Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1250. Understed og Karup samt til 1555 Lendum,

Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 20; M. S. III.; E. M. M. Nr. 497; Lkm. 4/142; P. M. Vahls M. 65; Kbg. 1752.
Anm. Lendum blev 1555 Annex til Torslev.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Klitgaard, se nedenfor.]
———————————

1. 15 . . Villads . . .; [vist ham, der c. 1550 boede i Lendum (som havde været Annex til Understed), og som efter Biskop Oluf Chrysostomus have 4 Bøger].

1b. (1545). Isak . . . ; see C. Isaksen i Vreilev-H.; [1545 gav han Lensmanden paa Sæbygd., Christopher Stygge Rosenkrantz Brev paa, at han ingen Forhindring skulde gjøre ham ang. Landgilden af Karup Pg.; see D. Mag. IV. 1/170].

2. (1568. 84). Simon Christensen Spend; 1 S., 1 D.; see Etm.; [fmtl. † c. 1594; boede i Karup].

3. o. 9/5 94. F. S. Christen Simonsen Spend; 2 S., 2 D.; see Etm.; Niels C. S. t. Kbh. Holmens K.; Jens C. S. i Sjørring-T.; J. Poulsen og P. J. Thisted i Snedsted; [† c. 1625; (see J. H. 5/72)].

(Udgaar her, var Cap.) 4. 16 . . Lars Ibsen el. Justesen; [† •/3 el. •/5 1614; i E. M. sættes han før S. C. Spend].

5. 1625. Peder Hansen Mørch, f. c. 97; (Halvbdr. t. D. J. v. Bergen, r. Cap. i Vraa-E.-S.); F. H. M., vist i Hammerholt, Torslev S.; M. Lisbeth Danielsdtr. Chrysostomus av Hjørring-H.-O.; St. Aalbg. 17; ~ F. D. Johanne Cathrine Spend, f. c. 00, † 42; 2 ~ 45 Karen Jacobsdtr.; 1 D.; 2 ~ Etm.; see Jens P. M. i Skjæve; [† 23/8 1663; Eptph.].

KUM I, s. 29 (»Petrus Ioh. Mürchius/Mørk«).

6. 1663. Stygge Christophersen Morsøe af Flade-D.; St. Helsing. 59; ~ F. E., † c. 85, boede 82 i Stendal, Karup S., 84 i Fladstrand; [† 1665; var her kun 1 Aar].

KUM I, s. 275 (»Stycho Christophori Fladensis«).

7. 2/6 1665 [Rtr. Sæby 61] Balthasar Jensen Hals af Hals, f. 29/8 35; St. Aalbg. 56; ~ 66 (Bev. 16/12) Marie Mathisdtr. fra Aalborg; 2 D.; see 2 Etm.; [# nedbøiet af Sorg 1695; † eft. 17/7 98. Paa en Visitatsreise 17/7 98 havde Biskop Bircherod megen Fornøielse af adskillige gamle Sager og Manuscripter i hans Bibl.; Deltog som Student i Kbhs. Forsvar; anlagde ved Pg. en Have med c. 100 Frugttræer].

KUM I, s. 262 (»Baltazar Iani Halsius«).

8. 16/12 1684*, o. 23/9 85**, Anton Marcussen Bering, f. Vibg. 23/6 51; F. M. Mortensen, Kbmd.; M. Marie Antonsdtr.; St. Aalbg. 69; C. 17/7 72, mediocr.; ~ c. 86 F. D. Else Balthasarsdtr. Hals, f. c. 67; 1 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see Marcus A. B., r. Cap. i Byrum-V.-H.; [† 6/2 1695].

KUM II, s. 14 (»Antonius Marci Bering«).

9. 6/7 1695, o. 27/11 [Hør. Aalbg. 91] Jens Andersen Sneebang, f. Snæbum S., Onsild Herred, 1/10 60; F. A. Nielsen, Bde.; M. Johanne Jensdtr.; St. Aalbg. 82; C. 22/7 86, illum.; 1 ~ 19/2 96 F. E., † 27/11 12; 1 S., 3 D.; 2 ~13 Else Jensdtr. Bjørn (Ursin), d. 11/2 89, levede 37; F. J. Lauritsen B. (Ursin), af Jerslev-B., Rdmd. i Vordingbg.; M. Anne Lauritsdtr. Grønbech; 1 S., 3 D.; [† 1732].

KUM II, s. 116 (»Ianus Andreæ Snebangius«).

10. 4/12 1730*, o. 12/11 32, Laurits Nielsen Sønderslef, d. Nykjøb. i S. 7/6 00; F. N. Lauritsen S., Kbmd.; M. Anna Tønnesdtr.; St. Sorø 20; C. 1/11 22, l.; ~ Flade 30/10 33 Mette Katrine Bertelsdtr. Bay af Ørum-D., levede 68; 2 ~ Høibjerg 25/10 41 Kmrd. Hans Fedder p. Refsnæs, Komdrup S.; [† 10/5 1737].

KUM II, s. 431 (»Laurentius Synderslew«, 20 år gl.); SB s. 239; Nygaards sedler: Vielse, enkens ægteskab, hendes 2. mand, enken 1768; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle Amt, Bjerre hrd. nr. 44.

11. 28/6 1737 [p. Cap. Aasted-S. 28/4 36, o. 6/6] Frants Christopher Madsen Vogelius af Hjardemaal, f. 1/5 08; St. Aalbg. 31; C. 24/3 35, n.; ~ Cathrine Henriksdtr. Klein af Jerslev-B., d. 7/1 15, b. Sæby 5/2 69; [† 1748].

KUM II, s. 529 (»Franciscus Christophorus Vogelius«, 21 år gl.); KlitVen s. 186.

12. 17/1 1749, o. 7/3, Laurits Eriksen Kragh; [2/9 1757 Volstrup-H.; see der; Pg. br. 1/7 52].

13. 30/9 1757 [p. Cap. Volstrup-H. 26/7 54, o. 18/9] Casper Conrad Rafn; [24/11 1758 Volstrup-H.; see der].

14. 5/1 1759 [Hjortdal 4/11 57, o. 2/12 med Aldersdispensation 30/12 (!) s. A.; manglede 4/11 – 4 Mdr.] Ole Nicolai Brodersen Brorson af Ribe Dk. (F. blev Biskop i Aalbg.), f. Medolden 1/3 33; St. Aalbg. 52; C. 12/5 55, n.; Hør. Aalbg. 56; ~ Christence Johansdtr. Bering af Romdrup-K., f. 9/12 24, b. Nibe 14/8 06; u. B.; 2 ~ Nibe 13/1 74 Markus Alsing, Kbmd. i Nibe; [† 1766].

Achelis II, nr. 6062; KUM III, s. 119 (»Olaus Nicolaus Brorson«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Hjørring amt, Vennebjerg hrd. nr. 87; Nygaards sedler: hustrus fødsel, enkens 2. ægtesk., enkens død.

15. 23/5 1766 [Degn i Leirskov og Skoleholder i Vraa; tillige p. Cap. Leirskov-J. 27/6 55, o. 11/7] Laurits Jacobsen Wanting, f. Vanting 21; F. J. Ore; M. Karen Jørgensdtr.; St. Od. 44; C. 18/10 49, l.; ~ Andst 19/9 52 Karen el. Cathrine Albertsdtr., f. N. Anst c. 34, † 16/6 86; see Henrik M. W. i Rønnebæk-O.; G. Abel i K. Stillinge; R. C. Zimmermann i Torrild-V.; Albert L. W. i Esbønderup-N.; [† 4/11 1789].

Han var næppe 1 ~ . . . Henriksdtr. Morville af Leirskov-J.; Nygaards sedler: Vielse, børn i Lejrskov, børn i Understed.

16. 31/12 1789 [r. Cap. Dronninglund 24/10 88] Gyntelberg Abel; [8/3 1811 Volstrup-H.; see K. Stillinge].

17. 11/5 1811 [r. Cap. Kattrup-Ø.-T. 28/8 10] Laurits Jordhøy; [7/6 1833 Sæby; see der].

18. 6/12 1833 [Øls-H.-D. 5/9 33] Jens Christian Blicher af Borup, f. Rødding 84; St. Rand. 04; C. 21/4 09, h.; r. Cap. Skovlænge-S.-G. 19/2 13; Sp. Hersom-B.-K. 15/6 18; Hee 14/2 23; ~ Søllested 20/1 15 Pouline Adamine el. Abrahamine Kølle, f. 8/3 85, † Mariager 12/1 57; F. Bkdmr., boede i Svanevig Mølle; 4 S., 1 D.; [# 18/6 1842; boede i Hodals Mølle v. Hobro; † Aalbg. 3/10 45; var en Tid i Kald og Levnet en meget retsindig Mand og virksom efter Evne; men fattige Omstændigheder og svageligt Helbred i Forbindelse med Uforsigtighed i Nydelsen af stærke Drikke sløvede hans faa Evner; see B. D. G. 1/150].

19. 23/8 1842 [Aggersborg 13/7 39] Anders Hansen Nielsen; [25/4 1852 Skjæve; see der].

20. 8/7 1852 [p. Cap. Slagslunde-G. 9/11 39, o. 29/11] Carl Christian Lund, f. K. Værløse 5/3 09; F. Hans Christian L., Forstraad; M. Caroline Dorothea Sennbach; St. Fdbg. 27; C. 30/4 36, h.; c. Pr. 62; ~ 25/3 42 Andrea Birgithe Lunddahl, f. 31/12 16; levede 68 i Ørvad, Hørby S.; F. Jacob L., Kbmd. i Maribo; M. Ellen Kirst. Mariager; 3 S., 2 D.; [† 2/8 1864].

(7/10 – 27/11 1864. C. Østergaard; see Husby-N.)

21. 27/11 1864 [Seminarielærer i Jacobshavn, Grld., 28/2 53, o. 11/3; Miss. i Umanak 55; i Jacobshavn og tillige Sem.-Forst. 58–63] Niels Peter Simonsen, f. Veile 11/2 21; F. Pet. S., Smedemstr.; St. pr. 41; C. 10/7 51, h2.; ~ Øsby 17/3 53 Ana Sophie Eleonora Kragh af Øsby, f. p. Hjemreisen fra Grld. 16/3 28; (68) 3 D.; [# 6/1 1882; † 16/2 s. A.; Gaver v. Sølvbr.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Klitgaard, Carl: Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier før ca. Aar 1700. Hjørring 1945, s. 333-340.