Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 127. Bogø,

Falsters Nørre Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift.

B. F. G. 2/46; M. S. 2-b/65; Lkm. 2/779; Kbg. 1760.
———————————

1. N. N.; [# 1576; fik Ophold i Maribo Kloster].

2. (1584). Peder Sommer; [† c. 1609].

3. 1609 [r. Cap. Stubbekjøbing-M. (08)] Jacob Nielsen, f. 58; ~ . . . ; 1 D.; see 3 Etm.; L. J. Debes p. Sydstrømø, Fær.; P. H. Wiborg p. Østerø, Fær.; [† 30/1 1633; Lgst.].

DanKir bd. 6, s. 1034 (se nedenfor).

4. 1633 [p. Cap.*, o. 9/9 27] Poul Hansen, maaskee af Skeby-O., f. 03; vist St. 22; ~ 2/7 28 F. D. Else Jacobsdtr.; 7 B.; 2 ~ Etm.; [† Stubbekjøb. 8/7 1648].

KUM I, s. 58 (»Paulus Iohannis Skiby Fio.«); KS 3:5 (1884-86), s. 122 (»Pavlus Johannis Naopolitanis«, 27 år gl.).

5. o. 16/8 1648. Hans Hansen; maaskee St. Kbh. 42; ~ F. E.; 3 ~ Etm.; [† 1649].

KUM I, s. 170 (»Iohannes Iohannis Falsterus«); KS 3:5 (1884-86), s. 136 (»Johannes Johannis«).

6. o. 6/4 1649 [Rtr. Stubbekjøb. . . ] Jens Pedersen Falster; St. Vdbg. 45; ~ F. E.; 2 B.; [† 1671].

KUM I, s. 193 (»Ianus Petri Falstrius«); KS 3:5 (1884-86), s. 136 (»Janus Petri Falstrius«).

7. 13/7 1671, o. 4/8, Mourits Hansen, vist f. Stubbekjøb. 45; F. H. Moritsen, Rdmd. og Tldr.; St. Ystad t. Greifswald 66, i Kbh. s. A.; C. 68, n.; ~ Ida Madsdtr. Schildorf af Ønslev, f. 55, b. 21/7 27; B.; 2 ~ Laurids Nielsen Stiegel, Kirkeværge i Stubbekjøb.; [† 1689].

KUM I, s. 332 (»Mauritius Iohannis Stubcopiensis«); Helk II, s. 133; E. Brejls skifteuddr.: Stubbekøbing byfoged nr. 95.

8. 13/4 1689 [Rtr. Stubbekjøb. 86] Anders Christophersen Jungshoved, af Jungshoved; St. Helsingør 70; ~ Kjøge 8/10 90 Cathrine Jensdtr. Falk, d. 12/6 73; F. J. Nielsen F., Rdmd.; M. Anne Andersdtr.; 2 S., 2 D.; 2 ~ L. J. Smidt i Korup-U.; [† 1716; „elsket af Menigheden; vir venerabilis, doctus, pius et probus, pauperibus amicus et liberalis“(1)].

KUM II, s. 24 (»Andreas Christophori Iunxhow«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Bårse hrd. nr. 2.

9. 7/8 1716 [Rtr. Stubbekjøb. •/4 15] Laurits Sørensen Kaalund af Nakskov-B. r. Cap., f. Taarnby 12/7 79; St. Stubbekjøb. 97; Hør. Stubbekjøb. (07); C. 18/10 12, h. c.; ~ Stubbekjøb. 1/12 16 Maren Nielsdtr. Cheldorph af Fanefjord, f. •/11 96, b. 22/4 35; 2 S., 1 D.; 2 ~ 23 Christian Benzon, Bfgd. i Stubbekjøb.; see Hans V. L. K. i Kattrup-Ø.-T.; [† 1722; „liberalem et honestam degebat vitam, vitæ tamen rusticæ nimium deditus“(2)].

KUM II, s. 231 (»Laurentius Kaalund«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 14; DanKir bd. 8, s. 289 (Stubbekøbing Kirke).

10. 6/11 1722 [Rtr. Nysted 4/1 15] Niels Pedersen Sølle af Ærøeskjøb., f. c. 80; St. Od. 98; C. 27/7 03, n.; Hør. Nysted 09; 1 ~ Johanne Nielsdtr. Ørn; u. B.; 2 ~ Karen Andersdtr. Beyerholm af Saxkjøb.-M., † 26/2 40; u. B.; 3 ~ 51 Inger Dorthea Calludan, d. Sandefjord i N. 6/9 22; F. Ole Simonsen C.; u. B.; 2 ~ P. A. Lehmeyer i Veggerløse; [† 1751; dygtig Mand baade som Skolemand og Præst, men hans Huusliv sørgeligt; de to første Ægteskaber meget ulykkelige; det sidste varede kun c. 18 Uger].

KUM II, s. 237 (»Nicolaus Syllenus«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Falsters Nørre hrd. nr. 32, 38, 52; Kbg. Sandar/Sandeherred (1709-33) opsl. 69 (hustrus dåb).

11. 21/5 1751, o. 23/7 [Skoleholder ved Krigshospitalets vestre milit. Sk. i Kbh. 35, tillige Cat. Kbh. d. Garn. 45] Mathias Hansen Bloch af Od. St. Knuds K., f. Korup 6/4 06; St. pr. 23, Bacc. 25; C. 17/12 31, n.; 1 ~ 34 Marie Elisabeth Frantsdtr. March; F. F. M., Cpt.; 2 D.; 2 ~ 11/5 46 Johanne Olsdtr. Stæhr, † Bogø 24/1 79; u. B.; [† 1769].

KUM II, s. 452, 469 (»Matthias Iohannis Blockius«, 17 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Falsters Nørre hrd. nr. 117; Hirsch: Frantz March.

12. 1/2 1765**, o. 24/6, Thøger Johansen (Hansen) Stistrup; [29/12 1779 Gundslev; see Skjelby-Gj.].

13. 29/12 1779, o. 22/3 80 [Hør. Od. 71] Frederik Ramus; [4/12 1782 Svendborg Nic. K.-T.; see der].

14. 4/12 1782 [Skp. 29/9 74] Christen Wolf; [27/11 1789 Tingsted; see der].

15. 5/2 1790 [Aggersø-O. 2/7 83] Wulf Christoffer Müller; [15/12 1794 Vorbasse-G.; see der].

16. 15/12 1794 [Vorbasse-G. 3/10 s. A.] Henrik Christopher Pedersen Busch af Daugbjerg-M.-S., f. 9/12 57; St. Vibg. 77; C. 26/4 84, h.; r. Cap. Stubbekjøb.-M. 3/12 90, o. 19/1 91; ~ 95 Anna Dorthea Wassard, f. 67, † Hobro 9/3 05; F. Mathias W. til Holmegd. v. Vibg.; M. Elisabeth Cathrine Aagard; 1 S., 1 D.; [† 28/1 1798].

KUM II, s. 357 (»Henricus Christoph. Busch«, 19 år gl.); Sixhøj nr. 1376.

17. 9/5 el. 18/5 1798 [r. Cap. Vestenskov-K. 30/1 82, o. 5/3] Michael el. Mikkel Rasmussen, f. Urne, Horslunde S., 1/8 43; F. R. Madsen, Hmd.; St. Nakskov 65; Hør. ss. 66; C. 24/11 78, n.; 1 ~ Vestenskov 21/5 83 Dorthea Sophie Pedersdtr. Busch af Kallehave, f. 4/8 54, † 90; 1 S., 1 D.; 2 ~ 6/12 91 Charlotte Amalie Schiern af Halsted-A., f. Haarslev, d. 21/1 53, † 26/9 06; u. B.; Sønnen var den bekjendte Prof. i de østerlandske Sprog Jens Lassen Rasmussen(3), (see Abraham K. R. i Dollerup-F.-R.); [# 2/11 1808; † 31/7 10; var en yderst streng Lærer; W. 3/628; N. 483].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Musse hrd. nr. 244; Kbg. Vestenskov (1743-1810) opsl. 119 (1. vielse).

18. 1/5 1809 [Fp. 15/11 05] Børge Pontoppidan; [11/7 1821 Damsholte; see der].

19. 3/10 1821 [Harridslev-S.-R. 13/5 96] Otto Rafn af Volstrup-H., f. 12/2 69; St. pr. Aalbg. 89; C. 17/7 93, n.; p. Cap. Volstrup-H. 19/9 94, o. 13/1 95; 1 ~ 4/11 96 Albertine Abel, f. Hillerød 70, † 15/9 02; F. Albert A., Bestyrer af de kgl. Fiskerier; M. Antonette Ebbesen; 1 S., 2 D.; 2 ~ Sidsel Holm Aagaard, f. 17/8 82 el. 83; (Sstr. t. Anna Aa. ~ O. J. Sadolin i Hurup og t. Elisabeth S. Aa. ~ S. Balling i Bjergby-M.); F. Christen Aa. til Fuglsig i Hjørring St. Olai S.; M. Oline Tryde; 1 S., 2 D.; see Conrad A. R. i Gram; [†, under et Besøg i Nordrup Pg., 20/10 1836].

KUM III, s. 435 (»Otto Raun«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Hjørring byfoged nr. 296.

20. 24/2 1837 [S. Omme-H. 20/2 29] Johannes Angel Sørensen; [6/1 1844 Gundslev; see Smidstrup-S.].

21. 15/3 1844 [Adslev-M. 8/10 28] Nicolai Edinger Balle Clausen; [21/5 1857 Veilby i F.; see der].

22. 1/9 1857 [Kvong-L. 24/8 46] Hans Andreas Wiborg, f. Rønne 31/1 07; F. Jstrd. Jacob W., senest Byfoged i Faabg. og Foged i Salling; M. Catharine Guldberg; St. Od. 26; C. 29/4 35, h.; p. Cap. Bjerreby 18/3 37, o. 19/5 (mecum)(4); Hjelpep. i Horne; ~ 3/11 46 Elisabeth Bolette Friis, f. 7/7 10; F. Jstrd. Carsten F. af Herrested, Overretsass. i Viborg; M. Frederikke Høst; 1 S., 1 D.; [# 19/2 1873; boer i Vdbg.].

23. 24/2 1874 [Snedsted-N. 14/9 71] Laurits Gregorius Pasbjerg, f. Svendbg. 25/12 21; F. Math. Jac. P., senest Byskrvr. i Stege; M. Petrea Elisab. Bering af Hesselager; St. Od. 41; C. 14/7 48, h1.; Instit. i Vestervig 54; i Skodborg 56; Sp. Hjoldelund, Bredsted Pr., 14/9 58; Bedsted, Aabenraa Pr., 17/2 62; afsat af d. t. R. 25/9 64; # af d. d. R. 28/10 s. A.; Hjelpep. her •/1 65; ~ 29/7 53 Caroline Charlotte Hansine Rasmussen; F. Poul Abraham R., Eier af Bøgeskovgd., Skaarup S.; M. Christine Schjerning; 1 S., 3 D.; [16/4 1880 Torkildstrup].

———————————

Noter:

(1) »vir venerabilis, doctus, pius et probus, pauperibus amicus et liberalis« = en ærværdig, lærd, from og ærlig Mand, og de Fattiges gavmilde Ven.
(2) »liberalem et honestam degebat vitam, vitæ tamen rusticæ nimium deditus« = han levede gavmildt og agtværdigt, men var alt for forfalden til et simpelt Liv.
(3) Jens Lassen Rasmussen var en dansk orientalist, lingvist og oversætter af Tusind og en Nat; se DBL.
(4) »mecom« = sammen med mig [Wiberg i Jordløse-H.].
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, bd. 6 Præstø Amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Bogø Kirke, s. 1029-1034.
Barfod, Immanuel: Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie, 2 bd. Udg. af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie, Nykjøbing paa Falster, 1851 (bd. 1) og 1854 (bd. 2). Bogø: bd. 2, s. 46-60.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. bd. 2 (Falster), Kiøbenhavn 1794, (Øen Baagøe s. 204-206 og Præsterne: s. 256-266).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 2 (Falster), Kiøbenhavn 1859, (Bogø s. 180-187, Præsterne: s. 183). PDF-udgave.
Thøgersen, Jens Ivar Lyhne: Præstetavlen i Bogø Kirke. 2007.