Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 571. Kallehave,

Baarse Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/103; L. P. B. 76; K. M. 28; Lkm. 1/711; M. 42; Kbg. 1696.
Anm. Pgden. er i Langebæk.
———————————

1. 15 . . Niels . . .

2. 15 . . Mads . . .

3. (1584). Jacob Hansen; [† 12/8 1590].

KS 2:4 (1867-68), s. 403.

4. 1590. Mag. Jacob Andersen, f. Od. c. 63; St. Od. 81; St. i Wittenberg 83, Mag. sst. 84, St. i Heidelberg 85; Pr. (22); 1 ~ Malene . . . ; 2 ~ Birgitte Jacobsdtr., som overlevede ham; see C. J. Langebech i Jungshoved; Etm.; [† 20/8 30; Stammefader til „Langebech“; Enken gav 31 Daabsfad til K.; Eptph.].

FS nr. 47 (»Jacobus Andreæ«); Helk I, s. 149; KS 2:5 (1869-71), s. 146; 4:3 (1893-95) s. 193 (provst 1622); DanKir bd. 6, s. 953, 955 (se nedenfor).

5. o. 15/9 1630. F. S. Mag. Anders Jacobsen Langebek el. Langebech; St. Roesk. 15; Mag. i Jena; Crtr. i Kbh. 22; Rtr. Slag. 25; ~ Elisabeth Frederiksdtr. Paslick fra Rønnebæksholm, f. c. 05; 4 S.; 2 ~ Etm.; see Jacob A. L. t. Aalbg. Frue. K.-T.; [† 15/3 1645; W. 1/574; N. 337].

KUM I, s. 22 (»Andreas Iacobi Longebeckius«); PT 8:6 (1927) s. 191; KS 6:2 (1936-38), s. 479; DanKir bd. 6, s. 955-56 (se nedenfor).

6. k. 11/4 1645 [p. Cap.*, o. 29/3 44] Carl Terkilsen, f. Ebeltoft c. 15; St. Kjøge 36; 1 ~ c. 47 F. E., † 63; 1 D.; 2 ~ 12/6 66 Abigael Rasmusdtr. Hammer (Rosenfeldt el. Faaborg) af Hammer-L.; B.; 2 ~ P. C. Nelde i Førslev-S.; [† 1675; Lgst.].

KUM I, s. 136 (»Carolus Torchilli Ebeltoft«); KS 2:1 (1857-59), s. 509, 29 år gl.; 6:2 (1936-38), s. 222; 3:3 (1881-82) s. 127; 6:2 (1936-38), s. 479; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Bårse hrd. nr. 6; DanKir bd. 6, s. 955-56 (se nedenfor).

6b. 13/11 1675 [Cap. Hammer-L., k. 1/2 1670, o. 22/2] Laurits Olufsen Kold; St. Roesk. 57; ~ Bodil Mikkelsdtr., f. c. 37; i Hammer 1 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; [† 1685; deeltog som Student i Kbhvns. Forsvar 58–59].

KUM I, s. 272 (»Laurentius Olai Collejus«); KS 3:3 (1881-82) s. 131.

7. 25/4 1685. Peder Eriksen Greve af Greve-K.; St. Roesk. 74, Bacc. 77; ~ F. E., b. 24/5 03; 1 S., 1 D.; see M. C. Yttericht i Bloustrød-L.; [† c. 1695].

KUM II, s. 46 (»Petrus Erici Schelderup«), s. 72 (»Petrus Erici Græve«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Tune hrd. nr. 13, 27.

8. 25/1 1696. Rasmus Pedersen Horne; St. Kbh. 85; ~ 25/1 97 Anna Cathrine Lundt; 1 S., 1 D.; [† 1705].

KUM II, s. 137 (»Erasmus Petri Horn.«).

9. 8/5 1705 [Fp. ved de danske Tropper i Italien] Mag. Poul Pedersen (Roessinus) Gimlinge af Gimlinge; St. Sorø 90; Mag. 06; ~ Kbh. 22/6 06 Hedvig Marie Kjeldsdtr.; 2 ~ N. Brandt i Borre; [b. 5/4 1707].

KUM II, s. 176 (»Paulus Roëssinus«); SB s. 215-16.

10. 12/4 1707 [r. Cap. Nykjøb.-S. 24/5 98] Mag. Polycarpus Hartmann, f. c. 68; St. Sorø 88; Mag. 98; ~ Ida Hedvig Møller, † Eiby 6/12 59; 4 S., 2 D.; see Caspar E. H. i Randlev-B.; [† 27/3 1717].

KUM II, s. 160 (»Polycarpus Hartmannus«); SB s. 213; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Ramsø hrd. nr. 23.

11. 5/4 1717 [Skp. (12)] Mag. Peder Pedersen Kragelund af Engbjerg-H., f. 13/9 81; St. pr. Ribe 99; C. 10/5 02, n.; Mag. Kbh. 4/5 12; 1 ~ Barbara Lindemann; 2 ~ Magdalene Christophersdtr. Lime af Fjaltring-T., † Hillerød 22/12 54; 1 S., 2 D.; (see C. C. Nørager i Grinderslev-G.); [† 19/2 1729].

KUM II, s. 249, 378 (»Petrus Kragelund«, 18 år gl./»Dn. Petrus Kragelund, pastor in regia classe« = præst i den kgl. flåde); FAaW, s. 39-40.

12. 4/3 1729, o. 20/5, Peder Frederiksen Busch el. Busk, f. Brøndby 2/9 98; F. F. Jensen B., Degn i Brøndbyvester og -øster; M. Regine Pedersdtr. Buch; St. Roesk. 17, Bacc. 18; C. 17/4 25, l.; ~ Birgitte Barbara Larsen, † 42; 3 S., 5 D.; 2 ~ Kbh. 19/2 44 Marie Rasmusdtr. Juul; 3 S.; see M. Rasmussen p. Bogø; T. H. Stistrup i Skjelby-Gj.; Rasmus J. P. B. til Ribe Hosp.; Laurits C. P. B. i Landet-R.; (A. N. C. Smith i Farum-V.); [† 3/1 1762].

KUM II, s. 410, 414 (»Petrus Friderici Buschius«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, Smørum hrd. nr. 110.
(25/3 1758*. J. H. Styrup; see Ebeltoft-D.).

13. 24/6 1762 [Hellested 13/10 52**] Laurentius Lauritsen Stub; [7/6 1766 Høiby; see der].

14. 13/9 1765* [P. i Trankebar 17/9 51, o. 1/10] Peder Jacobsen Berg, f. Kbh. •/2 24; F. J. Sørensen B., Bager; M. Anna Marg. Bloch; St. Fdbg. 43; C. •/11 50; ~ Elisabeth Othilie Spanthoff, f. c. 20, † Kbh. 24/2 92; 2 D.; [† 1769].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 333; Kbg. Kbh. Nic. K. (1767-97 D), opsl. 310 (enkens død).

15. 1/9 1769, o. 3/11, Mag. Jørgen Leth Schjønning*, f. Kbh. 4/1 30; F. Kmrd. Peder S., Renteskrvr.; M. Anna Leth; St. Fdbg. 45; C. 10/6 49, l.; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 26/4 49 – 6/5 54; Pr. p. Comm. 58; O.; [b. 18/8 1808; meget sær og folkesky; rystede og bævede, hvergang han skulde indlede en Kirkegangskone(1); Cap. Brown (siden i Brenderup-O.)skulde engang forskaffe ham en Tjener fra Kbh.; da han ankom med denne, var Postillonen saa uforsigtig, at blæse i sit Horn, hvorudover S. blev saa altereret, at han gik tilsengs; siden maatte B. lade den nye Tjener gaae flere Gange dagligt forbi Vinduerne paa S.’s Værelse, for at denne kunde blive vænnet til Synet af ham; W. 2/337].

Borchs K. nr. 261.

16. 23/9 1808 [Cat. Kbh. Trin. K. 28/2 00, tillige P. t. Tugt- o.s.v. Huset p. Chrhvn. 21/12 06] Carsten Nicolai Meldal, f. Voss, Bergens St., 67; F. Even Augustinussen M., Sp. ss.; M. Marie Djurhuus; St. Bergen 86; C. 17/10 97, h.; Lærer v. Garnisonens Arbeidshuus(2) i Kbh. c. 91; Præd. v. Harboes Fruekloster(3) •/4 98; Skp. 3/5 99, o. s. D.; 1 ~ 00 Ambrosia Paludan Hoelfeldt, f. c. 77, † 22/7 15; F. Cpt. Christoph Heinr. H.; M. Ambrosia Paludan af Stege; 1 S., 3 D.; 2 ~ 16 Birgitte Sophie Frederikke Nyholm, f. 13/6 91, † 6/12 34; F. Johs. Schrøder N. af Slaglille-B., Toldkass. i Kjøge; M. Anna Maria Wegge; 4 S., 3 D.; see Even C. M. i Allesø-B.; Ambrosius J. M. i Taars; [† 8/5 1833; E. S. 2/356].

17. 6/9 1833 [Sørbymagle-K. 19/11 30, o. 8/4 31] Carl Nielsen*, f. Frederiksberg 1/7 05; F. Christ. N., første Kammertjener hos Kong Fred. VI.; M. Caroline Augustine Friedemann; St. Kbhs. Bgdsk. 22; C. 17/7 26, l.; Lærer v. Kbhs. Bgdsk. 27; Overlærer v. Søetatens Pigesk. 22/3 27; tillige 3die Cat. v. Holmens K. 10/9 30; Pr. i Baarse H. 28/3 45; tillige i Møenbo H. 18/8 55 (1/1 56); R.* 1/1 59; D.-M. ved sit Jub. 10/9 80; ~ Kbh. 23/11 27 Eleonore Jacobine Amalie Holm, f. p. Chrhvn. 23/4 07; F. Jens Axel H., Cpt. i det danske asiatiske Compagnies Tjeneste; M. Karen Kirstine Abel; 8 S., 3 D.; see Carl Fred. A. N. i Øls-H.-D.; F. V. L. Oehlenschläger i Ring-F.; Mich. Cosmus Bornemann N., cd. th 75/1; [# 29/11 1881; † Nybg. 2/12 84; Guldbr. 23/11 77, see Nat. Tid. 578; E. S. 2/536].

———————————

Noter:

(1) Kirkegangskone = den kirkelige ceremoni, der under betegnelse som introduktion, kirkegangskoners indledelse eller blot indledelse kendes fra kristendommens første tid, beroede på en urgammel forestilling om barselskvindens urenhed eller hedenskab og er i sin oprindelse en gammeltestamentelig jødisk skik, som den katolske kirke overtog med begrundelse i Jomfru Marias tempelgang på den 40. dag efter sin nedkomst. Efter reformationen i 1536 skulle introduktion fortsat finde sted, idet dog den gammeltestamentelige begrundelse ikke blev anført i hverken Kirkeordinansen af 1539 eller Danske Lov (2-8-9). Ceremonien bestod i, at moderen ledsaget af en eller flere medsøstre fremstilledes i kirken af præsten og efter et ritual atter blev optaget i det kristne fællesskab. Efter prædikenen skulle hun bringe en offergave (som regel penge) til alteret som tak for barnet. Ved reskript af 22.11.1754 blev det overladt til den enkelte at afgøre, om hun ønskede indledelse. Fra omkring år 1800 var introduktion ikke længere i brug i købstæderne, på landet kendes den enkelte steder til ind i 1900-tallet.
(2) Garnisonens Arbeidshuus = i slutningen af 1700-tallet blev det bestemt, at alle almissemodtagere, der var i stand til at arbejde, skulle spinde uld. Samtidig med arbejdet skulle de opdrages til gode samfundsborgere, der skulle virke for nationens vel. I første omgang lod man fattige arbejde hjemme, men her var det lettere at snyde med, hvem der udførte arbejdet og med at ombytte den uld, de fik udleveret til en dårligere kvalitet. Samtidig var de fattiges boliger dårligt opvarmede og havde ikke meget lys. Man besluttede derfor at indrette arbejdshuse. I 1787 åbnede Frue sogns arbejdshus. 2 år senere åbnede Helliggeist og Nikolaj arbejdshuse. I årene efter fulgte Trinitatis arbejdshus (1790), Vor Frelsers arbejdshus (1791), Holmens arbejdshus (1792) og Garnisons arbejdshus (1800).
(3) Det Harboeske Fruekloster, beliggende i Stormgade, er en Stiftelse for trængende Enker af adelig Stand, hvis Mænd har tjent Kongen og Fædrelandet. Beskrevet i Nicolaj Jonge: Kongeriget Danmarks chronografiske Beskrivelse. Kiøbenhavn 1777.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 6, Præstø Amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Kallehave Kirke, s. 948-956.