Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 512. Hveisel og Givskud,

Nørvangs Herred, Veile Amt, Ribe Stift.

K. 2/425; M. S. III.; Lkm. 6/223; Kbg. 1724.
———————————

1a. 1580. Søren . . .

VejAar 1954, s. 5 (se nedenfor).

1b. (1584). Mag. Torben Nielsen, f. Ribe; F. Nis (Niels) Termandsen, Bgr. i Ribe; M. Anne . . . (2 ~ J. Gundersen p. Rømø); St. i Wittenberg 73; Mag. ss. 75; ~ Sophie Hansdtr.; [† 10/11 1605].

Helk I, s. 328; KS 3:2 (1877-80), s. 212; Hegelund I s. 73, (81), 111, 448; II s. 46, 49; Ribe tingbok 1600, f. 215a; EM VI, s. 97.

1c. 1605 [Cap.*, o. 19/7 1601]. Mikkel Jensen; [var her endnu 1625; see N. khist S. 6/549].

KS 5:2 (1903-05), s. 558; 2:6 (1872-73), s. 549; Hegelund I s. 367, 368; II s. 215; VejAar 1954, s. 5 (se nedenfor).

1d. o. 4/11 1629. Bertel Christensen Nørup, vist af Nørup, f. c. 03; St. Ribe 23; ~ Anne Nielsdtr.; mindst 1 S., 1 D.: 2 ~ Etm.; [fmtl. † c. 1658].

KUM I, s. 62 (»Bartolinus Christiernus Kørup«); Nørvang tingbog 4/8 1663; VejAar 1954, s. 5 (se nedenfor).

1 (e). o. 10/2 1658 [Hør. Ribe 56] Simon Hansen Riber, f. Ribe . . ; St. Ribe 53; 1 ~ F. E., † før 63; 2 ~ Maren Iversdtr.; [† 1669; Pg. br. under Krigen 58–60].

KUM I, s. 245 (»Simon Iohannis«); Nørvang tingbog 4/8 1663, 22/3 1664; VejAar 1954, s. 5-6 (se nedenfor).

2. 27/3 1669, E. f. B. 3/5, Mads Hansen Svane; [afsat 1674 for Hor med F. E. (hun fik et Barn med ham 10/6 74) og for Forsømmelighed i Embedet; 31/3 94 Povelsker; see der].

3. 4/4 1674, E. f. B. 14/11, Christen Nielsen Lyngbye; [31/7 1677 Aalsø-H.; see der].

4. 11/7 1677, E. f. B. 19/10, Esbiørn (Esbern) Sørensen Bredegaard (Bragaard), f. Aahuus i Skaane; St. i Lund 69, i Kbh. 76; ~ Dorthe Margrethe Pedersdtr.; (Sstr. t. Bodil Cathrine P. ~ C. N. Lyngbye i Aalsø-H.); F. Peder Andersen, Forp. p. Lyngsbækgd. M. Margrethe Jacobsdtr.; 2 S., 2 D.; [† 21/8 1691].

KUM I, s. 62 (»Espernus Severini Braderus«); Helk II, s. 81; Nygaards sedler: Kaldsbrev, u. B. 1687, Død; VejAar 1954, s. 9-10 (se nedenfor).

5. 24/10 1691. Mag. Peder Nielsen Arensberg af Varde St. Jacobi K., f. c. 66; St. Varde 84; Pr. 20/3 14; Mag. 18; Cons.-Ass. 20/6 30; ~ Ribe Dk. 22/2 93 Kirsten Hansdtr. Vandel, d. Ribe 28/8 74, † Hveisel c. 11; (Sstr. t. Sophie D. H. V. ~ L. G. Fog i Jelling-H. og Halvsstr. t. Dorothea K. P. Bang ~ C. K. Søltoft i N. Snede-E.); F. H. Hansen Vandel d.y., Kbmd. og Rdmd. i Ribe; M. Anna Baggesdtr.; 1 S., 5 D.; see Etm.; H. Jerne og J. L. Risom i Brande; D. L. Foss i Grindsted-G.; J. L. Risom i Grenaa-G.; H. F. A Barchmann i Gudbjerg; N. H. Heeboe i Bredsten; J. A. Rose i S. Gjørding-V.; [† 11/6 1733; eiede begge Sognets Kirker fra 1723].

KUM II, s. 133 (»Petrus Nicolai Aquilomontanus«); VejAar 1954, s. 32-40 (Ahrensberg, se nedenfor); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Gudme hrd. nr. 72; Ribe byfoged nr. 763, 447; DanKir bd. 17, s. 2265, 2316 (se nedenfor).

6. 21/3 1732**, o. 18/7, F. S. Hans Pedersen Arensberg, f. 15/12 02; St. Ribe 24; C. 26; ~ c. 32 Anne Nielsdtr. Heebo af Bredsten, f. c. 13, b. Hveisel 26/3 54; 4 S., 4 D.; see Etm.; C. C. Thissenius i Kollerup-V.; [† •/3 1749; eiede begge Sognets Kirker].

KUM II, s. 461 (»Iohannes Arensberg«, 22 år gl.); VejAar 1954, s. 36-40 (Ahrensberg, se nedenfor); DanKir bd. 17, s. 2265, 2316 (se nedenfor).

7. 25/4 1749, o. 9/7, Jens Jørgensen Mandix, f. Hors. 13/4 20; F. Jørgen Olsen M., Kbmd., M. Edle Mouritsdtr. Høyer af Gunderup-N. (Sstr. t. Offe M. H. i Uldum-L., t. Judith C. M. H. ~ C. C. Carstens i Førslev, t. Sophie Amalie M. H. ~ M. Henningsen i Kvislemark-F. og t. Mourits M. H. i Veile-H.); St. Ribe 41; ~ 18/9 50 F. D. Kirsten Hansdtr. Arensberg, f. 34, b. Veile 7/5 90; 1 D.; see M. Galthen, Randers 1 r. Cap.; [† •/12 1762, b. 11/1 63].

VejAar 1954, s. 39 (Ahrensberg, se nedenfor); Nygaards sedler: Mors søskende, hustrus begravelse,.

8. 18/3 1763, o. 20/4, Johannes Antoniussen Monrad; [1/7 1796 Ø. Snede; see der].

9. 7/10 1796 [r. Cap. Grenaa 11/5 92, o. 12/9] Peter Petersen Geltzer, f. Heils 24/2 67; F. Andreas Petersen G., Operateur; M. Maren Jørgensdtr.; St. Od. 87; C. 8/7 91, n.; ~ Jacobine Hyllerup, f. Od. 28/5 68, † Veile 5/1 38; F. Joh. H., Bager i Od.; M. Else Cathrine Faaborg; 4 S., 8 D.; [† 21/10 1836].

KUM III, s. 424 (»Petr. Petrides Geltzer«, 21 år gl.); Achelis II, nr. 7349; Nygaards sedler: Børn i Grenå, børn i Hvejsel, død, enkens død.

10. 21/2 1837 [Jelling-H. 4/6 31] Johan Christian Julius Zahle; [7/12 1848 K. Stillinge; see der].

11. 16/2 1849, o. 3/10 28 [N. Snede-E. 17/8 28] Eiler Sophus Wolf, f. Vdbg. 22/6 00; F. Hans W., Landinsp.; M. Bolette Cathrine Hansen; St. Kbhs. Bgdsk. 18; C. 27/4 24, l.; Pr. 14/9 32 – 22/10 58 (1/1 59); R.* 23/9 57; ~ Thomy Elisabeth Warthoe af Snesere, f. Nykjøb. p. M. 14/6 el. 14/7 05, † 29/4 72; u. B.; [25 Aars Jub. 20/5 74. „En Mængde Gaver (Regulator, Lænestol, Bogskab o.s.v.), som synlige Tegn paa den Velvillie, Kjærlighed og Høiagtelse, Jubilaren ved sin Virksomhed i den lange Aarrække har vundet“; see Berl. Tid. 75/112.]

———————————

Afskrift ved Villy M. Sorensen, München.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 17 Vejle amt, udg. af Nationalmuseet 2016. Hvejsel Kirke, s. 2265-2306, Givskud Kirke, s. 2315-2338.
Sundbo, Arne: Af Præsterækken i Hvejsel-Givskud. Vejle Amts Aarbog 1954, s. 5-11. (Præster 1580-1677).
Sundbo, Arne: Præsterne Ahrensberg. Vejle Amts Aarbog 1954, s. 32-40.
Hove, K. M.: En riig Præst – og en fattig Skoleholder. Strejftog igennem Hvejsel Sogns Præste- og Skolehistorie. Vejle Amts Aarbog 1939, s. 61-82 (Mest om nr. 5, Peder N. Arensbjerg, og nr. 9, Peter P. Geltzer).