Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 327. Gjørding (Sønder-) og Veirup,

Gjørding Herred, Ribe Amt og Stift.

L. S.; L. P. B. 368; K.; M. S. III.; Lkm. 6/271; Kbg. 1676.
———————————

0. (1532). Anders . . .

FR s. 433.

1. 15 . . Jens . . .; see J. J. Gjørding i Galten-V.-H.

1b. 15 . . Anders Nielsen; Pr. . . ; [† c. 1562].

2. (1562. 73. 1604) Grumme Poulsen, f. Ilsted, Gjørding S., 19; (Bdr. t. M. P. Grum i Aastrup-S.; Fbdr. t. J. N. Bonum i Darum-B.); F. vist P. Grumsen, Foged i Ilsted; Pr. (84. 10); ~ 27/5 71 Sidsel (Cecilie) Clausdtr. af Vilslev, † P. 22/7 02; see C. Grummesen i Borbjerg-R.; S. Grummesen i Vorbasse-G.; [var her endnu 1610, men var da »megitt gammell oc nogett affalden«]

Kinch II, s. 308-09; Hegelund I s. 70, 387, II s. 44, 225; KS 2:6 (1872-73) s. 635; 3:2 (1877-80), s. 210; 5:2 (1903-05), s. 557.

3. 16 . . [p. Cap.* 04, o. 20/6]. Niels Pedersen Præstkjær af Brørup-L.; Pr. 1/6 48; [† c. 1651; i Pgden. findes en Kakkelovn fra 1624].

Hegelund I, s. 423; II s. 243; KS 5:2 (1903-05), s. 557; 2:6 (1872-73), s. 546; DanKir, bd. 18, s. 2990 (se nedenfor).

4. o. 8/11 1651. Niels Nielsen Aastrup af Aastrup-S.; St. Ribe 45; [† c. 1660].

KUM I, s. 192 (»Nicolaus Nicolaj Ostrupius«).

5. o. 2/2 1660 [Hør. Kold., i. 10/4 58] Christen Nielsen Bredstrup af Bredstrup; St. Ribe 55; Pr. 2/9 72; ~ Mette Pedersdtr. af Malt-F., f. c. 27, b. her 9/3 98; see P. C. Gjørding her; N. C. Gjørding, r. Cap. Mariager o.s.v.; Etm.; [† 1676].

KUM I, s. 257 (»Christiernus Nicolaj Bredstrup«); Kbg. Sdr. Gørding (1676-1716), f. 52b, opsl. 54.

6. 17/8 1676, o. 27/9, Andreas Adamsen Verlohren, d. Ribe 13/4 47; F. A. V., Frischuster (Fri-Skomager); St. Ribe 68; 1 ~ F. D. Marie Christensdtr. Bredstrup; 2 ~ Ribe Cathr. K. 22/10 89 Maren (Marie) Christiansdtr.; 2 ~ 17/4 95 Hans Hansen p. Vardho i S. Gørding; 3 ~ 28/12 96 Knud Hansen Vindfeldt p. Vardho; [b. 8/12 1693; det var ikke ham, men en Navnebroder, der 21/4 65 fik kgl. Bevilling at holde dansk og tydsk Skole i Ribe; Faderen skal ogsaa have holdt Skole].

KUM II, s. 7 (»Andreas Adami Verlohren«); E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 498, (418); Nygaards sedler: Enken (hans 3. ægteskab udgår), enkens 2. ægtesk., enkens 3. ægtesk.

7. 30/10 1693, o. 94 [Hør. Aarh. c. 92] Hans Hermansen Friis, f. Middelf. c. 57; St. Middelfart 75; ~ Maria Barbara Bagger; (Sstr. t. Margrethe Poulsdtr. Bagger ~ J. P. Murer i Grindsted-H.); F. Poul Poulsen B. af Kjølstrup-A., Kbmd. i Kerteminde, siden Degn i Glostrup; M. Maren Henriksdtr., maaskee af Nørup-R.; u. B.; 2 ~ Etm.; [b. 18/12 1694].

KUM II, s. 61 (»Iohannes Frisius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Jerlev og Slavs hrd. nr. 86, i Kbh. amt, Smørum hrd. nr. 101; »Småstykker« (Søstrene Anne Margrethe og Marie Barbara Bagger).

8. 22/10 1694*, o. 31/1 95 [Hør. Aarh. c. 91] Mag. Peder Christensen Gjørding, f. her 22/2 65; St. Ribe 82; C. 85, n.; Inf. i 7 Aar; Mag. 02; ~ Gjørding 4/6 95 F. E.; 1 S.; 3 ~ Grønbæk 22/6 08 Rasmus Rasmussen Fischer († 1710); u. B.; boede vist 26 paa Grønbækgd.; see Johan P. G. i Blære-E.; [b. 31/5 1707; dygtig, from og taalmodig].

KUM II, s. 115 (»Petrus Christiani Giørdingius«); PT 13:2 (1953), s. 57 (Fischer); Nygaards sedler: Vielse, enkens vielse, 1726; »Småstykker« (Søstrene Anne Margrethe og Marie Barbara Bagger); PT 5:6 (1909), s. 165 (biografi).

9. 7/10 1707. Christian Ulrik Helt af Rind-H., f. 14/1 76; St. Roesk. 95; C. 00, n.; ~ Mette Nielsdtr. Fog af Ø. Starup-N., E. e. P. Kragelund i Ø. Starup-N.; 3 ~ L. B. Omeis i Jernved; 1 D.; [b. 27/3 1711].

KUM II, s. 211 (»Christianus Uldaricus Helt«).

10. 1/5 1711 [Skp., o. 23/10 10] Johan Pedersen Hygom af Hygum, f. 24/5 76; St. Ribe 96, Bacc. 97; C. 9/9 99, n.; trol. Anna Dorthea Gedesdtr. i Ribe; O.; [b. 24/11 1711].

KUM II, s. 221, 225 (»Iohannes Petri Hygom/Hygum«; Achelis I, nr. 4023.

11. 12/3 1712 [r. Cap. Stubbekjøb.-M. 11/4 99] Jacob Pedersen Thornam, f. Kors. 74; (Bdr. t. Jens P. T. i Brøndum-S.-T.); F. Peter T., Rdmd. i Korsør; M. Margrete Jensdtr. Ørbech; St. Sorø 94, Bacc. 95; C. 11/12 97, n.; ~ Elmelunde 18/9 99 Maren Jacobsdtr. Baden af Holbæk-M.; i Stubbekjøb. 3 S., 4 D., her 1 S.; see Jacob J. T. i Als; (Jacob F. T. i Ørslev-B.); [† 13/6 1721].

KUM II, s. 202, 208 (»Iacobus Thornammus/Thornam«); SB s. 217; SjDegn s. 126; Nygaards sedler: Søn i Gørding.

12. 18/7 1721 [p. Cap. Henne-L. 15–20] Johan Arent Aagesen Rose, d. Vibg. 30/11 83; F. Aa. (Ove) Jensen R., Skomgr. i Vibg.; M. Ingeborg Mikkelsdtr. Munch; St. Od. 08; 1 ~ S. Bork 10/3 22 Voldborg Teilmann, d. Ribe Cathr. Dk. 96; F. Christen T.; 2 ~ Hveisel 13/6 26 Johanne Pedersdtr. Arensberg af Hveisel-G.; 3 S., 3 D.; 2 ~ Etm.; see J. H. Schjerning i Høirup, Ribe Stift; [† 20/5 1734].

KUM II, s. 332 (»Iohannes Arnoldus Rose«, 24 år gl.); Nygaards sedler: 1. vielse, 1. hustrus dåb, 2. vielse, børn i Gørding. børn i Åstrup (kbg.), død; E. Brejls skifteuddr.: Viborg byfoged nr. 87, 258, 506; Kbg. Viborg Sortebr. K., f. 51a, opsl. 71; VejAar 1954, s. 38.

13. 4/7 1734, o. 30/7, Jochum Frederik Johansen Neumann, f. Ribe 24/1 06; F. J. Jochumsen N., Apoth. og Rdmd.; M. Martha Tobiasdtr. Franch; St. Fred. 24, Bacc. 25; C. 28; Pr. 45; ~ 30/11 34 F. E., b. 17/12 72; 2 S., 2 D.; see Johan Arent J. N. i Kvong-L.; P. P. Winther i Skanderup; [b. 8/9 1779].

KUM II, s. 465, 469 (»Ioachimus Fridericus Neuman«, 19 år gl.); Nygaards sedler: Børn.

14. 29/9 1779, o. 18/11, Ditlev Johan Arent Vilhelmsen Fabricius af Varde, f. 24/7 44 i Ensted i Sl.; St. Ribe 65; C. 68, l.; ~ 15/6 81 Ane Cathrine Andreasdtr. Wedel af Abild, † 26/8 40; u. B.; [† 23/3 1788].

KUM III, s. 255 (»Ditlev. Iohann. Arndt Fabricius«, 18 år gl.); Achelis II, nr. 6608.

15. 23/5 1788 [St. Hans Hosp. og Claudi Rossets Stiftelse 31/3 84, o. 21/4] Lorents Hansen Madsen, f. Holkjær Mølle, Holsted S., 48; F. M. Madsen; M. Cathr. Marie Lange; St. Ribe 70; C. 21/9 74, n.; 1 ~ Anne Henriksdtr. Lange af Skodborg, f. 14/4 69; M. Dorothea Johansdtr. Meiland; 2 ~ Skodborg 29/8 86 (Bev. 29/7) F. Halvsstr. Mette Cathrine Henriksdtr. Lange; M. Anna Lime Krag; 2 ~ Etm.; u. B.; [† 4/6 1790].

FWDP 327,15.

16. 16/7 1790 [r. Cap. Dronninglund 12/3 90, o. 26/3] Herman Treschov Borch af Ho-O., f. 24/10 62; St. Fred. 78; C. 16/1 82, n.; ~ 26/4 91 F. E., † Møgeltønder 17/5 46; 2 S., 5 D.; [† 10/9 1806].

17. 20/2 1807 [Miss. Frederikshaab og Godthaab 11/3 96, o. 1/4] Andreas Roes (Rosenvold) Pedersen, f. Nakskov 7/5 68; F. Peder Frederiksen (Rosenvold); M. Johanne Sophie Dichmann; St. Nykjøb. 91; C. 15/1 96, n.; 1 ~ 1/4 96 Stephine Balch, f. 68, † 2/8 27; her 3 S., 1 D.; [# 17/7 1840, † N. Bjert 19/4 46].

E. Brejls skifteuddr.: Nykøbing Falster byfoged, nr. 943, 816; Kbg. Nakskov (1758-1814), f. 33a, opsl. 35 (dåb).

18. 25/10 1840 [Manø 26/8 37] Carl Vilhelm Hansen; [21/10 1860 V. Velling-S.; see der].

19. 12/12 1860 [Cat. Fred. Trin. K. 29/12 51, o. 19/3 52] Peter Høeg, f. 6/4 17; F. Jeremias Müller H., Cand. th.; St. Rand. 37; C. 28/4 43, h.; Lærer v. Søetatens Sk. . . .; [22/2 1877 Greis-S.].

20. 3/5 1877 [3/4 1873 Sneibjerg-T.] Jacob Aagaard; see Fred. Trin. K. o. Cat.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 19, Ribe Amt, udg. af Nationalmuseet 1994-2003. Gørding Kirke, s. 2969-3002, Vejrup Kirke, s. 3003-3022.