtigedes, at yde hende i aarlig Underholdning 70 Rdlr.].

KUM II, s. 408 (»Christianus Iunghans«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Ribe stiftsprovsti nr. 12, 13; Nygaards sedler: Børn, enken; IBB, Hviding hrd., Mandø.
(17/4 1750. P. A. Lyngbye; see Vium-L.).

8. 5/6 1750, o. 27/8, Ove Andersen Thorning, [12/12 1760 Toftlund; see Sevel].

9. 21/3 1761 [r. Cap. Varde 14/2 55, o. 26/3] Christian Caspersen Lemvig, f. Kbh. 14/12 24; (Bdr. t. Hans Jørgen C. L. i Hemmet-V. og t. Henrik C. L. i Ulstrup-G.); F. C. Jørgensen, dansk og tydsk Skolemstr.; M. Mette Sophie Christensdtr. Lemvig; St. Kbh. 45; C. 21/6 49, h.; ~ Ribe Dk. 8/12 57 Elisabeth Clausdtr. Gosmann af Ribe Dk. r. Cap., † Hemmet Pg. 93; u. B.; [† 19/4 1766; „pinede og kvalte (plagede) sin Hustru“. See N. khist. S. 1/67].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøb. amt, N. Horne hrd. nr. 20, 30.

10. 6/6 1766, o. 18/10 [Hør. Ribe 61] Hans Bertram Sønnichsen Fogtmann; [20/1 1774 S. og N. Bork; see der].

11. 17/3 1774, o. 10/6, Laurits Kastberg; [4/2 1778 Brørup-L.; see Leirskov-J.].

12. 6/5 1778 [p. Cap. Guldager 5/6 68, o. 7/9] Søren Johansen Krag; [14/8 1782 Henne-L.; see der].

13. 14/8 1782, o. 25/9, Johan Jørgen Pedersen Bierring, f. Od. 42; F. P. B., Degn i Steenstrup; St. Od. 62; C. 27/5 73; 1 ~ Manø 11/6 83 Marie Kirstine Holm, f. 54, E. e. P. Wiborg i Henne-L., † i Barselsseng 3/3 84; 2 ~ Ellen Kirstine Wiborg af Munkebo, f. c. •/11 67, † Leirskov 26/12 36; 1 D.; 2 ~ 10/1 88 Jacob Wolter fra Ribe, Degn i Vraa v. Leirskov; 3 S., 2 D.; [† 1787; 30/3 1787 Henne-L., men døde før Ankomst].

E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 5714; Nygaards sedler: 1. hustru, hustrus død, enken, enkens død.

14. 30/3 1787, o. 12/6, Hans Eiler; [1/10 1790 Aulum; see der].

15. 1791, o. 16/2, Eskil Severin Haunstrup; [22/6 1792 r. Cap. Varde; see der].

16. 21/4 1792, maaskee o. 6/6, Jens Rasmus Zeuthen; [30/5 1798 Fæmø; see der].

17. 8/8 1798 [p. Cap. Borbjerg-R. 30/10 87, o. 27/2 88; Søften-F. 20/4 91] Peder Lauritsen Mulvad; [17/2 1804 Sennels; see der].

18. 13/4 1804 [r. Cap. Tversted-U.-B. 21/11 98–03] Henrik Bruun; [# 1810; see Veien-L.].

19. 15/5 1810, o. 24/7 [Hør. Ribe til 06] Johan Hieronymus Hansen; [23/9 1818 Seiling-S.; see der].

20. 17/12 1819, o. 24/3 20, Andreas Hald; [10/12 1824 Alling-T.; see Ousted-T.].

21. 7/9 1825, o. 28/10, Las Nielsen; [14/8 1829 Nordby p. Fanø; see der].

22. 4/11 1829, o. 21/1 30, Hans Christian Cramer; [15/8 1834 N. Omme-B.; see Boddum-Y.].

23. 31/10 1834, o. 14/1 35, Christian Frederik Bagger, f. Lemvig 6/4 99; F. Eggert Christ. B., Distrlæge; M. Claudine Marg. Borgen af Lyngaa-S.; St. Rand. 19; C. 27/4 26, n.; ~ 14/1 35 Margrethe Christine Haar af Skjødstrup-E., f. 28/9 98, † 11/12 62; 1 S.; [# 15/4 1837, † 30/6 50; blev kaldet "Gale Bagger", og ikke uden grund. I december 1836 bragte mandøboerne ham med magt til bispen i Ribe, hvor han var anbragt på Ribe Hospital ("dårekisten") med delirium].

Uddrag fra Mandø sogns præste- og degnehistorie (se nedenfor).
(25/7 1837. Hieronymus Grauer; var samtidigt (23/7 37) udnævnt til Sp. i Kliplev, Aabenraa Amt, hvilket han begribeligviis foretrak).

24. 26/8 1837, o. 15/11, Carl Vilhelm Hansen; [25/10 1840 S. Gjørding-V.; see V. Velling-S.].

25. 31/1 1841 [p. Cap. Leirskov-J. 25/1 33, o. 27/3; Nørup-R. 26/9 37] Jens Warming, f. Raahede, Hviding S., 25/3 97; F. Bde.; St. pr. 21; C. 13/1 29, n.; ~ 12/10 38 Anna Maria v. Bülow, f. Kold. 23/11 01; F. F. E. v. B., Ritmstr.; M. Joh. Wissing; 1 S.; [† 15/12 1844; skikkelig og afholdt. B. D. G. 1/175].

26. 16/2 1845, o. 26/3 [Skllrr. i Varde . . .] Mathias Christian Olivarius; [7/1 1853 Hodde-T.; see der].

27. 8/4 1853 [p. Cap. Anst-G. 27/9 43, o. 29/11; Ø. Snede 9/1 51] Nicolai Henrik Jørgensen; [10/5 1858 Vodder; see der].

28. 23/7 1858, o. 15/9 [Skllr. i Blands, Stokkemarke S., 51] Jens Mogens Julius Wellejus; [10/2 1866 Vorgod-V.; see der].

29. 17/4 1866 [p. Cap. Tjele-V. 9/9 60, o. 26/9; Bøvling-F. 28/3 62] Jens Carl Christian Bertelsen, f. Kbh. 22/5 26; F. Jstrd. Jens Hansen B., senest Amtsforv. i Thisted; M. Henriette Christiane Mulvad; St. Ribe 48; C. 29/6 57, h2; Lærer v. Thisted Realsk. 57; v. Grundtvigs Høiskole 59; ~ 22/5 66 Marie Antoinette Kall, f. 26/8 42, † 15/6 67; F. Morten Ludvik K., Eier af Sødal v. Vibg.; M. Cathrine Fogh; 1 D.; [22/4 1873 Sønderholm-F.].

30. 18/6 1873, o. 2/7 [c. Lærer v. Ass. Bgrsk. 15/2 65; Fjerdelærer ss. 1/5 66; ældste Lærer ss. 16/10 72] Adam Gottlieb Boserup Wind; [15/10 1877 Hellevad-Ø.; see der].

31. 5/2 1878, o. Aalbg. 27/2 [Skolebest. i Grenaa . . .] Carl Theodor Røgind af Rørby, f. Mygind 25/6 46; St. Sorø 66; C. 26/6 75, h2.; ~ 18/4 78 Caroline Albertine Emilie Sigrid Mohr af Værslev-J., f. Ulvsby 15/12 52.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 19 Ribe amt, udg. af Nationalmuseet 1994-2003. Mandø Kirke, s. 3497-3521.
Beck, Musse: Uddrag fra Mandø sogns præste- og degnehistorie.
Nielsen, Jeff: Skolevæsenet på Mandø (med illustreret præsteliste til 1898)
Ribewiki.dk: Mandø pastorat