Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1335. Vinding, Bryerup og Vrads,

Tyrsting Herred, Aarhuus (hidtil Skanderborg) Amt og Stift.

K. 4/358; P. 67; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/236; Kbg. Vinding 1693, Bryrup 1693, Vrads 1693.
———————————

1. 15 . . Søren Bruun; 1 ~ c. 37 . . . . ; 2 ~ Katrine Eriksdtr.; 2 ~ Etm.; see E. Sørensen i Karlby-V.; [† 1552, „hastig udi sin Bryggersdør“].

SevKV s. 12-13.

2. c. 1552 [Aman. Aarh.] Andreas Pedersen Throgelstrup, f. c. 32; Pr. i Tyrsting og Vrads HH. (84); 1 ~ F. E. Katrine Eriksdtr., † 23/12 66; 2 S., 2 D.; 2 ~ Anna Jørgensdtr., som overlevede ham ; 1S., 12 D.; [† 5/6 1595; Lgst.].

KS 3:2 (1877-80), s. 209; SevKV s. 13; DanKir bd. 16, s. 3902-04 (se nedenfor).

3. 1595 [r. Cap. Skanderborg-S.-S. (93)] Andreas Pedersen; Pr. (08. 20); see A. A. Winding i Veierslev-A.-T.; [† 1621].

KS 5:2 (1903-05), s. 555; 3:2 (1877-80), s. 755.

4. 1621 [p. Cap.* 18] Anders Nielsen Sveistrup, vistnok af Dover-V.; St. Aarh. 16; ~ Dorthe Andersdtr., † 26/7 1652; [† 3/11 1662; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 1618; Lgst.].

KUM I, s. 26 (»Andreas Nicolai Sueiztropius«); KS 3:2 (1877-80), s. 751; »see C. A. Winding i Haasum-R. og N. M. Fogh i Storring-S.-G.« udgår, se der; DanKir bd. 16, s. 3904 (se nedenfor).

5. k. 15 Trin. (3/9) 1654**, o. 13/10, Poul Nielsen Brandt (Brandtzonius) af Lading-F.-S.; St. Aarh. 47; ~ Anna Andersdtr. Winding af Veierslev-A.-T., f. c. 36, † 24/7 (24/4) 1697 hos sin Bdr. A. A. Winding i Horsens; [† 1683].

KUM I, s. 207 (»Paulus Nicolai Scioldelevius«); P-Aarh. f. 16a, opsl. 18.

6. 17/7 1683 [Haasum-R. 5/1 80] Johannes Clausen Trænovius; F. C. Marquorsen, Sp. i Träne; St. Helsing. 60; Skp. ell. Skibsskriver i 2 Aar; P. i Lemmestrø og Børringe i Skaane, o. 29/3 67–76; [afsat 12/10 1692; meget chicaneus; indstevnet til Landmødet 6/5 91 af Fogden Mathias Melchiorsen i Velling; maatte bøde til ham 20 Rdl. og til Præsteenker 40 Rdl.; befandtes han oftere skyldig, skulde han have sit Kald forbrudt; lod 92 Skriftemaal og Altergang i Bryrup forrette af en ubekjendt Person i en rød Filemults Kjole; denne skulde, efter hans Sigende, være en hæderlig Præstemand, som han havde kjendt i Skaane; var 6/4 s. A. grov i Kirken mod Pr. Holger Bredal fra Klovborg; ved Provsteret 7/6 s. A. blev han for sine bespottelige og ufine Ord mod Provsten dømt til, at bøde til denne 10 Rdl., til vor Frelsers Kirke p. Chrhvn 10 do. og til Præsteenker 20 do., samt Provstens Kost og Tæring; igjen anklaget 12/10 92, fordi han ikke vilde betjene Syge med Sacramentet og, som sagt, afsat; men, da Naadensaaret var forbi, vilde han ikke flytte ud, saa Øvrigheden maatte træde til; see N. Khist. Saml. 1/494; naar han takkede for Offer, lyste han Forbandelse over dem, som havde forringet det].

KUM I, s. 287 (»Iohannes Claudij«); Caw. II, s. 258.

7. 18/10 1692, o. 7/12, Mourits Christensen Meier (Mojer) af Dragstrup-S., f. 68; St. Aalbg. 87; Pr. 10/5 30; 1 ~ Christine Nagel, Skifte 6/8 23; 2 ~ Klovborg 12/8 23 Anne Marie Bredal af Klovborg-T.-G., levede 43 på Hammergd.; see J. N. Hegelund i Dragstrup-S.; Hans M. M. i Vistofte; [† 1738; ejede Vrads Kirke fra 1722].

KUM II, s. 153 (»Mauritius Christiani Mojerus«); DanKir bd. 16, s. 4157 (se nedenfor).

8. 13/2 1739 [p. Cap. ell. Hjelpep. i Vibg. Dk. (32–34); Aalbg. Frue K. (36); Aalbg. Bud. K. (38)] Mag. Søren Christophersen Giessing af Ingstrup-H.-A., f. 29/11 94; St. pr. 10; C. 20/3 14, n.; p. Cap. Klim-T.-V., o. 14/8 15; Mag. 16; 1 ~ 5/11 22 Anna Rasmusdtr. Rodskov af Blære-E.; 2 ~ Agnete Elisabeth Lütken, f. 05; i Vibg. 2 S.; i Aalbg. 2 D.; [† 1743; expedit og veltalende, men liderlig og drikfældig; „en vidtløftig Herre til stor Sorg for sin Familie“; i Klim var hans Levnet saaledes, at det er bedst, at tie derom; ved sin Kaldelse hertil maatte han ved Aarh. Landemøde 13/5 39 underskrive en streng Forpligtelse; siden var hans Levemaade ikke saa forargelig; dog var han ikke saadan, som han havde lovet, at være].

KUM II, s. 348 (»Severinus Christophori Giessing«, 19 år gl.).

9. 11/5 1743 [Andsager 18/8 38**, o. 16/7] Hans Lambert Henriksen Holm, f. Helsing. 30/10 08; (Halvbdr. t. Antonette Augusta H. ~ L. G. G. Weile i Hørby); F. H. Hansen H., Proc.; M. Antonette Augusta de Blauenhan; St. Helsing. 26; C. 3/5 36, n.; ~ Marie Christine Biedermann, Skifte Aarh. 6/7 95; u. B.; [† 1747; hans Levemaade hartad som Formandens].

KUM II, s. 481 (»Iohannes Lambertus Holm «, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Skanderborg amt, Tyrsting hrd. nr. 50; Århus amt, Ning hrd. nr. 126.

10. 12/5 1747 [p. Cap. Saxkjøbing-M. 3/8 36, o. 26/9; maaskee senere Skp.] Anders Hansen Klein, f. Maribo 1/1 06; F. H. Andersen K.; M. Dorothea Lauritsdtr.; St. Helsing. 25; C. 20/11 34, h.; ~ 25/1 41 Margrethe Dorothea Mogensdtr. Hosum af Saxkjøbing-M., f. 11/11 16, † 28/12 69; 2 S., 1 D.; [† 24/3 1754; skænkede 48 Sygesæt til K.].

KUM II, s. 472 (»Andreas Klein«, 20 år gl.); DanKir bd. 16, s. 3894 (se nedenfor).

11. 17/5 1754 [p. Cap. Flade-F.-G. 24/3 41, o. 5/5; r. Cap. ss. 26/7 43 – 53] Jens Melchiorsen Holst, f. Holstebro 8/11 10; F. M. Christophersen, Kbmd.; M. Maren Ernstdtr.; St. Aalbg. 31, Bacc. 37; C. 28/1 38, n.; Cons.-Rd. . . ; 1 ~ Edvardine Christiansdtr. v. Hoff, f. 41, † 17/10 71; F. Oberstlieut. C. v. H.; M. Margrethe Londemann-Rosencrone, vistnok af Skelund-V.; 2 ~ 25/11 52 Johanne Below Reedtz, † 63?; F. Ritmstr. Peder R. til Knudseie, Søn af Storkantsler Ped. Reedtz; 3 ~ Alslev 4/2 84 Elise Margrethe Falkenskjold, E. e. Confrd. Constantin Carisius, f. 38, † 01; [† 1785].

KUM II, s. 529, 580 (»Ianus Holst«, 21 år gl.).

12. 4/2 1785 [Helligsø-G. 25/4 76] Jochum Steen Henriksen Monrad; Pr. 89; [17/5 1793 Aale-T.; see der].

13. 17/5 1793 [r. Cap. Hjørring-H.-O. 20/11 82, o. 24/1 83] Laurits Meyer af Gjelsted-R., f. 47; St. Od. 67; C. 8/12 73, n.; Hør. Kold. 76; ~ 4/10 86 Martha Margrethe Bechmann af Byrum-V.-H.; i Hjørring 1 S., 3 D.; [† 1822; Mindeplade i K.].

DanKir bd. 16, s. 3901, 3904 (se nedenfor).

14. 7/8 1822, o. 4/10, Herman Frederik Petersen; [24/10 1827 Holstebro-M.; see Smidstrup-S.].

15. 4/1 1828, o. 9/5, Hans Peter Engelbreth; [25/10 1836 Ørbæk; see der].

16. 31/1 1837, o. 18/4, Peter Andreas Frederik Theilade; [5/3 1844 Ø. Starup-N.; see Taarnby].

17. 12/5 1844, o. 12/7, Adolph Winther; [9/8 1853 St. Bjergby-M.; see der].

18. 19/10 1853 [c. Adj. Vdbg. 25/1 45 – 30/9 46; Adj. Nykjøb. 27/11 s. A.] Børge Quist Westesen; [13/1 1864 Kongsted; see der].

19. 21/3 1864 [Grindsted-G. 4/7 59] Frederik Peter Christian Moth, f. Kbh. 2/4 18; F. Major Frederik Christian Patrick v. M., Major i Vestind.; M. Caroline Dorth. Elisabeth Bertram; St. pr. 39; C. 11/5 46, h. og 12/5 48, l.; p. Cap. Gauerslund-V. 1/1 54–31/10 55, o. 1/2, Hjelpep. Rudkjøbing og Bødstrup; p. Cap. Udby i F. 20/3 58; ~ 28/4 60 Elisa Augusta Holm af Udby i F., f. Ronæs 28/8 33, † 17/3 13; [# 31/12 91; † Kbh. 8/4 94].

Elvius s. 589; G-HF II s. 406-407.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1992-1996. Vinding Kirke, s. 3883-3908, Bryrup Kirke, s. 3909-3934, Vrads Kirke, s. 4157-4178.