Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 538. Høirup og til 1630 Spandet,

Hviding Herred, Tønder Amt, Ribe Stift.

K. 2/504; Rh. 509; R. M. u. D.; M. S. III.; Lkm. 6/62; Kbg. 1765.
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

0. 1529. Knud Knudsen; maaskee identisk med »her Dominicus«; [† 1553?].

1. c. 1553 [Spandet 29] Jens Thomsen; [b. Torsdag eft. Pintse (10/6) 1568].

KS 2:6 (1872-73), s. 522-23.
(2. (1575). Osterus (Artz) Pedersen; Udgaar her, see Spandet.)

3. k. 10/6 1568. Ole (Wolf) Poulsen; [† 18/2 1590].

Hegelund I s. 206, II s. 132; KS 2:6 (1872-73), s. 522-23.

4. 1590. Jacob Nielsen af Vodder; [levede endnu 1619].

KS 2:6 (1872-73), s. 551.

5. 1616**. Christen Andersen (Klyn?), f. Ribe; F. Anders Lydiksen, Guldsmed og Rdmd.; M. Karen Christensdtr.; St. i Wittenberg 08–09; Pr. 48; [† 1650].

Helk I, s. 148; Kinch II, s. 297.

6. o. 15/4 1650. Peder Jensen Hegelund; F. J. Andersen, Bgr. og Guldsmed. i Ribe; M. Lisbeth Klyne (Sstr. t. Anna K. ~ P. J. Hegelund i Ribe Dk.); St. Ribe 35, i Utrecht 43; ~ Abelone Hansdtr.; see 2 Etm.; J. L. Fog t. Ribe Cathr. K.; Peder H. til Kbh. Frelsers K.; [† 1670].

KUM I, s. 127 (»Petrus Ioannis Ripensis«).
(1670. Peder Kylling; Kaldsbrevet casseret.)

7. 9/6 1670 [Hør. Ribe 7/9 68] Clemens Poulsen Bruun af Horsens; St. Hors. 63, Bacc. 64; ~ F. D. Elisabeth Pedersdtr. Hegelund, f. 50, † 8/1 33; 2 ~ J. L. Fog til Ribe Cathr. K.; [† efter 1680].

KUM I, s. 314, 322 (»Clemens Pavli Brunius«).

8. 29/5 1680**, E. f. B. 23/7 [Hør. Ribe 79] Jens Thøgersen Ferslev, f. Aarh. 22/2 53; St. Aarh. 72; Pr. 01; ~ 7/6 81 Maren Pedersdtr. Hegelund, f. her 1/5 51, † 7/10 35; 1 S., 3 D.; see 2 Etm.; P. Hegelund t. Kbh. Frelsers K.; [† 18/6 1712; Lgst.].

KUM II, s. 33 (»Ianus Theocari«); Danske Kancelli: Kaldsbrev; DanKir bd. 21, s. 1203 (se nedenfor).

9. 8/8 1712 [Hør. Kold. 10/7 95] Mads Pedersen Schjerning, f. Ringkjøb. 2/7 69; St. Kbh. 91; C. 15/11 94; ~ 20/5 15 F. D. Abelone Christine Jensdtr. Ferslev, f. 11/12 89, † 23/1 46; 2 S., 5 D.; 2 ~ Etm.; see Jens Hegelund M. S. her; P. M. Hegelund i Daugbjerg-M.-S.; D. M. Blangsted i Rødding-S.; N. Ewald i Skodborg; [† 9/9 1729; Hustrus Navn paa Altertavlen c. 1716; Lgst.].

KUM II, s. 181 (»Matthias Schierning«); DanKir bd. 21, s. 1200, 1203 (se nedenfor).

10. 4/11 1729, o. 17/3 30, Henning Mortensen Nissen af Skjærbæk, f. 15/12 90; St. Haderslev t. Kiel 10, i Jena 13, i Wittenberg, i Kbh. 19; C. Kbh. 19; Inf. Kbh. s. A.; Inf. p. Veirupgd. 22–28; ~ 31 F. E., † 23/1 46; u. B.; [† 2/3 1768; han var Biskop P. J. Hegelunds Søns Datterdattersøn].

Achelis I, nr. 4557; KUM II, s. 422 (»Henningius Nissen, civis antea Kiloniensis et Ienensis«, 28 år gl.).

11. 21/4 1752**, o. 31/5, F. Sts. Jens Hegelund Madsen Schjerning, f. 28/8 25; St. Ribe 44; C. 47; ~ 53 Voldborg Johansdtr. Rose af S. Gjørding-V., f. c. 27, † 26/1 84; 5 B.; [† 18/6 1763].

KUM III, s. 41 (»Ianus Hegelund Tscherning«, 20 år gl.); Achelis I, nr. 5778.

12. 19/8 1763**, o. 26/10 [Aman. i Ribe 57; tillige Hør. ss. 59] Thomas Nielsen Hillerup; [8/2 1765 Darum-B.; see der].

13. 10/5 1765**, o. 4/9, Niels Müller; [4/5 1775 Ringkjøbing-R.; see der].

14. 22/6 1775, o. 22/9, Johan Monrath Mathiesen Reimer; [5/1 1780 Agerskov; see der].

15. 5/1 1780 [p. Cap. Agerskov 10/6 68, o. 7/9] Jørgen Mechlenburg; [16/10 1789 Beftoft-T.; see der].

16. 8/1 1790 [r. Cap. St. Laurentii p. Før 16/3 84, o. 21/4] Niels Hansen Basse; [12/12 1806 Nebsager-B.; see der].

17. 18/12 1807 [Visby 22/5 s. A.] Nicolaus Bøyesen (Boyesen), f. Møgeltønder 20/6 77; F. Hans B., Styrmand; St. Ribe 95; C. Kiel 16/1 00, l.; C. Gottorp s. A.; Fp. 13/12 05, o. 18/12; [# 31/1 1816; † 23/3 17; Kirkegaardsmonument].

Achelis II, nr. 7683; DanKir bd. 21, s. 1204 (se nedenfor).

18. 12/7 1816, o. 25/10, Jens Carl Strarup; [14/4 1830 Lintrup-H.; see der].

19. 4/6 1830, o. Maribo •/7 [c. Adj. Nykjøb. 26; Adj. ss. 25/11 s. A.] Johan Buntzen Koch; [26/6 Skjærbæk; see Horbelev-F.].

20. 25/8 1842 [r. Cap. Nykjøb.-L.-E. 24/5 36, o. Ribe 9/8] Niels Georg Fabricius af Andsager, f. 10/6 05; St. Ribe 25; C. 28/10 30, h.; ~ 14/10 36 Christine Marie de Teilmann, f. p. Endrupholm 16/5 07, † Ribe 7/10 75; (Sstr. t. Sophie Amalie de T. ~ H. N. T. Friis i Vilslev-H.); F. Thøger de T. til Endrupholm, Propr.; M. Else Hansen; 2 S.; [† 28/6 1855].

Elvius s. 587.

21. 8/10 1855, o. 14/11 [Lærer v. den videnskabelige Realsk. i Aarh. 25/8 46; Adj. ss. 6/11 47; # 6/12 53] Valdemar Adolph Thisted; [14/4 1862 Tømmerup; see der].

22. 17/6 1862 [c. Cat. Nysted 1/7 53; Cat. ss. 20/3 54] Søren Sommer Giessing af Ballerup-M., f. Herslev 7/5 20; St. Nykjøb. 39; C. 20/1 45, h.; Huslærer; p. Cap. Thoreby 11/11 48, o. 6/12; ~ 18/7 54 Sophie Amalie Sidenius, f. Nykjøb. p. F. 17/7 29, † 27/4 1908; F. Rasmus S. af Ø. Ulslev-G., Kbmd. og Borgerrepræsentant; M. Anna Marie Amalie Dresler af Thoreby; (67) 2 S., 3 D.; [afsat 20/5 1867 formedelst Edsnægtelse til den preussiske Konge; 22/3 1870 Hørby; # 15/3 78; † 18/12 82].

23. 4/3 1868. Sønke Jessen, tillige c. Sp. i Spandet; [29/7 1873 Døstrup; see der].

24. 1873. Nicolaj Christian Nielsen, f. Løgumkloster 48; [1888 Sommersted, Tandslet 1906-09].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Nedergaard, Paul: Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie (kirkelig geografi) 1849-1949. Bd. 1–9, København 1951-1974. Bd. 9B (Ribe stift) s. 1060-64.
Danmarks Kirker, Bd. 21 Tønder amt, udg. af Nationalmuseet 1957. Højrup Kirke, s. 1194-1204.