Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1400. Ørsted,

Baag Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

J. M. 355; M. S. 2-a/90; Bl. f. G. 2/1 355; L. S.; L. P. B. 266; B. M.; St. M.; Lkm. 2/426; Kbg. 1694.
Anm. Orte, nu til Skydebjerg, skal forhen have været Annex.
———————————

1. (1538. 56. 65) Hans Justesen; fik 38 Laugshævd(1) paa Pgdens. Eiendom.

2. 15 . . Laurits . . . ; see H. Lauritsen i ? i Fyen; [† 1572 ].

3. 1573 [Skp.] Hans Jensen, f. Od.; [† 1579; havde Strid med Formandens Søn, Hans Lauridsen, om Kaldet, som paadømtes 73].

4. 1579 [r. Cap. Od. Graabr. K. c. 77] Christen Hersch, f. Kbh. c. 44; Hør. Od.; ~ 79 Margrethe Jacobsdtr. af Od. St. Hans K.; u. B.; [† c. 1601; (89) „recens loquendo, nimium festinans“(2); (95) „factus surdaster a prima mea visitatione“(3); „ornavit me (pastor) Senecæ operibus illegatis“(4) (J. M. l. c.)].

5. c. 1601(?) [p. Cap. Od. Graabr. K. c. 97] Hans Jørgensen Stage; St. i Kbh. (77-78); ~ 10 Kirstine Andersdtr.; M. Karen Brun (~ 2 Simon Pedersen i Svendbg.); 2 ~ Etm.; see C. L. Fuglevig i Søllested-V.; [† 15/1 1616; skal endnu ha været her 30/4 16; „Hans Stage“ skal have været Cap. t. Od. Graabr. Hosp. i 1611 og 12; var Svoger til C. Andersen i Snøde-S.].

F-P s. 79 (»Johannes Stagius«); KS 6:2 (1936-38), s. 228; 6:3 (1939-41), s. 163; SL II, s. 103.

6. o. 8/1 1616 [Hør. Od. (11)] Bertel Thorsen Ribe (Rive), f. Ribe; St. Ribe 13; NB. var Hører, inden han deponerede(5); ~ F. E.; 1 S.; 3 ~ Etm.; see Hans B. Stage i Gjelsted-R.; A. Bertelsen i Søby-T.; [† 31/10 1625].

KUM I, s. 12 (»Bartholomæus Theodori Ripensis«).

7. o. i Hospitalskirken 8/1 1626. Hans Jørgensen Søllinge* af Søllinge-H., f. 13/5 97; St. Od. 20; 1 ~ F. E., † c. 45; 1 S.; 2 ~ Maren Mikkelsdtr. Arctander af Gjelsted-R., d. 20/6 37; 3 B.; 2 ~ Etm.; see M. H. Arctander her; [† 1679 ell. 80; blev i den svenske Krig ilde medhandlet og ophængt ved Haaret under Bjelken; endeel af de gamle afrykte Haar bleve hængende paa Stedet nogle Aar efter; Pg. br. 32].

KUM I, s. 41 (»Iohannes Georgii Syllingius Fionus«); KS 3:5 (1884-86), s. 121 (»Johannes Georgii Sollingius«, 29 år gl.); Bisk. H. Mikkelsens Dagbøger, s. 144 (se nedenfor).

8. 16/5 1680 [p. Cap.* . .] Hans Pedersen Langkilde; maaskee St. Vibg. 72; ~ F. E., † eft. 14; [† 15/6 1694].

KUM II, s. 33 (»Iohannes Petri«).

9. 6/11 1686*, o. 88**, F. Sts. Mikkel Hansen Arctander, f. 12/9 63; St. Od. 81; C. 84, mediocr.; ~ Kirstine Villadsdtr., f. p. Lolld., † 5/5 34; 1 S., 3 D.; see Etm.; H. M. Monrad i S. og N. Onsild; [† 30/8 1713].

KUM II, s. 108 (»Michaël Iohannis Arctander«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 176.

10. 3/11 1713 [r. Cap. Aasum 09] Jochum Nielsen Steen, f. Faabg. 13/2 80; F. N. S., Orgelmstr.; M. Joh. Hansdtr.; St. Od. 99; C. 27/7 03, n.; ~ F. D. Anna Margrethe Mikkelsdtr. Arctander, f. c. 94; 2 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see C. Iversen i Bregninge; [† 5/1 1733; siges ved Steen og andre Smerter at være bleven ¼ Alen kortere].

KUM II, s. 247 (»Ioachimus Steen«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Onsild hrd. nr. 81; Kbg. Onsild (1687-1792) opsl. 135 (hustrus begr. 1778, 84 år gl.).

11. 20/2 1733, o. 19/5 Henrik Marcussen Monrad; [20/5 1768 S. og N. Onsild; see der].

12. 22/7 1768, o. 2/9, Mads Frederiksen Juel, f. Brendekilde 21/3 35; F. F. Christensen J., Skoleholder, siden Degn i N. Søby; M. Mette Cathrine Jensdtr.; St. Od. 56; C. 18/6 66, n.; ~ 3/3 69 F. D. Magdalene Henriksdtr. Monrad af S. og N. Onsild, f. 35, † c. 03; 4 B.; [b. 31/3 1788].

Kbg. Ørsted (1769-1814) opsl. 80 (begr.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 108.

13. 9/5 1788 [r. Cap. Brenderup-O. 30/11 87, o. 28/11] Jens Arreboe Hviid, f. p. Oregd.1/11 60; F. Mads H., Forv., siden Bkdmr. p. Gyldensteen; M. Constance Henriksen; St. Od. 80; C. 28/6 84, n.; Cons.-Rd. 30/11 37; ~ 31/10 88 Abelone Sommer, vistnok af Gosmer-H., f. 43, † 2/4 30; u. B.; [† 16/10 1847; ikke meget begavet, men agtet og afholdt; blev Senior for den danske Geistlighed; blev paa een Nat næsten ganske blind; B. D. G. 1/213; E. 1/721 og S. 1/877].

14.15/12 1847 [Nors-T. 12/5 42] Jørgen Gantzel Blicher Dreyer, f. Assens 6/11 00; F. Jørgen Christ. D., Kbmd.; M. Caroline Dorthea Møller; St. Roesk. 19; C. 3/11 24, h.; p. Cap. Sønderby 2/6 28, o. 18/7; Sp. Gjøl 5/11 30; Torslev-S. 15/8 34; ~ 26/5 31 Henriette Sophie Tilemann af Assens-Kj., f. Vibg. 13/1 09, † 17/12 76; 2 S.; [† 7/6 1877; 5/12 72 værdifuld Gave af Sølvtøi; Legat til Trængende s. D.; E. S. 1/392].

15. 15/10 1876 [Cap. p. l. St. Hedinge 2/9 72, o. 23/11] Christian Richardt, f. Kbh. 25/5 31; F. Andr. Eman. R., Varemægler; M. Elisab. Marg. Christensen; St. Chrhvns. Bgdsk. 48; C. 21/1 57, h2.; Lærer v. Chrhvns. Bgdsk. 57; ~ Frelsers K. Kbh. 17/11 65 Marie Koes Hammerich, f. Kbh. 31/10 42; F. Prof. og Skolebest. Martin Johs. H.; M. Anna Mathæa Aagaard; (78) 1 S., 2 D.; Bekjendt Digter.

———————————

Noter:

(1) Laugshævd = Lovhævd, d.v.s. edelig forsikring om ejendomsret.
(2) »recens loquendo, nimium festinans« = (om hans prædiken:) frisk i Talen, taler for hurtigt.
(3) »factus surdaster a prima mea visitatione« = (Præsten) var blevet tunghør siden min første Visitats.
(4) »ornavit me (pastor) Senecæ operibus illegatis« = Præsten forærede mig Senecas Værker uindbundne.
(5) deponere (ved Universitetet) = optages på Universitetet; egl. futurum part. af lat. deponere, opr. som skal aflægge (nemlig: Hornene).
 

Afskrift ved MarianneMunk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.