Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1129. Sognepræster i Sæby (St. Mariæ el. Vor Frue Kirke).

[Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift]

A. H. N.; V. 18; P. M. 56; E. M.; M. Nr. 497; Lkm. 4/115; M. S. III.; Vahls M. 63; L. P. B. 163; Kbg. 1684.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Klitgaard, se nedenfor.]
———————————

1. (1529. 36). Laurits Boiesen el. Boysen; havde været Forst. i Sæby Kloster.

2. (1540). Mikkel Nielsen; see M. M. Sæbye i Havnelev-H.

3. (1553. 55) [p. Cap. Volstrup-H. 24] Poul Schade; Pr. . . ; havde maaskee været Cap. her (29).

4. 1564. Oluf Jørgensen*; 1 ~ Maren Christensdtr.; 2 ~ Kirsten Hansdtr., der levede 23; 3 S., 1 D.; see H. Olufsen i Øsløs-V.-A.; C. O. Sæbye i Flade-D.; H. O. Sæbye, r. Cap. t. Slag. Mik. K.; [† 1597; Lgst. og Eptph.].

5. 1597. Oluf Jørgensen Krog; see J. O. Brun i Tolstrup-S.; [† c. 1615].

6. 1614**. Jens Axelsen Bjørn (Ursin); ~ Anna Lauritsdtr., f. 88; 3 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see Laurits J. B. i Jerslev-B.; C. C. Bistrup her; Axel J. B. i Børglum-V.-F.; [† 1629].

7. 1629. Niels Christensen Spend (Spenderup); [26/5 1642 Kbh. Holmens K.; see der].

8. 1642 [Rtr. her 31] Christen Christensen Bistrup; (Bdr. t. Niels C. B. p. Hirtsholmene); F. C. Terkelsen, siden Rdmd. i Hjørring; M. Karen Christensdtr. Bistrup; St. Aalbg. 20; ~ Inger Jensdtr. Bjørn, en Dtr. af Nr. 6 her; 1 S., 3 D.; see G. Madsen p. Feiø; [† 28/11 1660; bekostede 45 Døbefonten; Eptph. med følgende Inscription:

„Cum me jubes emigrare
Jesu care, tunc appare,
In cruci salutifera;
Hora mortis meus flatus
Intret, Jesu, tuum latus!“
N. 68].
KUM I, s. 44 (»Christiernus Christierni Alburgensis«).

9. o. 29/5 1661. Laurits Christensen Holstebro, tillige Rtr. 78, f. Holstebro c. 35; St. Kbh. 55; ~ c. 63 Dorothea Lauritsdtr. Rhuus, f. Sæby c. 45, levede i Kbh. 07; F. L. Nielsen R., Bgmstr. i Sæby; M. Anne Christensdtr. Riber; 6 S., 2 D.; see Niels L. R. til Aalbg. Hosp.; [† 4/6 1685].

KUM I, s. 260 (»Laurentius Christierni«).

10. 12/7 1685 [Skp. til Ostindien, o. 2/4 79] Jørgen Mortensen Lund, f. Stod, Trondhj. St., c. 53; F. M. Olsen L., Sp. ss.; M. Magdalena Christophersdtr. Løp; St. Trondhj. 73; ~ 80 (Bev. 16/9) Kirsten Lauritsdtr. Rhuus; F. vist L. Nielsen R., Bgmstr. i Sæby; M. Anne Christensdtr. Riber; 1 S., 2 D.; 2 ~ Sæby 26/9 95 N. S. Kirketerp t. Rand. Hosp.; [† 15/11 1694; dømt 13/10 92 til, at gjøre sin Cap. Afbigt, fordi han havde i Kirken skjældt ham for en Løgner, kastet Alterbogen til ham i Prædikestolen og taget den fra ham igjen, saa at Bladene fløi omkring].

KUM II, s. 41 (»Georgius Martini Lund«); PT 2013, s. 195; STD s. 123-24.

11. 24/11 1694 [r. Cap.* 26/9 91, o. 20/1 92] Melchior Christensen Hjardemaal af Hjardemaal, f. 26/3 57; St. Aalbg. 77; C. 27/7 81, illum.; Huslærer hos Hr. Laurits Bjørn i Jerslev; Huslærer p. Bangsbo 84; 1 ~ Beate Maria Madsdtr. Bangsbo, b. 29/10 10; F. M. Nielsen B., Rdmd. her; M. Maren Nielsdtr.; 3 S., 3 D.; see Christen M. H., r. Cap. her; Th. C. Andrup i Hjortlund-K.; 2 ~ 29/11 11 Maren Jensdtr. Blicher af Bælum-S., † Vibg. 20/6 48; 2 S., 2 D.; [† •/2 1717; karperet(1) 21/9 00 af Biskop Bircherod for sine Feil (see Brkd. Dgbg. 382); maatte 98 bøde 24 Rdl. til Præsteenker og 4 Rdlr. til en Kvinde, Kirsten Nielsdtr., fordi han havde taget Kalken for hastigen fra hende, saa hun Intet fik].

KUM II, s. 76 (»Melchior Christiani Hiardemal«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vibg. Amt, Hindborg hrd. nr. 19.

12. 19/3 1717 [Fp., o. 27/5 11] Mag. Niels Jørgensen Rotenburg, f. Ringsted 24/5 82; St. Ringsted 00, Bacc. 01; C. 27/7 03, h.; Mag. 12; Pr. 29/9 33; ~ Anna Larsdtr. Wrae, f. c. 91, b. 13/5 65; F. L. Eriksen W. til Estruplund; M. Else Eskildsdtr.; 3 D.; see H. H. Kampmann i Skjæve; [† 1755].

KUM II, s. 260, 263 (»Nicolaus Georgij Roudenburg«); E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 72.

13. 9/5 1755 [p. Cap.* 30/8 54, o. 18/9] Peder Jensen Pedstrup, f. Mels, Ferslev S., 20; F. J. P., Bde.; M. Mette Christensdtr.; St. Aalbg. 40; C. 5/11 48, n.; ~ Anna Maria Thomsen, f. 26, b. 3/10 66; 2 S., 3 D.; [† 21/6 1767].

KUM III, s. 5 (»Petrus Pedstrup«, 21 år gl.).

14. 28/8 1767, o. 18/11 [Lærer v. Waisenhuset 58] Niels Jacobsen Muus af Steenløse-V., f. 12/1 27; St. Fdbg. 45; C. 6/12 51, h.; ~ Sæby 18/12 76 Hedvig Juliane v. Unger, f. c. 53, † Kbh. 12/3 31; F. Cpt. Hans Wulf v. U., Pr.lieutn. i Norge; M. Elisabeth Heyden; [† 29/3 1784].

15. 4/6 1784 [r. Cap. Mariager-H.-S. 10/6 78] Christian Ehrenfried Carstensen; [31/12 1789 Thisted-T.; see der].

16. 12/3 1790 [Miss. ved Holsteinsborg 79] Hans Buch; [31/5 1799 Høie-Taastrup; see der].

17. 1/11 1799 [Skjoldborg-K. 27/3 82] Gregorius Lyder af Koldby, f. Tirstrup 15/7 46; St. Slag. 65; C. 21/2 70, h.; p. Cap. Skjoldborg-K. 19/11 77, o. 21/1 78; ~ Karen Kongslev, vistnok af Nørhaa, f. 11/11 44; 1 D.; see P. H. Cortsen i Tornby-V.; [† 29/12 1802; yderst nøiagtig og samvittighedsfuld].

18. 25/3 1803 [Rold-V. 17/10 86] Christopher Hansen Ferslev, f. Skagen 48; F. Hans Christ. F., Bfgd.; M. Regine Himmerig; St. pr. Aalbg. 64; C. 29/6 68, n.; r. Cap. Vibg. Graabrødre K.-A.-T. 8/9 79, o. 17/11; r. Cap. Vibg. Dk. 13/6 81; ~ 4/2 85 Lovise Sophie Ryge, f. c. 68, † Sæby 7/4 22; [b. 8/11 1808; i Rold blev 92 gjort Udlæg i al hans Eiendom].

19. 7/4 1809 [r. Cap. Ærøskjøb. 30/5 00] Dr. phil. Christian Gorm Limkilde; [31/12 1828 Skjelskør; see der].

20. 25/3 1829, o. 2/6 [Adj. Sorø 9/4 22] Joachim Otto Kaalund af Gosmer-H., f. 98; St. Hors. 18; C. 22/4 22, l.; O.; [† 21/2 1833].

21. 7/6 1833 [Understed-K. 10/5 11] Laurits Jordhøy af Ringkjøb.-R., f. Aastrup 14/12 81; St. Hors. 02; C. 10/10 06, h.; r. Cap. Kattrup-Ø.-T. 24/8 10, o. 17/10; ~ 11 Hedvig Eleonore Frederikke Kirstine Schack, f. p. Hülseburg 18/11 71; F. Major Barthold Hartvig v. S.; u. B.; [† 8/11 1845; B. D. G. 1/187].

22. 10/1 1846 [Cat. Lemvig 9/12 41] Theodor Sextus Kühnell; [7/1 1853 Ulsnæs og Farensted, Gottorp Pr.; see Haarlev-H.].

23. 8/4 1853 [p. Cap. Løsning-K. 20/3 47, o. 18/6] Hans Jørgen Hansen; Pr. 8/1 59; [13/6 1862 Vrensted-T.; see der].

24. 31/8 1862 [p. Cap. Kjøge-Ø. 21/1 52, o. Kbh. 13/2; Veile-H. 2/12 57] Johan Poul Carl Anton Ponsaing, f. Kbh. 26/8 20; F. Legationsrd. Carl Anton P., Secret. i det udenlandske Departement; M. Elisabeth Larsen; St. pr. 40; C. 18/1 48, l.; Pr. 30/5 63; 1 ~ 29/12 59 Polly Caroline Christiane Sophie Gether, f. 6/10 27, † 5/12 64; F. Ritmstr. Henning Andreas G., Postmstr. i Kjøge; M. Birgitte Caroline Selchau; 2 D.; 2 ~ 8/3 67 Emilie Kirstine Zoffmann af Hersted Ø. og V., f. Kbh. 12/12 24; u. B.; [1/8 1873 Nykjøbing-R.].

25. 3/10 1874 [Cap. p. p. Esbønderup-N. 5/10 63, o. 25/11, – 67; Hjelpep. Tingsted s. A.; Mern •/4 72] Harald Skovgaard af Ormslev-K., f. 18/12 34; St. Aarh. 52; C. 26/6 59, h1.; Lærer v. Fred. Bgrsk. 15/9 60; ~ 26/6 74 Agathe Wiedemann af Asminderød-G.-F., f. Ebeltoft 9/3 43; (78) 2 S., 1 D.; [24/6 1882 Næsby-T.].

———————————

 

 

No 1130. Sognekapellaner (fra 2/3 1742 residerende) i Sæby.

[Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift]

A. H. N.; V. 19; M. S. III.; Lkm. 4/118; Vahls M. 67.
———————————

1 (2). (1571). Niels Hansen.

2 (1). (1577). Peder . . .

2b. (1581). Jens Christensen; ~ 89 . . .

3. (1591) [Hør. Aalbg. . . .] Søren Justesen; Embederne som Cap. og Rtr. adskiltes 15/1 91; see Etm.

3b. (1619). vist F. S. Søren Sørensen.

KS 3:3 (1881-82), s. 742 (»H. Sefrin Sefrinssøn Medtiener udi Sæby«).

4. 162 . Kjeld Sørensen; [k. 18/4 1630 Kjetterup-G.; see der].

5. c. 1630. Johannes Andersen; St. Aalbg. 22; ~ Aalbg. 18/8 30 Maren Thomasdtr., † 49; F. T. Andersen, Eier af Guldbjerggd., Gøttrup S.; M. Margrethe Nielsdtr. Kras fra Nørholm; 2 S.; [† 1649].

KUM I, s. 56 (»Iohannes Andreæ Aalburgus«); PT 7:4 (1919) s. 212-215.

6. c. 1645. Jens Jensen Hals, f. Aalbg. c. 16; F. J. Andersen H., Rdmd. i Aalbg.; M. Johanne Pedersdtr.; St. Sorø 36; ~ (47) . . . ; [1647 indskrevet ved Aalbg. Hosp.; eiede 69 en Grund i Nibe; † efter 1669].

KUM I, s. 133 (»Ianus Halsius Alburg.«); SB s. 152, 153 (nr. 527 og 538).

7. c. 1651 [r. Cap. Hellevad-H.-Ø. 46] Christen Andersen Tornbye; [1655 Kbh. Holmens K. 2 r. Cap; see 1 r. Cap. ss.].

8. 1655. Christen Christensen Sæbye; [1662 Horne-A.; see der].

9. 1662. Peder Larsen Koch; St. Kbh. 47; ~ Anne Lauritsdtr. Tamstrup, † 21/6 87; F. L. Nielsen T., Kbmd. i Sæby; M. Karen Pedersdtr.; 1 D.; [† •/1 1680; Sp. klagede over hans Trodsighed og myndige Væsen].

KUM I, s. 205 (»Petrus Laurentij Kochk«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 26.

10. 12/2 1680 [p. Cap. Blære-E., k. 4/5 78] Peder Pedersen Galschjøt, f. p. Kornumgd. 40; (Bdr. t. Anders P. G. i Urlev-S.-D.); F. P. Thomsen G. af Hammer-H.-S.-A., til Kornumgd.; M. Kirsten Pedersdtr. Kjærulf; St. Aalbg. 60; C. 21/12 61, l.; (Gjentofte 7/11 70*); ~ Maren Gabrielsdtr. af Blære-E.; 1 S., 2 D.; 2 ~ P. N. Lundsgaard i Hem-S.; [# 1691; † paa sin Gaard i V. Brønderslev 21/9 94].

KUM I, s. 282 (»Petrus Petri Galschyt«).

11. 26/9 1691, o. 20/1 92, Melchior Christensen Hjardemaal; [24/11 1694 Sp.*; see der].

12. 8/12 1694, o. 20/1 95, Christen Thomsen Hee; [10/7 1705 Søndbjerg-O.; see der].

13. 10/7 1705 [p. Cap. Nørhaa, o. 6/3 01] Ole Jepsen Trans, f. Lemvig 21/5 67; F. J. Pedersen T., Rdmd og Hospforst. i Lemvig (Holstebro); M. Mette Clausdtr. Borch; St. Kbh. 88; C. 14/7 98, n.; ~ Balling 4/3 06 Margrethe Nielsdtr. Farstrup af Roslev-R., Skifte Skive 29/10 21, E. e. A. A. Damb i Balling-V.; u. B.; [b. 4/6 1707].

KUM II, s. 159 (»Olaus Transius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 196, i Vibg. Amt, Hindborg hrd. nr. 8; Nygaards sedler: Dåb, vielse; »see J. Thrantze, r. Cap. i Nykjøb.-L.-E.« udgår.

14. 7/10 1707, o. 9/12, Frederik Frederiksen Wilsbech af Torslev-L., f. 9/11 74; St. Aalbg. 96; C. 2/5 03, illum.; ~ Susanne Nielsdtr. Borum; F. N. Olsen B., vist fra Læsø; 1 S.; [† 23/4 1714].

KUM II, s. 221 (»Fridericus Wilsbech«); KlitVen s. 314.

15. 2/6 1714, o. 6/7 med Aldersdisp. [const. Rtr. her 14] Christen Melchiorsen Hjardemaal af Sæby, f. 22/12 94; St. Sæby 08; C. 1/7 12, n.; Hør. Sæby; ~ (17) Maren Margrethe Frederiksdtr. Bloch af Hals, f. c. 97; 5 S., 1 D.; 2 ~ Sæby 23/7 27 Friederich Schreiner, Byskiver i Lemvig og Herredsskriver i Skodborg Hrd.; [b. 17/4 1725].

KUM II, s. 335 (»Christianus Hiarmalinus«, 16 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vibg. Amt, Hindborg hrd. nr. 19; PT 12:6 (1951), s. 2-3; KlitVen s. 97.

16. 18/6 1725, o. 5/9 [Hør. her . . .] Ernst Henrik Adamsen Hjørring; [6/4 1731 r. Cap. og Rtr. Skagen; see der].

17. 18/5 1731 [p. Cap. Seierslev-E.-J. 6/9 28] Christen Villadsen Svale af Vang-T., f. c. 90; St. Aalbg. 06; C. 2/6 16, l.; p. Cap. Tødse-E., o. 2/3 18; Hillerslev-K. 19; [b. 12/4 1758, efter at have været Cap. i samfulde 40 Aar].

KUM II, s. 313 (»Christianus Svale«, 16 år gl.).

18. 7/7 1758 [p. Cap. V. og Ø. Hassing 26/9 55, o. 21/11] Jens Christian Rasmussen Lassen; [28/8 1767 Bedsted-G.; see der].

19. 20/1 1768 [p. Cap. V. og Ø. Hassing 18/9 61, o. 13/11] Thomas Pedersen Tødsleuf; [21/7 1773 Mosbjerg-H.; see der].

20. 29/9 1773, o. 5/11, Laurits Munch; [5/6 1776 Kold. Hosp.; see Albæk-V.].

21. 30/1 1777, o. 15/8, Christopher Nyholm; [15/3 1780 Odden; see Nyborg].

22. 28/6 1780, o. 20/10, Villads Blichfeldt; [10/12 1783 Flade-F.-G.; see Hobro-S.].

23. 18/2 1784 [r. Cap. Boddum-Y.-H. 27/11 82] Albert Lauritsen Wanting; [31/8 1787 Flade-F.-G.; see Esbønderup-N.].

24. 21/12 1787 [p. Cap. Lynge-U. 1/9 86] Johan Peter Mariager, f. Kbh. 12/7 56; F. Lars Christ. M., Bogholder; M. Ester Christine Hornemann; St. Kbh. 74; C. 10/1 81, h.; ~ Kbh. Trin K. 31/1 88 Karen Kirstine Mariager, d. Kbh. Trin K. 21/9 60, † sst. 17/4 26; F. Niels Christensen M., Rebslager; M. Marie Elisabeth Gjertsdtr.; u. B.; [# c. 1790; † Kbh. 17/3 1793].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 353; Kbg. Kbh. Trin K. (1742-65 F) opsl. 334 (hustrus dåb), (1742-1833 V) opsl. 71 (vielse), (1813-27 D) opsl. 455 (enkens død).

Derefter nedlagt.

———————————

Note:

(1) »karpere« = carpere, (fra lat. carpere, (af)plukke, angribe) her: dadle.
 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Klitgaard, Carl: Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier før ca. Aar 1700. Hjørring 1945, s. 276-289.