Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 144. Bredsten og fra 28/6 1826 (nu kun ad interim) Skibet,

Tørrild Herred, Veile Amt, Ribe Stift.

Lkm. 6/261; K. 1/292; M. S. III; L. S v. W.; Kbg. 1727.
Anm. Pg. i Balle. Skibet tidligere et Pastorat for sig; genoprettet 1872. Bredsten Præstekald var annekteret Jelling Syssels Provsti, hvor Syssel- eller Regnskabsprovsten(1) havde hele Tienden (Kinch II, s. 517).
———————————

1. o. 16/11 1569. Peder Olufsen; (Bdr. t. Kirsten O. ~ L. T. Riber i Kolding); F. O. Pedersen, Bgmstr. i Ribe; M. Else (Lisabet) . . . ; St. i Wittenberg 65, i Hamburg 68; Sysselprovst(1) for Jelling Syssel 25/1 66*, overtog Embedet efter sin Fader 69; ~ Ribe 15/10 70 Kirsten Nielsdtr., der overlevede ham; vist 2 ~ Etm.; see N. P. Balle t. Ribe Hosp.; [† 29/1 1585].

KS 3:2 (1877-80), s. 212; Hegelund I, s. 5, 58, 63, 167, 402; II, s. 6, 33, 233, 240; Helk I, s. 333; Kinch II, s. 149, der fejlagtigt gør ham til magister, 166; OD-RFR II, s. 183.

2. 5/2 1585 [Rtr. Ribe 14/7 80] Mag. Niels Villumsen*, vist af Ribe Cathr. K., f. 56; (vist Halvbdr. t. P. C. Riber i Veile-H.); St. i Kbh (77-78); St. i Wittenberg 86; Mag. ss. 22/3 s. A.; Sysselprovst(1) til 06; Pr. (08. 10); 1 ~ vistnok F. E.; 2 ~ Bredsten 22/11 07 Cecilie (el. Sidsel) Hansdtr. Amerinus, f. e. 87; F. H. Lauritsen A., Læge og Cannik i Ribe; M. Lene Jacobsdtr. af Ribe Dk.; 2 ~ Etm.; [† 1636 el. 37; var tillige Kannik i Ribe; Pg. br. 1587; hans Navn p. Kirkeklokken 97].

F-P s. 77 (»Nicolaus Vilhelmi«); Helk I, s. 425; KS 5:2 (1903-05), s. 559; 2:6 (1872-73), s. 550; Hegelund I, s. 140, 168, 488; II, s. 55-56, 85; Kinch II, s. 165-66, 517; OD-LR s. 115, 123, 128-132; VejAar 1930, s. 213 (se nedenfor); DanKir bd. 17, s. 2755, 2785 (se nedenfor).

3. (1635**). Mads Andersen Bredal* af Rudkjøb.-S.; (Bdr. t. Oluf A. B., r. Cap. Veile-H.); St. Od. 24; 1 ~ (39) F. E.; 2 ~ Else Pedersdtr. Munck af Egtved-Ø., f. 6/9 48; 1 D.; 2 ~ Nr. 5 her; [† 1685; Pg. br. 1639].

KUM I, s. 65 (»Matthias Andræas«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Tørrild hrd. nr. 2, 12; Vejle byfoged nr. 88; Camilla Luise Dahl: Skifter i Odense, nr. 27 (1 ~ F. E.); DanKir bd. 17, s. 2755 (se nedenfor).

4. 12/10 1669* [Cap.* 80] Laurits Lauritsen, fmtl. af Stadil; St. Sorø 66; Crtr. Aarh. (70); [† c. 1681].

KUM I, s. 338 (»Laurentius Laurentij Stadelinus«); SB s. 202.

5. 25/1 1681**. Terkel Jensen Horsens (Borchsenius); (Halvbdr. t. Søren J. H. i Egtved-Ø. og Morbdr. t. Jens P. H. i Marvede-H.); St. Od. 75, Bacc. 77; ~ Else Pedersdtr. Munck, E. e. Nr. 3 her, † 1/3 11; 1 D.; see M. P. Dorscheus i Vinding-V.; [† 27/2 1711].

KUM II, s. 56, 73 (»Torchillus Iani Horsennius/Horsenius«); E. Brejls skifteuddr.: Horsens byfoged nr. 237 Gejstl. sk. i Vejle amt, Tørrild hrd. nr. 12; VejAar 1916, s. 209 (Præsterne i Egtved-Ø.).

6. 13/4 1711. Niels Hansen Heeboe (Paludan) af Aal, f. c. 82; St. Ribe 02, Bacc. 03; 1 ~ Susanne Gjødesdtr. Schjern, Skifte 23/7 21; 1 D.; F. G. Hansen Schjern til Keldkjær i Bredsten S.; M. Sophie Hedevig . . . ; 2 ~ 21 Ingeborg Pedersdtr. Arensberg af Hveisel-G.; b. Hveisel 25/4 36; u. B.; see H. P. Arensberg i Hveisel-G.; [† 1724].

KUM II, s. 277, 283 (»Nicolaus Iohannis Heboe/Heeboë« 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Tørrild hrd. nr. 14 og 16; Nygaards sedler: Enkens begravelse; VejAar 1954, s. 37-38, (35-36).

7. 5/8 1724. Jørgen Hansen Bang, Pr. (49); [3/1 1755 Deibjerg-H.; see der].

8. 14/2 1755. Lorents Caspersen Buchholtz, d. Hee 12/2 30; F. C. Lorentzen B. af Almind-S., Forv. p. Voldborg, Hee S.; St. Ribe 48; C. 12/1 54, n.; Pr. 62; ~ Bredsten 30/5 55 F. D. Margrethe Cathrine Jørgensdtr. Bang af Deibjerg-H., f. 30 † 10/10 82; u. B.; [† 29/1 1772].

VejAar 1924, s. 212-220 (se nedenfor).

9. 4/6 1772**, o. 15/8 [Hør. Vibg. 61] Andreas Josephsen Brinchmann af Rand. Hosp., f. 13/8 38; St. Vibg. 55; C. 58, h.; ~ Vibg. 4/11 68 Christence Lauritsdtr. Laurberg af Sønderholm-F., f. Jelstrup c. 07; [† 1793; W. 3/13; N. 91].

KUM III, s. 148 (»Andreas Brinchman«, 17 år gl.); Sixhøj nr. 1211.

10. 27/12 1793 [r. Cap. Tversted-U.-B. 25/10 90] Frederik Petersen, f. Kbh. 24/10 59; F. Laurits P., Skræder; M. Else Buchholdt; St. pr. 74; C. 6/4 85, h.; Skp., o. 22/10 88; ~ Kbh. 22/7 90 Ane Christine Petersen, f. Ballerup 22/1 63, † her 6/4 33; F. H. P., Kroeier; M. Hedvig Marie Brunow; [† 2/6 1823].

11. 22/10 1823 [Cap. hos Amtspr. i Voer o. fl. Herreder 7/5 13] Jacob Johan Laurberg*, f. Svendborg 4/11 87; F. Laur. L., Toldkass.; M. Ellen Cathrine Hatting; St. 05; C. 23/4 12, h.; Pr. 8/2 33 – 4/6 36; R.* 19/4 (7/5) 63; ~ 22 Margrethe Brøndlund, f. Thisted 1/4 93, † Bredsten 20/4 57; (Sstr. t. ~ Mariane B. J. K. Pontoppidan i Ørting-F. og t. Adriette B. ~ H. C. Schmidt i Vær-N.); F. Christian Adriansen B., Cpt., Bfgd. i Thisted; M. Inger Sophie Fensholt; 2 S., 1 D.; see Laurits L. i Taarup-K.-B.; [# 30/6 1864; † Hors. 7/6 70].

PT 12:1 (1946), s. 181, 183-84 (Brøndlund).

12. 12/9 1864 [Kornum-L.-S. 21/5 56] Jørgen Christian Gravenhorst, f. Skjelskør 28/6 11; F. Johan Christian G., Districtslæge (siden i Kold.); M. Cathrine Ortmann; St. Kold. 31; C. 30/10 37, h.; p. Cap. Brahetrolleborg-K. 17/8 39, o. 5/9; Sp. Byrum-V.-H. 10/3 49; ~ 8/5 49 Julie Laurentia Adophine Ortmann, f. Faabg. 5/12 12; F. Frederik O., Districtslæge; M. Else Marie Brandt; 4 S.; [† 5/6 1865 i Løgstør].

13. 12/1 1866 [S. Felding-A. 18/2 51] Andreas Teilmann af Tostrup-U., f. Jydstrup 13/6 12; St. Roesk. 31; C. 31/10 37, h.; c. Lærer v. Døvstumme Inst. 1/4 38 – •/4 39; Lærer v. Holbæk Borger- og Realsk. 1/4 45; p. Cap. Ondløse-S. 19/8 45, o. 24/9; Hjelpep. Ulsø-B. 3/2 – 2/5 47; Hjelpep. Terslev-Ø. i 7 Uger; p. Cap. Stillinge 25/11 47 – 29/4 49; Hjelpep. Ormslev-K. 10/10 – 9/12 49; Tølløse-Aa. 18/2 – 4/9 50; Førslev-S. 5/10 50 – 9/3 51; ~ Brande 10/9 52 Anna Maria Lovise Jensen af Brande, f. Svendborg 7/10 31; 3 D.; [† 10/2 1869; Udhusene brændte 11–12/11 67; E. 3/303 og S. 3/353; Monument p. Kg.].

DBL; Wikipedia; FT. 1855; Kbg. Svendborg Frue K. (1820-35) opsl. 51 (hustrus fødsel); DanKir bd. 17, s. 2789 (se nedenfor).

14. 4/8 1869 [Cap. p. p. Høie-Taastrup 5/8 59, o. 10/9; Roesk. Dk. 10/10 61 – 12/1 67; Timelærer ved Roesk. Cathedralsk. 13/11 66] Hans Sørensen; [4/8 1877 Aarh. Dk.; see der].

15. 19/10 1877 [Nørup 20/6 74] Georg Ernst Becker; Pr. 26/11 77; see Ebeltoft o. Cat.

———————————

Noter:

(1) Sysselprovst, også kaldet Regnskabsprovst, må ikke forveksles med herredsprovst. I den katholske tid kaltes provsterne i Jylland sysselprovster. Efter reformationen blev de herredsprovster. Nogle syssel- og regnskabsprovster fortsatte med at revidere kirkeregnskaber helt indtil Christian V's tid. (Kilde: Dansk kulturhistorisk Opslagsverk, 1991, s. 712). Det var en sådan stilling Peder Olufsen havde indtil sin død, ikke herredsprovst. Med sysselprovstembedet fulgte også indtægter. Herredsprovst for Tørrild herred var i 1584 Anders Nielsen i Jelling-H..

Afskrift ved Villy M. Sorensen, München.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 17 Vejle amt, udg. af Nationalmuseet 2018. Bredsten Kirke, s. 2753-2798.
Heltoft, J.: Af Bredsten Sogns Historie. Vejle Amts Aarbog 1930, s. 208-213.
Heltoft, J.: Tørrild Herred. En Herredsbeskrivelse og dens forfatter. Vejle Amts Aarbog 1923-24, s. 209-220 (om nr. 8: Lorentz Caspersen Buchholtz).
Sinning, M. Jensen: En Brydningstid. Skildringer fra Bredsten Sogn. Vejle Amts Aarbog 1916, s. 21-109 (om nr. 11: Provst Laurberg s. 39-71).
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1022. Skibet (Skibbet),

Tørrild Herred, Veile Amt, Ribe Stift.

K. 3/661; M. S. III.; B. M. 18/11 1767; Lkm. 6/258; Kbg. 1672 (÷ 1706).
Anm. Pgden. laa først ved Haraldskiær, siden i Vilstrup. Pgden. er nu i Selde.
———————————

1. 15 . . Terkil Jensen.

2. (1578). Morten Buch, f. Vilstrup, Skibet S.; see Hans M. B. i Vinding; [† 21/11 1603].

Hegelund I, s. 412; II, s. 239; KS 3:2 (1877-80), s. 212.

2b. o. 21/3 1604, Torchild Jensen Kolderup, fmtl. af Kollerup-V.; St. i Kbh. (97); [fmtl. † 1608].

F-P s. 151 (»Torchillus Johannis Ripensis«); KS 5:2 (1903-05), s. 559, note 40; Hegelund I, s. 418, 498, II, s. 241, 272.

3. o. 20/7 1608 [Hør. Kold. (08)] Jacob Svendsen; 1 ~ . . . . . ; 2 ~ . . . . . ; med begge 24 B.; see Etm.; [† c. 1654; Pg. br. 36; hans Navn p. en Dørfløi i K. 1641].

KS 5:2 (1903-05), s. 559; 2:6 (1872-73), s. 550; Hegelund I, s. 503, II s. 274; DanKir bd. 17, s. 2728, 2735-36 (se nedenfor).

4. o. 29/4 1654. Poul Jørgensen (Aastrup), f. Hors.; St. Vibg. 47; ~ F. D. Anna Jacobsdtr., Skifte 10/12 05; 8 B.; see Etm.; [b. 11/6 1691].

KUM I, s. 207 (»Paulus Georgii Aastrupius«); Sixhøj nr. 208.

5. 25/8 1691. Hans Jørgensen Bang af Sandager-H.; St. Od. 80; ~ F. D. Kirsten Poulsdtr.; 2 S., 1 D.; see Jørgen H. B. i Deibjerg-H.; [† 1706].

KUM II, s. 100 (»Iohannes Georgij Bangius«).

6. 8/1 1707. Jacob Jensen, f. Fred.; St. Fred. 00; ~ Elisabet Nicolaidtr. (Nielsd.) Ringkjøbing, f. i Norge, † Vilstrup Pgd. 24/4 46; u. B.; [† 20/12 1745].

KUM II, s. 259 (»Iacobus Iani«); Nygards sedler: Enkens død.

7. 22/4 1746 [Skp. 6/7 43, o. 10/7] Christopher Elovius Jacobsen Einsperg, f. Hjortspring ved Kbh. 4/12 el. 10/12 16; F. J. E.; St. Roesk. 37; C. 20/3 41, n.; Pr. •/3 55; ~ Anna Nielsdtr. Hasse ell. Hass af Tranebjerg, f. 22/11 22; 1 S., 2 D.; [b. 10/6 1761. Skrev følgende Vers: „Jeg Skibspræst været før, nu er jeg Præst i Skibet. Det Skib, som først stod for, er nu bag efter sat. Den Metamorphosin mig Kongen haver givet. Dog hiint var Orlogsskib, men dette en Fregat“ (Lkm. eft. Hfm. 4/746)].

KUM II, s. 582 (»Christophorus Elovius Engsperg«, 21 år gl.).

8. 24/7 1761, o. 26/8, Andreas Sørensen Bredstrup, d. Hors. 10/8 32; F. S. B., Kbmd.; M. Helene Cathrine Hatting; St. Hors. 51; C. 15/7 55, n.; ~ Veile 6/12 69 Dorothea Maria Holm, d. Od. St. Knuds 30/11 45, † Veile 21/12 17; F. Wolradt H., Fiskal; B.; see Søren B. i Nustrup; [† 25/6 1776].

9. 21/8 1776 [p. Cap. Deibjerg-H. 3/10 72, o. 26/2 73] Offer el. Olfert Jørgensen Bang af Deibjerg-H., d. Bredsten 28/5 38; St. Vibg. 64; C. 29/12 67, n.; ~ 14/11 80 Johanne Marie Jesdtr. Johnsen, † Christiansfeldt 2/7 25; F. J. Johnsen, Gdmd. i Balle; 5 S., 5 D.; [# 8/10 1817; † 24/9 18, b. 1/10].

KUM III, s. 246 (»Offerius Georgii Bang«, 26 år gl.); Sixhøj nr. 1308; Nygaards sedler: Død.

10. 15/4 1818 [Ringgive-G.-L. 20/2 01] Henrik Conrad Jørgensen, f. p. Jægerspriis Gods 65; F. J. Hansen, Bde.; M. Anna Jensdtr.; St. Roesk. 89; C. 19/1 95, n.; Skp. 99, o. 3/5; ~ 23/10 01 F. Sstr. i Ringgive Cathrine Sølling af Thorstrup-H.; † Ringgive 16; 3 S., 3 D.; [† 1819, b. i Ringgive].

VejAar 1928, s. 110-111, 156.

11. 7/4 1820 [Ring-F. 31/10 09] Vilhelm Carl Schousboe, f. Clausholm Mølle, Voldum S., 4/9 75 (O. P.), F. Jens Christian S., Møller; M. Marie el. Maren Christiane Hasselbalch, maaskee af Ø. og V. Alling; St. Aarh. 92; C. 25/1 96, n.; p. Cap. Thorstrup-H. 30/7 02, o. 17/8; ~ Christiane Margrethe Sølling af Thorstrup-H., f. Grindsted 13/8 81, † 29/3 48; 5 S., 1 D.; see Jens Christ. S. i Anst-G.; Peter S. S. i Landet; Vilhelm C. S. i Høie-Taastrup; P. Riber i Raarup; [# 28/6 1826; † 16/6 37].

Ved Rescr. 28/6 1826 blev Skibet Sogn Annex til Bredsten, men skal nu
atter oprettes til et Pastorat for sig.

12. 29/6 1872, o. 28/8, Dr. phil. Emil Ferdinand Koch; [8/11 1878 Tilst-K.; see der. Smukt og kostbart Kobberstykke; Nat. Tid. 937].

———————————

Afskrift ved Villy M. Sorensen, München.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 17 Vejle amt, udg. af Nationalmuseet 2018. Skibet Kirke, s. 2699-2752.
B. Hvidberg-Hansen: Om Skibet Sogn - en indberetning fra 1755 af provst Einsperg. Vejle Amts Aarbog 1956, s. 29-51.
K. Heltoft: Tørrild Herred. En Herredsbeskrivelse og dens forfatter: »Lorentz Caspersen Buchholtz 1767: Om Schibet Sogn«. Vejle Amts Aarbog 1923-24, s. 246-248.