Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 373. Hals,

Kjær Herred, Aalborg Amt og Stift.

A. H. N.; V. 11; M. Nr. 497; E. M.; M. S. III.; Lkm. 4/64; P. M. 37; Kbg. 1768.
Anm. Indtil 1572 var Abbed Anders Andersen i Vitskøl Kloster Sogneherre i Hals, og Præsterne der hans Capellaner.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Klitgaard, se nedenfor.]
———————————

1. (1538). Peder Kjeldsen; havde været Munk i Børglum Kloster.

1b. (1552). Laurits . . . .

2. (1568. 99) [p. Cap. Aalbg. Frue K. . .] Villads Villadsen, f. Aalbg.

3. (1601. 35). Jens Madsen, f. Aalbg.; F. M. Thomsen, Snedker; M. Kirsten Ibsdtr.; maaskee St. i Kbh. (94); ~ Kirsten Jensdtr.; 2 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see B. J. Hals i Understed-K.; A. J. Hals i Hellevad-H.-Ø.; [† c. 1640; den 22/6 1601 faldt der Blod ned fra Luften i hans Hus og traf Bord og Stole].

F-P s. 138 (»Johannes Matthiæ Alburgius«).

4. 1640. Gregers Davidsen, f. Helsing. c. 04; St. Aalbg. 22; ~ F. E.; 2 S., 1 D.; see Etm.; (J. J. Halse i Nykjøb.-L.-E.); [† 1670].

KUM I, s. 58 (»Gregorius Dauidis Helsing.«).

5. 1/8 1666**, o. 17/10 [p. Cap. Ø. og V. Hassing 66], Laurits Lauritsen Hvid; F. L. H., Bgr. i Randers; M. Anne Nielsdtr.; maaskee St. Rand. 51; ~ 10/3 67 F. D. Inger Gregersdtr.; 1 S., 4 D.; see 2 Etm.; [† 16/10 1694; var indskrænket; begik Daarligheder og blev sat under Svigersønnens Formynderskab].

KUM I, s. 230 (»Lavrentius Lavrentij Aalburg.«); E. Brejls skifteuddr.: Randers byfoged nr. 145; Ålborg byfoged nr. 936; PT 8:6 (1927), s. 60.

6. 8/8 1685**, o. 11/12 85, Frederik Pedersen Bloch af S. og N. Kongerslev-K., f. 60; St. Rand. 77; C. 82, illum.; ~ F. D. Anne Margrethe Lauritsdtr. Hvid, f. c. 70; 2 S., 4 D.; 2 ~ Etm.; see C. M. Hjardemaal, r. Cap. Sæby; Lars F. B. i Ramme; Peder F. B. i Lomborg-R.; [† 28/2 1717].

KUM II, s. 77 (»Friderichus Petri Blockius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 304; Ålborg amt, Kær hrd. nr. 1.

7. 26/3 1717 [p. Cap. Ingstrup-H.-A., o. 14/11 14] Peder Lassen, f. Hasselriis v. Aalbg. 10/11 84; F. L. Pedersen; M. Ingeborg Madsdtr.; St. Aalbg. 04; C. 12/9 13, l.; ~ 18 F. E., † 31/8 22; u. B.; [† 10/5 1742; hæderlig; var dog susp. i nogen Tid, fordi en Kvinde, som stod hans Huus for, beskyldte ham for, at have besvangret hende; men han frelste sig ved sin Eed; Lgst. p. Kgden].

KUM II, s. 296 (»Petrus Laurent.«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ålborg amt, Kær hrd. nr. 1, 5; Nygaards sedler: hustrus død.

8. 15/6 1742 [Frøslev-M. 24/4 42] Laurits Hansen af Ude- og Oppe-Sundby, f. 9/7 11; St. Helsing. 32; C. 34, n.; r. Cap. Dronninglund 30/10 39, o. 30/11; ~ Hedvig Johanne Nygaard; 1 D.; [† 8/1 1768].

KUM II, s. 538 (»Laurentius Iohannis«, 21 år gl.).

9. 19/2 1768, o. 15/4, Peder Gottfried Johansen Priebst, f. Strømsø 29/12 33; F. J. G. P., Kbmd.; M. Cathrine Bay; St. pr. Kbh. 49; C. 52, n.; [† 19/5 1772. Rollingen (dvs. Stuehuset) br. 6/5 69].

KUM III, s. 96 (»Petrus Gotfried Priebstius«, 16 år gl.).

10. 30/7 1772, o. 9/9, Arrild Hansen Lassen af Ulvborg-R., f. Alrø 30/5 42; St. Vibg. 60; C. 63, n.; ~ Frederikke Christiane Damiansdtr. Hald af Nibe-V., b. 3/4 93, E. e. H. F. Bruun i Ulsted; u. B.; [† 8/2 1795. Stridig; havde idelige Processer; skrev en Piece i Proprietairfeiden, som i lærde Efterretninger for 1791, Nr. 47, kaldes en ussel, ond og dum Ting; N. 336].

KUM III, s. 203 (»Arildus Lassen«, 19 år gl.); Sixhøj nr. 1268; PT 12:6 (1951), s. 12.

11. 10/4 1795 [r. Cap. Tikjøb-H.-H. 5/3 90, o. 26/3] Peder Adam Obel af Gudum-V., f. 4/5 64; St. Aalbg. 84; C. 12/1 90, h.; Apr. 10/7 12; ~ 24/6 91 el. 90 Christiane Gottschalck, f. 3/6 66, † Hals 28/1 51; F. Mag. Johan G., Rtr. i Aalbg.; M. Cathrine Marg. Junge; u. B.; [† 20/4 1819. Hans hele Færd bar lysende Præg af Blidhed, Trofasthed og Godgjørenhed].

12. 21/7 1819 [Flade-G. 29/1 13] Christian Fugl, tillige s. D. Apr.; [13/7 1827 Grenaa; see der].

13. 14/9 1827 [Cat. Hors. 15/4 18] Frederik Carl Rosen; [2/5 1832 Vaalse; see Kjettinge-B.].

14. 3/8 1832 [Cat. Skjelskør 12/1 25] Christian Conrd Sophus Andresen; [18/12 1841 Selde-Aa.; see der].

15. 20/2 1842 [Tolstrup-S. 26/8 35] Niels Nielsen; [4/1 1848 Sindal-A.; see Glumsø-B.].

16. 25/3 1848 [Miss. i Smyrna 40–47] Ludvig Daniel Hass; [15/3 1858 Nibe-V.; see der].

17. 16/5 1858 [Ho-O. 29/7 48, o. 13/9] Christen Thomsen Christensen, f. Sædding, N. Nebel S., 9/4 14; F. C. Nielsen Jessen, Gdeier.; M. Kirstine Jørgensdtr.; St. pr. 33; C. 19/1 39, l.; ~ 5/10 49 Vilhelmine Caroline Tidemand, f. Kbh. 24/12 24; F. Cclsecr. Odin T., senest Lærer v. Chrhvns. Bgdsk.; M. Pouline Vilh. Mar. Sommer; 1 S., 2 D.; [# 12/3 1864; † Hals 14/11 68; blev 62 sindsvag af Sorg over, at have viet et par Folk, af hvilke Manden havde havt Omgang med Fruentimrets Datter].

18. 21/5 1864 [p. Cap. Viskinde-A. 11/12 47, o. 24/3 48; Veiby-T. 29/9 53] Carl Vilhelm Lange af Viskinde-A., f. Ærøskjøb. 27/4 22; St. Od. 40; C. 14/1 47, h.; 1 ~ 27/4 48 Bodild Marie Viel, f. 16/2 31, † Kbh. 2/10 61; F. Cmcrd. Johannes Aaboe V., Eier af Borbygd. v. Frederikshald; M. Bodil Marie Foyn; 1 S., 3 D.; 2 ~ 25/9 66 Bodil Marie Viel Graff, f. 26/1 47, † 16/4 76; F. Cpt. Christ. Fred. G., Eier af Øhro ved Frederikshald; M. Cathr. Magd. Viel; (68) 2 D.; 3 ~ Hjørring 31/10 79 Jensine Pouline Andresen; F. Hans Jac. A., Lærer; see Frederik J. W. L., cd. th. 74/1; [† 4/7 1888].

Achelis II, nr. 9599.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Klitgaard, Carl: Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier før ca. Aar 1700. Hjørring 1945, s. 95-97.