Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 170. Byrum, Vesterø og fra 1600 (Hals) paa Læsø,

Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift,
(fordum, dvs. til 1844, Hindsted herred, Aalborg Amt, Viborg Stift).

A. H. N.; L. P. B. 481; L. S.*; E. M.; M. S. III.; V. 20; Lkm. 3/102; Kbg. B. og H. 1720; V. 1646.
Anm. Hals, fordum det største og bedste af Øens 3 Sogne og et Pastorat for sig, blev næsten ganske ødelagt af Sandflugt; hvorefter det blev henlagt til Byrum (cfr. Traps Beskrivelse 2/77 og 79); i Hals bygges f. T. et Kapel.
Læsø hørte i geistlig Henseende under Stiftsprovsten i Vibg. og anførtes under Nørlyng Herred.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Klitgaard, se nedenfor.]
———————————

1a. c. 1536. Christen Nielsen Digsmed.

1b. (1554). Jacob; see Etm.

1 (c). c. 1582. Mads Mortensen Hvass; [1593 Vorning-K.-H.; see der].

2. (1590). Peder (Poulsen) Stub, vist af Skjørping-F.; O.; [† 1604].

3. (1591. 93). Christen Olufsen; vist P. i Hals.

3b. 1593. Christen Nielsen Trane; var Sp. i Byrum og Vesterø 24/7 1597; F. vist N., T., Byfoged i Vibg.

4. 1600. 16. Christen Poulsen; var Sp. i Hals 24/7 1597 og 1600, derefter Byrum.

KS 3:6 (1887-89) s. 743-45; DV s. 9.

4b. (1627). Morten Thøgersen Hvass, fmtl. af Vibg. Sortebrødre K.; [† 1/6 1658; gav sig af med at kurere Folk].

5. (1631). F. Bdr. Peder Thøgersen Hvass, f. c. 96; St. 14; ~ . . . ; 1 S., 4 D.; see P. J. Bering i Kobberup-F.; J. Christensen, r. Cap. Hellevad-H.-Ø.; A. Jensen Hals i Hellevad-H.-Ø.; N. Christensen, r. Cap.*; Etm.; [† 1/6 1658].

KUM I, s. 16 (»Petrus Theochari Viburgensis«).

6. 1658. Johan Jensen Paludan, f. Vibg. c. 24; (Halvbdr. t. Hans J. P. i Tjele-V. og Bdr. t. Gjertrud J. P., M. t. Hilleborg J. P. ~ N. C. Arctander i Vissenbjerg); F. J. P., Apoth.; M. Gjertrud Rosenau; St. Vibg. 44; ~ F. D. Christence Pedersdtr. Hvass, f. c. 43, b. 1/10 25; 2 S., 2 D.; see Etm.; [† 11/10 1696].

KUM I, s. 186 (»Iohannes Iohannis Paludanus«); Sixhøj nr. 156.

7. 13/1 1686**, o. c. 14/9 92 [Hør. Vibg. 90] Jens Olufsen Scharum af Alsted-B., f. 22/4 57; St. Vibg. 81; C. 4/6 84, h.; ~ F. D. Gundel Johansdtr. Paludan; 1 D.; [† 1720].

KUM II, s. 107 (»Ioannes Olai Scharumius«); Sixhøj nr. 620.

8. 15/7 1720 [p. Cap. Moss (Rygge), Aggershuus Stift, o. 9/5 10] Niels Nielsen Kirchemoe, f. 77; St. Christiania 99; ~ Maren Carlsdtr. Koch, f. c. •/11 82, b. 12/12 49; 1 S., 5 D.; see Etm.; [b. 11/3 1751].

KUM II, s. 248 (»Nicolaus Nicolai Kirkemoë«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Nørlyng hrd. nr. 129; Nygaards sedler: børn, hustrus begr.; NRA: Prost F. Schiørns Samling: "Den norske Kirkes Embeder og Præster 1700-1900", Rygge; GEOH s. 190.

9. 28/5 1751 [r. Cap.* 26/4 43, o. 28/8] Morten Lauritsen Bechmann, f. Vensyssel . . ; St. Kbh. 36, Bacc. 37; ~ 28/1 44 F. D. Lovise Lucie Nielsdtr. Kirchemoe, f. 31/5 23, † 5/7 75; 13 Børn, hvoraf 5 S., 7 D.; see Niels K. B. t. Aarh. Dk.; C. Fabricius i Skagen; L. Meyer i Vinding-B.-V.; Hans G. B. i Raarup; [b. 19/10 1789].

KUM II, s. 570, 580 (»Martinus Bechmann«, 22 år gl.).

10. 30/1 1789** [r. Cap.* 7/3 86] Rasmus Christian Zimmermann; [31/10 1798 Torrild-V.; see der].

11. 31/10 1798 [r. Cap.* 3/7 89, o. 2/9] Andreas Georg Møller, f. Aalbg. 11/2 65; F. Henrik M., Cand. th.; M. Bodil Bondo; St. Aalbg. 82; C. •/4 88; (17/6 96 Gjøl); ~ Sebber 11/11 89 Sophie Magdalene Wederkinck, f. c. 64, † Sæby 3/1 29; F. Cclrd. Mathias Johannes W., Eier af Kyø; M. Else Baggesdtr. Gleerup; 2 S., 7 D.; [† 7/3 1801].

E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 928; Nygaards sedler: 1801, Svigerforældre; svigermoders forældre.

12. 10/7 1801 [Nøvling-S. 27/5 96] Andreas Søeborg, f. Kold. 60; (Bdr. t. Jørgen S. i Aastrup-S. og Halvbdr. t. Peter S. i Hagested-G.); F. Peder Halvorsen S., Smed; M. Maren Pedersdtr. Frost; St. Kold. 80; Observator paa Rundetaarn i Kbh. 81; Alumnus p. Borchs Coll. 18/12 83–87; C. 6/4 86, n.; ~ 4/7 99 Maren Olsen, f. Fred. 4/4 73, † Fred. 21/2 63; (Sstr. t. O. Olsen i Greis-S.); F. Hans O., Bgr. og Avlsbruger; M. Mette Jørgensdtr. (Sstr. t. Kirsten J. ~ C. J. Bang i Pjedsted-G.); 5 S., 1 D.; see Halvor S. i Klovborg-T.-G.; [† 11/6 1817].

Borchs K. nr. 399; E. Brejls skifteuddr.: Kolding byfoged nr. 1027; Gejstl. sk. i Vejle amt, Elbo hrd. nr. 96.

13. 5/11 1817 [r. Cap.* 26/11 02, o. 3/12] Peder Nielsen Hjersing; [15/6 1832 Gjerrild-H.; see der].

14. 7/9 1832 [o. Degn p. Romø 27/5 25] Arnold Severin Jantzen; [7/12 1848 Kolind-E.-S.; see der].

15. 10/3 1849 [p. Cap. Brahetrolleborg-K. 17/8 39, o. 5/9] Jørgen Christian Gravenhorst; [21/5 1856 Kornum-L.-L.; see Bredsten-S.].

16. 29/9 1856 [p. Cap. Urlev-S. 29/12 42] Rasmus Quotrup Bechmann; [12/1 1866 Veilby-H.; see der].

17. 28/3 1866, o. 4/5 [Lærer ved Bondehøiskolen i Kreibjerg 51–53] Niels Christensen, f. Otting 7/1 25; F. Christen Nielsen, Gdmd.; M. Inger Pedersen; St. Vibg. 45; C. 22/10 51, l.; O.; [# 7/2 1884; boede paa Læsø; † 16/9 1891].

Sixhøj nr. 1718; Elvius s. 84.
———————————

 

 

No 171. Sognecapellaner (fra 1/3 1799 residerende) i Byrum, Vesterø og Hals (paa Læsø),

[Dronninglund Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift,
(fordum, dvs. til 1844, Hindsted herred, Aalborg Amt, Viborg Stift)].

[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Klitgaard, se nedenfor.]
———————————

0. •/8 1601. Søren Jensen, f. i Vibg.; ~ . . . ; 1 D.; (see T. H. Kingo i Slangerup-U.).

KS 3:6 (1887-89) s. 743-45; KlitVen s. 62.

1. (1613). Niels Christensen; [† •/1 1650].

2. 1653 [r. Cap. Hellevad-H.-Ø. s. A.] Jens Christensen Bredkjær; [1655 r. Cap. Hellevad-H.-Ø.; see der].

3. 1655 [r. Cap. Hellevad-H.-Ø. 53] Niels Christensen (Aalborg); St. Aalbg. 37; 1 ~ Hilleborg Pedersdtr. Hvass, en Dtr. af Sognepræst Nr. 5, b. Aalborg Bud. K. 28/9 71; 2 ~ Else Andersdtr. Kjærulf, levede 04; F. A. Sørensen K. i V. Holtet, Aistrup S.; M. Anne Andersdtr. Kjærulf; [levede endnu 1692, † før 25/9 95].

KUM I, s. 139 (»Nicolaus Christierni Alburg.«).

4. 23/1 1686. Jens Olufsen Scharum; [1696 Sp.*; see der].

5. 16/1 1697. Anders Nielsen Schyum, vistnok af Skyum-H.; St. Thisted 81; C. 4/4 85, h.

KUM II, s. 111 (»Andreas Schyomæus«).

6. (1710) [Hør. Vibg. (06. 08)] Christen Christensen Lund, f. c. 71; St. Vibg. 93; C. 99; ~ (trol. 11) Maren Lydersdtr., f. c. 61, b. Sæby 13/8 30; F. L. Christoffersen p. Bangsbo, Hals S.; M. Gjertrud Lauritsdtr.; [afsat c. 1715; vist kap. p. Holmsland noget før 1737; b. p. Holmsland 13/5 1737].

KUM II, s. 196 (»Christiernus/Christianus Lund«); Sixhøj nr. 695; E. Brejls skifteuddr.: Viborg Domkap., Landfogeden på Læsø nr. 43; Nygaards sedler: Begr., enkens begr..

7. 1716. Marcus Antoniussen Bering af Understed-K., f. 11/6 87; St. Sæby 09; C. 13; ~ Sæby 2/10 16 Barbara Marie Christiansdtr. Ferslev, f. Sæby c. 75, b. Fladstrand 1/3 54; F. C. Hansen F., Bgmstr.; M. Anne Ottesdtr.; [fmtl. † før 1726].

KUM II, s. 325 (»Marcus Antonij Beringius«, 20 år gl.).

8. 17 . . Johan Ernst Corfitzen Mavors; [24/5 1726 r. Cap. i Randers; see der].

9. 1726, men først kgl. conf. 6/9 28, Jochum Hermansen Dreves; [10/12 1734 Førslev-S.; see der].

10. 1735, men først kgl. conf. 13/1 36, o. 21/3, Hans Christian Jørgensen Bang; [2/3 1742 Rørbæk-G.; see der].

11. 26/4 1743, o. 28/8, Morten Lauritsen Bechmann; [28/5 1751 Sp.*; see der].

12. 1/9 1752, o. 11/10, Søren Jespersen Worre, d. Vorde 1/3 22; F. J. Madsen, Fisker; M. Gjertrud Sørensdtr.; St. Vibg. 44; [† 14/1 1786].

KUM III, s. 41 (»Severinus Casparis Worre«, 22 år gl.); Sixhøj nr. 1093.

13. 17/3 1786 [p. Cap. Bjerring-M. 26/11 83, o. 12/12] Rasmus Christian Zimmermann; [30/1 1789 Sp.*; see Torrild-V.].

14. 3/7 1789, o. 2/9, Andreas Georg Møller; [31/10 1798 Sp.*; see der].

15. 1/3 1799. Jacob Christian Bloch; [# som sindssvag 15/10 1802; Almind-S. 5/2 08; see Rynkeby-R.].

16. 26/11 1802, o. 3/12, Peder Nielsen Hjersing; [5/11 1817 Sp.*; see Gjerrild-H.].

17. 15/4 1818, o. 24/6, Palæmon Fogh Obel; [18/8 1819 Jetsmark; see Fanefjord].

18. 14/4 1820. Jacob Albert Sadolin Danæus; [29/3 1826 Dragstrup-S.; see Egebjerg].

19. 6/10 1826, o. 22/11, Jørgen Rasbech; [22/3 1836 Serridslev-B.; see der].

20. 4/6 1836 [p. Cap. Børglum-V.-F. 12/1 31] Henrik Christian Holmer; [27/6 1850 Nørbæk-S.-L.; see der].

21. 29/10 1850 [p. Cap. Skibsted-L. 24/10 34; Gunderup-N. 10/10 46] Edvard Julius Theodor Rose; [2/10 1859 Skrydstrup; see Christiansø].

22. 16/12 1859 [p. Cap. Stouby-H. 25/9 50, o. 13/11; Kregome-V. 10/4 55] Anton Christian Momme af Stouby-H., f. 3/11 21; St. pr. 40; C. 10/7 49, h.2; ~ 1/6 55 Lovise Sostrata Albertine Rindom, f. Ringkjøb. 25/4 26, † Kbh. 8/12 71; F. Ole R., Kbmd.; M. Caroline Dorothea Bay; 1 D.; [† 6/3 1861].

23. 25/5 1861 [p. Cap. Stadil-T. 28/9 59, o. 26/10; Døstrup 25/9 60] Jens Thomsen Clausen, f. Farup 24/1 23; F. Thomas C., siden Kbmd. i Varde; M. Margr. Jacobsdtr. Müller; St. pr. 39; C. 4/11 50, h.; ~ 14/5 62 Johanne Emilie Pouline Engell af Adsbøl-G., f. Spjellerup 18/6 38; (68) 2 S., 2 D.; [20/8 1869 Hersom-B.-K.; „Det er for hans egen Skyld saare glædeligt, da hans Embede her var lille, og dog maatte han sidde i det i 8 Aar; men for Øens Befolkning er det et stort Tab at miste denne nidkjære og i enhver Henseende, i Kirken som udenfor, lige afholdte Præst. Der var i hans Ord en Overbevisnings Kraft og Inderlighed, som visseligt ikke har undladt at vække Trøst og Fred i mange Sjæle her, og udenfor Kirken var hans Optræden som Sogneraadets Formand saa human, venlig og grundretskaffen, at han vandt alle Hjerter. Denne Erkjendelse af hvad han gjennem de sidste 8 Aar har været for disse Menigheder, søgte de at give et Udtryk ved friviligt at offre til ham, da han i Søndags holdt sin Afskedspræd. i Byrum og Vesterø og i Onsdags i Østerby“. See D. T. 69/284].

24. 5/11 1869 [Cap. p. p. Jyllinge-G. 13/6 61, o. 12/6; Instit. i K. Lyngby 68] Torjus Vilhelm Stabell; [26/3 1874 Rødding-L.-P.; see der].

25. 18/5 1874 [Cap. p. p. Tjæreby 12/11 70, o. 23/11; Hjelpep. Nors-T. 73] Jens Peter Georg Deigaard, f. Vibg. 1/7 40; F. Kgrd. Jørgen D., Overretsproc.; M. Nicoline Henriette Jensine Bech; St. Vibg. 60; C. 24/6 69, h1.; ~ Nors 26/5 76 Karen Frøkjær Holst, f. Søgd. 28/12 47; F. Peter Christiansen H., Propr.; M. Chr. Steentoft; (78) u. B.; [20/11 1879 Vilsted-V.; Melby 1887; † Frederiksværk 1904].

Sixhøj nr. 1774.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Klitgaard, Carl: Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier før ca. Aar 1700. Hjørring 1945, s. 60-63.