Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1025. Skjelby og Gjeddesby,

Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift.

B. F. G. 1/241; M. S. 2-b/49 og 75; Rh. 2/89; Lkm. 2/748; D. Kirker o.s.v. 68/77; Kbg. 1713.
———————————

0. 11/9 1525. Hans Pedersen.

FR s. 92.

1. (1549). Niels Justsen.

2. c. 1550. Clemens Hansen.

3. (1569). Mads Andersen Beske; Pr. 88; see Anders M. B. i Fuglse; [† før 1594].

3b. (1594). Peder Christensen; hans Navn paa Kirkeklokken som Sp. 1594.

DanKir bd. 8, s. 1366 (se nedenfor).

4. 1604. Hans Poulsen Getzør (Jessen), fmtl. af Veggerløse; St. i Rostock 93; see Etm.; P. H. Getzør i Gundslev; [† 2/2 1646; havde flere slemme Sager; hans Navn (»her Hans Palsen Jessen«) med tydsk Tekst 1645 paa Daabsfadet i Gjeddesby K.].

Helk I, s. 349 (»Johannes Pauli Gerozensis Danus«), II s. 296; HT-Sadolin s. 524; DanKir bd. 8, s. 1374 (se nedenfor), navnet »Jessen« er måske fejl for Getzer (Gjesser).

5. o. 13/10 1633** [Rtr. Nysted 25/1 28–31] F. S. Mads Hansen Prip el. Getzør, f. 03; St. Roesk. 24, i Rostock 26; ~ . . . . . . ; 1 S., 2 D.; see Etm.; [b. 16/12 1668].

KUM I, s. 63 (»Matthias Iohannis f. Getzoræus«); Helk I, s. 351; KS 3:5 (1884-86), s. 141 (»Matthias Johannis Getzoranus«, 26 år gl.), s. 126 (»M. J. G.«, 30 år gl.); HT-Sadolin s. 547.

6. 5/11 1668*, o. 2/2 69, Jens Lauritsen Bruun, f. Nakskov 35; St. Slag. 60; Cand. med. . . ; ~ F. D. Anna Madsdtr.; 1 S.; [† •/12 1678].

KUM I, s. 292 (»Ianus Laurentij Nachschov«); HT-Sadolin s. 547.

7. 18/12 1678 [Eskildstrup, k. 12/6 64] Niels Madsen Hommel af Kippinge-B., f. 33; St. Hlh. 54; p. Cap. Eskildstrup, o. 30/11 60; 1 ~ F. E. i Eskildstrup: Sophie Lauritsdtr. Thura af Nykjøb.-S., b. 21/8 71; 1 S., 2 D.; 2 ~ Margrethe Helvig Schiøll, † 80; 1 S., 2 D.; 3 ~ Anna Cathrine Henriksdtr.(?) Fohlmann, f. Tyrstrup c. 62, † 01, E. e. C. A. Arreboe i Nebbelunde-S.; F. vistnok H. F. i Tyrstrup S., Haderslev A.; M. Jennecke Justsdtr. Lauenstein (Sstr. t. Gjertrud J. L. ~ J. J. Monrad i Aastrup, Faster t. Anne Ingeborg L. ~ S. Jacobsen i K. Hvalsø-S. og t. Marie Elisabeth L. ~ O. K. J. Grundtvig i Vallekilde-H.); u. B.; [† •/5 1691; hans og 3. Hustrus Initialer paa Alterstagerne 1689].

KUM I, s. 250 (»Nicolaus Matthiæ«); KS 5:3 (1905-07), s. 732; E. Brejls skifteuddr.: Stubbekøbing byfoged nr. 37; PT 1998, s. 78, 79, 88 (note 22); DanKir bd. 8, s. 1363 (se nedenfor).

8. 9/5 1691 [Branderslev 4/11 82] Christian Hansen Falster, f. c. 52; St. Roesk. 72; 1 ~ Vdbg. 13/8 76 Karen Nielsdtr. Spend af Kbh. Holmens K., f. c. 35, b. Vdbg. 15/1 81, E. e. 1) H. M. Wallensbech, ned. Cap. t. Kbh. Holmens K., 2) N. Pedersen i Baarse-B.; 1 S.; 2 ~ Marie Pedersdtr. Staal fra Vordingbg.?; 2 S., 2 D.; hvoriblandt den berømte Rector Christian F. i Ribe(1); [† 1695].

KUM II, s. 32 (»Christianus Iohannis Falsterus«); KlitVen s. 279.

9. 19/5 1695 [Hillested 8/3 78] Eiler Christian Hansen Wolf, f. 37; F. H. Jacobsen, Toldskriver i Nakskov; M. Karen Mathisdtr.; St. Sorø 60; r. Cap. Maribo 30/7 75, o. 30/8; 1 ~ 76 Karen Pedersdtr., d. 4/4 48, † 92; (Sstr. t. Sidsel P. ~ H. A. Korseberg i St. og L. Fuglede og t. Sophie P. ~ H. P. Ovesen i Arninge); F. P. Mortensen (Wedsted), Bgmstr. i Nakskov; M. Abigael Knudsdtr. Lerche af Nysted; 1 S., 2 D.; 2 ~ 21/6 93 Margrethe Pedersdtr., E. e. A. K. Bruun i Ryde, b. samme Dag som han; u. B.; see Etm.; [† 1711].

KUM II, s. 290 (»Hilarius Iohannis Wolphius«); SB s. 187; E. Brejls skifteuddr.: Nakskov byfoged nr. 531, 701.

10. 7/11 1708**. F. S. Hans Eilersen Wolf, f. Hillested •/2 83; St. Nykjøb. 00; C. 14/6 03, n.; ~ 27/6 11 Elisabeth Agnete Schumacher, f. 89, b. 20/8 21; 4 S., 2 D.; 2 ~ 22 Cathrine Elisabet Kaalund af Torkilstrup, f. 9/6 91, † 37; 3 ~ 16/10 37 Margrethe Christensdtr. Teilmann, d. Ribe 11/9 01, † 23/6 69; F. C. T., Kbmd. ss., siden i Hjerting; 1 S., 2 D.; see A. S. Delgast i Citadellet Frederikshavn; Christen W. i Tingsted; [† 11/5 1745].

KUM II, s. 259 (»Iohannes Hilarij Wolff«).

11. 1/7 1745 [Fp. 6/9 43, o. 27/9] Mag. Hans Mossin Rasmussen Lange; [3/3 1752 Tjæreby-A.; see der].

12. 3/3 1752 [Tjæreby-A. 12/7 32] Niels Haar, f. Bogense 1/2 94; St. Nybg. 13; C. 10/6 17, h.; kst. Sp. i Hvidesø (Kviteseid) i Øvre Tellemarken 27; ~ Christiane Vilhelmine Dedekam; u. B. ?; [† 1756].

KUM II, s. 373 (»Nicolaus Haar«, 19 år gl.); Danske Kancelli: Kaldsbrev til Tjæreby-A., ansøgning.

13. 18/2 1757, o. 23/3, Niels Frederiksen Amager, f. Fred. 13/6 22; F. Cclrd. F. A., Bgmstr. og Postmstr.; M. Anna Scolastica Samsøe; St. Fred. 40; C. 17/3 49, n.; Cons.-Rd. 14/4 74; O.; [† 31/1 1781; meget riig; kjøbte 73 Gjedsergd. med Gods samt Kirkerne; hans Portrait i Skjelby K.; Eptph.].

KUM III, s. 11 (»Nicolaus Amager«, 19 år gl.); DanKir bd. 8, s. 1359, 1365-66, 1366 (se nedenfor).

14. 25/4 1781 [Gundslev 29/12 79] Thøger Hansen Stistrup, f. Stistrup, Fovlum S., 11/9 29; F. H. Pedersen S., Gdeier; M. Petronelle Christensdtr.; St. Vibg. 51; C. 14/6 56, h.; Sp. Bogø 1/2 65, o. 26/4; 1 ~ 13/11 65 Christine Pedersdtr. Busch af Kallehave, d. 18/5 30, † 1/8 82; 2 D.; 2 ~ 12/2 83 Karen Krog Holmsted, f. 3/3 53, † Maribo 4/6 28; F. Apoth. i Svendbg.; 2 D.; [† 11/9 1786; Lgst.].

KUM III, s. 111 (»Theocarus Ioannis Stistrup«, 22 år gl.); Sixhøj nr. 1173; DanKir bd. 8, s. 1366 (se nedenfor).

15. 24/11 1786 [Arninge 16/1 82] Philip Henrik Friedlieb; [1/10 1802 Idestrup; see der].

16. 12/11 1802 [Snoldelev-T. 22/6 87, o. 12/9] Peter Adolph Knudsen, f. Kbh. 31/12 61; F. Jstrd. Hans Christ. K., Archivarius i det danske Cancellie; M. Benedicte Sophie Frich; St. Helsing. 78; C. 3/10 86, n.; 1 ~ 19/9 87 Sophie Frederikke Oppenheim, f. 5/4 66, † 23/3 98, en døbt Jødinde; F. Kbmd. i Hamburg; 2 S., 3 D.; 2 ~ c. 00 Dorothea Elisabeth Rude, f. 12/12 77, † Kbh. 17/10 38; F. Gabriel R., Gartner paa Vallø; M. Gjertrud K. Gøtzsche; 4 S., 3 D.; [† 18/1 1820].

17. 31/5 1820 [Sandby 7/2 10] Jens Petersen, f. Ferup, Leirskov Sogn, 17/6 77; F. Tulle P., Gdeier.; M. Anna Jensdtr.; St. Kold. 99; C. 18/1 02, l. egr.; Pr. 19; ~ 23/3 10 Christiane Charlotte Dreyer af Faxe, f., vist Kbh., 18/11 85, † Kbh. 11/5 63; 1 S., 6 D.; [† 18/11 1828].

18. 27/2 1829 [Stadager-K. 22/10 23] Christian Balthasar Porth Holst, f. Skalbjerg, Vissenbjerg S., 12/5 78; F. Andreas H., Skllrr., siden Degn i Korup; M. Christiane Jensen; St. Od. 97; C. 19/7 02, l. egr.; Adj. Nakskov 5/6 07; Cat. ss. 6/10 09; Sp. Fæmø 22/11 16; ~ 22/11 08 Maren v. Essen Barfoed af St. Jørgens-S., f. p. Strynø 6/6 83, † Stege 31/3 65; 4 S., 3 D.; [† 23/8 1830].

19. 1/12 1830 [r. Cap. Aarh. Dk. 24/1 16, o. 22/3] Eggert Christopher Brygmann, f. Kjøge 16/8 83; F. Victor Christ. B., Kbmd.; M. Else Marie Cathrine Jæger; St. Kbh. 01; C. 21/4 07, l.; Guldm. for Besvarelsen af det theol. Spørgsmaal 09; ~ 6/11 17 Birgitte Beck, f. 20/1 00, † Kbh. 17/12 68; F. Jens B., Propr. i Borum; M. Maren Hildefeldt; 4 S., 5 D.; [† 7/2 1835].

20. 6/5 1835 [Kjetterup-G. 14/6 22] Andreas Jørgen Billeschou, f. Nygd., Hammerum Herred, 27/12 76; F. Peder Mulvad B., Propr.; M. Engelke Cathrine Steenberg; St. Aarh. 98; C. 3/5 03, h.; Sp. Hirtsholmene 28/6 11, o. 2/10; tillige Fladstrand (Frederikshavn) 26/6 12; ~ 12 Karen Elisabeth Jansen, f. Kbh. 68; F. Michael J., Parykmager; M. Maren Kirstine Hansen; u. B.; [# 24/5 1859; † Kbh. 28/5 1861; hæderlig, men pudsig i flere Henseender; saaledes maatte ingen Fødselsdag nævnes eller helligholdes i hans Huus, og intet Menneske vidste hans eller hans Kones Alder; blev han spurgt, hvor gammel han var, blev han vred og sagde: „Fanden er gammel!“].

21. 14/8 1859 [Tversted-U.-B. 2/9 45] Christen Begtrup Friis af Holme-T., f. Malling 24/5 08; St. Aarh. 28; C. 22/10 33, l.; Institutbest. i Kbh.; Sp. Nyker 6/12 36, o. 17/3 37; erholdt 52 den 2den Præmie (250 Rdlr.) for Besvarelsen af den i Aaret 51 af Grundeierforeningen udsatte Priisopgave betræffende Almueskolevæsenets Reform; ~ Kbh. Frels. K. 31/3 32 Kirstine Jensen, f. Kbh. Vor Frels. S. 22/7 11, † Frederiksberg 5/5 89; F. Hans J., Værtshuusholder; M. Karen Thomasdtr.; 2 S., 6 D.; [# 9/2 1876; † Frederiksberg 27/10 98; E. S. 1/517].

AaDB, s. 38.

22. 30/4 1876 [Cap. p. l. Nykjøb.-S. 27/8 71, o. 20/9] Hans Ludvig Schelderup Parelius Koch af N. Vedby-A., f. Vodder 29/7 37; St. Nykjøb. 56; C. 21/6 61, h1.; privat Sk. i Veistruprød v. Kold. 66; Forst. for Brøns Høisk. 69–71, da Skolen forbødes; ~ Høier 21/4 66 Caroline Henriette Winding, f. Høier 28/1 40; F. Hans Cramer W., pract. Læge; M. Amalie Feddersen; (73) 1 S., 3 D.; [27/2 1880 Brøndshøi-R.; Pr. 82; 1892 Glostrup; # 08; † Frederiksberg 19/10 1917; theol. Forf.].

Achelis II, nr. 10104.
———————————

Note:

(1) Christian Falster (1690-1752), dansk Skolemand, Filolog og Digter. Falster, der fra 1723 var Rektor i Ribe, skrev på latin, dels fagligt om romersk Litteratur og Leksikografi, dels causerende om frie Emner. Se DBL.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, bd. 8, Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1951. Skelby Kirke, s. 1359-1367, Gedesby Kirke, s. 1368-1378.
Barfod, Immanuel: Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie, 2 bd. Udg. af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie, Nykjøbing paa Falster, 1851 (bd. 1) og 1854 (bd. 2). Skælby og Geddesby: bd. 1, s. 241-262.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 2 (Falster), Kiøbenhavn 1794. (Schielbye Sogn s. 110-112, Præsterne: s. 152-157; Gieddesbye Sogn: s. 112-114).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 2 (Falster), Kiøbenhavn 1859, (Skjelby Sogn s. 87-93, 194, Præsterne: s. 89; Gjeddesby Sogn: s. 93-94, 194). PDF-udgave.