Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1357. Volstrup og Hørby samt til 1555 Torslev,

Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 20; M. S. III.; M. Nr. 497; E. M.; Lkm. 4/137; P. M. 58; Vahls M. 71; Kbg. 1725.
Anm. 1 Torslev har nu Lendum til Annex.
Anm. 2 Efterretningerne om de første Præster ere i høi Grad forvirrende og modsigende.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Klitgaard, se nedenfor.]
———————————

0. 1530. Anders Andersen Kaa ell. Ugla; [1537 Vraa-E.-S.; see der] .

1. 1538 [Cap.* hos Mag. Henrik Gerckens, der som Aman. ell. Cantsler hos Biskop Stygge Krumpen, var benaadet med Kaldet] Niels Pedersen; Pr.; [druknede 1555 i Kurvad, hvilket foranledigede Torslevs Fraskillelse].

2. 1555 [Cap.*] Jens Knudsen; Pr.

3. 1569. [Cap.* (67)] Niels Pedersen*; Pr.; see Etm.; [† 1610; blev antagelig selvstendig P. ved Mag. Gerckens’ Død 1569; Lgst.].

KS 3:2 (1877-80), s. 201.

4. c. 1583**. F. S. Peder Nielsen i 42 Aar; ~ (14) Ingeborg Thomasdtr.; B.; see Etm.; [† c. 1625].

5. c. 1625 [p. Cap.* c. 22] Otto Jacobsen, f. Kringelhede, Albæk Sogn, c. 89; St. Helsing . . , Bacc. 12; C. 13; Huslærer hos Fru Dorte Krabbe til Havnø i 9 Aar; Pr. c. 48; ~ 23 (maaskee F. D.) Lisbeth Pedersdtr., b. Ingstrup 9/9 68; 12 B, hvoraf 2 S., 8 D.; see T. A. Jetzmark og B. A. Binderup i Skjæve; H. Christophersen og N. M. Sulsted i Torslev-L.; J. Ottesen i Ingstrup-H.-A.; Etm.; [† 29/11 1661; Eptph.].

KUM I, s. 8 (»Otto Iacobi Vandalus«).

6. k. 9/2 1662. Albert Christensen Olsdorff* (Volstrup), f. Øxenhede, Volstrup Sogn, c. 37; (Bdr. t. Peder C. O. i Rubjerg-M. og t. Karen C. O., M. t. O. T. Volstorf i Jelstrup-L.); F. Bde.; St. Vibg. 57; Pr. 10/10 89; 1 ~ c. 62 F. D. Margrethe Ottosdtr., f. c. 36, † 15/8 03; 3 S., 1 D.; see Etm.; [† 1712; deltog som Kommunitetsalumne i Kbhs. Forsvar; havde mange Sager; saaledes ikke mindre end fire ved Landemødet 93; beskyldt 23/4 94 af Lisbeth Bilde, Holger Pax’s Efterleverske paa Sæbygd., for den Fortrædelighed, som han dem i mange Maader har beteet; indstevnet 97 for Drukkenskab og Uskikkelighed; beskyldtes ogsaa for, at have aabenbaret hemmelige Skriftemaal. „Fra Menigheden i V. gik jeg ganske ufornøiet bort, og fandt her ikke alene en ganske ringe Freqvents, men endog en uforsvarlig Ruditet hos Ungdommen, og megen Uskikkelighed i Ordets Hørelse hos de Ældre, saa jeg maatte bekjende, stor Forskjel at være mellem disse to Hr. Alberts Sogne, hvad statum rerum ecclesiæ angaaer. Og kan jeg klarlig fornemme, at Sæbygaards Herskab formedelst det giftige Had, hvormed han (Hr. A.) idelig efterstræbes, haver af al Magt søgt, at kuldkaste den Myndighed, som han i Hovedsognet skulde have; hinc tot indies nascuntur mala“ (Bkrd. Dgbg. 11/7 1698); Biskoppen erfarede 1702 en kjendelig Forbedring og gik nu med langt større Fornøielse fra denne Menighed; Pg. br. 28/1 80].

KUM I, s. 269 (»Albertus Christierni Wendalitius«); Sixhøj nr. 325.

7. 5/5 1705** [p. Cap.*, o. 28/11 04] F. S. Christopher Albertsen Olsdorff, f. 75; St. Aalbg. 96; C. 8/5 01, mediocr.; ~ 05 Kirsten Marie Nielsdtr. Borum, † 11; F. N. Olsen B., vist fra Borumgd. p. Læsø; 1 D.; see J. H. Lessow i Skjæve; [† 19/2 1715].

KUM II, s. 221 (»Christophorus Olsdorphius«).

8. 7/6 1714** [p. Cap. Aalbg. Bud. K., o. 16/12 12] Christian Hansen Rafn, f. Alleslev v. Roesk. 19/4 83; F. H. R., Foged i Voldborg Herred; M. Marg. Eliasdtr.; St. Kbh. 05, Bacc. 06; C. 29/6 11, h.; ~ Bodil Sørensdtr. Lunge, d. Aalbg. Bud. K. 12/4 83, † 27/5 62; (Sstr. t. Niels L. i Asmindrup-G., t. Hans S. L. i Selde-Aa., og t. Anna S. L. ~ B. J. Rhode i Sønderup-S.); F. S. Nielsen L., Rdmd. og Byskrvr. i Aalbg.; M. Margrethe Hansdtr. Bay; 2 S., 5 D.; see Caspar C. R. her; [b. 15/8 1757; Pg. br. 25/3 25].

KUM II, s. 302, 309 (»Christian. Corvinus«, 23 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 1893; Gejstl. sk. i Ålborg amt, Ålborg by nr. 3; Nygaards sedler: Børn, hustrus dåb.

9. 2/9 1757 [Understed-K. 17/1 49, o. 7/3] Laurits Eriksen Kragh af Ørslev-S., f. 2/12 15; St. Roesk. 36, Bacc. 38; C. 8/8 41, h.; ~ Aarh. 10/6 50 Cathrine Marie Nielsdtr. Langballe, † 11/2 99; F. Kgrd. N. L.; M. Vita Seidelin; 2 D.; see O. J. Bang i Nebsager-B.; [† 5/10 1758].

KUM II, s. 573, 589 (»Laurentius Krag«, 20 år gl.).

10. 24/11 1758 [Understed-K. 30/9 57] Caspar Conrad Rafn*, f. her 20/9 27; St. Aalbg. 45; C. 6/5 48, h.; p. Cap. her 26/7 54, o. 18/9; (Steenløse-F. 5/5 58*); Pr. 65–99; ~ Helle ell. Helene Dorothea Gleerup, f. c. 37, † 17/3 02; F. Anders G. til Lundergd.; M. Johanne Marie Hessel; 5 S., 5 D.; see J. Weise i Harridslev-S.-R.; P. Hassing i Vraa-E.-S.; Otto R. p. Bogø; Hans S. R. i Albæk-V.; C. Valeur i Karlby-V.; [† 7/12 1810].

11. 6/3 1811 [Understed-K. 31/12 89] Gyntelberg Abel; (Apr. 10/7 12); [19/2 1817 Hjørring-H.-O.; see Stillinge].

12. 23/4 1817 [Skagen 21/5 13] Dr. ph. Johan Henrik Weise, f. Aarh. 6/12 70; F. Johan Caspar W., Districtschir.; M. Marie Elisabeth Rehse ell. Reetze; St. Aarh. 91; C. 23/10 94, h.; Dr. ph. i Kiel 04; Sp. Vust 25/1 05, o. 22/3; ~ 8/6 30 Maren Sophie Houmann, E. e. Joh. Henrik Møller, Møller og Strandingscomm. i Skagen, f. 7/7 81, † Kbh. 10/5 63; F. Mads Thomsen H.; M. Maren Andersdtr. Brøndum; u. B.; [† 6/7 1833; N. 648; E. 3/488 og S. 3/573].

13. 18/10 1833 [Alslev-H. 9/6 27] Jørgen Overgaard; [12/6 1853 Ønslev-E.; see der].

14. 25/8 1853 [Dragstrup-S. 19/7 36, o. 31/8] Anders Due, f. Hobro 22/12 05; F. Peder D., Kbmd.; M. Johanne Marie Andersdtr. Quistgaard; St. Aalbg. 24; C. 3/5 32, *l.; ~ Skibsted 17/11 36 Ottilia Eleonore Temperantia Rose, f. Kbh. Petri S. 2/2 11, † Frederiksberg 3/3 88; (Sstr. t. Edvard J. T. R. p. Christiansø); F. Julius Kalisch R., Landinsp. i Vallensved; M. Ingeborg Hjorth; 4 S., 5 D.; see J. N. L. Dalsgaard, r. Cap. i Karby-H.-R.; [# 4/1 1877; † Frederiksberg 30/5 1891].

Elvius s. 598; Nygaards sedler: Mors navn; Kbg. Skibsted (1813-1836), opsl. 36 (vielse); Kbg. Frederiksbergh (1889-91 D) opsl. 120 (død); Kbg. Kbh. Petri (1807-13 F), opsl. 85 (hustrus dåb); Richter I, s. 260 (hustrus død);.

15. 13/3 1877 [Lyø 21/11 74] Carl Christian Eriksen, f. Kbh. 4/1 31; F. Ant. E., Kornhandler; M. Kirstine Mortensen; St. pr. 51; C. 19/5 58, h1.; Cap. p. p. Rønninge-R. 12/5 59, o. 10/6, # 10/11 s. A.; Cap. p. p. Lyø 23/5 61; ~ 9/8 66 Hedvig Kirstine Fenger, f. 11/11 42; F. Hans Fred. F., Forp. p. Augustenborg, senere Eier af Gottesgabe p. Lolld.; M. Mathilde Fjelstrup; (78) 3 S., 3 D.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Klitgaard, Carl: Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier før ca. Aar 1700. Hjørring 1945, s. 344-353.