Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1)

No 52. Almind og Sjørslev, (fra 1808 Almind og Lysgaard),

Lysgaard Herred, Viborg Amt, Aarhuus Stift.

K.; P.; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/425; Kbg. Almind 1695, Sjørslev 1739.
Anm. Præsten boede i Vranum.
———————————

1. o. 1538 [Munk] Ib . . . ; [† 1561].

2. o. 1561. Anders Poulsen Winther; Pr. (84); see Etm.; [† 1599].

KS 6:2 (1936-38), s. 220; 3:2 (1877-80), s. 207; DD III, s. 102, 103.

3. 1599. F. S. Poul Andersen Winther; Pr. (08. 20); [† c. 1641].

KS 5:2 (1903-05), s. 553; 3:2 (1877-80), s. 757.

4. c. 1640**. Poul Christensen Basse° i 49 ½ Aar; f. Vibg.; F. C. B., Rdmd.; M. Anna Trane; St. Kjøge 36; ~ Anna Nielsdtr. Trane, f. Vibg.; F. N. Lauritsen T., Rdmd.; M. Anna Mortensdtr. Hvass; see Etm.; M. S. Cormontan i Laastrup-S. [† 1689].

KUM I, s. 131 (»Pavlus Christierni Bassius«).

5. 3/12 1679**, o. 3/9 80, Lorents Caspersen Buchholtz; hans Fader skal være indvandret fra Sachsen og have været Schweitzer hos Kong Christian V.; St. Vibg. 72; ~ F. D. Karen Poulsdtr. Basse, b. 30/4 25; mindst 5 S., 1 D.; see Etm.; Henrik L. B. i Hvorslev-G.; (Lorentz C. B. i Bredsten, A. A. Thorning i Sønderup-S.); [afstod 1718 Kaldet til Sønnen formedelst alder; b. 9/9 1720; doctorerede. Var en velforfaren og navnkundig Medicus, som Alle, baade nær og langt fra, søgte Raad hos, hvorfor han ogsaa af den gemene Mand blev kaldet: „den vise Præst“. Man holdt ham mistænkt for en ulovlig Viisdom og saadan en Dom gik gemeenligen i ældre Tid ud over alle brave Mænd, som excellerede i en eller anden Videnskab, som overgik den gemene Mands Begreb. Iblandt andre han curieuse Maader fortælles dette om ham. „Een fornemme Mands Datter, som var stærk plaget af Sinds uroelighed etc., blev bragt ham i Huuset, men, da de Medicamenter ikke vilde hjælpe, som han i saadanne Tilfælde ellers brugte, udfrittede han Tid efter anden af Hende Aarsagen til Hendes uroelighed, componerede saa en andægtig gudelig Viise, som angik hendes Tilstand, for dermed at opmuntre og trøste hende, og som han vel vidste, at hun ey kunde falde i Søvn det første hun havde lagt sig om Aftenen, lod han en liden Dreng, som havde en yndig Stemme, stige op i et Træ nær ved Sengen, der sang denne Viise nogle Gange for hende, at hun desbedre kunde høre den. Denne Sang om Natten kom hende underlig for, støtte derfor til Præstens Datter, som sædvanlig laa hos hende, at hun skulle vaagne og høre denne yndige Sang, men, som hun var tilforn derom underviist, stilte hun sig an, ligesom hun var saa stærk falden i Søvn, at hun ey kunde opvaagne. Omsider tænkte hun Ordene efter, som hun hørte og overveiede dem efter sine egne Omstændigheder og gjorde sig de Tanker, at det maatte være en hellig Engel, der var sendt til Hende, for at trøste hende. I de Tanker blev hun bestørket, da Ingen om Morgenen derefter vilde have Ord for, at have hørt en saadan Sang om Natten. Kunde erindre sig meget af denne Viise, og hvad hun ikke kunde finde paa, det hjalp Hr. B. hende saa uformærke Tid efter anden, at hun fik Viisen samlet, betjente sig siden altid af den og blev saa frie for Hendes uroelighed“ (Lkm. 5/475); Eptph.].

KUM II, s. 33 (»Lavrentius Caspari«); Sixhøj nr. 544; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Lysgård hrd. nr. 14; i Ringkøbing amt, Ulfborg hrd. nr. 101; i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 79; VejAar 1924, s. 214 (om sønnesønnen af samme navn i Bredsten); Nygaards sedler: Afståelse.

6. 15/8 1718, o. 16/12, F. S. Poul Lorentzen Buchholtz; f. c. 88; St. pr. 09; C. 11/12 14, n.; ~ 4/10 19 Else Marie Mortensdtr. Rhodius af Vibg. Graabr. K., † 29/3 55; 1 S., 1 D.; [† 3/1 1738].

KUM II, s. 340 (»Paulus Bucholtius«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Lysgård hrd. nr. 14.

7. 21/2 1738 [Meirup 9/5 21] Christen Madsen Buch af Aulum; ~ Birgitte Andersdtr. Graae af Daugbjerg-M.-S.; [† 11/7 1747].

8. 25/8 1747, o. 20/10 s. A., Rasmus Jensen Balslev, [1754** Tommerup-B.; see der].

9. 1/3 1754. Niels Jensen Gundestrup, [26/1 1770 Vium-L.; see der].

10. 16/3 1770 [p. Cap. Havrebjerg-G. 9/2 59, o. 28/3 s. A.] Jens Christensen Fugleberg, f. Breininge, Ringkjøb. Amt, 2/11 25; St. Vibg. 45; C. 3/6 51; ~ Ida Sophie Andersdtr. Bang, f. 19/6 32; F. A. Christensen B., Cant. i Sorø; M. Anna Marie Flasbye; [† 11/4 1790].

KUM III, s. 56 (»Ianus Fugleberg«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 1105.

11. 11/6 1790 [r. Cap. Vibg. Dk. 14/8 89, o. 2/9] Claudius Peter Berg, d. Aardestrup 18/11 59; F. Peder Clausen B., Degn; M. Cecilie Christensdtr.; St. Vibg. 80; C. •/4 83, h.; O.; [† 1/2 1805].

KUM III, s. 375 (»Claudius Berg«, 21 år gl.); Sixhøj nr. 1399.

12. 22/3 1805 [Ferring 24/7 01] Peter Meldal, [12/7 1807 Vium-S.-A.; see der].

13. 5/2 1808 [r. Cap. Byrum-V.-H. 1/3 1799 – 15/10 1802] Jacob Christian Bloch, [25/5 1816 Rynkeby-R., see der].

Derefter bleve Almind og Sjørslev ved Rescr. 27/12 1816 Annexer til Vium;
Lysgaard ligeledes til Torning.

———————————

Afskrift ved Birgit Samuelsen.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.