Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1374. Vær og Nebel,

Vor Herred, Aarhuus (hidtil Skanderborg) Amt og Stift.

K. 4/460; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/222; L. S. v. W.; Kbg. 1687 (÷ 1713).
Anm. Den smukke nye Kirke i Serridslev, bygget af Lehnsgreve Friis-Frijsenborg istedetfor den nedrevne Nebel K., indv. 17/11 1878.
———————————

1. (1584). Niels Madsen; [fmtl. † c. 1604].

KS 3:2 (1877-80), s. 209.

2. c. 1604. Jens Hansen (el. Jensen) Riber; ~ Karen . . . , der som Enke boede i Horsens 54; [† c. 1652; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. c. 1604].

KS 5:2 (1903-05), s. 555; 3:2 (1877-80), s. 754; 3:2 (1877-80), s. 747; 6:2 (1936-38), s. 227.

3. k. 9/9 1649** [p. Cap.*, k. 16/6 48, o. 27/7] Erik Clemensen Weile; F. C. Sørensen, Bgmstr. i Veile; M. Cathr. Stangemette; St. Hlh. 39; [† 1664].

KUM I, s. 151 (»Ericus Clementis Welleius«); P-Aarh. f. 13a, opsl. 15.

4. o. 17/8 1664. Jens Pedersen Bay; St. Kbh. 56; Pr. 24/7 83; 1 ~ Mette Jensdtr.; 2 ~ 78 (Bev. 26/3) Anne Gjertsdtr.; mindst 3 S., 1 D.; see Erik J. B. p. Endelave; Bertel J. B. i Ørum-D.; Etm.; [† 1687; bekostede Prædikestolen; Eptph.].

KUM I, s. 265 (»Ianus Petri Bay«); P-Aarh. f. 7b, opsl. 10; f. 19b, opsl. 22; DanKir bd. 16, s. 4896-98 (se nedenfor).

5. 12/3 1687, o. 13/5, Laurits Andersen Steenhugger; St. Aarh. 74, Bacc. 78; (Bdr. t. A. L. Møller i Vammen-B.-L.); F. A. Lauritsen, Kbmd. i Aarh.; M. Karen Lauritsdtr.; Pr. (01); ~ F. D. Birgitte Kirstine Jensdtr. Bay, f. c. 68; 2 ~ Etm.; [† paa sin Vogn 1714].

KUM II, s. 47, 80 (»Laurentius Andreæ Lithotomus«); P-Aarh. f. 57b, opsl. 61 (»Laurentius Andreæ Lithotomus«); E. Brejls skifteuddr.: Århus byfoged nr. 29, 201, 432; Nygaards sedler: Testamente; F. Winther: En slægt Norup fra Ribe, 2017.

6. 20/4 1714 [Skp. (12)] Mag. Mathias Jacobsen Norup, f. Kjerteminde 1/10 85; (Bdr. t. Jesper J. N. i Horsens, Mbdr. t. K. M. Morville 1 ~ M. Brask t. Hors. Hosp. 2 ~ J. J. Hyphoff i Nykjøb.-R. og Fbdr. t. Karen Ananiasdtr. Norup ~ S. S. Beaufin, r. Cap. Horsens); F. J. Pedersen N., Kbmd. i Kerteminde; M. Sara Jespersdtr. (Bager); St. Od. 01, Bacc. 02; C. 14/7 03, h.; Alumnus p. Borchs Coll. 11/8 07 – 11/7 11; Mag. Kbh. 4/5 12; ~ 15/6 16 F. E., 3 ~ E. J. Kjær i Tønning-T.; [† 1722].

KUM II, s. 266, 272, 378 (»Matthias Iacobi Norup«, 16 år gl.); Borchs K. nr. 83; F. Winther: En slægt Norup fra Ribe, 2017.

7. 15/1 1723, o. 26/3 [Insp. p. Walchendorffs Collegium] Mag. Peder Nielsen Bentzon, f. Slangerup 19/1 95; F. N. B.; St. Nykjøb. p. F. 14; C. 7/1 23, l.; Mag. 26; Pr. 26/10 46; ~ Johanne Kirstine Adamsdtr. Berner, † Hors. 22/2 69; u. B.; [† •/6 1763].

KUM II, s. 384 (»Petrus Nicolai Bentzonius«, 20 år gl.).

8. 29/7 1763 [r. Cap. Kattrup-Ø.-T. 20/1 58, o. 17/3] Tønne Schiøll, d. Nakskov 2/12 22; F. Ditlev Andreassen S., Rdmd. i Nakskov; M. Ellen Tønnesdtr.; St. Naksk. 40, Bacc. 41; C. 2/8 45, h.; ~ Kbh. Frue K. 10/10 63 Ellen Sørensdtr. Rasmussen; (Sstr. t. Jens S. i Stadager-K.); F. Søren R., Proc. i Kbh.; M. Karen Jensdtr. Koch af Skovlænge-S.-G. r. Cap.; u. B.; [† 21/5 1771].

KUM III, s. 6, 10 (»Antonius Schøl«, 18 år gl.); Kbg. Nakskov (1707-57) opsl. 54 (dåb); Kbg. Kbh. Frue K. (1722-74 V) opsl. 161 (vielse); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Skanderborg amt, Voer hrd. nr. 40; Nakskov byfoged nr. 1527; Københavns byting nr. 2347.

9. 17/7 1771 [p. Cap. Kundby 27/9 65, o. 9/10; Butterup-T. 26/10 70] Jens Henriksen Schmidt af Nysted-H. r. Cap., f. Vardal, Aggersh. St., 16/1 40; St. Nykjøb. 57, Bacc. 63; C. 28/8 65, n.; Pr. 87 – 30/10 97; ~ Østofte 13/5 72 Ida Barbara Hørup, f. Lolland 48, † Vær 27/8 91; F. vistnok Godsforv. p. Jullinge; 3 S., 3 D.; see Etm.; Ludvig D. S., r. Cap. i Kattrup-Ø.-T.; (J. C. Petersen i Gjerslev); [# 13/12 1799; † 16/8 01; aandriig Taler; punktlig Embedsmd.; Kirkegaardsmonument].

Nygaards sedler: Børn, Ft. 1787, 1801; »Provst Jens Schmidts Optegnelser«, s. 123-145 (se nedenfor); DanKir bd. 16, s. 4920-22 (se nedenfor).

10. 17/1 1800 [p. Cap.* 31/3 97, o. 17/5] F. S. Henrik Christopher Schmidt*, f. 5/4 74; St. Vibg. 93; C. 25/10 96, l.; Apr. 10/7 12; R.* 1/11 28; Medlem af Stænderne 19/9 34, af Stænderforsamlingen for Nørrejylland 36; # Pr. 22/1 42; D.-M. 27/3 43; 1 ~ Kbh. Frue K. 29/6 01 Anna Christiane Gamst, f. Kbh. 15/6 79, † 12/3 04; F. Hans Frederik G., Smedemstr. i Kbh.; M. Maren Marie Storch; 1 S.; 2 ~ Thisted 10/10 07 Adriette Brøndlund, f. Thisted 22/3 92, † Hors. 25/6 60; (Sstr. t. ~ Mariane B. J. K. Pontoppidan i Ørting-F. og t. Margrethe B. ~ J. J. Laurbjerg i Bredsten-S.); F. Christian Adriansen B. af Vang-T., By- og Herredsfoged i Thisted; M. Inger Sophie Fensholt; u. B.; see Jens Chr. S. i Tyrsted-U.; [† 21/5 1848; nidkjær, ordentlig og punktlig til de Yderste; fortræffelig Administrator; N. 535; E. 3/71 og S. 3/74; S. Necrol. 1/68; Kirkegaardsmonument].

Sixhøj nr. 1492; PT 12:1 (1946), s. 181, 183-84 (Brøndlund); DanKir bd. 16, s. 4920 (se nedenfor).

11. 26/6 1848 [Hylke 26/1 45] Frederik Christian Julius Høegh-Guldberg*, f. Aarh. 5/12 13; F. Oberst Julius H.-G., Sø- og Landkrigscomm.; M. Margr. Pallene Hahn; St. Aarh. 32; C. 10/7 38, l.; p. Cap. Hatting-T. 8/6 40, o. 5/8, – 18/3 43; Hjelpep. Hvirring-H. 43–44; Pr. Vor og Nim HH. 26/6 48; R.* 26/5 67; D.-M. 27/12 82; # Pr. 24/10 90; C.* 12/4 1898; 1 ~ 13/5 45 Christiane Dahl, f. Veile 23/3 12, † Hylke 22/9 47; F. Chr. Fred. D., Byfgd. i Veile og Herredsfgd. i Nørvang-Tørrild HH.; M. Ane Kirstine Lund; 1 S., 1 D.; 2 ~ 8/8 49 Caroline Dorthea Fischer, f. Horsens 22/2 18, † 3/10 81; F. Fred. F., Rgmtqvarteermstr. og Auditør v. d. Slesvigske Rytterrgmt.; M. Charl. Dorth. Schweffel; 2 S., 2 D.; [† 19/9 1902].

Elvius, s. 604-605; G-HF II, s. 443; Kbg. Hylke (1833-1854), s. 510, opsl. 385 (1. hustrus død).
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1996-2002. Vær Kirke, s. 4867-4932, Nebel Kirke, s. 4933-4950.
Gejlager, A.J.: Uddrag af Provst Jens Schmidts Optegnelser om Væhr og Nebel Sogne 1771-99. Aarbog for Historisk Samfund for Århus Stift, 1910, s. 123-145.