Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 685. Kongerslev (Sønder- el. Vor Frue K. – Pont. A. 5/43 – og Nørre-) samt Komdrup,

Hellum Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift.

A. H. N., L. S.*; M. S. III.; Lkm. 3/203; Kbg. 1703.
———————————

1. 1517. Christen Olufsen; [† 1556; »her Chrestenn sogennpresth wdij Sønnder Konngesløff« er omtalt i en Dom af 19/5 1552 ang. en Tvist om en Kirkejord].

KS 2:6 (1872-73), s. 688.

2. 1556. Niels Poulsen; [† 1602].

3. 1602. Christen Christensen; ~ (36) Gjertrud Christensdtr., der overlevede ham; 1 S., 2 D.; see J. C. Sahl i Dollerup-F.-R.; [† mel. 29/9 og 2/12 1645; han fik 1/10 44 tingsvidne om, at han da havde ligget syg i et aar og mere, og hans kvæg og fæmon var ham frafaldet, saa han var forarmet. Efter hans død meddelte Etm., at C. C. paa grund af »lykkens ustadighed« havde ladet præstegaarden forfalde, saa at den d. 1/1 46 var bygfældig for 300 rdl. og ingen besætning havde].

PT 11:1 (1940), s. 55.

4. 1/1 1646 [Ellidshøi-S. 42] Mag. Peder Byrgesen (Byrson) Mariager af Farsø-V., f. 11; St. Vibg. 32; Inf. Sorø 35, St. i Udlandet: Leiden 39, Bourges 40, Orleans 41; (Toksværd 17/4 42, var da i Frankrig); Mag. Kbh. 15/5 43; Pr. (62); ~ Maren Jensdtr. Bloch, f. c. 29; F. J. Sørensen B., Herredsfoged i Hindsted Hrd.; M. Karen Jensdtr.; 4 S.; 2 ~ 81 B. A. Schytte i Brøndum-S.-T.; see Etm.; F. P. Bloch i Hals; [† 1679].

KUM I, s. 110 (»Petrus Byrgeri Mariagrius«); Sixhøj nr. 22; Helk I, s. 187; HimF s. 87-88; O. Færch: Hornum herreds præster til omkring år 1700. Fra Himmerland og Kjær Herred 2019, s. 35.

5. 11/7 1671*, o. 9/4 79, F. S. Jens Pedersen Bloch, f. her 49; St. Aalbg. 67; C. 28/6 69, mediocr.; ~ 9/6 80 Margrethe Andersdtr. Resen af Brøndum-S.-T., f. 54, b. 12/2 18; [† •/1 1703].

KUM I, s. 343 (»Iohannes Blockius«).

6. 24/2 1703, o. 18/5, Jesper Knudsen Friis af Voldum-R.; (F. K. J. Smerup), f. 69; St. Vibg. 91; ~ Anna Groll, f. c. 82; 2 S.; 2 ~ 17/4 16 A. Aschenberg i Astrup-R.-A.; [† 1712].

KUM II, s. 182 (»Casparus Canuti«); Sixhøj nr. 687; E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 358; Nygaards sedler: Enkens død.

7. 28/10 1713, o. 22/12 [Hør. og Cant. Aalbg. 24/5 12] Henrik Jensen Kampmann af Hvidbjerg-Ø.-L., f. Thy 18/9 89; St. Aalbg. 07, Bacc. 08; C. 18/5 11, l.; ~ 7/6 19 Maren Svendsdtr. Lemvig af Jetsmark, f. c. 82, b. 8/7 72; 1 S.; see Jens H. K. i Østbirk-Y.; [† 23/3 1729].

KUM II, s. 322, 329 (»Henricus Campmannus«, 23 år gl.); PT 2013, s. 192 og 18.

8. 6/5 1729, o. 9/9 [Hør. Ribe . .] Frants Eberhard Larsen (Laurentius) Friis; [9/6 1741 Besser-O.; see der].

9. 16/6 1741, o. 2/8, Andreas Knudsen Seerup, f. Aarh. 29/9 99; F. Vognmd.; St. Aarh. 22; C. 17/11 27, h.; ~ Aarh. Dk. 12/6 59 Anna Cathrine Lassen, f. Aarh. 25/3 16, † Aalbg. 5/11 81; [† Aarh. 18/1 1782].

KUM II, s. 446 (»Andreas Canuti Serup«, 23 år gl.).

10. 5/6 1767*, 12/8 68**, Henrik Grotum Jørgensen Møller, f. Aalbg. 9/7 37; F. J. Hansen M., Overbetj.; M. Ida Sophie Neumann; St. Aalbg. 55; C. 15/6 58, n.; ~ Aalbg. 7/11 64 Bodil Bondo; 3 S.; [† Aalbg. 21/9 1768, s. D., paa hvilken han skulde have været ordineret].

11. 1771** [p. Cap. Skibsted-L. 1/9 69, o. 20/9; S. og N. Kongerslev-K. 15/10 69*; p. Cap. Bælum-S. 3/11 s. A.] Mourits Sørensen Mørch; [29/5 1782 Ferslev-D.-V.; see der].

12. 29/5 1782, o. 14/8, Nicolai Severin Milling; [28/5 1783 Saltum-H.; see der].

13. 2/7 1783 [p. Cap. hos den r. Cap. t. Aalbg. Frue K. o.s.v. 29/5 72, o. 9/9] F. Bdr. Glob el. Glub Sørensen Milling af Aalbg. Frue K., d. 28/8 43; St. Aalbg. 61; C. 19/12 63, n.; Degn i. S. og N. Tranders 72; ~ Skjørpinge 18/6 73 Dorothea Mulvad Overgaard; 1 S., 3 D.; [# 28/6 1815 uansøgt og uformodet; † 17/11 s. A.; bekjendt for Originalitet og Vittighed, der dog ofte var bidende og plump].

14. 20/12 1815, o. c. 14/5 16, Andreas Gjødvad Jungersen af Brøndum-S.-T., f. 29/6 87; St. Rand. 03; C. 23/4 07, l.; forlovet med Maria Tetens af Gunderup-N.; [† 29/3 1817].

15. 1/8 1817 [Skjervø i Finmarken 12/7 11, o. 3/10, – •/3 15] Mogens Nielsen. d. Hals 23/10 85; (Bdr. t. Elisabeth Margr. C. N. ~ J. G. Manniche Søften-F.); F. Henrik N., Toldinsp. i Hals, siden i Hjerting; M. Margrethe Dorothea Dahl; St. Vibg. 02; C. 17/4 07, h.; (p. Cap. Aarby 15/10 08); ~ Nørholm 6/6 10 Hedvig Cathrine Lybecker, d. Nibe 24/1 70, † 2/1 40; F. Jstrd. Johan Ludvig L., Byfgd. i Nibe, siden Amtmd. i Hjørring; M. Anne Benzon; 2 D.; [† 12/1 1857].

E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 4559, Svendborg byfoged nr. 963, 997; Kbg. Nibe (1765-1813), opsl. 7 (hustrus dåb); Sixhøj nr. 1570.

16. 28/6 1857 [Raabjerg 5/6 47] Morten Fabricius Dan Hammer af Besser-O., f. Koldby 28/3 08; St. pr. 31; C. 15/3 37, v. n.; Miss. Umanak, Grld., 22/3 37, o. 3/5; # 46; ~ 28/3 37 Cathrine Margrethe Haar af Skjødstrup-E., f. 08; 2 S., 2 D.; [† 7/4 1874].

17. 20/6 1874. Dr. phil. Peter Hansen; see Høislev-D.-L.

———————————

Afskrift ved Birgit Samuelsen.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Fussing, Hans H.: Til dansk præstehistorie: Oplysninger om Hellum herreds præster c. 1600-1656. Personalhistorisk Tidsskrift, 11:1 (1940), s. 55-59.