Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 83. Aulum og, efter Rescr. 30/10 1818, Hodsager,

Hammerum Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

K. 1/150; S. i K.; R. M. 30/5 1768; M. S. III.; Lkm. 6/370; Kbg. 1748.
Anm.  Ørre skal tidligere have hørt til Aulum; Hodsager var Annex til Ørre til 1822.
———————————

1. c. 1557. Jens Jørgensen; see J. P. Soervad i Vinding-V.; Etm.

2. (1584) F. S. Jørgen Jensen; [† 29/7 1613].

Hegelund I s. 619; II s. 321.

3. o. 1/12 1613. Mads Christensen Gjødstrup, vistnok af Sneibjerg-T.; St. 12; see J. M. Aulum i Velling; Etm.; C. M. Aulum i Harte-B.; Etm.; [† 1646].

KUM I, s. 4 (»Matthias Christiani Gridstrup«); Hegelund I s. 624, 626; II s. 322; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Brusk hrd. nr. 9.

4. o. 9/4 1646, Jens Christiansen Winding af Vinding-V., f. 11/2 20; vist St. Vibg. 41; ~ Vinding 26/7 46 F. D.? Karen Madsdtr., † 9/8 50; see C. Aulum i Tim-M.; [† 28/4 1659 i Vinding Pg.].

KUM I, s. 165 (»Iohannes Christierni«); Sixhøj nr. 111.

5. o. 26/6 1659. Jens Mikkelsen Find af Holstebro-M. r. Cap., f. c. 35; St. Vibg. 53; 1 S.; [† 1678].

KUM I, s. 243 (»Iohannes Michaëlis Findius«); Sixhøj nr. 270; PT 16:4 (1976) s. (Blædel: 2 slægter Find).

6. E. f. B. 14/9 1678. Mads Olufsen Buch°; St. Od. 70, vist St. i Leyden 71; see Christen M. B. i Almind-S.; ~ Anne Jensdtr., vist † Aarh. c. 36; [† 1724].

KUM II, s. 20 (»Matthias Olaj Buchius«); PT 1:2 (1881) s. 209; Nygaards sedler: Død.

7. 5/8 1724. Mads Lauritsen Raunsøe af Ø. Linnet, f. 96; St. pr. 14; C. 8/9 16, h.; ~ (20) Marie Marcusdtr. Stuhr, fmtl. af Skodborg, f. 29/10 88, † Ribe 8/4 45; 2 S., 2 D.; see Marcus S. M. R. i Nordby p. S.; [† 1730; fik 4/11 20 Opreisning fordi hans Kone var kommet nogle Uger for tidligt i Barselseng].

KUM II, s. 385 (»Matthias Laurentii Raventzovius«, 18 år gl.); Achelis I, nr. 4687; Nygaards sedler: Oprejsning; Kbg. Ribe Cathr. K. (1733-83 D) opsl. 23 (enkens begr.); Kbg. Skodborg (1660-1714) opsl. 20 (hustrus fødsel); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Stiftsprovstiet nr. 5 (enken).

8. 22/8 1730 [r. Cap. Skive-R. 3/11 21] Niels Jensen Snedstrup, f. Hundborg 10/6 77; F. J. Christensen; M. Ane Andersdtr.; St. Vibg. 01; C. 20/11 08, h.; p. Cap. Hvidbjerg-L., o. 14/11 14; r. Cap. Hjerm-G.-V. 1719(?); ~ Skive 9/4 22 F. E. i Skive Johanne Knudsdtr. Floustrup, E. e. A. A. Rosenquist, r. Cap. Skive-R., og † 12/9 55 i Kanehøi Mølle v. Skjelskør; [† 26/5 1749; Pg. br. 23-24/11 1737].

KUM II, s. 268 (»Nicolaus Iani«, 23 år gl.); Sixhøj nr. 735; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, V. Flakkebjerg hrd. nr. 14; Nygaards sedler: Børn i Skive, Pg. br., vielse.

9. 8/8 1749, o. 3/10, Hans Burchardsen Steenberg; [29/3 1765 Vorgod-V.; see der].

10. 29/3 1765 [P. t. Vibg. Tugt.- osv. Huus 25/1 60] Carl Nielsen Vium; [1766 Aale-T.; see Borbjerg-R.].

11. 25/7 1766 [p. Cap. Næsset i Romsdal 5/6 44–55; p. Cap. Trondhjem Dk. 59–65] Christen Johansen Morsing, f. Fosnæs, Namdals Provsti, Trondhjem St., 16/10 15; F. J. Christensen M., Sp. Næsset, Trondhjems St.; M.  Maren Nielsdtr. Parelius; St. Trondhjem 39, bacc. 41; C. 10/7 41; ~ 5/8 44 Barbro Lucie Blix, f. c. 22, † Skivholme Pg. 12/6 97; F. Bgr. i Trondhjem; M. Ellen Brix; 3 S., 9 D.; see Laurits N. M. i Skivholme-S.; [# 1790; † 21/10 1790; gjennemgik en lang, tung, brødløs Tid som Sollicitant i 12 Aar].

KUM II, s. 604 (»Christiernus Morsing«, 24 år gl.), III, s. 11; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Hammerum hrd. nr. 53; Århus amt, Framlev hrd. nr. 66, 69, 71; Ribe byfoged nr. 1541; Erl. I, s. 504, 505 og 507 (forkert fødselsår); OST s. 114; IBB, Hammerum herred, Avlum; Nygaards sedler: 1787, entlediget, død, svigermor.

12. 1/10 1790 [Manø 30/3 87] Johannes Eiler, f. Skjævinge 11/9 54; F. Lorents E., Degn; M. Elisabeth Margrethe Rostock; St. Fdbg. 74; C. 20/3 77, h.; ~ Elisabet Cathrine Christensen; F. Johan C. Fourageforv.; M. Wendeline Cathrine Schou; [# 24/10 1821, † 24/2 36].

KUM III, s. 329 (»Iohannes Hilarius«, 19 år gl.).

13. 19/4 1822 [Laurbjerg-L. 22/7 14] Laurits Sørensen, f. Bredvadsmølle ved Hors. 78; F. Jens S.; M. Anna Hansdtr.; St. pr. 99; C. 17/1 04, h.; p. Cap. Levring-H. 23/5 06, o. 27/6; ~ 28/11 06 Caroline Cathrine Sveistrup af Levring-H., f. c. 85, † Nykjøb. i S. 29/5 74; 1 S. f. i Rand.; som Cap. 1 S. og 1 D.; [† 19/1 1839].

14. 23/4 1839 [Aggersborg 14/2 23] Otto Caspar Valentin Wedel af Everdrup, f. 17/5 88; St. Fdbg. 07; C. 10/1 12, n.; p. Cap. Vigersted-K. 29/10 12, o. 3/12; i Everdrup 11/6 17; ~ Vigersted 2/7 19 Bolette Conradine Knuthsen, f. 6/5 96, † Holstebro 2/5 49; F. Degn i Vigersted; 4 S., 6 D.; [# efter Paalæg 4/7 1842; † Holstebro 2/1 52; „en yderst simpelt udstyret Personlighed“; blev gjort umyndig. B. D. G. 1/151].

Kbg. Vigersted (1789-1861), opsl. 97.

15. 10/9 1842, o. 10/11 s. A., Peter Hørning; [26/7 1850 Borum-L.; see der].

16. 2/12 1850. Peter Joachim Boesen; [21/3 1857 Tirstrup-F.; see Odder].

17. 20/6 1857, o. •/8 [Lærer v. Faaborg Bgsk.] Didrik Nicolai Blicher; [29/5 1867 Onsbjerg; see der].

18. 9/8 1867 [p. Cap. Faaborg-D. 18/11 54, o. 20/12 – 59; V. Hæsinge-L. 12/5 60; Besser-O. 30/12 63] Julius Jonas Collin Fjelstrup, f. Sindinggd. 12/4 25; F. Jstrd. Søren Aug. F.; M. Ida Hedvig Cecilie Schmidt; St. Aarh. 44; C. 16/6 52, h.1; ~ 5/5 55 Cordelia Gjørling, f. 15/1 29; F. Hans Ferd. G., Proc.; M. Anna Frederikke Raphael; (68) 3 S., 1 D.; [24/6 1875 Koldby].

19. 30/8 1875 [Cap. p. l. Seierslev-E.-J. 19/12 73] Anders Jensen; f. Skald, Aaby S. i Vensyssel, 26/2 38; F. J. Andersen, Hsmd.; M. Inger Nielsdtr.; St. Aalbg. 59; C. 17/3 64, l.; Cap. p. p. Seierslev-E.-J. 22/5 67, o. 8/7; ~ Helsing. St. Ol. K. 10/11 68 Julie Aline Ludoiska Iversen, f. Helsing. 13/12 39; F. Christ. Fred. I., senest Translateur i Engelsk i Helsing.; M. Joh. Mar. Jensen; (73) u. B.

———————————

Afskrift ved Kirsten Sanders.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.