Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 476. Holmsland (Ny- og Gammelsogn),

Hind Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

L. S.; L. P. B. 349; K. 3/96; M. S. III.; Lkm. 6/469; Kbg. 1732.
Anm. Indtil 1695 var Embedet et Kapellanie under Ribe Dk. To Capeller paa Holmsland Klit, i Haurvig og Lyngvig, byggede ved et Tilskud af Finantserne paa 10,000 Rdlr., indviedes 24/10 1869.
———————————

1. 15. . Clemens? Krag; see C. Kjeldsen og G. J. Lemvig i Vandborg.

1b. (1572). Mogens Christensen; [var her endnu 1607].

Hegelund I s. 97; II s. 62; KS 3:2 (1877-80), s. 210-11; 2:6 (1872-73), s. 645; H. K. Christensen s. 94 (se nedenfor).

2. o. 23/3 1608. Lambert Laugesen Trellund, fmtl. af Lønborg-E.; St. i Kbh. (06); see Etm.; Peder L. T. i Kliplev; [vist † 1648; Fru Regitze Westens havde understaaet sig, at lukke Kirkedøren for ham nogle Søndage].

F-P s. 219 (»Lambertus Lagonis Trelund«); Hegelund I s. 495 (»Lambert Laugissøn«); II s. 271; KS 5:2 (1903-05), s. 557; KB bd. 12 (1603-08), s. 752 (28/10 1608); H. K. Christensen s. 94 (se nedenfor).

3. 1648 [p. Cap.* (47)] Niels Nielsen Warde; St. 18; 1 ~ (43) F. D. . . . . Lambertsdtr.; 2 S., 1 D.; 2 ~ c. 64 Ingeborg Larsdtr. Stadil af Stadil, f. 9/2 39; 2 S., 3 D., hvoraf begge S. døde spæde; 2 ~ Etm.; see Lambert N. Holm i Møborg-N.; J. Lauritsen i Stadil; [† c. 1672; N. 642].

KUM I, s. 31 (»Nicol. Nicol. Vardensis, Cimber«); H. K. Christensen s. 94-97 (se nedenfor); EM VIII, s. 425.

4. 14/9 1672, o. el. i. 1/9, Jens Nielsen Krag, f. Kallundbg. 29/1 41; St. Roesk. 66; (Skivum-G. 9/5 1672*); 1 ~ dom. invoc. (16/2) 73 F. E., † 85; 3 S., 1 D.; 2 ~ 86 Ingeborg Andersdtr. Nedergaard fra Koustrup i Thy; 2 ~ Etm.; [† 3/4 1688].

KUM I, s. 334 (»Ianus Kragius«); H. K. Christensen s. 96-97 (se nedenfor); Nygaards sedler: Kaldsbrev.

5. 21/5 1688. Christopher Madsen Sandholt; (Bdr. t. Anna M. S. ~ A. J. Sahl t. Ribe Hosp.); F. M. S.; M. Anne Henriksdtr.; St. Varde 76; ~ F. E.; 3 S., 2 D.; 3 ~ Etm.; [† 1695].

KUM II, s. 67 (»Christophorus Matthiæ«); H. K. Christensen s. 97 (se nedenfor); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Elbo hrd. nr. 8, 10.

6. 9/2 1695. Niels Jensen Møller, f. Kbh. 16/8 70; F. J. Nielsen M.; M. Maren Hansdtr.; St. Kbh. 88; Huslærer i Kbh.; ~ 96 F. E., † hos sin Datter i Taulov 28; 1 S., 1 D.; see Jens N. M. i Eising-H.; [† 19/2 1707; han blev kaldet som Sognepræst, ikke Capellan, hvilket udløste en Strid, der i 1696 blev afgjort af Høiesteret; herefter var alle Præster Sognepræster].

KUM II, s. 159 (»Nicolaus Iani Mullerus«); H. K. Christensen s. 97-100 (se nedenfor).

7. 2/4 1707. Christen Ottesen Brasch af Grønbæk-S. (F. O. Jensen Hoslef el. Grønbech), f. c. 77; St. Aarh. 97; 1 ~ Svostrup 5/10 06 Elisabeth Jensdtr. Augsburg, f. c. 78; (Halvsstr. t. Cathrine J. A. ~ C. K. Bruun i Ørum-B.-G.); F. Lieut. J. Jensen A. t. Grauballegd., Svostrup S.; M. . . . (J. J. A.s første hustru); 5 S., 1 D.; 2 ~ Ida Marie Poulsdtr. Borberg af Borbjerg, f. c. 85, b. N. Omme 15/2 73, E. e. P. J. Lyngbye i Borbjerg; u. B.; see P. N. Spandet, r. Cap. her; M. Wendelboe (Brasch) i Lime; Severin M. C. B. i Tim-M.; Christian A. C. B. i Dybe; [† 24/6 1732].

KUM II, s. 229 (»Christianus Ottonis«); FAaW, s. 27; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. Viborg amt, Lysgård hrd. nr. 12, Rødding hrd. nr. 71 (sønnen Mogens); Kbg. Grønbæk-Svostrup (1686-1717), f. 13b, opsl. 15 (1. hustru som fadder i 1692, hvilket betyder, at hun ikke kan være født efter ca. 1678); Nygaards sedler: Enkens begr.; H. K. Christensen s. 100-101 (se nedenfor).
(11/4 1721*. L. C. Winther; see Eising).

8. 18/7 1732, o. 26/9, Andreas Danielsen Rasch, f. Varde 20/6 02; F. D. Philip R., Forv. p. Lundenæs; M. Christiane Steensdtr.; St. pr. 23, Bacc. 26; C. 27, l.; 1 ~ Holmsland 26/6 33 Else Hansdtr. West, f. c. 05, d. i Barselseng, b. 31/1 35; F. H. Terkelsen, Forp. p. Østergd. i Lyne; M. Birgitte Cathrine Christensdtr.; 1 S.; 2 ~ Eleonora Pedersdtr. Schade fra Ribe; (Sstr. t. L. P. Schade i Stadil); F. P. Pedersen S., Kbmd.; M. Margrethe Lauritsdtr. Bang; 1 S.; [† 9/11 1746; han var syg i et Par Aar, før han døde].

KUM II, s. 454, 476 (»Andreas Raschius«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 851; Lundenæs og Bøvling amter, nr. 251; Nygaards sedler: Børn, 1. vielse, død; H. K. Christensen s. 101-103 (se nedenfor).

9. 17/2 1747 [p. Cap. Gudum-F. 31/1 44, o. 6/5] Peder Jensen Taftebjerg, f. Løgstør 15; F. J. Pedersen T.; M. Susanne Elisabeth Køning; St. Fdbg. 37; C. 20/2 43; Pr. 73; ~ Gudum 29/12 45 Rebekka Kirstine Madsdtr. Stabye, f. Landting i Herning S. 19, b. 9/12 91; (Sstr. t. Anna Marie S. ~ P. H. L. Hee i Gudum-F.); F. M. Christensen S., Proc., siden Eier af Gudum Kloster; M. Anna Marie de Warnich; 3 S., 2 D.; [b. 18/7 1774].

KUM II, s. 583 (»Petrus Tasteberg«, 20 år gl.); Nygaards sedler: Vielse, børn i Gudum, børn p. Holmsland; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøb. amt, Skodborg hrd. nr. 68, 71.
(28/1 1762*. N. B. C. Krarup, see Veirum).

10. 7/8 1774 [Tørring-H. 19/3 62] Marcus Clausen Borgen af Dalum-S., f. 6/5 18; St. Od. 36; C. 27/2 42, h.; Aman. i Ribe 52; r. Cap. Ringkjøb.-R. 23/5 55, o. 5/8; 1 ~ Od. S. Knuds K. 3/10 55 Maria Sørensdtr. Anchersen, † 15/8 56; F. Mag. S. A. af S. og N. Bork, Rtr. i Od.; M. Christine Møller; 1 S.; 2 ~ Ringkjøb. 13/5 57 Gjertrud Maria Gerhardtsdtr. Gerritz, f. Ringkjøb. 14/1 31, † Roest Mølle 18; F. G. G., Rgmtfeltskjærer; M. Birg. Cathrine Hansdtr.; 7 S., 4 D.; (see David B. i Svaneke-I.; V. J. A. Ramsing i V. Skjerninge-U.); [† 17/11 1790].

KUM II, s. 572 (»Marcus Borgen«, 18 år gl.); Kbg. Od. Skt. Knuds K. (1742-97), opsl. 304 (vielse, 1. hustru var ikke enke); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøb. amt, Hind hrd. nr. 31; Nygaards sedler: Børn i Ringkøbing, i Tørring, ft. 1787, død.

11. 21/1 1791 [r. Cap.* 25/1 88, o. 27/2] Jens Falck Outzen, f. Bredebro 20/1 57; F. Jens Ou., Bkdmr. i Lustrup Birk; M. Cathrine Elisabeth Jensdtr. Falck; St. Ribe 78; C. 18/12 81, n.; 1 ~ N. Omme 3/5 85 Elisabeth Cathrine Bay af V. Nykirke-F., f. 10/11 57, † 15/1 22; 6 S., 1 D.; 2 ~ her 10/4 23 Maren Graversdtr., d. Velling 25/2 98, levede 68 i Rindom, † Rindom 29/9 75; vist 2 ~ Iver Jensen Stadil, Gdmd. i Rindom; F. G. Christensen, Gdeier. i Velling; M. Bodil Andersdtr.; 1 D.; [† Norby p. Holmsland 3/3 1824].

Nygaards sedler: 1. vielse, børn, 1. hustrus dåb, 2. vielse, datter, 1801; Kbg. Velling (1797-1815) opsl. 4 (2. hustrus dåb); Kbg. Rindum (1852-76) opsl. 117 (enkens død); PT 2019, s. 170-171, 174, 178-179.

12. 28/5 1824 [Cat. og p. Cap. Ringkjøb. 7/3 21] Leonard Abel; Pr. 31/5 36; [10/2 1841 Eltang-V.; see Dalum-S.].

13. 1/5 1841 [Velling 11/8 30] Carl Frederik Hassenfeldt; [2/5 1848 Ø. Tørslev; see der].

14. 30/6 1848 [Cat. Kjøge 10/7 41] Christopher Nyrop; [25/10 1855 Marstal; see Udby i S.].

15. 9/9 1857 [past. vic. Aal 3/2 55, o. 2/3; past. vic. her 11/5 56] Ferdinand Emil Seidelin, f. Kbh. 15/8 22; F. Contre-Admiral Jens S.; M. Anna Elisabeth Bonnevie; St. Kbh. 38; C. 25/4 44, *l.; Andenlærer v. Vdbg. Realsk. 1/5 47–54; ~ 1/8 61 Anna Mariane Vilhelmine Seidelin af Storring-S.-G., f. Kbh. 5/6 45; (77) 5 S., 5 D.; [23/6 1870 Aarh. Frue K. o.s.v.; E. S. 3/148].

16. 24/9 1870, o. 16/10 [Lærer v. Maribos Sk., Kbh., 1/8 57; v. Søetatens Dgsk. 1/5 60; tillige v. Melchiors Sk. fra 1/1 55; c. Adj. Aarh. 6/5 62; Adj. Sorø 20/5 63] Frits Phister Ingerslev, f. Rand. 25/8 34; F. Prof. Christ. Fred. I. af Gylling, senest Rtr. i Kold.; M. Charlotte Mar. Phister; St. Kold. 52; C. 23/6 57, l.; 1 ~ 16/5 61 Julie Nathalie Marvede, f. V. Høigd., Saxild S., 21/3 32, † Aarh. 5/3 70; F. Carl Etzard van der M., senest Eier af Bjerre Mølle, Aale S.; M. Ida Hedvig Ingerslev af Gylling; 4 S., 2 D.; 2 ~ 15/8 71 F. Sstr. Augusta Etzardine Marvede, f. Gylling Pg. 7/8 38; (73) 1 S., 1 D.

———————————

 

 

No 477. Sognecapellaner (fra 17/2 1747 residerende) paa Holmsland.

[Hind Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift]

Lkm. 6/471.
———————————

1. 17. . Christen Christensen Lund, f. c. 71; [b. 13/5 1737; see Byrum-V.-H. p. Læsø].

2. 19/2 1745, o. 2/4, Peder Nielsen Spandet, f. Ribe 10; (Bdr. t. Laurits N. S. p. Alrøe); F. N. Lauritsen, Hjulmand; M. Bodil Pedersdtr.; St. Ribe 32, Bacc. 34; C. 38; r. Cap. 17/2 47; ~ Vium 10/11 47 Maria Elisabeth Christensdtr. Brasch, Datter af Sp. Nr. 7, f. 10, b. 17/10 74; 1 S.; see Niels S. i Ho-O.; [b. 7/7 1780].

KUM II, s. 539, 550 (»Petrus Spannet«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 833, 975.

3. 18/1 1776**, o. 28/3, Herman Christian Gerhardsen Gerritz, f. Ringkjøb. 37; F. G. G., Rgmtfeltskjærer; M. Birg. Cathrine Hansdtr.; St. Ribe 57; C. 68; r. Cap. her 9/6 71*; O.; [b. 27/8 1787].

4. 25/1 1788, o. 27/2, Jens Falch Outzen; [21/1 1791 Sp.*; see der].

5. 16/3 1792 [Hør. Ribe 85] Hans Brinch; [28/3 1806 Sunds, see der].

Nedlagt efter Rescr. 12/8 1803.
Oprettet paany 29/9 1869 som et Capellanie p. Holmsland Klit.
Capellanen boer i Aargab.

6. 29/9 1869 [Cap. p. p.  Magleby p. L., 20/3 62, o. 16/4] Ditlev Ludvig Rogert Gøtzsche; [11/7 1873 Haderup, see Bjerring-M. er].

7. 5/9 1873, o. 17/10 [Andenlærer v. Realsk. i Nordby p. F. 1/3 68] Herman Nicolai Johannes Løchte; [11/5 1877 Gjøl, see der].

8. 17/9 1877, o. 16/11, Hakon Victor Graae, f. Svendbg. 23/8 49; F. Niels G., Stationsforv., siden Ldmd. og Propr. i Pillemark; M. Nicoline Rasmine Magaard; St. Vibg. 69; C. 30/6 76, h2.; ~ 2/5 78 Agnes Dorthea Topsøe, f. 23/6 46; F. Sør. Christ. T., Herredsfoged.; M. Sigrid Chr. Gudrun Thorgrimsen.

Sixhøj nr. 1831.
———————————

Afskrift ved Kirsten Sanders.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Kristensen, H. K.: Holmsland og Klittens historie I. Udg. af Holmsland kommune 1974 (Præsterne s. 94-117).