Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 723. Lem og Veiby,

Rødding Herred, Viborg Amt og Stift.

A. H. N.; M. S. III.; L. P. B. 580; Lkm. 3/305; L. S. v. W.; Kbg. 1701.
Anm. Lem K., som først var tækket med Straa, blev afbrændt ved en uforsigtig Karl, som skjød efter Duer paa Taget, men blev igjen 1588 opbygt af Tyge Krabbe til Bustrup (Pont. Atl. 4/33).
———————————

1. (1545. 49. 68). Laurits Christensen Rytter, kaldet den ridende el. flyvende Præst; var tillige Skriver p. Spøttrup; [var her endnu 1568; Et Par gamle Jomfruer, som eiede Hostrupgd., formaaede ham til, at tage Bolig i Lem, for at de kunde have Præstefamilien i Nærheden til Omgang. De gave de 2 Vesterlemgde., som er den nuværende Pg. Pgden i Veiby blev en Mensalgd.].

KS 7:3 (1957-59), s. 14; DV s. 272; KS 3:5 (1884-86), s. 514.

2. (1584). [Cap.* (68)] Peder Trane el. Traae; [fmtl. † før 1590].

KS 3:5 (1884-86), s. 514; 3:2 (1877-80), s. 205.

3. (1590). Jens Mikkelsen Bloch; St. i Wittenberg 81; ~ Edel Christensdtr., som levede 34; 3 S., 2 (4?) D.; see M. Jensen i Haasum-R.; S. F. Wiborg i Rødding-K.; E. Knudsen her; (Jens J. B. i Kollerup-S.; Peder J. B. i Torslev-L.; H. P. Kampmann i Aggersborg); [† c. 1619].

Helk I, s. 175 (»Johannes Micaelius Block D.«); KS 5:2 (1903-05), s. 550; 3:5 (1884-86), s. 105; AaB s. 161-164.

3b. 1619. Knud . . . ; [fmtl. † c. 1624]

KS 3:5 (1884-86), s. 105; AaB s. 163.

4. 1625. Erik Knudsen af Eising; St. Vibg. 20; vist ~ . . . Jensdtr. Bloch, en Dtr. af Nr. 3; (mindst) 1 D.; see K. Sørensen i Kjetterup-G.; [† 15/4 1641].

KUM I, s. 42 (»Ericus Canuti Esingius«); AaB s. 163.

5. 1641. Niels Strange el. Strangesen Ring; St. Ringkjøb. 33; ~ Maren Sørensdtr., † c. 71.

KUM I, s. 115 (»Nicolaus Strangius«).

6. 3/5 1670. Mathias Bendixen Koch; F. B. K., Kbmd. i Vibg.; St. Vibg. 53; ~ Anna Mogensdtr. Haasum af Haasum-R., f. c. 40, b. Lem 16/10 19; [† 1688].

KUM I, s. 243 (»Matthias Benedicti Viburg.«); Sixhøj nr. 269.

7. 7/11 1686*. Jens Lauritsen Blytækker; St. Vibg. 81; C. 16/7 84, n.; Pr. (10); ~ Skive 3/5 88 Mette Lauritsdtr. Winde, f. 60, † Skive 19/10 38; (Sstr. t. Maren L. W. ~ N. J. Brøndum i Ikast); F. L. Nielsen W., Handelsmd. i Skive; 2 S., 4 D.; [† 1727; havde mange Bryderier af Ole v. Lassen t. Bustrup; skrev i Kbgen. 7/9 14: „Begrafvet Fru Elisab. Friis af Bustrup. Da v. L., hendis Mand, hafver med min Villie og velb. Axel Rosenkrantz’s Afhandling formaaed Hr. Chr. Winther (i Haasum), at kaste Jord paa Dend Døde og for min Afstaaelses Anddeel gifvet mig Thi Ris–Daler – af Had og Ondskab mod mig, som han stedse haver teed og Wiist Sig at Være min Avindsmand, kunde Hand da ike ljde, at jeg skulde Kaste Jord paa hans frue. Jeg skrifver dette, at Efterkommerne Kand see hvad Ondskab dend Mand hafver beviist mig. Dog var sig Enhver, at de ike for Hychlerie søger Rolighed, men staaer paa deres Embede“].

KUM II, s. 107 (»Ianus Lavrentij Blytecherus«); Sixhøj nr. 613; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vibg. Amt, Hindborg hrd. nr. 20, Rødding hrd. nr. 60, Hids hrd. nr. 2; Nygaards sedler: Vielse.

8. 3/4 1722**. Mathias Jensen Poulin, f. Ribe 98; St. Rand. 11, Bacc. 14; C. 4/7 20, l. Pr. . . ; ~ Gjern 13/6 74 Birgitte Marie Lauritsdtr. Damstrøm, d. Lemvig 21/8 97, b. 29/3 76; F. L. Olufsen D., Forv.; 3 S., 1 D.; see Jens P. i Asfærg-F.; [b. 16/11 1745].

KUM II, s. 358, 379 (»Matthias Paulinus«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vibg. Amt, Rødding hrd. nr. 75; Nygaards sedler: Vielse, børn, hustrus far.

9. 24/12 1745, o. 3/3 46, Hans Poulsen Uttermøhlen, f. Knudstrup, Vesterbølle S., 20; (Bdr. t. Thøger P. U. i Taarup-K.); F. P. Didriksen U., Forp.; M. Anniche Catrine Hansdtr. Lundgaard af Hasle-S.-L.; St. Vibg. 38; C. 17/2 44, n.; ~ Laastrup 11/10 46 Birgitte Sophie Olufsdtr. Winther, f. 26, b. Nibe 17/8 78; (Sstr. t. Sophie O. W. ~ T. P. Uttermøhlen i Taarup-K. og t. Else Johanne O. W. ~ V. J. Schaltz, r. Cap. i Simested-H.-H.); F. O. Jacobsen W., Forp. p. Holmgd., Skals S.; M. Maren Christensdtr. Solbjerg; [b. 16/6 1777].

KUM II, s. 593 (»Iohannes Vthermøller«, 19 år gl.); Sixhøj nr. 1017; E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 440.

10. 23/7 1777, o. 27/8, Svend Hjortebjerg Pedersen Riber af V. og Ø. Vandet, f. 20/2 39; St. Aalbg. 59, Bacc. 60; C. 1/7 62, n.; ~ 77 (Bev. 17/10, de naaede ikke at gifte sig før han døde, hun forblev ugift) Merthe Marie Stub Clementin af Kjetterup-G., f. 27/8 47, boede 86 i Gøttrup og i 1801 i Aalbg.; [† 28/10 1777].

KUM III, s. 191, 206 (»Sveno Hiortberg Riiber«, 20 år gl.); Nygaards sedler: Vielse, »hustruens« ophav, 1801.

11. 24/12 1777 [p. Cap. Hagenbjerg 7/5 72, o. 31/7] Christian Antonsen Schäffer („Hr. Skjæfer“), f. Kbh. 13/5 46; F. Jstrd. (siden Etrd.) Anton Fred. S., Overførster i Haderslev A.; M. Christine Henrica de Bergen; St. Nykjøb. 62; C. 19/9 65, h.; ~ 2/6 79 Marie Kirstine Tolstrup; 1 S., 4 D.; F. Jochum T., Eier af Hostrup; 2 ~ . . . ; [† 4/8 1796; omtales med megen Agtelse; forbedrede Bygningerne betydeligt; indsigtsfuld og driftig Ldmd., som satte Jorderne i god Stand, inddeelte Markerne i Kobbel og opførte med Bøndernes Hjelp Dige om hele Marken; myndig].

12. 9/9 1796 [r. Cap. Vibg. Graabr. K.-A.-T. 10/2 92, o. 23/3] Christian Sørensen Wad, f. Vibg. 60; F. S. Christensen W., Bgr. og Handskemgr.; M. Anne Marie Graversdtr.; St. Vibg. 79; C. 22/6 86, n.; O.; [† 29/11 1800; hypocondrisk; meget ærgret over Herskabet paa Bustrup].

KUM III, s. 373 (»Christian. Vad«, 18 år gl.); Sixhøj nr. 1395, 1351; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vibg. Amt, Hindborg og Rødding hrdr. nr. 113.

13. 1801, o. 19/8 [Hør. Nakskov 96] Johannes Mehl af Rødding-K., f. 30/7 73; St. Vibg. 90; C. 15/1 96, h.; (Gjellerup-S. 21/5 – 22/8 28); 1 ~ Gurine Cathrine Bering af Balling-V., f. 76, † 21/6 26; 6 S., 1 D.; 2 ~ Cathrine Elisabeth Mulvad (sep.), E. e. . . . Christensen; † 9/8 49; u. B.; [† 8/10 1838; uheldigt gift; trykkende Kaar].

Sixhøj nr. 1475.

14. 29/1 1839 [Nautrup-S.-V. 15/6 32] Helle Theodor Mygind; [6/7 1850 Randlev-B.; see Gosmer-H.].

15. 1/9 1850 [Horne-A. 5/4 40] Hans Selchau, f. Sonnerupgd. 6/12 06; (Tvillingbdr. t. Ludvig S. i Ø. Tørslev); F. Henrik Chr. S., dengang Forp., siden Eier af Kongens Mølle paa Kjøbenhavns Vold, senest af Flaskekroen og Districtscomm. v. Kystpolitiet; M. Anna Lovise Frandsen; St. Kbhs. Bgdsk. 24; C. 13/7 31, h.; p. Cap. Asnæs 26/4 36, o. 18/5; ~ 5/6 40 Anna Kirstine Emilie Frandsen, f. Holbæk 2/9 11, † 20/6 68; F. Joh. Arent Thomas F., Kbmd. i Holbæk; M. Karen Pedersen; 1 S., 2 D.; see C. O. S. Spleis, r. Cap. t. Vibg. Dk.; [# 24/5 1870; boede 78 p. Agentoftgd. v. Rand.].

Elvius s. 327.

16. 14/8 1870 [Cap. p. p. Bjørnsholm-M. 8/6 59, o. 29/6; Odder 16/2 62; Gangsted-S. 9/3 66] Anton Andreas Sophus Kirkebye; [5/10 1877 Fausing-A.; see der].

17. 7/1 1878 [Cap. p. l. Farum-V. 8/3 75, o. 7/4] Jørgen Herman Monrad af Marvede-H., f. 4/2 48; St. fra Sk. p. Værnedamsvei 67; C. 20/1 73, l.; ~ Kbh. Vartov K. 8/4 75 Louise Ester Brandt af Rønnebæk-Ø. (F. nu P. t. Kbh. Vartov K.), f. 14/12 47; (78) 2 S.; [17/4 1883 Kjøge-Ø.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.