Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 585. Sognepræster i Kattrup, Ørridslev og Tolstrup,

Voer Herred, Aarhuus (før Skanderborg) Amt, Aarhuus Stift.

P. 71 (»nonnulla explorare non licet«); L. S. v. W.; M. S. III.; Aarh. M.; Kbg. 1742 (Kattrup ÷ 1803–13).
———————————

1a. (1584). [maaskee Cap. her] Ove Andersen; Pr. (84); ~ . . . ; see O. Ovesen i S. Vissing-V.; [† 1592; Eptph.]

KS 3:2 (1877-80), s. 209; Helk I, s. 335; DanKir bd. 16, s. 4725 (se nedenfor).

1b. (1597). Peder Gregersen Raale; [fmtl. † c. 1602].

KS 3:2 (1877-80), s. 741.

1 (c). 1602. Jørgen Madsen, f. Middelfart; St. 94; ~ . . . . ; 4 S., 3 D.; see M. J. Lund i Stouby-H.; N. J. Kattrup i Ring-F.; C. N. Krogstrup i Randlev-B.; O. L. Bølge i Tønning-T.; Etm.; [var her endnu 1/9 1645; fmtl. † 1649; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 1602],

FS nr. 328 (»Georgius Matthiæ Medelfardensis«); F-P s. 141; KS 5:2 (1903-05), s. 555; 3:2 (1877-80), s. 754; 3:2 (1877-80), s. 744-45 (»Georgius Matthiæ Middelfardensis«); P-Aarh. f. 34b, opsl. 37; SB s. 143; Voer herreds tingbog (1679-1682), f. 139, 16/9 1681.

2. 1636**, E. f. B. 12/2 49 [Hør. Hors. . .] Ole Nielsen Krogstrup; St. Aarh. 32; ~ F. D. Mette Jørgensdtr. Hammers; 4 S., 3 D.; 2 ~ Etm.; see N. O. Kattrup i Vissing-V.; [fmtl. † c. 1650].

KUM I, s. 113 (»Olaus Nicolai Crogstrupius«); P-Aarh. f. 13a, opsl. 15; Voer herreds tingbog (1672-1675), f. 234, 15/1 1675; f. 238, 22/1 1675; (1679-1682), f. 34, 36, 1/8 1679; f. 139, 16/9 1681.

3. o. 25/12 1650. Jens Jensen Hersholm (Holmbo); St. Kbh. 45; ~ F. E.; 1 S., 1 D.; [Skifte 4/3 1672].

KUM I, s. 190 (»Ianus Ioannis Hersholmius«); P-Aarh. f. 14a, opsl. 16 (hans egen underskrift: »Joannes Joannis Hersholmius«); Voer herreds tingbog (1675-1678), f. 76, 14/1 1676; (1679-1682), f. 36, 1/8 1679.

4. 4/11 1669**, o. 4/10 70, Christen Ulriksen Zitscher; (Bdr. t. Ulrik Z. i Lundum-H. og t. Peter U. Z. i Tønder); F. Ulrich Z., kgl. Herold; M. Sara Christiansdtr. Bruun af N. Løgum og Løgumkloster; St. Hors. 65, Bacc. 68; ~ F. D. Mette Jensdtr.; [† 1678].

KUM I, s. 329 (»Christianus Zitscher«), II s. 4; P-Aarh. f. 50b, opsl. 54 (»Christianus Uldarici Zitzscher«); Nygaards sedler: Brødre; Voer herreds tingbog (1675-1678), f. 265, 1/3 1678; (1679-1682), f. 15, 14/3 1679; f. 62, 2/4 1680; f. 139, 16/9 1681.

5. 17/5 1678, o. 20/9, Jens Pedersen Krabbe; St. Vibg. 69; Pr. 98; ~ 16/6 79 Inger Hansdtr. Eeg; F. H. Sørensen, Bgmstr. p. Chrhvn.; 1 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see N. C. Hirtznach i Blegind-H.; [† 1699].

KUM II, s. 13 (»Ianus Petri Crabbius«); Sixhøj nr. 492; P-Aarh. f. 54a, opsl. 57 (»Janus Petri Krabbe«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Skanderborg amt, Voer hrd. nr. 2.

6. 14/3 1699, o. 25/8, Mag. Søren Nielsen Glud af Glud-H., f. c. 68; St. Vibg. 88, Bacc. 89; Pr. 14; Mag. 16; Cons.-Ass. 23; 1 ~ F. E., † c. 22; 2 ~ 27/10 23 Elisabeth Johansdtr. Ocksen af Chrbg. Slotsk. (F. blev Biskop i Aarh.); [indebrændte da Pg. br. 23/1 1742; førte sig først godt op; men blev siden en urimelig Mand, der beviste Biskoppen mange Chikaner, ja forholdt sig paa saa haard en Maade mod sin Hustru, at hun maatte separere sig fra ham; ilde lidt af Alle].

KUM II, s. 161, 166 (»Severinus Nicolai Glud«); Sixhøj nr. 665; DanKir bd. 16, s. 4726 (se nedenfor).

7. 10/8 1742, o. 14/9, Frederik Ulriksen Schandorff, f. c. 12; (Bdr. t. Just U. S. i Ugilt-T., t. Christian U. S., r. Cap. i Skanderborg-S.-S. og Halvbdr. t. Cecilie Marie U. S. ~ L. Bertelsen i Assens-Kj.); F. U. Christian S., Amtsforv.; M. Charlotte Amalie Justsdtr. Hilchen; St. Skanderbg. 32; C. 16/7 42, n.; ~ Johanne Rind, † Hors. 81; u. B.; [† 28/9 1757].

KUM II, s. 538 (»Fridericus Schandorph«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Skanderborg amt, Nim hrd. nr. 29.

8. 14/10 1757 [r. Cap.* 6/11 50] Hans Vilhelm Lauritsen Kaalund af Bogø, f. 18; St. Nykjøb. 43; C. 27/6 46, n.; ~ 21/2 58 Christiane Barbara Bierring fra Testrupgd., d. Aalbg. Frue K. 13/12 31, b. Hors. 21/11 97; F. Andreas Ottesen B., Tolder i Aalbg.; M. Margrethe Mouritsdtr. Balling; blev Oldfrue paa det høifyrstelige Palais i Hors.; 6 S., 1 D.; see L. C. Fussing i Horne-A.; Peter B. K. i Gosmer-H.; (Laurits P. K. i Flemløse); [† 23/12 1778].

E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 3168, 2325.

9. 13/1 1779 [r. Cap.* 23/2 70, o. 27/4] Søren Pertou, Broder til Hans P. i Ølgod, f. 42 (43?); St. Hors. 64; C. 3/5 68, n.; 1 ~ Hvirring 23/3 79 Anna Elisabeth Lassen, f. c. 56, † 80; u. B.; 2 ~ 4/5 81 Abelone Christensdtr. Sommer af S. Vissing-V., d. 27/12 59, † 81; u. B.; 3 ~ Nebel 24/6 82 Birgitte Bull p. Serridslevgd., f. c. 42, † Kattrup 2/3 17; u. B.; [† 23/9 1797].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Skanderborg amt, Voer hrd. nr. 73; Nygaards sedler: 3. vielse, enkens død.

10. 20/10 1797 [r. Cap.* 18/10 93] Hans Føns Brandt af Asperup-R., f. 63 el. 60; St. Od. 81; C. 15/1 88, n.; p. Cap. Aal 20/1 92; 1 ~ c. 93 Ingeborg Christine Carstensen, f. 11/2 53, † 26/5 19; F. Hjeronymus C., Apoth. i Ribe; M. Elisabeth Fog af Hviding; 1 S., 1 D.; 2 ~ Ousted 13/4 21 Marie Kirstine Jacobsen, f. 93, † 63; F. Gdmd. i Elling, Ousted S.; 1 S., 2 D.; [† 26/4 1839].

11. 23/11 1839 [Ikast 15/8 34] Anton Frederik Leunbach; [14/5 1862 Elmelunde; see der].

12. 6/8 1862 [Søby-S.-H. 16/4 49] Christian August Sparre, f. Marienborg p. Møn 23/1 12; F. Rasmus S., Godsforv.; M. Johanne Charlotte Coster af Magleby p. M.; St. Sorø 31; C. 24/4 37, l.; Sp. Christiansø 9/8 41, o. 25/8; ~ 5/9 41 Mette Kirstine Margrethe Caroline Mackeprang, f. Kbh. 11/12 21, † Veierslev p. Mors 26/8 88; F. Rgmtchir. Hans Marcus M., Læge ved alm. Hosp. i Kbh.; M. Caroline Vilhelmine Carlsen; 7 S., 6 D.; [# 19/11 1884; † Aarh. Frue S. 1/1 88].

AaDB s. 116.
———————————

 

 

No 586. Sognekapellaner (fra 2/3 1742 residerende) Kattrup, Ørridslev og Tolstrup,

[Voer Herred, Aarhuus (før Skanderborg) Amt, Aarhuus Stift]

M. S. III.; L. S. v. W.; Aarh. M.
———————————

1. 15 . . Ove Andersen; [Sp. før 1584, see der].

1b. c. 1598. Terkil Mortensen, fra Snede; [1600 vistnok Saxild-N.; see der].

KS 3:2 (1877-80), s. 741 (»Tørchillus Martinius Snedensis«).

1c. (1654). Anders Jensen Lunne; maaskee St. Kbh. 42; ~ (57) Benneds Nielsdtr., levede 75; (Halvstr. t. Ingeborg Sørensdtr. ~ C. D. Hedding i Ølsted); [levede endnu 1675, boede i Overby, Kattrup S.].

KUM I, s. 170 (»Andreas Iani Aarhusiensis«); Voer herreds tingbog (1656-57) f. 26b, 18/4 1656; f. 123b, 20/2 1657; f. 126b, 27/2 1657, (1671-72) f. 94b, 1/3 1672; E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 613.

2. (16 . . ). Oluf Pind; [† 1695?; hans Enke fik 9/10 95 3 Sld. af fiscus til 8 Børns Underholdning].

3. o. 23/11 1694. Anders el. Andreas Andersen Stalmester; maaskee St. Roesk. 86; C. 9/9 91, n.

KUM II, s. 147 (»Andreas Andreæ«).

4. 10/8 1742, o. 16/11, Niels Hjersing Svendsen Sparre; [18/9 1750 Ring-F.; see der].

5. 6/11 1750. Hans Vilhelm Lauritsen Kaalund; [14/10 1757 Sp.*; see der].

6. 20/1 1758, o. 17/3, Tønne Schiøll; [29/7 1763 Vær-N.; see der].

7. 20/9 1763, o. 4/11, Peder Steuning, f. c. 36; St. Nakskov 55, Bacc. 56; [† 1770, Skifte 7/1 s. A.].

KUM III, s. 152, 257 (»Petrus Nicolaides Steuning/Steufning«, 20 år gl.).

8. 23/2 1770, o. 27/4, Søren Pertou; [13/1 1779 Sp.*; see der].

9. 11/8 1779, o. 5/10, Mads Thomsen Lillelund; [9/11 1787 Torsted; see Ramme].

10. 23/11 1787, o. 30/1 88, Peter Benzon Kaalund; [1/5 1789 Ørting-F.; see Gosmer-H.].

11. 19/6 1789. Jens Biering; [30/3 1792 Kolind-E.-S.; see der].

12. 1/6 1792 [p. Cap. Ødum 19/6 89, o. 19/8] Jens Jensen Bering; [16/8 1793 Nimtofte-T.; see der].

13. 18/10 1793 [p. Cap. Aal 20/1 92] Hans Føns Brandt; [20/10 1797 Sp.*; see der ].

14. 1797, o. 20/12, Laurits Baggesen, f. Mølleknap, Kjerte S., 2/11 69; (Bdr. t. Jens B. i Nidløse); F. Bagge Lauritsen B., Hospforst. i Veile; M. Anne Cathrine Jahn af Kjølstrup-A.; St. Hors. 89; C. 30/10 94, n.; vist O.; [† 29/11 1798].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Skanderborg amt, Nim hrd. nr. 76 (han var ikke ~ A. M. Søllerød, se L. B., r. kap. i Skive-R.); Ribe byfoged nr. 1526.

15. 11/1 1799, o. 24/4, Gert Munck; [17/6 1803 Hammelev-E.; see der].

16. 5/8 1803, o. 28/9, Ludvig Daniel Schmidt af Vær-N., f. 18/10 77; St. Hors. 98; C. 21/1 02, h.; O.; [† 9/6 1810].

17. 24/8 1810, o. 17/10, Laurits Jordhøy; [11/5 1811 Understed-K.; see Sæby].

18. 26/7 1811, o. 9/10, Frederik Ludvig Christian Munck; [21/2 1816 Endelave; see Raklev].

Ingen.

19. 23/11 1839 [p. Cap. Karlslunde-K. 26/8 35, o. 25/9; her 15/8 37] Adrian Brøndlund Pontoppidan; [5/6 1847 Guldager; see Hyllested-R.].

20. 17/8 1847 [Adj. min. Tyrstrup-H., Haderslev A., 27/12 41] Peter Nicolai Jespersen; [12/1 1849 Ærøskjøbing; see Sommersted].

21. 19/3 1849 [p. Cap. Rynkeby-R. 11/8 43, o. 20/9; Gudbjerg 6/11 45; Hjelpep. i Horne . .] Laurits Christian Bendz Fog; [14/12 1855 Nim-U.; see Skydebjerg-O.].

22. 10/3 1856 [p. Cap. Voer-E. 1/8 41; Lading-F.-S. 29/8 49; Aarslev-T. 13/11 52] Johannes Meller Valeur; [31/5 1862 Alling-T.; see der].

23. 13/9 1862 [p. Cap. Skeby-O. 18/1 60, o. 28/3; Dreslette 2/7 s. A.] Rasmus Balslev af Eilby-M., f. 21/8 31; St. Od. 50; C. 24/1 56, l.; ~ Søvind 27/9 73 Marie Søetoft, f. Tyrrestrup 14/9 46; F. Ole Joh. S., Propr.; M. Henr. Fischer; (75) 1 S.; [11/7 1872 Gangsted-S.].

24. 5/10 1872, o. Kbh. 23/10, Niels Lindberg af L. Lyngby-Ø., f. Kbh. 15/2 29; St. pr. 49; C. 26/1 58, h1.; Redact. af „dansk Kirketid.“ 60; ~ Frederiksberg 22/5 68 Clara Cathrine Monrad af Marvede-H., f. 10/3 38; (73) 2 S., 2 D.; [6/9 1876 Frimenighedspræst i Kjerteminde].

25. 22/10 1876 [Cap. p. p. Gamborg 30/9 71, o. 25/10] Rasmus Bundesen Brorson af Gamborg, f. Kirketerp 13/7 42; St. pr. 62; C. 24/1 71, h2.; ~ 3/1 77 Hedvig Elise Margrethe Møller af Barløse, f. 9/2 51; (78) u. B.; [11/8 1880 Hylke].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1996-2002. Kattrup Kirke, s. 4701-4732, Ørridslev Kirke, s. 4733-4768, Tolstrup Kirke, s. 4769-4800.