Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 335. Gosmer og fra 4/9 1656 Halling,

Hads Herred, Aarhuus Amt og Stift.

K.; P. 83; L. P. B. 280; M. S. III.; Aarh. M.; Kbg. 1735.
Anm. Gosmer synes at have været Annex til Ørting i Reformationstiden. Halling havde Falling til Annex; see Halling-F. Præsten boer i Præstholm. Gosmer Kirke blev aldeles nedreven 1866 og ombygget af Nyt, saa at den nu er den smukkeste Landsbykirke i Jydland.
———————————

1. (1553). Jesper . . . ; boede i Ørting; 23/10 1553 fik »Hr. Jesper i Otting Landgilden af Gosmer Præstegaard«.

KB bd. 1 (1551-1555) s. 267.

2. c. 1565. Ole Knudsen Maarslet, f. 38; boede 9 Aar i Præstholm; maaskee Ørting dengang blev et Pastorat for sig; [† 4/9 1592].

KS 3:2 (1877-80), s. 206.

3. o. 1592. F. S.? Knud Olsen; [var her endnu 1610, fmtl. † c. 1613].

KS 5:2 (1903-05), s. 552.

4. 1613. Niels Mortensen Lund; St. Hlh. 09; Hør. Hlh. 09–10; [var her endnu 1645; fmtl. † c. 1655; gav Alteret i G. Kirke 37; hans Initialer p. Prædikestolerne i Gosmer og Ørting K. 37; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 18/5 1613].

F-P s. 251 (»Nicolaus Martini Lundius«); KS 3:2 (1877-80), s. 757, 3:2 (1877-80), s. 749 (»Nicolaus Martinæus Lundinus«); P-Aarh. f. 35b, opsl. 38; DanKir bd. 16, s. 2766, 2773 (se nedenfor), s. 2703 (Ørting kirke).

(Udgår her. Nr. 6 efterfulgte nr. 4. 5. 1637. Christen Jørgensen Horsens; see Halling-F.).

6. k. 13/5 1655** [r. Cap. Besser-O., o. 22/4 54] Christen Olsen (Faber) af Besser-O. r. Cap.; St. Aarh. 41; ~ Kirsten Olufsdtr., levede 72; see P. S. Spentrup i Gylling; (J. S. Bering i Romdrup-K.); [† c. 1669].

KUM I, s. 165 (»Christiernus Olai«); P-Aarh. f. 35b, opsl. 38; f. 15b, opsl. 18; E. Brejls skifteuddr.: Hads herreds godser, Åkær nr. 190.

7. 26/4 1669, o. 21/5, Claus Andersen Trondhjem; [25/11 1676 Aarh. Dk.; see der].

8. 27/12 1676, o. 27/4 77, Ude Pedersen Colding, d. Kold 22/6 56; F. P. Udsen, Kbmd. og Rdmd.; M. Dorothea Pedersdtr. Poulsen; St. Sorø 74, Bacc. 76; ~ 77 (Bev. 18/8) Øllegaard Lauritsdtr. Brorson fra Dybvad; (Sstr. t. Jochum L. B. i Randlev-B., t. Anna Cathrine L. B. ~ O. C. Friis i Hundslund, t. Laurits L. B. i Aadum, t. Magdalene Sibylle L. B. ~ I. J. P. Bredal i Dover-V. og Faster t. Anna J. B. ~ E. O. Hjerm i Vandborg); F. L. B., Landkommissarius; M. Kirsten Pedersdtr.; see Etm.; P. Udsen i Romdrup-K.; J. C. Høst i Haurum-S.; F. A. Raarup i Stadil; Anna Udesdtr. ~ L. J. Gylling i Alling-T.; [† 11/7 1707; havde prædiket s. D.; var Eier af Gosmer Kirke 1692-96].

KUM II, s. 49, 71 (»Udæus Petri«); SB s. 209; KoldStud s. 345; P-Aarh. f. 53b, opsl. 57 (»Udæus Petri Coldingius«); E. Brejls skifteuddr.: Assens byfoged nr. 225; PT 11:5 (1944), s. 100; DanKir bd. 16, s. 2747 (se nedenfor).

9. 22/3 1704**, o. 8/4, F. S. Laurits Udsen, f. 20/2 79; St. Hors. 96, Bacc. 97; C. 98; 1 ~ Draaby 3/8 09 Else Hansdtr.; (Sstr. t. Jacob H. i Agri-E. og t. Hans H. i Knebel-R.); F. H. Jacobsen, Byfoged i Ebeltoft, Eier af Rolsøgd., siden Lyngsbækgd.; M. Dorte Pedersdtr.; 2 ~ Rand. 22/9 11 Elisabeth Marie Hansdtr. Seemann, f. c. 92, b. 29/3 45; (Sstr. t. M. H. Seemann i Grønbæk-H.); F. Hans Villumsen, Toldforv. i Aarhus stift; M. Lisbeth Mortensdtr. Seemann (Moster til S. M. Seemann i Borbjerg); see Etm.; U. U. Løwenhertz i Hersom-B.-K.; J. J. Norup i Urlev-S.; (L. Saabye i Østbirk-Y.); [† 1735].

KUM II, s. 222, 225 (»Laurentius Udsonius«); Nygaards sedler: 1. hustrus far, 1. hustrus mor; PT 15:1 (1966), s. 186; F. Winther: En slægt Norup fra Ribe, 2017.

10. 25/6 1735, o. 22/7, Niels Pedersen Sommer, vist af Mørke-H., f. 23/2 05; St. pr. 25, Bacc. 26; ~ F. D. Else Lauritsdtr.; B.; 2 ~ U. U. Løwenhertz i Hersom-B.-K.; see J. A. Hviid i Ørsted i F.; M. J. Bergenhammer i Ørting-F.; Etm.; [† 10/2 1769].

KUM II, s. 470, 476 (»Nicolaus Sommer«, 20 år gl.).

11. 3/10 1760**. F. S. Laurits Nielsen Sommer, f. 38; St. Hors. 56; C. 13/9 56; Pr.?; ~ 14/6 65 Margrethe Caspersdtr. Hartmann af Randlev-B., f. 45, † 22/6 92; 6 S., 7 D.; see M. Lindhard til Aarh. Dk.; Jens S. i Herslev-G.; P. H. Brøchner i Raarup; P. Pedersen i Ørting-F.; Etm.; Mads B. S. i Steenmagle-S.; Niels S. i Seierslev-E.-J.; (H. V. R. Schøler i V. og Ø. Hassing); [† 9/3 1792].

12. 27/4 1792 [Ørting-F. 1/5 89] Peter Benzon Kaalund* af Kattrup-Ø.-T., f. 21/9 62; St. Hors. 81; C. 87; r. Cap. Kattrup-Ø.-T. 23/11 87, o. 30/1 88; Pr. 92; ~ 22/11 89 F. D. Maren Sommer, f. 23/4 66, † 35, samt E. e. P. Pedersen i Ørting-F.; 7 S., 5 D.; see Laurits P. K. i Flemløse; Joachim O. K. i Sæby; Caspar E. K. Søllested; [† 2/3 1839; Pg. br. 91 el. 92].

13. 27/4 1839 [Beder-M. 1/8 34, o. 17/10] Nicolai Christian Weisner, f. Kbh. 19/4 05; (Bdr. t. Elise M. W. ~ Peter A. W. i Krogsbølle); F. Niels Nielsen W., Cand, th., Forst. for de 32 Mænds Skole; M. Elisabeth Cathrine Lange; St. Kbhs. Bgdsk. 24; C. 25/4 31, l.; Pr. 31/3 42 – 11/12 57; ~ Maarslet 7/6 36 Emma Sophie Emilie Baronesse Güldencrone, f. 31/5 05; levede 68 i K. Lyngby; F. Baron, Kmjkr. og Major Vilh. G.; M. Juliane Marie Høegh-Guldberg; u. B.; [† 1/3 1858].

14. 10/5 1858 [Randlev-B. 6/7 50] Hans Hellen Theodor Mygind, f. Kbh. 17/8 05; F. Hans Christian M., Sukkerraffinadeur; M. Birgitte Cecilie Olivarius af Ebeltoft-D.; St. Aarh. 24; C. 21/10 29, l.; Nautrup-S.-V. 15/6 32, o. 25/7; Lem-V. 29/1 39; Pr. 11/12 57 (1/1 58); R.* 28/1 76; D.-M. 27/12 82; ~ Ebeltoft 17/7 32 Frederikke Arnoldine Marie Fischer, f. Asminderød 15/8 06, † Karrebæk 13/12 1900; F. Hans Christian Mouritzen F. t. Strandmosegd. ved Helsingør; M. Marie Kirstine Pedersen; 3 S., 4 D.; see Ludvig T. M. i Tamdrup; [# 1887; † Kbh. 12/2 91; 23/1 76 smuk Gave fra Lærerne bestaaende af Sølv-Kaffekande med Fad; see D. T. 75/26].

Cai Mygind: Mygindslægter fra Mygindgård ved Assens, udg. 1967, s. 49-50, 133-139; PT 13:2 (1953), s. 65-65, 72-73 (Fischer).
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1983-87. Gosmer Kirke, s. 2747-2794, Halling Kirke, s. 2795-2810.
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 372. Halling og Falling,

Hads Herred, Aarhuus Amt og Stift.

P. 87; Kbg. Halling 1735, Falling 1694.
———————————

1. (1553). Søren . . . ; 23/10 1553 fik Jyrgen Berneckov paa Aakier Befaling, »at han indtil videre aarlig giver Hr. Søfren i Halling 1 Pd. Korn og 1 Fjerd. Smør«

KB bd. 1 (1551-1555) s. 267.

2. 15 . . Simon . . .

3. (1584. 1610. 20). Jørgen Mogensen; Pr.; [fmtl. † c. 1621-22].

KS 3:2 (1877-80), s. 206; 5:2 (1903-05), s. 552; 3:2 (1877-80), s. 757.

4. (1623-24) [r. Cap. Skanderborg-S.-S. (19)] Christen Jørgensen Horsens; St. i Kbh. (07); Rtr. Hors. 11; ~ Karen Pedersdtr. Hverring; [† c. 1654; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarhuus 1/10 1611; han var ikke Præst i Gosmer; betalte 1623-24, som Sognep. i Halling, stedmål for noget af Tvis Eng, sammen med Hr. Niels i Gosmer; gav 42, med sin Hustru, Sygekalk og Disk til Gosmer K.].

F-P s. 225 (»Christianus Georgii Hothersnensis«); KS 3:2 (1877-80), s. 755, 3:2 (1877-80), s. 749 (»Christiernus Georgii Horthersnensis«); P-Aarh. f. 35b, opsl. 38; Skanderborg og Åkær len: Stedsmål i Hads herred 1623-24, i uddrag v. Kirstin Nørgaard Pedersen; DanKir bd. 16, s. 2769 (Gosmer kirke).

5. c. 1654 [Cap.*, o. 28/4 1653]. Hans Rasmussen Schiolde; [1655 Ørting-F., see der].

 

Fra 4/9 1655 Halling Annex til Gosmer og Falling til Ørting.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1983-87. Halling Kirke, s. 2795-2810, Falling Kirke, s. 2713-2746.