Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1044. Skjødstrup og fra c. 1605 Elsted,

Ø. Lisbjerg Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

K. 3/310; P. 74; M. S. III.; Lkm. 5/284; Kbg. 1620 (÷ 1813-13).
Anm. Skjødstrup hørte indtil 1537 til Hornslet. Fra 1874 er Skjødstrup et Pastorat for sig; Elsted har nu Elev til Annex; see der.
———————————

1. k. 25/11 1537 [Vicar ved Aarh. Dk. og Skriver i Bisperesidentsen . . .] Anders Ibsen; see 2 Etm.; [† 1563].

2. k. dom. quinquagesima 1563. F. S. Ib Andersen; [† 4/9 1573].

3. k. dom. quasimodogeniti 1574. F. Bdr. Peder Andersen; see N. R Bramstrup i Todbjerg-M.; [† 15/4 1605].

4. 1605 [p. Cap.* c. 03] Otto Laugesen Ravn, tillige til Elsted; [† 1620; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. c. 1603].

KS 5:2 (1903-05), s. 555; 3:2 (1877-80), s. 755; 3:2 (1877-80), s. 744 (»Otto Lagonis Corvinus«).

5. k. Trin. S. 1620 [Hør. Aarh. c. 19] Rasmus Sørensen Rytter*, f. Indrup, Skødstrup S., c. 95; F. S. Rasmussen R. i Indrup; M. Maren Andersdtr.; St. Aarh. 16; Pr. c. 22; 1 ~ Ogzel (Aasle) Pedersdtr. Sommer af Hornslet, f. c. 99, † 7/3 34; 3 S., 1 D.; 2 ~ •/9 35 Anne Sørensdtr. af Ørsted-E., f. c. 16; 1 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see Ole R. R. i Gangsted-S.; Peder R. R. i Hors.; [† 20/1 1670; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. c. 1619; hans Navn paa Prædikestolen i Elstrup K. 1639; Eptph.].

KUM I, s. 22 (»Erasmus Severinus Reuterus«); KS 3:2 (1877-80), s. 752 (»Erasmus Severinus Revtherus«); Kbg. Skødstrup (1620-1780), opsl. 8 (yngste datters dåb, med fadder »Annis Moder Gertrud Nielsd. S. Her Sør. Olsens i Ørsted«), (1631-1780) opsl. 7 (2. vielse); RandAarb 1913, s. 13-14 (se nedenfor); FWDP 1044,5; DanKir bd. 16, s. 1745 (se nedenfor).

6. 26/11 1667*, o. 4/3 70, Mag. Peder Zachariesen Naschou (Naskov, Nagschoff), f. Nakskov c. •/1 33; St. Slag. 53; udenlands . . . ; Mag. Kbh. 1/7 82; Pr. 7/5 85; 1 ~ F. E., † 28/8 89; u. B.; 2 ~ Karen Pedersdtr. Rønning; u. B.; 2 ~ Nr. 8 her; [† 7/6 1695; hans Navn paa Kirkeklokken i Elsted 1679; W. 2/110; N. 423].

KUM I, s. 244 (»Petrus Zachariæ«); Helk I, s. 321-22; P-Aarh. f. 8a, opsl. 10; f. 50a, opsl. 53; Nygaards sedler: Død, testamente 1679, 1. hustrus begr.; testamente 1695; RandAarb 1913, s. 14 (se nedenfor); DanKir bd. 16, s. 1747 (se nedenfor).

7. 16/7 1695, o. 30/8, Hans Jørgen Marquard, d. Aabenraa 18/3 63; F. Jürgen Schriwer; St. i Wittenberg 82, i Kbh. 91, i Kiel 95; [† 10/5 1701].

KUM II, s. 185 (»Iohannes Georgius Marqvardus«); Achelis I, nr. 3493.

8. 7/6 1701, o. 2/9, Niels Pedersen Trellund, d. Nyborg 18/2 72; (Morbdr. t. Peder A. T., r. Cap. t. Svendbg. Nic. K. og t. Margrethe Cathrine A. T. ~ L. V. Gleerup i Knebel-R.); F. P. Lambertsen (Trellund), (Bdr. t. Maren L. ~ J. T. Hasebard i Balslev-E.); M. Margrethe Thiels; St. Nybg. 90; 1 ~ Karen Pedersdtr. Rønning, E. e. Nr. 6; u. B.; 2 ~ Borum 5/10 28 Birthe Johanne Wonsyld af Borum-L.; 2 S., 1 D.; 2 ~ H. H. Holst i Knebel-R.; [b. 29/1 1744].

KUM II, s. 175 (»Nicolaus Trellundius«); Nygaards sedler: Testamente 1712, 2. vielse, børn; Nyborg byfoged: Skifteprot. (1677-88) opsl. 54 (far), (1735-58) opsl. 253 (søsters ægtemand), opsl. 470 (søster); PT 2004, s. 85 (har urigtige slægtsforhold); Kbg. Nyborg (1646-1703) opsl. 92 (dåb).

9. 6/3 1744 [Knebel-R. 20/12 73] Jørgen Stub, f. Aarh. St. 9/8 90; St. Rand. 11, Bacc. 13; C. 10/4 14, n.; Sp. Kolind-E. 22/4 40, o. 20/5; [† 1751].

KUM II, s. 358, 379 (»Georgius Stub«, 21 år gl.).

10. 17/9 1751 [Broust-S. 11/5 42, o. 25/7] Johan Ernst Røtgersen Tegder, f. Rand. 11/7 13; F. R. T., Kbmd.; M. Cathr. Reimartsdtr.; St. Altona til academia Fredericiana (Halle) 32, i Kbh. 37; C. Kbh. 22/4 38, h.; Cons.-Rd. 29/8 57; 1 ~ Anna Cathrine Høegh; 2 ~ Holstebro 10/6 57 Margrethe Sophie Helvad, f. Vennergd. 28/6 38, † Varde 10/8 00; B.; see Nicolai H. T. i Feldballe-N.; H. P. Plesner i Fruering-V.; (J. E. Müller i Pedersborg-K.; M. Plesner i Glud-H.; J. Müller i Veiby-T.); [† 19/6 1779; eiede Holbækgd.].

KUM II, s. 587 (»Ioh. Ernestus Teyder«); Helk II, s. 261.

11. 29/3 1765*, 26/7 65** [p. Cap. Ørsted-E. 2/4 51, o. 21/5] Anders Christensen Hald; [22/10 1778 Ørsted i J.; see der].

12. 1/9 1779, o. 5/7 80 [Hør. Aarh. 72] Henrik Peter Kattrup* af Hylke, f. Overby 49; St. Hors. 67; C. 25/10 69, n.; ~ Aarh. Dk. 9/1 82 Maria Becker, † 11; (Halvsstr. t. ~ Anna Marie B. ~ L. M. Smith i Hagested-G.); F. Joachim B., Hof-fontainemstr. i Kbh.; M. Anne Margrethe Kærsgaard; (11) 2 S., 4 D.; [† 11/2 1822].

E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 4643.

13. 19/6 1822 [Tvede-L. 18/10 05] Barthold Larsen, f. Roesk. 8/4 65; F. L. Bertelsen, Vognmand og Avlsbruger; M. Mette Marie Jensen Calmar; St. Roesk. 86; C. 15/10 95, l.; Sp. Sønderup-S. 4/4 00, o. 22/8; r. Cap. Tikjøb-H.-H. 18/6 02; 1 ~ Kbh. Frue K. 18/6 00 Hedvig Lind el. Lund; u. B.; 2 ~ A. M. Quade; 1 D.; [† 20/1 1835].

14. 22/4 1835 [Knebel-R. 31/12 19] Henrik Hans Nicolai Haar, f. Stillinge 15/2 70; F. Andreas H., Landinsp. i Aarh. St.; M. Marg. Kirstine Torm af K. Stillinge; St. Aarh. 87; C. 2/5 93, h.; r. Cap. Grenaa 31/3 97, o. 17/5; Sp. Dybe-R. 7/1 03; Pr. 24/2 32; 1 ~ 98 Ulrikke Gleerup, d. Aarh. 25/10 73, † 2/12 32; F. Jstrd. Fred. Christ. G., Bgrmstr.; M. Cathr. Marg. Thye; 2 S., 3 D.; 2 ~ Martine Jacobine Robertsen, † 13/4 65; u. B.; see C. F. Bagger paa Manø; Frederik C. G. H. i Todbjerg-M.; M. F. D. Hammer i S. og N. Kongerslev-K.; [† 13/5 1838; N. 213; E. 1/545 og S. 1/628].

15. 2/10 1838 [Tødse-E. 5/6 33] Knud Kjer; [26/6 1856 Skjærbæk; see der].

16. 14/12 1856 [N. Nissum 7/5 38] Dines Peter Lind af Eltang-V., f. Naur 15/9 92; St. Aarh. 23; C. 29/4 28, h.; Sp. Skarrild-A. 25/4 32, o. 20/6; ~ Lemvig 15/9 32 Sophie Amalie Lund af Lemvig-N., f. 24/12 03; u. B. (1 adopt. Søn); [# 11/7 1868; † Aarh. 1881; i Skarrild siges det om ham: »Han var ingen stor Prædikant, men ivrig for Konfirmandundervisningen; han var en dygtig Kommunalmand, har efterladt sig flere interessante Optegnelser og var en meget rar Mand. Han var en vældig interesseret Landmand«].

Nygaards sedler: Vielse, Skarrild 1834; J. Sulkjær: Arnborg Sogn i Hammerum Herred. udg. 1939, s. 138-139.

17. 26/9 1868 [Bording 31/10 59] Frants Adam Hans Bülow, f. Svendbg. 2/11 26; F. Fred. Vilh. v. B., Søkrigscomm. og Mynsterskriver; M. Christ. Cathr. Frandsen; St. Od. 43; C. 31/10 48, l.; p. Cap. Assens-Kj. 13/11 52, o. 8/12; ~ 29/10 57 Karen Rasmussen, f. 18/9 31; F. Hans Niels R., Eier af Gildebro Mølle, Fjelsted Sogn; M. Cathrine Elisabeth Krag af Gjelsted-R.; (67) 2 S., 2 D. ; see N. C. H. Hauch p. Tunø; [12/4 1872 Hjortshøi-E.-E.; E. S. 1/280].

18. 29/6 1872. Christian Julius Simon Jacobi Jacobsen; see Louns-A.; Pg. br. 15/4 78. Hustruen, syg i 13 Aar, maatte bæres ud af den brændende Bygning.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1980. Elsted Kirke, s. 1737-1750. (Randers amt er endnu ikke udgivet).
Af Skødstrup og Elsted Sognes Præsterække, Østjydsk Hjemstavn 1942 (7. årg.), s. 111-117 [Er ikke undersøgt ved selvsyn].
Heilskov, Chr.: Gamle Indskrifter i Øster-Lisbjerg Herred. Randers Amts Historiske Aarbog 1913, årg. 7. Skødstrup Sogn s. 10-15.
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 220b. Elsted og Elev,

Ø. Lisbjerg Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

Anm. Oprettet ved kgl. Resol. af 1. April 1874. Elsted var tidl. Annex til Skjødstrup, Elev til Hjortshøi og Egaa.
———————————

1. 16/6 1874 [Cap. p. l. Hjortshøi-E.-E. 18/3 73] Christian Theodor Christensen; [26/10 1878 Aaker; see der].

2. 30/12 1878 [Cap. p. p. Harring-S. 8/12 77, o. 19/12] Stephan Tetens Tram af Klinte-G., f. Ærøskjøb. 7/1 46; St. Aalbg. 63; C. 19/1 69, l.; Andenlærer ved Ranum Sem. 10/11 73; [25/3 1884 S. Kirkeby-A.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1980. Elsted Kirke, s. 1737-1750, Elev Kirke, s. 1751-1765.