Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 964. Rødding og Kreibjerg,

Rødding Herred, Viborg Amt og Stift.

A. H. N.; M. S. III.; L. S.; L. P. B. 339; Lkm. 3/303; Kbg. 1701.
———————————

0. (1545. 49). Anders . . . ; først Skrvr., siden Pr. p. Spøttrup i lang Tid under 2 Biskopper.

KS 7:3 (1957-59), s. 14; DV s. 272.

1. (1562). Knud Knudsen Brynild; St. Ribe . . . ; Pr. . . . ; ~ Anna Christensdtr. Bering, f. Vibg.; 2 ~ Etm.; F. C. Jensen; M. Kirsten Simonsdtr.; [† 17/8 1589; Mindetavle; hans Navn paa Klokken i R. K.].

2. 1589. Erik Christensen; Pr. (10. 19); ~ F. E.; [† 18/4 1629; Eptph., hvorpaa bl. A. staaer: „quos sincerus amor vita constrinxit in omni, morte quoque avelli non potuere diu“].

KS 5:2 (1903-05), s. 550; 3:5 (1884-86), s. 105; »see K. Sørensen i Kjetterup-G.« udgår, se der.

3. 1629. Søren Friedlevsen Wiborg, f. Vibg.; St. Vibg. 23; ~ (33) Anna Jensdtr. Bloch af Lem-V., f. ca. 38, b. Gøttrup 22/1 49; 1 S., 5 D.; [vist † c. 1647].

KUM I, s. 60 (»Severinus Fridlevius Viburg.«); AaB s. 176; Nygaards sedler: 1633, enkens død.

4. 1647 [p. Cap. Viborg Sortebr. K. ] Peder Tornsen (Rye), vistnok af Ry; St. Vibg. 40, Bacc. 42; Pr. 90; 1 ~ Mette Hansdtr., f. Vibg.; F. H. Christensen, Skrvr. og Bgr. i Vibg.; M. Ane Pedersdtr. Hegelund; 1 S., 2 D.; 2 ~ Mette Lauritsdtr. Bruun, f. 28, † 16, F. Bgmstr. i Skagen; see J. N. Blicher i Bælum-S.; T. P. Bhie i Resen-H.; C. A. Vinding i Haasum-R.; L. M. Vidberg i Nautrup-S.-V.; Etm.; [b. 3/2 1699; Eptph.; Pg. br. •/7 81].

KUM I, s. 157, 174 (»Petrus Turnj Ryensis«); Sixhøj nr. 87; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. Viborg amt, Nørlyng hrd. nr. 70.

5. 30/3 1686**. F. S. Torn Pedersen, f. c. 62; St. Vibg. 83; C. 28/7 85, mediocr.; [† •/10 1699].

KUM II, s. 124 (»Turnus Petri Rødingius«); Sixhøj nr. 631; Nygaards sedler: Kaldsbrev.

6. 4/11 1699, o. 3/1 1700, Hans Pedersen Lund, f. Nakskov; F. P. Hansen L., Bgmstr.; M. Karen Christophersdtr.; St. Vdbg. 86; C. 22/5 88, illum.; 1 ~ 22/2 01 Elisabeth Magdalene Hansdtr. Tancke af Aaby-B., f. c. 76, b. 25/8 04; 1 D.; 2 ~ Selde 3/9 05 Mette Maria Schou fra Kjeldgd., f. 83, b. 18/9 08; F. Axel Mogensen S., M. Anna Clausdtr. Reenberg; 1 D.; 3 ~ Vestervig 29/8 09 Kirstine Magdalene Pedersdtr. Rosenstand, f. Vibg. c. 82; F. Ritmstr. P. R. til Hessel; M. Karen Foss; 1 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; [† 1716].

KUM II, s. 148 (»Iohannes Petri Lundt«); KlitVen, s. 11; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vibg. Amt, Rødding hrd. nr. 51, 54, 58; Nygaards sedler: Børn, 1. hustrus død, vielse 2, 2. hustrus død, vielse 3.

7. 23/5 1716 [p. Cap. Nibe-V., o. 23/12 12] Niels Jacob Lauritsen Haverslev (Tanche) af Haverslev-B., f. 14/4 83; St. Aalbg. 02; C. 28/10 06, illum.; 1 ~ 29/4 17 F. E., † 11/8 34; 2 S.; 2 ~ Christine Pedersdtr. Wallenberg af Ø. Hornum, f. 92, † 4/8 60; u. B.; see Etm.; [† 19/4 1746].

KUM II, s. 278 (»Nicolaus Iacobus Haursleb.«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vibg. Amt, Rødding hrd. nr. 58, 66, 76, 83; KlitVen s. 124; Nygaards sedler: Vielse 1, 1. hustrus død, børn, enkens død.

8. 12/3 1745**, o. 17/11, F. S. Peder Nielsen Rosenstand (Haverslev), d. 12/2 21; St. Vibg. 38; C. 3/8 42, n.; ~ Aalbg. 29/9 47 Maren Kirstine Heug, f. c. 26, † sindsvag 1/4 85; 10 S., 2 D.; see Vulf S. P. R. i Assens-Kl.; (H. J. N. Thomsen i Gunderup-N.); [† 25/11 1766; meget fattig; gav sine Sønner Navn efter Ordensfølgen, f. ex. Otten, Nien].

KUM II, s. 593 (»Petrus Haverslev Rosenstand«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 1022; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vibg. Amt, Rødding hrd. nr. 87, 94; Nygaards sedler: dåb, børn.

9. 16/1 1767 [Lime 8/11 43, o. 4/12] Hans Christensen Sinding af Vorde-F.-R., f. 2/8 12; St. Vibg. 34, Bacc. 35; C. 23/4 39, h.; Pr. 66; ~ 46 F. E. i Lime: Maria Sophie Poulsdtr. Stauning af Stavning, † 7/1 91; 1 S., 1 D.; see Poul C. H. S. i Bjerregrav-Aa.-T.; S. Bregnholm i Strandby-B.-M.; [† 17/1 1769 ganske pludseligt, efter at have læst med sine Confirmanter; „en Stjerne af første Rang paa Guds Kirkes Himmel“].

KUM II, s. 553, 559 (»Iohannes Sindingius«, 22 år gl.); Sixhøj nr. 988; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vibg. Amt, Rødding hrd. nr. 89, 99.

10. 10/3 1769 [p. Cap. Hjerk-H. 5/12 64, o. 5/12] Henrik Johansen Mehl, f. Vibg. 15/9 35; F. J. M., Juveleer og Hospforst.; M. Maren Moutitsdtr. Graae; St. Vibg. 53; C. 16/3 56, h.; Hjerk-H. 3/12 62*; ~ 69 F. Stdtr. Elisabeth Kirstine Brask af Lime, f. c. 41; 2 S., 4 D.; 2 ~ Etm.; see Mogens R. M. i Præstø-S.; Johannes M. i Lem-V.; N. Sommer i Seierslev-E.-J.; R. Hørning i Sevel; [† 9/3 1784; velbegavet og nidkjær; havde ikke faa Ubehageligheder formedelst sin Iver; nogle af Kreibjerg Beboere var ham især fjendske, fordi han ikke vilde tillade dem, at løbe ud og ind i Kirken; han lod Døren tillaase, men de brøde den op med Magt, hvorover han gremmede sig tildøde].

KUM III, s. 131 (»Henricus Mehl«, 22 år gl.); Sixhøj nr. 1195; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vibg. Amt, Rødding hrd. nr. 93.

11. 5/5 1784 [Vildbjerg-T. 25/4 76, o. 21/6] Hans Jacob Erreboe Lauritsen Lillelund af Jordløse-H., f. Faabg. 4/3 46; St. Fred. 63; C. 15/12 67, h.; ~ F. E., † N. Andrup 20/6 10; u. B.; [† 2 Paaskedag 1797; stille, sagtmodig, kundskapsriig; Enken gik fra Arv og Gjæld].

KUM III, s. 234 (»Ioh. Iacobus Erreboe Lillelund«, 17 ½ år gl.).

12. 7/7 1797 [Liørslev-Ø. 23/3 92] Lorents Juhl; [29/4 1809 Førslev; see der].

13. 6/10 1809 [Frederikshøi-K. 4/4 00, o. 14/5] Rasmus Henriksen Rosendahl, f. Heils, Haderslev Amt, 26/1 75 (Bdr. t. Simon H. R. i Beftoft og t. Peter H. R. i Helgenæs); F. Thomas Henriksen R., Degn; M. Anna Maria Johansdtr.; St. Haderslev 92; C. 18/4 96, l.; Lærer v. Basedows Institut 97 og tillige Cat. ved Petri K. i Kbh. 98; Cons.-Rd. 28/6 47; 1 ~ c. 98 Anna Henrikke Hoff, † 20/7 11; F. Ernst Peter H., Kbmd., siden Spisevært i Kbh.; M. Karen Jensen; 2 S., 1 D.; 2 ~ Skive 3/1 12 Amalie Frederikke Selmer, d. Kbh. 10/5 75, † 5/11 58; F. Cclrd. Ole S., Fuldm. ved Proviantgden., siden Byfgd. i Skive; M. Kirstine Knudsen; u. B.; [† 17/8 1847; meget alvorlig og værdig; dygtig og nøiagtig Embedsmand; saare afholdt; B. D. G. 1/211].

14. 9/11 1847 [Bjerring-M. 13/10 30] Niels Christian Brock, f. Simested 22/7 88; F. Niels B., Degn; M. Anna Hansdtr. Billeschou; St. Rand. 09; C. 20/7 18, l.; p. Cap. Vammen-B.-L. 25/6 20, o. 24/11; Sp. Tjele-V. 5/5 22; ~ 27/4 23 Anna Frederikke Sophie Svendsen, f. 21/9 01, † 9/9 61; F. Anders S., Forv. p. Skjern; M. Elisabeth Sandberg; 1 S., 3 D.; [† 11/3 1865].

15. 10/7 1865 [Tjele-V. 11/1 44, o. 21/2] Jens Bøggild Brix, f. Aalbg. 3/11 15; F. Jeppe B., Kbmd.; M. Anna Marie Christine Bøggild; St. Aalbg. 33; C. 20/10 39, h.*; ~ 23/9 44 Maria Nørschou, f. 17/4 21; F. Hans Christ. N., Møller i Nestved, siden Oeconomus ved Regentsen i Kbh.; M. Elna Olmann, Svensk; 5 S., 9 D.; see H. A. Damborg i Hammelev-E.; Harald Leop. B. og Jørgen Gad Olsen B., cd. th. 75/2; [† 28/4 1877].

16. 5/7 1877 [Durup-T. 24/5 70] Carl Kratzenstein Stub-Jørgensen; see Farum-V., Cap. p. l.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.