Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 36. Aasum,

Aasum Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

J. M. 65; M. S. 2-a/21; St. M.; Bl. F. G. 2/1 9; Kbg. 1663.
Anm. Aasum havde hørt til St. Knuds Kloster i Od.; 1565 blev det lagt til Sp. v. Graabrødre K. i Od., som paa egen Bekostning skulde holde en Cap. til at bestyre det; 1577 blev det lagt til Lect. theol. i Od., som formodentlig selv har besørget Embedet.
———————————

1. 1574. Mag. Hans Lang (el. Lange); [1594 Horne; see der].

2. i. 20/5 1594 [Rtr. og Canonicus i Opslo 84] Mag. Jacob Jacobsen Wolf*, f. Od. 24/8 54; F. J. W., Kobbersmed; St. Od. 77; Rtr. Ringsted 83; Mag. 94; 1 ~ Oslo 3/1 85 Anna Jensdtr., f. ss. 1/12 66, † Od. 26/1 00; F. J. Nielsen, Biskop i Opslo; M. Magdalene Frantsdtr. Berg; 2 ~ Od. 30/8 01 Maren Iversdtr. (Bartolin) af Stege, f. 79, † Od. 3/1 05; 3 ~ 24/8 06 Else Pedersdtr. af Roesk. Dk., † 23/5 16; 5 S., 1 D.; 4 ~ Anna Pedersdtr., † 27/2 45; F. P. Christensen, Kbmd. i Ribe; M. . . . . Lauritsdtr. af Espe-V.; see Jacob J. W. i Østofte; Jørgen J. W., r. Cap. i Skovlænge-G.; Mikkel Lucassen i Thoreby; B. J. Weyle i Ø. Skjerninge-H.; [† 21/5 1635; Lgst. og Begr. i Od. St. Knuds K.].

FS nr. 49 (»Jacobus Jacobi«); PT 12:2 (1947), s. 16-19; F-P s. 82; Hegelund I s. 370, II s. 217; DanKir bd. 9, s. 824, 901 (Od. S. Knuds kirke).

3. 6/11 1635, o. 30/12, Mag. Jens Poulsen Winding af Herlufsholm, f. Vindinge 1/8 09, St. Hlh. 26; C. 29; udenlands: Franeker 28, Wittenberg 30, Krakow, Danzig, Kønigsberg og Groningen 33, Franeker, Groningen, Leiden og Oxford 34; Mag. Kbh. 16/5 37; ~ 28/8 36 Karen Hansdtr. Bruun, f. c. 07, † 26/11 62, E. e. Stifts- og Rgmtskrvr. Peder Rasmussen Balslev; F. H. B., Bgmstr. i Od.; M. Maren Christophersdtr. Bang; 4 S.; 3 ~ Od. 5/4 57 Jørgen Bertelsen Taulov af Taulov, Prof. i Odense; [† 21/6 1655; Stalden og Laden af Pgd. faldt i Aaen 39].

KUM I, s. 89, 140 (»Ian. Pavl. Windi[n]g«); KS 3:5 (1884-86), s. 128 (»Joannes Pauli Windingius«, 27 år gl.); 5:3 (1905-07), s. 718; Helk I, s. 427; SL II, s. 103-104.

4. o. 20/7 1655 [Prof. p. Gymnasiet i Od. i Logik og Metaphysik 36, i Philosophi og Mathematik 39] Mag. Jørgen Jørgensen Falster, f. Stubbekjøb. 28/5 01; F. J. Nielsen, Bgmstr.; M. Karen Pedersdtr.; St. Kbh. 20, Bacc. 22; Rtr. Faabg. 14/5 21; Rtr. Assens 17/9 22; udenlands: Wittenberg 26; Crtr. Od. 28; Mag. Kbh. 8/5 30; Rtr. Od. 32; ~ 37 Barbara Nielsdtr. Mule af Besser-O., f. 16, † 03; 4 S., 1 D.; see P. J. Lucoppidan i Landet-B.; [† 26/11 1662; heftig, ilsindet, trættekjær og forfængelig; viste Hidsighed mod Biskop H. Michelsen. Grundlærd, herlig oplagt til Ungdomslærer (Bl. f. G. 1/1 293–99)].

KUM I, s. 39 (»Georgius Georgii Falstrius«), 56 (»Georgius Georgij, scholæ Faaburgensis rector«); Helk I, s. 208; KS 3:5 (1884-86), s. 139 (»Georgius Georgii Falstr.«, 21 år gl.), s. 140 (»Georgius Georgii Falstrius«, 22 år gl.); 5:3 (1905-07), s. 738; SL II, s. 77, 81.

5. o. 24/2 1663 [Prof. i Philosophi og Mathematik paa Gymnasiet i Od. 25/7 55; Prof. i Theol. og Hebr. 1/12 62] Dr. theol. Jacob Jensen Bircherod af Birkerød, f. Varbjerg i Halland 30/9 24; St. Hlh. 42, Bacc. 44; Hør. Kbh. 46–48; udenlands 1 Aar: St. i Leiden 48; Mag. Kbh. 8/5 49; atter udenlands 51–55 som Præcept.: i Leipzig 51, Padova 53, i Italien, Sveits, Tydskland og Nederland; Dr. theol. 10/6 75; Cons.-Ass. 11/7 82; ~ Odense 21/9 56 Sille Thomasdtr. Riisbrigh, f. i Od. 37, † 9/5 08; F. Th. Brodersen R., Bgmstr.; M. Birte Ottosdtr. Seeblad; 5 S., 2 D.; see Christian B. J. B. i Særslev; blandt Børnene var Jens B., Biskop i Aalbg.; Thomas Broderus, Rtr. og Prof. i Od.; [† 13/6 1688; flittig, redelig, godgjørende; han og Hustru gav 95 en Lysekrone til Od. St. Knuds K.; Eptph. sm.st. (Riisbrich); Begr. i Od. St. Knuds K.; gav 65, med sin Hustru, Alterkalk til K.].

KUM I, s. 175, 186, 217 (»Iacobus Ioannis Bircherodius«); Helk I, s. 173; KS 5:3 (1905-07), s. 716; 5:3 (1905-07), s. 739; PT 12:6 (1951), s. 96, 99-101; EM 1, s. 432-33; DanKir bd. 9, s. 622, 765, 903 (Od. S. Knuds kirke), s. 3498 (se nedenfor).
———————————

Fra den Tid blev det Reglen, at Professorerne, som de nu kaldtes, holdt Capellaner. Saadanne vare:

1. 1664. Jens Simonsen, f. Assens c. 26; St. Od. 55; ~ Od. 15/12 67 Apollone Nielsdtr., f. ca. 17, b. Od. Frue K. 8/3 99; [b. Od. Frue 3/3 99; Begr. i Od. Frue K.].

KUM I, s. 256 (»Iohannes Simonis Assenius«); DanKir bd. 9, s. 1174 (Odense Vor Frue Kirke).

2. (1702) [Cap. Østrup-H. til 99] Peder Hansen Ørslev el. Slagelse; St. Od. 92; ~ Sophie Nielsdtr. Sylva (Sylvad), † 30/9 46; M. Karen Kedelsmeds; 1 B.; 2 ~ Stud. Jens Sørensen Schive, Skoleholder i Od.; [b. 25/7 1703; Begr. i Od. Frue K.].

KUM II, s. 187 (»Petrus Iohannis Ørsloviensis«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 66; DanKir bd. 9, s. 1176 (Odense Vor Frue Kirke).

3. c. 1705. Jørgen Hansen Billeskov; (fmtl. Bdr. t. Laurits H. B. i Greis-S. og t. Peder H. B. i Engom); F. vist H. Larsen p. Billeskov, Kerte S.; M. Anne Pedersdtr.; St. Od. 83; ~ Kjerteminde 16/11 97 Margrethe Knudsdtr. Beeske af Gamtofte, E. e. H. Sørensen i Kjerteminde-D.; † Peirup, Orte S. efter 20; [1709 Fp.; † 14].

KUM II, s. 122 (»Georgius Iohannis Billescow«); Strøm 1, s. 12-13.

4. 1709. Jochum Nielsen Steen; [3/11 1713 Ørsted i F.; see der].

5. 1713. Simon Hellevad; [3/4 1739 tillige Sp. i Seden; see Seden-Aa.].

———————————

 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising, Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, Bd. 9 Odense amt, udg. af Nationalmuseet 2016. Åsum Kirke, s. 3483-3516.
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 988. Seden og Aasum,

Aasum Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

M. S. 2-a/21; Lkm. 2/85; Bl. f. G. 2/1 14; Kbg. Seden 1734; Aasum 1663.
Anm. Seden var tidligere Annex til Agedrup, og hørte til det res. Capellanie ved Frue K. i Od. Aasum, der havde hørt til Lectoratet i Od.; blev 9/10 1782 Annex til Seden, hidtil havde Sp. i Seden været Capellan i Aasum.
———————————

1. 3/4 1739 [r. Cap. Aasum 12] Simon Pedersen Hellevad, f., vistnok Svendbg., 4/5 96; St. Od. 06; C. 19/5 13, n.; ~ Anna Sophie Jensdtr. Marstrand af Snøde-S., † Od. 3/3 66; 3 S., 4 D., hvoraf 1 S., 1 D. levede i 66; [† 4/5 1757; Pg. br. 25/4 47; leed som Cap. stor Nød med Kone og mange Børn, men kun 60 Rdlr. aarlig Løn].

KUM II, s. 311 (»Simon Petri Helvaderus«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Åsum hrd. nr. 36, Odense hrd. nr. 124.

2. 5/8 1757, o. 9/8 [Hør. Nybg. 41] Mag. Rudolph Simonsen v. d. Heide; [26/5 1758 r. Cap. Nyborg; see der].

3. 26/5 1758, o. 25/8, Immanuel Conrad Ludvig Schmaltz; [7/3 1766 Brendekilde-B.; see Vissenbjerg].

4. 9/5 1766, o. 18/7, Christian Ulrik v. Westen; [27/4 1770 Brendekilde-B.; see der].

5. 13/6 1770 [p. Cap. Nordborg 16/7 57, o. 9/8; Assens-Kj. 6/11 61; Hjelpep. i Tranderup 68] Andreas Rhoed*, f. Søndersø 15/4 28; F. Rasmus R., Degn; M. Karen Lauritsdtr.; St. Od. 51; C. 21/5 56, l.; ~ 14/5 62 Marie Christine Larsdtr. Krag; F. Lars K., Klokker v. St. Knuds K. i Od.; M. Ellen Hansdtr.; 2 S., 7 D.; see Lars A. R. i Vegerslev-V.; [# 22/2 1811; † 9/3 19; W. 2/273].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 147.

6. 16/7 1811, o. 8/11, Laurits Christian Huulegaard; [14/11 1828 Hagested-G.; see Magleby-H.].

7. 9/1 1829, o. 24/4 [Adj. Nakskov 27/8 22] Christian Frederik Ludvig Petersen, f. Hillerød 24/10 85; F. Peter P., kgl. Gartner ved Frederiksborg Slot; St. Kbh. 05; C. 25/10 14, l.; Andenlærer v. Brøndby Sem. 31/10 15 – 20; c. Adj. Nakskov 20; O.; [# 17/12 1849; † Roesk. 25/7 54].

8. 13/3 1850, o. 16/5, Mathias Wad; [5/9 1860 Korsør-T.; see der].

9. 8/11 1860 [r. Cap. Tikjøb-H.-H. 29/5 56] Lorents Lintrup, f. Rønne 15/5 10; F. Sebastian Vilhelm L., Havnecontr., siden i Kbh.; M. Anna Kirstine Schaarup; (hans Stammefader er kgl. Confessionarius Søren L.); St. Rønne 30; C. 27/4 40, h.; Lærer v. Holmens Sogns Drengeaftensk. og Frue Arbeidshuses Pigesk. 42; ved vestre Betalingsskoles Pigeaftensk. og Frue Arbeidshuses Skole 44; underviste 48–50 H. Kgl. H. Kronprinds Frederik(1) 1 Time dagligt; Cat. Maribo 31/12 50, o. 11/4 51; R.* 5/6 70; 1 ~ Kbh. Frue K. 4/5 44 Frederikke Marie Margrethe Hinrichsen, f. Kbh. 11/10 11, † 16/8 56; F. . . . , Urtekrmr.; M. Cecilie Hintze; 1 D.; 2 ~ Frederiksborg K. 7/9 57 Sophie Augusta Hintze, f. Kbh. 23/4 23; F. Peter Vilh. H., Handelsgartner; M. Fred. Christine Platou; 2 S., 1 D.; [# 20/3 1876; eier en Villa v. Kbh.].

(5/6 – 17/7 1876. J. D. V. Holme; see Sjelle-S.).

10. 17/7 1876. Hans Peter Holst; [24/9 1881 Førslev; see Ærøskjøb. o. Cat.]

11. 29/11 1881 [Hersom-K.-B. 28/3 79, men tog Kaldelsen tilbage] Søren Nielsen, f. Brohuset, Skibsted S., 18/12 45; F. N. Knudsen, Husmd., Snedker; M. Joh. Mortensdtr.; Semin. 67; St. pr. 74; C. 20/6 78, h.; p. Cap. Baarse-B. 14/7 79, o. Vibg. 30/7; ~ Førslev 20/8 79 Lydia Kold, f. Holsteinsminde 30/4 52; F. Andr. K., Bager; M. Nicoline Jacobsen; [16/4 1886 Baarse-B.; † 12/2 1893].

Elvius s. 431; G-HF I, s. 57-58.

12. 2/7 1886 [Klim-T.-V. 15/8 73] Peter Georg Emil Brahm; [† 1912, see Klim-T.-V.].

———————————

Noter:

(1) Kronprinds Frederik = den senere kong Frederik VII (f. 1808, konge 1848-1863).
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, Bd. 9 Odense amt, udg. af Nationalmuseet 2016. Seden Kirke, s. 3447-3482, Åsum Kirke, s. 3483-3516.