Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1066. Snede (Øster-),

Nørvangs Herred, Veile Amt, Ribe Stift.

K. 4/599; M. S. III.; R. M. 10/1 1769; L. P. B. 296; Lkm. 6/240; Kbg. 1638 (÷ 1702-07).
———————————

1a. (1546). Axel Iversen; F. I. Sebisen, Bgr. i Kolding; M. Mette Mikkelsdtr. (2 ~ Ebbe Iversen, Bgr.); [var her endnu 1584; han havde 3 Sødskende: Asleff, Jørgen og Dorte].

KS 3:2 (1877-80), s. 212; 6:3 (1939-41), s. 169 (Rettertinget).

1b. 15 . . [Cap.*, o. 21/1 73] Morten Therkelsen Gadberg; St. i Wittenberg 66; ~ 20/6 74 . . . ; [var endnu Cap. 1584].

KS 3:2 (1877-80), s. 212; Hegelund I s. 87, 97, 156; II s. 21; Helk I, s. 405.

1 (c). 15 . . 16 . . Jens Christensen.

1d. (1603). Christen Jensen; see N. kist S. 6/549.

KS 5:2 (1903-05), s. 558; 2:6 (1869–1871), s. 549; Hegelund I s. 398; II s. 230

2. 1629 [r. Cap. i Veile-H. 27] Mikkel Pedersen, f. Hors.; St. Hors. 13; Hør. Kold.; ~ c. 30 Inger Nielsdtr. af Vejle-H., E. e. Peder Hansen Kølholt i Vejle.

KUM I, s. 11 (»Michaël Petri Horsnensis«); E. Brejls skifteuddr.: Vejle byfoged nr. 5.

3. (1640. 58). Mag. Peder Pedersen Bering, f. Vibg.; F. P. Pedersen B., Bgmstr., M. Maren Vitusdtr.; St. Vibg. 33; Hør. Vibg. . . ; Mag. 47; ~ c. 40 Marie Madsdtr., f. c. 22, † 52; F. M. Thomsen i Veile; M. Mette Clemensdtr.; 1 S., 6 D.; 2 ~ (57) Anne Lauritsdtr., f. 14/6 15; (Sstr. t. A. L. Wedel i Andsager); F. L. Lauritsen i Veile, Iver Winds Ridefoged over hans geistlige Gods og Cannikedom i Ribe; M. Karen Gregersdtr.; see P. J. Viborg og J. P. Welling i Hjarup-V.; [vist † c. 1659; blev 12/2 45 af Kongen anbefalet som ny Sp. til Viborg Sortebr. K., i stedet for Borgmestersønnen J. P. Ostenfeld; Hustrus Lgst.].

KUM I, s. 114 (»Petrus Petri Bering«); Sixhøj nr. 23; KB 1644-45, s. 225; E. Brejls skifteuddr.: Vejle byfoged nr. 76 og 96; Rørdam: Anders L. Vejles Optegnelser, SJHT 1:1 (1866-67), s. 321; DanKir bd. 17, s. 2075 (se nedenfor).

4. o. c. 28/9 1659. Søren Justesen (Horsdal), vist f. Horsdal, Vinkel S.; St. Vibg. 48; 1 ~ F. D. . . . Pedersdtr. Bering; 2 ~ Vibg. 17/8 62 Dorothea Christensdtr. Graae; (Sstr. t. Anders C. G. i Daugbjerg-M.-S.); F. Chr. Mouritsen G., Kbmd. i Vibg.; M. Birgitte Andersdtr.; (holdt Kirken med Brød og Viin i Eftermandens Tid, eiede altsaa vistnok Kirken); 5 S., 4 D.; see A. S. Snede paa Manø; [b. 29/10 1679; antoges, at kunne vise igjen].

KUM I, s. 211 (»Severinus Iusti«); Sixhøj nr. 217; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. Viborg amt, Fjends hrd. nr. 6; Ribe byfoged nr. 765.

5. E. f. B. 1/12 1679. Søren Schjellerup Madsen, maaskee af Skjellerup-E.; St. Nybg. 60; ~ . . . ; 3 S., 3 D.; [† 6/12 1691].

KUM I, s. 280 (»Severinus Matthiæ Schielderup«); Nygaards sedler: Børn.

6. 9/1 1692 [Fp. 89] Mag. Malthe Jørgensen Junghans; Pr. . . ; [8/3 1707 Møgeltønder; see der].

7. 9/4 1707 [Hør. Assens 02–06] Mathias Hansen Selmer, f. p. Skjoldagergd., Gram Sogn, 76; F. Johan el. Hans Johansen S., Propr. og Forv. paa Gram Gods; M. Margrethe Lambertsdtr. Pouch; St. Assens 94; C. 13/6 96, l.; Flemløse 20/3 06*; ~ 09 Ceciliane (Cecilie Anne) Funch, f. p. Sandagergd. 90 el. 91, b. 8/7 27; F. Cpt.; 12 S., 2 D.; see Etm.; (C. Cramer i Røgen-S.; Jens L. S. i Helligsø-G.); [† 31/12 1738; god Medicus; man meente, at han var storagtig og sagde, at han førte en Person som en General el. Bisp; »Ved udtagningen af præstens del af tienden kom det 1720 til slagsmål mellem sognepræsten og en bonde i Kragelund, der var taget i at have gjort to neg ud af ét. En efterfølgende retssag stillede de to lige, men støttet af deres herskab, ejeren af Agersbøl Hieronymus de la Mare, nægtede bønderne herefter at give præsten hans årlige midsommerost. I de følgende år herskede der et spændt forhold mellem præsten og herskabet, som havde sine stole øverst i kirken, men fik kongelig tilladelse til at søge Sindbjerg Kirke«; klagede i 1720’erne, i landmilitsens tid, over en sergent, Christian Kusk, der boede i et hus ved kirken og tæt ved præstegården. Sergenten holdt ‘offentlig kroeri og brændevinssalg til menighedens og (bonde)soldaternes forførelse til fylderi og drukkenskab både før, under og efter gudstjeneste, ja ofte den hele dag og natten med’].

KUM II, s. 207 (»Matthias Iohannis Sælmerus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Nørvang hrd. nr. 6 og 18; Nygaards sedler: Børn; DanKir bd. 17, s. 2031, 2036 (se nedenfor).

8. 20/2 1739, o. 29/4, F. S. Johan Henrik Mathiesen Selmer, f. 28/1 15; St. pr. 32, Bacc. 33; C. 25/9 38, l.; 1 ~ 40 Nille Maria Nielsdtr. Lund af Tyrsted-U., b. 22/8 40; 2 S.; 2 ~ her 8/8 42 Elisabeth Kirstine Frantsdtr. Raarup af Stadil, b. 15/6 64; 6 S., 4 D.; see Mathias H. S. i Gamtofte; [† 16/11 1780; byggede ny Lade til Pg. 55].

KUM II, s. 538, 543 (»Iohannes Henricus Selmer«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Horsens byfoged nr. 1439; Gejstl. sk. i Vejle amt, Hatting hrd. nr. 19; Nygaards sedler: 2. vielse, børn; DanKir bd. 17, s. 2035 (se nedenfor).

9. 27/10 1780, o. 24/1 81, Johan Henrik Hansen Neuchs, f. Vorbasse •/7 54; F. H. Christ. N., Degn; St. Kbh. 71; C. 18/5 79, n.; ~ Johanne Sophie Lorentsdtr. Stallknecht af Ø. Nykirke-G.; 2 S., 1 D.; [† 18/5 1796].

10. 7/7 1796 [Hveisel-G. 18/3 63] Johannes Monrad af Gl. Haderslev, f. 9/9 38; St. Haderslev 57; C. 23/6 61, l.; ~ Veile 14/10 68 Anne Ingeborgine Carstensen af Nørup-R., d. 29/6 51, b. Hveisel 6/5 96; 5 S., 4 D.; [† Varde 17/6 1802, paa en Reise; Monument paa Kgd.].

KUM III, s. 167 (»Iohannes Monrad, Haderslebia-Holsatus«); Achelis II, nr. 6252; Nygaards sedler: Hustrus dåb, hustrus død, børn; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Nørvang hrd. nr. 33 og 40; DanKir bd. 17, s. 2077 (se nedenfor).

11. 23/7 1802 [Hør. Vibg. . . .] Gottfred Schmidt Schønau, f. Kbh. 1/4 76; F. Joh. Fred. S., siden Postmstr. i Hobro; M. Mette Kirstine Obenhausen; St. Vibg. 93; C. 22/10 98, l.; ~ Haasum 00 Nicolette Kirstine Hansen, f. 9/11 69, † 3/11 08; F. Kmrd. H. til Landting, Eising Sogn; 6 D.; [† 23/8 1832; Monument paa Kgd.].

Sixhøj nr. 1490; DanKir bd. 17, s. 2077 (se nedenfor).

12. 5/12 1832 [Veierslev-B. 16/4 19, o. 9/6] Severin Ahlmann Mossin af Rise, d. Tranderup 19/7 83; St. Vibg. 03; C. 16/7 10, h.; ~ Hansine Friis af Østbirk-Y., d. Hygom 19/2 98, † 8/1 60; 1 D.; [# 4/12 1853; † Baastrup 17/8 62; Monument paa Kgd.].

Sixhøj nr. 1572; DanKir bd. 17, s. 2078 (se nedenfor).
(11/6 1835*. Hieronymus Grauer; see Kliplev).

13. 20/3 1854 [Ringgive-G.-L. 4/2 51, o. 5/3] Rasmus Kirketerp; [5/5 1869 Raarup; see der].

14. 30/8 1869. Jens Vahl; Pr. 29/11 s. A.; [22/9 1877 Karrebæk; see Aarh. Frue K. r. Cap.].

15. 26/11 1877 [Hjerm-G. 21/11 1874] Ole Carl Ipsen; [see Nordby p. F.].

———————————

Afskrift ved Villy M. Sorensen, München.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 17 Vejle amt, udg. af Nationalmuseet 2014. Øster Snede Kirke, s. 2031-2086.
Kristensen, Sigurd: Strid mellem Præst og Bonde. Skildringer fra Kragelund og Øster Snede fra Tiden omkring Aar 1720. Vejle Amts Aarbog 1939, s. 45-60. (Om nr. 7, Mathias Selmer, som slår en bonde over tiende, herremanden forbyder sine bønder at give præsten ost, flere retsager og skænderier.)