Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1180. Tim og Madum,

Hind Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

K. 4/59; M. S. III.; R. M.; Lkm. 6/460; Kbg. Tim 1660, Madum 1774.
———————————

1a. (1542). Anders Jensen; see Daniel A. T. i N. Felding-T.; [fmtl. † c. 1580; Sønnen Hans døde af Pest i Kbh. 1575].

Hegelund I s. 107, II s. 67; KUH 2, s. 175; HardAar 1910, s. 57-59 (se nedenfor).

1b. (1584) [vist Cap.* c. 77] Thue Jensen Skaaning; Pr. 95; ~ F. D.(?) Ane Andersdtr., som overlevede ham.; [† 4/7 1601].

KS 3:2 (1877-80), s. 211; Hegelund I s. 367, II s. 215; HardAar 1910, s. 59-61 (se nedenfor).

1 (c). o. 9/8 1601. Jørgen Jensen Urlev*, vistnok af Urlev-S.-D.; mindst 1 S., 2 D.; see A. J. Thim til Ribe Hosp.; Etm.; [† •/3 1652; var 12/12 15 af Biskop og Lensmand blevet dømt til at genopføre sin forfaldne Præstegaarden, men smølede med det og forpligtedes til at gøre det inden Mortensdag 1617; i 1646 havde han en Søndag ikke Vin nok til Altergæsterne, hvorfor han uddelte Brødet og lod dem møde næste Onsdag for at faa Vinen; Landemodets Dom 26/3 47 var saaledes, at han beholdt Embedet, men blev paalagt at holde Cap., som var hans Søn Albert].

KS :2 (1903-05), s. 557 og 2:6 (1872-73), s. 544; 6:2 (1936-38), s. 226; 6:3 (1939-41), s. 173-74 (Rettertinget); Kinch II, s. 809-810; Hegelund I s. 369, II s. 216; HardAar 1910, s. 62-67, 68 (se nedenfor).

2. E. f. B. 8/4 1652. Johan Ebbesen Sach (Ebberi Sacchius); St. Ribe 46; ~ F. D. Karen Jørgensdtr.; 2 ~ Etm.; [† vinteren 1659-60]

KUM I, s. 197 (»Ianus Eberi Sachius«); RSGE s. 121 (nr. 13, »Joh. Ebberi Sacchius«); HardAar 1910, s. 67 (se nedenfor).

3. E. f. B. Ribe 3/3 1660. Jens Andersen Svendborg, f. Svendbg.; (Bdr. t. Anne A. S. ~ N. K. Ulfborg i Ølstrup-H.); St. Od. 55; ~ Tim 30/9 60 F. E., † •/1 78; [b. 20/1 1681].

KUM I, s. 256 (»Iohannes Andreæ Svenoburg.«); RSGE s. 126 (nr. 107); Nygaards sedler: Vielse, Begravelse; HardAar 1910, s. 67-69 (se nedenfor).
(Udgår. Har måske søgt om kaldet, men har næppe været præst her. 4. (1665). Mikkel Pedersen Karmark, f. c. •/8 43; (Bdr. t. Dorothea P. K. ~ D. H. Arreboe i V. Velling-S.); F. P. Nielsen, Ridefoged p. Karmark; M. Elle Jensdtr. Karmark; St. Vibg. 61; blev c. 65 Forvalter og Directeur for Kvikne Kobberverk p. Indset i Norge, afgik fra Stillingen 77; boede siden p. Egedegd. i Ø. Egede S. og eiede St. Østrupgd. i Kirkerup S.; ~ Bjerregrav 18/1 74 Kirsten Jensdtr. Munk, f. c. 55; (Bdrdtr. til E. J. Munch i Bjerregrav-Aa.-T. og Sstr. t. Margrethe J. M. ~ T. J. Winsløv i Vammen-B.-L. og t. Anne J. M. ~ P. R. Horsens i Ølby-A.-F.); F. J. Jensen M., Bgr. i Kbh.; M. Hilleborg Nielsdtr. Karise af Karise-A.; 2 S., 2 D.; 2 ~ C. J. Møborg her; see Peder M. K. i Rold-V.; [b. Kirkerup 11/3 1685; havde vist en uægte datter Kirsten i Norge, hvis Moder Mette Nielsdtr. var Sstr. t. R. Nielsen i Vig-A.])
      KUM I, s. 304 (»Michaël Petri Karmark«); Sixhøj nr. 390 (der fejlagtigt haver ham som præst her); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Sønderlyng hrd. nr. 8; Karmark s. 7-8, 40-41; Nygaards sedler: vielse (og søster).

5. E. f. B. 21/2 1681. Christen Jensen Aulum af Aulum, f. c. 54; St. Vibg. 74; ~ Margrete Lauritsdtr. Hoff af Jordløse-H.; 2 ~ Etm.; [b. 6/4 1682; forudsagde sin Død for sin Etm., da denne samtidigt med ham ansøgte om Kaldet og prøveprædikede („Du skal følge mig in choro et throno“)].

KUM II, s. 47 (»Christiernus Aulum«); Sixhøj nr. 559; RSGE s. 133 (nr. 281, »Christianus Jani Aulumb«); Karmark s. 40; Nygaards sedler: Begravelse; HardAar 1910, s. 69-70 (se nedenfor).

6. 26/4 1682, E. f. B. Ringkjøb. 18/5 83, Christen Jensen Møborg* af Møborg-N., f. c. 58; St. Vibg. 77; Pr. 22–42; 1 ~ Tim 8/8 83 F. E., b. 27/6 84; 1 D.; 2 ~ Rand. 6/9 88 Kirsten Jensdtr. Munk, E. e. Nr. 4 her, f. c. 55, b. 18/3 10; 3 ~ 22 (Bev. 15/5) Maren Pedersdtr. Hygom af Tørring-H., d. Lemvig 20/7 81, † Herpinggd. 10/2 62; u. B.; see P. P. Stauning i Borris-F.; [† 1/5 1745; en brav Mand med en ypperlig Forstand; en af de meest aarvaagne Præster; stor Oeconom; godgjørende; hørte til ætas barbata, dvs. Skæg-Alderen (ragede ikke sit Skjæg)].

KUM II, s. 75 (»Christiernus Iani Møeberg«); Sixhøj nr. 590; Danske Kancelli: Fortegnelse over gejstlige i Ribe stift 1699, opsl. 97; Karmark s. 40; Nygaards sedler: 1. vielse - bevilling (hennes forrige mands mormoder og C. J. Møborgs moder var halvsødskende), 2. hustrus begravelse, 3. ægteskab (de var beslægtede i 2. og 3. led); testamente; HardAar 1910, s. 70-73 (se nedenfor).
(21/1 1723*. Bernt Clausen Gosmann; see Gudme-B.).

7. 3/8 1737**, o. 27/9, Iver Nicolai Lorentsen Broager; [19/9 1738 fradømt Kaldet, formedelst hans Hustrus for tidlige Nedkomst efter Bryllupet, men fik Opreisning; see Staby].

8. 19/4 1743** [p. Cap.* 23/9 40, o. 9/12] Severin Michael Christensen Brasch af Holmsland, f. 5/3 15; St. Kold. 35, Bacc. 37; C. 27/1 38, n.; ~ Johanne Marie Hansdtr. Krag af Gamborg, † 81; 3 S., 2 D.; [# 1782; † 28/7 87].

KUM II, s. 567, 580 (»Severinus Michaël Brasch«, 22 år gl.); HardAar 1910, s. 75-79 (se nedenfor).
(8/7 1757*. Henrik Rudolph Nielsen Kannewurff; see Faaborg-D.).

9. 22/12 1769*, 1/6 75**, o. 10/6, Jens Frederik Lassen, d. Vibg. 13/4 25; F. Johan Christian L., Bgr. og Parykmgr. fra Eisleben; M. Magdalene Jensdtr. Graae; St. Vibg. 44; C. 22/9 61, l.; O.; [# 1802; † 26/8 05; han havde sin Sstr., Jfr. Mette Kathrine Lassen, som Husholderske].

KUM III, s. 41 (»Ianus Lassenius«, 21 år gl.); Sixhøj nr. 1096; HardAar 1910, s. 79-82 (se nedenfor).

10. 18/6 1802, o. 17/8, Laurits Christensen, f. Bergen 10/8 59; F. Laurits C., Kbmd.; St. Bergen 86; C. 26/4 98, h.; ~ Kbh. Gjørild Marie Christine Ambus, E. e. Urtekrmr. Brasch v. Rundetaarn i Kbh., f. c. 71, † p. Skjeldemose i Stadil 9/2 53, b. Tim; 1 S.; [† 30/10 1822; Ægteskabet var ulykkeligt; han havde Strid med Provst Høyer i Hee om Pgdens. Vedligeholdelse].

HardAar 1910, s. 82-88 (se nedenfor); Nygaards sedler: Enkens død.

Ved Rescript 14/3 1823 blev Tim Annex til Stadil og Madum til
Staby; men Pastoratet skal nu igjen oprettes.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Severinsen, P.: Tiim-Madum Præstehistorie. Hardsyssels Aarbog 1910, udg. af Historisk Samfund for Ringkøbing Amt, s. 53-94 (NB! Niels Jørgensen i Them plasseres fejlagtigt her).
Hørdum, Inga og Flemming Aagaard Winther: Karmark slægten fra Skjern Sogn. Manuskript 18. febr. 2015, s. 7-8, 40-41.