Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 172. Bælum og Solbjerg,

Hellum Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift.

M. S. III.; A. H. N.; L. S.; L. P. B. 415; Lkm. 3/193; Kbg. 1676.
Anm. Bælum var til 1588 Annex til Skibsted-L.
———————————

1. (1584) Jesper Pedersen.

2. Peder Jensen af Vibg. Dk.; men det er tvivlsomt, om han var her.

3. (1608. 31). Christen Nielsen Knabe, f. Holstebro; F. N. K., Kbmd.; St. i Kbh. (03); see Etm.; M. M. Hvass i Als; [† før 1651; Pg. br. 19].

KS 5:2 (1903-05), s. 549; 3:5 (1884-86), s. 106; PT 11:1 (1940), s. 57; F-P s. 191 (»Christianus Nicolai Knab.«).

4. (1651). F. S. Niels Christensen Knabe el. Riis; St. Helsing. 35; ~ Elisabeth Mortensdtr. Hvass af Als, f. c. 18, † 2/11 96; 14 B.; see Etm.; H. Pedersen i Falslev-K.; Niels N. K. i Gjerlev-E.; [† 1673].

KUM I, s. 127 (»Nicolaus Christierni Knabbeus«); PT 11:1 (1940), s. 57.

5. 28/5 1672**. F. S. Christen Nielsen Knabe; St. Aalbg. 61; O.; [† 11/11 1675].

KUM I, s. 295 (»Christianus Nicolai Knabbæus«).

6. 25/11 1675, o. 27/1 76, Jens Nielsen Blicher el. Horsens, f. Horsens, Hellum H., 39; St. Kbh. 60; C. 4/10 62, illum.; ~ Aalbg. Bud. K. 13/9 76 Maren Pedersdtr. af Rødding-K.; 4 S., 4 D.; 2 ~ Etm.; see Didrik J. B., Kbh. Trin. K., r. Cap.; Niels J. B. i Rødding-L.-P.; Peder J. B. i Stokkemarke; M. C. Hjardemaal i Sæby; [b. 25/10 1686].

KUM I, s. 283 (»Ianus Nicolai Hottersnensis«); Nygaards sedler: Børn.

7. 26/10 1686 [Aman. Vibg. 85] Ove Lauritzen Helsted, f. Hellested 50; F. L. Jensen, Degn; M. Ingeborg Ibsdtr.; St. Kjøge 79; C. 27/3 82; Pr. 19/4 99; ~ F. E., f. c. 51, † 19/7 31; 1 S., 3 D.; see J. O. Blicher i Laastrup-S.; C. Kirketerp i Ulbjerg-L.; [b. 30/8 1719].

KUM II, s. 94 (»Owenus Laurentii«).

8. 13/10 1719 [p. Cap. Aalbg. Bud. K., k. 26/6 14, o. 6/7] Mikkel Johansen Budtz* af Dronninglund, f. 12/11 90; St. Aalbg. 06, Bacc. 07; C. 16/9 09, h.; Hør Aalbg. . . . ; ~ 9/5 25 Helvig Zimmermann af Hjortdal, f. c. 97, † 19/1 53; 4 S., 3 D.; see Johan M. B. i Skivum-G.; [† 10/8 1770].

KUM II, s. 312, 319 (»Michaël Budz«, 16 år gl.); KlitVen s. 79.

9. 7/5 1756**, o. 23/2 57, F. S. Johan el. Hans Mikkelsen Budtz; [22/7 1763 Skivum-G.; see der].

(1/10 1762*. Poul Winding.)

10. 15/9 1769*, o. 12/9 70, Bolle Nicolai Hvidberg af Gunderup-N., f. 5/1 43, St. pr. Aalbg. 58; C. 65; ~ Gjerding Pg. 19/7 71 Lovise Mørch af Gjerding-B., d. 4/11 50, † Kbh. 30/11 28; 4 S., 5 D.; [# 16/3 1804; † Siigsgd. 6/6 05].

KUM III, s. 180 (»Bollerus Hvidberg«, 16 år gl.); Nygaards sedler: Vielse, børn.

11. 18/5 1804, o. 8/8 [Hør. Od. 97; Overlærer ss. 02; # 1/10 02] Niels Basse Lund, f. Middelf. 17/2 70; F. Jørgen Bassesen (Lund), Tolder og Bfgd.; M. Caroline Iversen; St. Od. 91; C. 26/10 97, l.*; ~ Karen Hjortholm, f. c. 84, † 12/7 65; 3 S., 1 D.; [# 12/3 1840; † Skelund 19/2 44].

12. 6/6 1840 [Blære-E. 4/1 28, o. 7/4] Ludvig Otto Langhorn, f. Nakskov 26/1 99; F. Asmus Jacob L., Dstrchir.; M. Anna Kirstine Rieffesthal; St. Kbh. 18; C. 29/4 24, l.; ~ Christine Holm; F. Peder H., Seilmager i Kbh.; M. Madsine Lystrup; 3 S., 2 D.; [† 22/12 1864].

13. 11/3 1865 [Ulbjerg-L. 11/1 58, o. 5/3] Frederik Adolph Christian Møller, f. Vibg. 17/4 17; F. pensioneret Oberst Frederik Christian M.; M. Frederikke Utilia Astrup af Vibg. Dk.; St. pr. 34; C. 26/4 41, h.; Bestyrer af en Skole i Kbh. 43; Pr. 27/1 63; 1 ~ 14/11 46 Marie Cecilie Eltong, f. 18/12 18, † Kbh. 29/12 49; 1 D.; 2 ~ 10/6 51 Vilhelmine Maria Baadsgaard, f. Kbh. 10/4 26; F. Jstrd. Hans Kofoed B., By- og Herredsfgd. i Bogense; M. Elisabeth Schüerer; (68) 2 S., 3 D.; [7/10 1872 Hyllested-V.-H.; E. S. 2/484].

14. 12/8 1872. Henrik Theodor Voss; see Sønderup-S.

15. 17/2 1881. Theodor Petersen; see Ørslevkloster.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Fussing, Hans H.: Til dansk præstehistorie: Oplysninger om Hellum herreds præster c. 1600-1656. Personalhistorisk Tidsskrift, 11:1 (1940), s. 55-59.