Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 61. Andsager,

Ø. Horne Herred, Ribe Amt og Stift.

K. 1/101; R. M. 5/3 1766 og 20/3 68; M. S. III.; Lkm. 6/364; Kbg. 1709.
———————————

1. o. 11/3 1573. Bertel Sørensen; vist St. i Rostock 67; Pr. (08. 10); see Etm.; [levede endnu 1610; lod 09 Prædikestolen indsætte; byggede ogsaa en Mølle].

KS 3:2 (1877-80), s. 213; 5:2 (1903-05), s. 560; Hegelund I s. 88, II s. 56; Helk I, s. 396; DanKir bd. 19, s. 1583-85 (se nedenfor).

2. o. 2/9 1612. F. S. Hans Bertelsen; [afstod Kaldet 1/3 1640, afsat 22/3 1642; lod Bjelker indlægge i Kirken; i hans Tid skal Starup have været Annex; beskyldtes 29/1 30 for uretmæssigt at have taget to Møllesten fra Kolding Skibsbro; Indberetn. til Ole Worm 39; hans Navn paa Loftsbjælker i K. 1614].

KS 2:6 (1872-73), s. 548; 6:2 (1936-38), s. 220 og 460; Hegelund I s. 596, II s. 312; Ribe-LM 1635-1664, opsl. 66; DanKir bd. 19, s. 1569, 1570 (se nedenfor).

3. o. 10/4 1640**. Anders Lauritsen Wedel el. Weile, f. Veile 21/5 13; (Bdr. t. Anne L. ~ P. P. Bering i Ø. Snede); F. L. Lauritsen fra Gundelsby i Gelting, Slesvig, Iver Winds Ridefoged over hans geistlige Gods og Cannikedom i Ribe; M. Karen Gregersdtr. fra Lime, Nørup S.; St. Ribe 33; C. 35; Huslærer hos Iver Wind til Nørholm 35; ~ Ringkjøb. 8/11 40 Margrethe (Mergreth) Knudsdtr., f. Vellerup, Horns Hrd., 16/4 09; F. K. Olufsen; M. Kirsten Henningsdtr.; 2 S., 5 D.; 2 ~ Etm.; see J. M. Gaverslund her; [† 2/9 1656].

KUM I, s. 119 (»Andreas Laurentii Vellejus«); E. Brejls skifteuddr.: Vejle byfoged nr. 96; Gejstl. sk. i Ribe amt, Ø. Horne hrd. nr. 3; SJHT, s. 318-325 (se nedenfor).

4. E. f. B. 16/9 1656 [r. Cap. Varde, o. 8/5 51] Morten Christensen Smed el. Toft el. Warde; (Bdr. t. Oluf C. T. i Alslev-H.); maaskee St. Ystad 41; ~ 57 F. E., † 2/3 85; u. B.; [† c. 1676].

KUM I, s. 162 (»Martinus Christiani«); E. Brejls skifteuddr.: Vejle byfoged nr. 96; Gejstl. sk. i Ribe amt, Ø. Horne hrd. nr. 3; H.P.H. Novrup: Alslev og Hostrup Kirker. Fra Ribe Amt, bd. 4, 1915-1918, s. 687; SJHT, s. 323-24 (se nedenfor).

5. 2/3 1673** [p. Cap.*, E. f. B. 26/5 65] Jens Mogensen Gaverslund, vistnok af Gauerslund, f. der c. 37; St. Kbh. 60; ~ 65 F. Stdtr. Kirsten Andersdtr. Wedel (Weile), f. 6/7 45, † Kold.; 2 S., 2 D.; see Jens J. G. i Ærøskjøbing; [† Kbh. 1710; „vir vere religiosus, sed suspectus artis magicæ“; „hans Ægteskab var et Kors; han havde Sorg af sine Børn, Fortrædeligheder i alle Maader“; var yderlig fattig; havde en forvirret og misnøiet Alderdom; fik Proces m. Etm. om Møllen, hvilken denne vandt 29/10 1714].

KUM I, s. 283 (»Ianus Magni Gaverslund«); SJHT, s. 324 (se nedenfor).

6. 23/3 1701**. Philip Henriksen Friedlieb; Pr. 10; [25/3 1720 Mariager-H.-S.; see der].

7. 10/5 1720 [Fp. 16] Hans Knudsen Helsinge af Helsinge-V., f. 29/12 87; St. Fdbg. 06; C. 20/11 13, h.; ~ 24/5 20 Søster Anna Giøe (Gløe) fra Kbh., f. c. 89, † 17/12 42; u. B.; [† 30/3 1746, b. 4/6; Eptph.].

KUM II, s. 312 (»Iohannes Can. Helsingius«, 19 år gl.); Nygaards sedler: Hustrus begr.; DanKir bd. 19, s. 1589-90 (se nedenfor).

8. 18/4 1738** Hans Lambert Henriksen Holm, [11/5 1743 Vinding-B.-V.; see der].

9. 19/3 1745** [p. Cap.* 18/4 44, o. 6/5] Jes Sørensen Jessen, f. Hjerting 20/2 19; (Bdr. t. Abraham S. J. i Alslev-H.); F. S. J. i Hjerting, Skipper; M. Karen (Cathrine) Abrahamsdtr. Brokmann; St. Ribe 39; C. 42, l.; 1 ~ 19/6 45 Maren Bjørn Pedersdtr. Friede af Leirskov-J., f. •/12 21, † 16/5 49; 2 ~ 9/7 50 Cathrine Sofie Gassum, † Alslev Pg. 21/2 80; [† 1769; eiede Alslev K. fra 1761; Eptph.].

KUM II, s. 601 (»Iessenius Iessen«, 20 år gl.); Nygaards sedler: 1. hustrus død, (fødsel, vielse mm.); E. Brejls skifteuddr.: Varde kbst. nr. 134; DanKir bd. 19, s. 2000 (Alslev kirke,).

10. 2/6 1769 [p. Cap. Skorup-T. 3/9 64] Hans Jørgen Christian Høegh, [10/6 1773 Hillerslev-K.; see Gjentofte].

11. 25/8 1773 [r. Cap. Varde 29/4 68] Georg Andreas Fabricius af Varde, f. Ensted i Sl. •/9 40; St. Fdbg. 62; C. 26/6 65, l.; ~ Varde 16/2 74 Else Rasmusdtr. Øllgaard, d. Varde 4/7 44, † Bramminge 2/12 22; F. R. Nielsen Ø., Kbmd., siden Byskr. i Varde; M. Ingeborg Margrethe Termansdtr.; 2 S.; see Etm.; [# 4/5 1804; † Andsager 28/4 1814; Eptph.].

KUM III, s. 224 (»Georgius Andreas Fabricius«, 22 år gl.); Nygaards sedler: Vielse, børn, hustrus dåb; E. Brejls skifteuddr.: Varde kbst. nr. 220; DanKir bd. 19, s. 1590 (se nedenfor).

12. 8/7 1804. F. S. Vilhelm Fabricius, f. 7/4 77; St. pr. 93; C. 1/5 98, h.; ~ Ingeborg Margrethe Øllgaard, f. p. Sneumgd. c. 74; F. Niels Rasmussen Ø., Propr.; M. Margrethe Hedvig Fabricius af Varde; see Niels G. F. i Høirup; [# 22/11 1820; † som Eier af Bramminggd., 9/12 24].

13. 3/10 1821 [Henne-L. 16/8 11] Oluf Christian Holt Cortsen; [4/9 1825 Saltum-H.; see der].

14. 25/11 1825, o. Kbh. 10/2 26, Christen Thorkilsen; [8/1 1834 Sørbymagle-K.; see Egeslevmagle].

15. 14/5 1834 [p. Cap. Anst-G. 16/1 29], Verner Jasper Andreas Ramsing; [14/6 1847 Darum-B.; see V. Skjerninge-U.].

16. 31/8 1847 [o. Degn p. Romø 11/3 37, o. 31/5] Hans Jørgen Rhod af Langaa-T. V., f. 30/3 91; St. Vibg. 14; C. 29/10 28, n.; ~ 3/8 37 Christiane Mortensen, f. K. Helsinge 29/6 01, † her 19/11 71; F. . . . Mortensen, Forp. p. Beatesminde; M. Johanne Cathrine Westergaard; 2 S., 1 D.; [† 23/4 1870].

Sixhøj nr. 1602; Elvius, s. 43-44; Kbg. Kirke Helsinge, Drøsselbjerg (1759-1818) opsl. 88 (hustrus dåb).
(4/7 – 24/9 1870. Jacob Kjær af Skjærbæk, f. Holsteinborg i Grld. 25; St. Aarh. 46; C. 20/1 53, n.; Miss. v. Holsteinborg 28/3 55, o. 25/9; ~ 54 Caroline Ferdinandine Berth).

17. 24/9 1870. Vilhelm Skalstrup Stilling; [5/11 1877 Veierslev-A.-T.; see Astrup-T.-H. Cap. p. l.].

18. 7/1 1878 [Cap. p. p. Ørsted i J. 11/8 76, o. 1/11] Henrik Muhle Hoff, f. Sørbymagle 17/7 49; F. Gerh. Tetens H., Skllrr.; M. Gjertrud Kirstine Wium; St. Roesk. 67; C. 27/6 74, l.; ~ Kbh. 18/9 76 Hansine Henriette Tetens af Romdrup-K.-V., f. Brøndum 21/11 43; (77) 1 D.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 19 Ribe amt, udg. af Nationalmuseet 1998-91. Ansager Kirke, s. 1567-1592.
Rørdam, Holger Fr.: Præsten Anders Lavritsen Vejles Optegnelser. Samlinger til Jydsk Historie og Topografi, 1:1 (1866-67), s. 318-325.