Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1363. Vorgod (Vordegod) og Vium (Nørre-).

Bølling Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

R. M.; K. 4/4 88; M. Nr. 502; Lkm. 6/405; ikke i M. S.; Kbg. 1709.
Anm. I V. Herborg og Fjelstedvang have tidligere været Kirker.
———————————

1. 15 . . Christen; see Peder Mortensen i Hee-N.

2. (1560). Jørgen . . . ; see P. Hansen i Resen-H.

3. (1584). Gregers Jensen; Pr. (08. 10); hans Navn findes paa en gammel Tavle, som maaskee forhen var Altertavle; see J. G. Worgod i Velling; Etm.; [levede endnu 13/6 11 og var da apoplektisk]

KS 3:2 (1877-80), s. 210, 5:2 (1903-05), s. 556; Hegelund I, s. 567, II s. 299.

4. (1598). F. S.? Peder Gregersen; ~ Staby 14/6 98 Marine Nielsdtr. af Staby; see J. P. Worgod i Bramminge-H.; C. P. Wordegod her; [levede endnu 1619; see N. khist. S. 6/543]

KS 5:2 (1903-05), s. 556; 2:6 (1872-73), s. 543; Hegelund I, s. 313, II s. 190.

5. 16 . . Mourits . . .

6. (1646. 56). Christen Pedersen Wordegod, vist en Søn af Nr. 4; St. Vibg. 30; ~ Anne Kjeldsdtr. (d.e.) af Ulvborg-R., boede (78) som enke i Vorgod Pg. med 2 D.; see Etm.; N. O. Koch i Taarup-K.; P. C. Worgod i Nørbæk-S.-L.; J. O. Wiborg i Rødding-L.-P.; [levede endnu 1667].

KUM I, s. 100 (»Christianus Petræus Vorgod«); Sixhøj nr. 5; E. Brejls skifteuddr.: Ringkøbing byfoged nr. 756A; Nygaards sedler: Enken.

7. 22/8 1667** [p. Cap.*, o. 10/5 66] F. S. Niels Christensen Worgod; St. pr. 61; ~ Kirsten Nielsdtr. Lunde (Rindom) af Lunde-Ou., f. c. •/7 48; 1 S.; 2 ~ Etm.; see C. N. Worgod i Thyregod-V.; [† c. •/5 1670].

KUM I, s. 304 (»Nicolaus Christiani Vorgod«); Danske Kancelli: Kaldsbrev, ansøgning.

8. 27/6 1670 [Rtr. Ringkj. 15/3 66] Hans Madsen Trane; St. Fdbg. 61; ~ F. E.; vist u. B.; 3 ~ O. K. Sander i Tyregod-V.; [† c. •/7 1678].

KUM I, s. 304 (»Iohannes Matthiæ Trane«); Danske Kancelli: Kaldsbrev, ansøgning (udateret); Nygårds sedler: Rektor i Ringkøbing; enken i 1678; FWDP 1363,8.

9. E. f. B. 3/8 1678. Jørgen Moritsen From (Orderup); St. Slag. 69; ~ Sophie Jensdtr. Gjødstrup ell. Hee af Hee-N., Skifte 21/12 05; 2 S.; [† 1705, Skifte 30/5 s. A.].

KUM II, s. 11 (»Georgius Frommius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Bølling hrd. nr. 17 og 19.

10. 17/3 1705. Ephraim Clausen Lesle (el. Leslar); F. fmtl. C. Nielsen L., P. i Løderup i Skaane, siden Læge i Aarh.; St. Christiania 94; ~ Kbh. Trin. K. 27/8 05 Karen Sophie Bredal, † Ringkjøb. 16/11 35; F. Jens Pedersen B. af Kjettinge-B., Bgmstr. i Ringkjøb.; M. Helvig Borchertsdtr.; u. B.; [† 1709, Skifte 11/3 s. A.].

KUM II, s. 203 (»Ephraimus Claudii Leslæus«); PT 1:3 (1883), s. 67; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Bølling hrd. nr. 21; Ringkøbing byfoged nr. 84, 322, 791; Nygaards sedler: Kaldet, hustrus død, hustrus forældre; Ole K. Rasmussen: Borgmester Jens Bredals hustru i Ringkøbing, Helvig Borchardsdtr., febr. 2022; Kbg. Kbh. Trinitatis (1702-13) opsl. 82 (vielse).

11. 20/4 1709 [hør. Ribe •/6 06] Peder Thomsen Blichfeldt af Tørring-H., f. 8/4 82; St. Od. 00; C. 6/7 05, n.; ~ 10 Lene Birgitte Ovesdtr. Sander af Tyregod-V., † 21/11 27; 7 S., 7 D.; [† 25/3 1743].

KUM II, s. 256 (»Petrus Thomæ Blickfeld«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Bølling hrd. nr. 39, 52; FAaW, s. 21; Nygaards sedler: Hører, kaldsbrev, børn, hustrus død, død .

12. 11/5 1743 [p. Cap. Norderø, Fær., 16/3 36, o. 25/4] Mathias Jacob Vogelius af Øsløs-V.-A., f. 16/10 10; St. pr. 28; C. 13/9 34, n.; Inf. p. Waisenhuset 35; Pr. 60; 1 ~ 37 Anna Hansdtr. Ferslev af Norderø, Fær., d. 14/9 98, † 38; u. B.; 2 ~ Anna Kirstine Hansdtr. Leerbech fra Fær., † Hundslund Pg. 30/8 43; 3 ~ Skjern 25/9 44 Jacobine Dorothea Johansdtr. Koch; F. J. Christopher K., Insp. p. Lundenæs; M. Sophie Dorth. v. d. Lühe; 5 S., 4 D.; see Hans C. V. i Hjortshøi-E.-E.; [† 17/12 1764].

KUM II, s. 496 (»Matthias Iacobus Vogelius«, 18 år gl.); Fær, s. 14; Nygaards sedler: 3. hustru; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Bølling hrd. nr. 73; IBB, Hind herred, Velling.

13. 29/3 1765 [Aulum 8/8 49, o. 3/10] Hans Burchardsen Steenberg, d. Middelf. 2/10 12; F. B. Eriksen; M. Maren Rasmusdtr.; St. Od. 37; C. 20/6 43, l.; ~ 4/2 50 Dorothea Cathrine Christiansdtr. Holst, E. e. Cpt. Christian Schouboe (Forældre t. C. C. Schouboe i Skuldelev-S.); F. Lieut. C. H.; M. Cathrine . . . ; u. B.; [† 27/10 1795, Skifte 5/11 s. A.; Pg. br. 24/7 75].

KUM II, s. 582 (»Iohannes Steenberg«, 23 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Bølling hrd. nr. 30 og 87; Kbg. Middelf. (1709-49), opsl. 11; Nygaards sedler: Pgdens. brand; IBB, Hind herred, Vildbjerg.

14. 28/12 1795, o. 11/4 96 [Hør. Kbh. 88] Lorents Peter Hansen; [22/8 1828 Gjellerup-S.; see der].

15. 5/11 1828, o. 22/1 29, Jørgen Falentin Kjødt, d. Nykjøb. p. F. 8/11 98; F. Christian Falentin K., Garver; M. Kirstine Thustrup; St. Nykjøb. 19; C. 28/4 25, h.; ~ Dorothe Margrethe Møller, f. Nykjøb. p. F. 4/12 99; levede 68 paa Brudagergd.; F. Fred. Hartvig M., Garver; M. Birthe Christine Bager; see Christian H. K. p. Baagø; (34) 1 S., 1 D.; [† 4/2 1837].

Nygaards sedler: Børn; Kbg. Nykøb. F. (1773-1815) opsl. 87 (ny udg.).

16. 25/4 1837, o. 31/5, Peter Lundsteen; [15/7 1849 Aal; see der].

17. 11/9 1849 [p. Cap. Pjedsted-G. 4/5 39, o. 26/6] Peter Christian Asmussen; [20/6 1857 Hellevad-Ø.; see der].

18. 31/8 1857 [p. Cap. Nustrup 25/11 48, o. 15/12] Peter Michael Cramer; [1/12 1865 Skibsted-L.; see der].

19. 10/2 1866 [Manø 23/7 58, o. 15/9] Jens Nørager Julius Wellejus, f. Kbh. 13/6 12; F. Ludv. Soph. W., Fuldm. i Generaltoldkmrt.; M. Eggerthine Christophore Nørager; St. pr. 33; C. 3/5 42, n., Andenlærer i Hellested 45; Best. af Høieriis Sk. indtil 51; Skllr. i Blands, Stokkemarke S. p. Lolld., 51; ~ 25/9 51 Birthe Sophie Poulsen, f. 25/9 26; F. Pet. P., Brygger; M. Sidsel Pedersen; 2 S., 3 D.; [# 2/5 79; boer i Kbh.].

———————————

Afskrift ved Kirsten Sanders.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.