Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1083. Staby og fra 14/3 1823 Madum,

Ulvborg Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

K. 3/807; R. M. 13/2 1768; M. S. III.; Lkm. 6/494; Kbg. Staby 1749 og Madum 1660.
Anm. Madum var tidligere Annex til Tim, hvormed det formodentligt igjen skal forenes.
———————————

1. 15 . . Christen Rødhoved.

2. 15 . . Jens Jensen.

3. o. 15/7 1573. Niels Christensen Ikast af Ikast; see Etm.; J. N. Stabye i Husby-N.; P. Gregersen i Vorgod-V.; [† 1616].

KS 3:2 (1877-80), s. 212; 5:2 (1903-05), s. 559; Hegelund I s. 90, 313, II s. 58, 190, 309.

4. 1616 [p. Cap.* 12, o. 5/6]. F. S. Christen Nielsen Stabye; St. i Kbh. (02); [# el. † 1635].

F-P s. 188 (»Christianus Staby«); Hegelund I, s. 590, II s. 309; KS 2:6 (1872-73), s. 544.

5. 1635**. Mads Andersen Ebberup; vist St. Ribe 30; ~ . . . . ; 1 S., 3 D.; see Etm.; [† 1677; Pg. br. 41 og 66].

KUM I, s. 101 (»Matthias Andræas Vellejus«).

6. 1677 [p. Cap.*, o. Bøvling 27/8 77] F. S. Anders Madsen Stabye; vist St. Od. 74, Bacc. 76; ~ Anna Jørgensdtr. Hatting af Hatting; 1 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; [† •/10 1687; hans Søn Mads Andersen skulde have havt Kaldet, men blev afslagen formedelst sin Tale, da han prædikede paa Kaldet].

KUM II, s. 45 (»Andreas Matthiæ«), s. 72 (»Andreas Matthiæ Staby«).

7. 12/12 1687. Albert Villadsen Grove, f. Vibg.; (Bdr. t. Laurits V. G. i Gudum-F.); F. V. Nielsen, Glarmstr. i Vibg.; M. Maren Lauritsdtr.; St. Vibg. 79; ~ F. E., † Ulvborg •/10 39; u. B.; [† 6/7 1713].

KUM II, s. 92 (»Albertus Wilhadi«); Sixhøj nr. 608, 494.

8. 12/8 1713 [p. Cap. Børglum-V.-F., o. 26/5 13] Jørgen Ludvigsen Muldorf af Bedsted-G., f. 3/1 81; St. Aalbg. 01; C. 7/8 04, n.; ~ Bedsted 18/9 14 Maria Margrethe Davidsdtr. v. Hess, † 31/5 66; F. D. v. H., Oberstlieut. og Vice-Commandant i Kbh.; M. Marg. Juul; 12 B.; [† •/8 1739].

KUM II, s. 267 (»Georgius Ludovid Muldorp./Mulderup«, 20 år gl.).

9. 25/9 1739 [Tim-M. 2/8 37**, o. 27/9; fradømt kaldet 19/9 38] Iver Nicolai Lorentzen Broager af Sottrup, f. Broager 25/4 04; St. Sommersted t. Kiel 28; Huslærer hos Niels Sehested p. Broholm; St. i Kbh. 37; C. 37; ~ Kirsten Margrethe Pedersdtr. Stauning af Borris-F., levede 67; 9 B.; [† 26/4 1749; han blev fradømt Kaldet i Tim-M. formedelst hans Hustrus Nedkomst for tidligt efter Brylluppet, men fik Opreisning].

KUM II, s. 579 (»Ivarus Nicolai, Gluksburgensis«, 28 år gl.); Achelis I, nr. 5192; Nygaards sedler: Hustrus morfaders testamente; HardAar 1910, s. 74-75.

10. 23/5 1749, o. 9/7, Jens Christiansen Windelin, f. Vibg. 20/3 20; F. C. Thomsen, Gjørtler; M. Marie Christiansdtr.; St. Vibg. 38; C. 18/2 44, h.; (Oddense-O. 46); Pr. 75; ~ Eising 4/9 50 Bente Marie Rasmusdtr. Lund, f. 29/12 28, † 31/4 81; F. R. Nielsen L., Bgr. i Aalbg.; M. Ingeborg Catharine Hansdtr.; u. B.; [b. 3/12 1792].

KUM II, s. 596 (»Ianus Christiani Windelinus«, 19 år gl.); Sixhøj nr. 1024; E. Brejls skifteuddrag: Ålborg byfoged nr. 3025; Nygaards sedler: Vielse.

11. 20/4 1787**, o. 7/11, F. Bds. Niels Sørensen Windelin, f. Vibg. 26/12 61; F. S. Christensen W., Bgr. og Kandestøber; M. Anne Margerthe Thostrup; St. Vibg. 80; C. 7/10 82, h.; Pr. 00; ~ Mariane Bondrup, f. Løkken, Furreby S., d. 29/1 69, † Vibg. 31/7 30; F. Svend B. til Bækmark; M. Joh. Brøndlund; 4 S., 3 D.; [# 5/2 1808; levede 23 i Vibg.; † Vibg. 23/1 30].

KUM III, s. 453 (»Nicol. Windelin«, 19 år gl.); Sixhøj nr. 1401.

12. 24/6 1808 [Miss. ved Holsteinborg i Grld. 28/2 00, o. 25/4] Johan Conrad Büchler, f. Kbh. 11/6 68; F. Hans Jørgensen B.; M. Bolette Høegh; St. pr. 92; C. 8/11 99, n.; ~ Kbh. 24/5 00 Mette Marie Simonsen, f. 71, † her 15/9 39; ødsel og til en Tid forfalden; Eftermanden og Hustru toge sig kjærligt af hende, da hun ved Mandens Afsættelse var uden Subsistentsmidler; u. B.; [susp. 22/2 1822; afsat 8/2 25 formedelst foragelig Embedsførelse og Levnet; var bortrømt, medens Sagen stod paa; † Kbh. 16/7 53; kom til Kbh. i den største Nød og leiede sig ind hos en Vægter; da han ikke kunde betale, nænnede de brave Folk ikke, at jage ham bort, men vedbleve, at yde ham det Fornødne til Livets Ophold, og, da han mestendels blev sengeliggende, ogsaa kjærlig Pleie. I den Tid Embedet var uden Præst, nedbrødes og bortførtes (af Creditorerne?) saa godt som den hele, efter de Tiders Forestilling, stor og solide Pg.; kun en liden Deel af Vaaningshuset samt Kjælderen og Grunden blev tilbage. Synes, at have været en underlig Stakkel, særsindet og forkuet af sin Kone. Skal undertiden ligefrem have tigget hos Beboerne. Overhørte Confirmanterne paa deres Lectier, men brød sig ikke om „æ Grund“, og Børnene gjorde, hvad dem lystede].

13. 14/9 1825, o. 28/10 [Adj. Fred. . . .] Frederik Christian Johan Petersen; Pr. 10/10 40; [3/11 1845 Leirskov-J.; see Stouby-H.].

14. 6/1 1846 [Vodder 2/11 43] Hans Vilhelm Riber Schøler; [4/5 1857 r. Cap. til Kbh. Frelsers K.; see V. og Ø. Hassing].

15. 11/7 1857, o. 7/8 [Adj. Sorø 19/6 48] Rasmus Winther Assens; [29/11 1867 Græsted-M.; see der].

16. 14/2 1868, o. 20/3 [Bestyrer af Staby Folkehøiskole 57] Joseph Albrecht Sørensen af Karby-H.-R., f. Sønderhaa 21/2 27; St. pr. 45; frivillig Soldat 48; C. 20/1 54, h.1; Lærer ved Hindholm Høiskole 55; ~ Karby 2/10 57 Inger Dorothea Petersen, f. Kbh. 22/2 23; F. Parmo Carl P. af Kolding r. Cap., Skllr. i Hillerslev i Thy; M. Marie Kirstine Ferslev af Jelling-H.; (68) 1 S., 1 D.; [5/7 1874 Jerslev-H. Modtog mange Beviser paa, hvor afholdt han var baade som Præst og Høiskoleforst. See D. T. 74/244].

17. 25/6 1874 [Cap. p. p. Kbh. Vartov K. 12/5 71] Christian Jørgensen, f. Adserballe 21/5 36; F. Christ. J., Møller og Bager; M. Cathr. Elisab. Petersen; St. Flensbg. 56; C. 22/6 63, h1.; Cap. p. p. Kettinge 23/1 64, o. 23/2 65; (c. Præst ved Flensbg. Helligg. K. 8/9 65; c. Sp. Roager og Vodder 20/2 68 – •/1 70); ~ 19/6 78 Thora Concordia Maar, f. Kbh. 30/5 34, E. e. Otto Kluglein, Fuldm.; F. Lars Fred. Alex. M., exam. jur. og Contoirist; M. Ulrikke Mar. Charl. Steen; [1882 Visby-H.; # 1911; † Thisted 18/3 14]

Arends I, s. 418: M. 93. 105. 224; Elv. 592; Gr. & H.-F. II. 413; (Arends’ litteraturforkortelser).
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.