Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 489. Horsens (Vor Frelsers eller St. Ibs Kirke),

Nim Herred, Skanderborg Amt, Aarhuus Stift.

K.; P. 35; L. P. B. 466; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/93; Kbg. 1680.
———————————

1. (1530). Peder Clausen Storm (el. Borgsmed); ikke hos P.; f. Ry; [† 18/12 1572; en lærd Md., baade i den hellige Skrift og i verdslig Viisdom; Veltaler (!) af et oprigtigt Væsen; en haard Fjende af den romerske Kirke og den lutherske Kirkes utrættelige Befordrer (Lkm.). „Vir in secularibus, philologicis et divinis literis bene versatus; prudentia, facundia et morum integritate insignis; in habendis ad populum concionibus elegans et devotus; Romanæ ecclesiæ hostis acerrimus et Lutheranæ doctrinæ propagator indefessus.“ (Lyscander de scriptoribus danicis). Ogsaa Psalmedigter. W. 1/137; N. 80].

2. 1573 [Bregninge . . .] Hans Madsen Buthe; ~ 85 (trol. 2/6) Elisabeth Hansdtr. Tausen af Roesk. Dk., E. e. . . . , Kbmd. i Hors., f. c. 50; vistnok 3 ~ Anders Madsen (Pors), Bgmstr. i Horsens; (see M. A. Pors t. Ribe Dk.; H. Tausen i Løsning-K.); [levede 1592].

Hegelund I s. 168, II s. 105; KS 6:2 (1936-38), s. 222; Kinch i SJHT 1:5 (1874-75), s. 237 (Hans Tavsens Børn).

3. (1608). [r. Cap.* (86)] Rasmus Sørensen Dall; see Etm.; [† c. 1616].

KS 5:2 (1903-05), s. 553.

4. (1619). [Rtr. Hors. 06] Mag. Hans Knudsen Kollerup, f. c. 80; Mag. Kbh. 10; ~ 16 F. D. Ane Rasmusdtr. (Dall), f. c. 92, † P. 19; [† •/10 29; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. •/5 1606; Eptph. og Lgst. i Klosterkirken].

F-P s. 252 (»Johannes Canutius Coldorphius«); KS 3:2 (1877-80), s. 755; 3:2 (1877-80), s. 747 (»Johannes Canuti Coldorphius«); DanKir bd. 16, s. 5915, 5916, 5956 (se nedenfor).

4b. 1621**, o. 24/1 [Rtr. Kold. . .] Mag. Søren Jensen Harthe af Kolding, f. c. 92; St. i Kbh. (10); [vist † 1622; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 4/1 1621].

F-P s. 258 (»Severinus Johannis Hartenius«); KS 3:2 (1877-80), s. 752 (»Severinus Jani Harthenius«).

5. 1622** [Rtr. Aalbg. 17] Mag. Hans Samuelsen Schreuder (Haarlev) af Haarlev-H.; St. Hlh. 13; Hør Sorø (16); Mag. 20/5 17; 1 ~ Anna Jensdtr. Bloch, † c. 32; 3 S., 1 D.; 2 ~ Kbh. Frue K. 4/8 33 Maren Hermansdtr.; 3 S., 1 D.; 2 ~ Ove Jensen, Bgmstr. i Bergen; [1628 r. Cap. Bergen Dk.; 32 Sp. ss.; Pr. over Nordhordlehn; † 17/7 47; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 1622; W. 2/353; N. 540].

KUM I, s. 11, 23 (»Iohannes Samuelis Herløff«); PT 1:3 (1882), s. 138; KS 4:3 (1893-95), s. 427 og 3:2 (1877-80), s. 753 (»Johannes Samuel Horlevius«); EE II, s. 106-07, 110, 115; Hlh., s. 14; Kbg. Kbh. Frue K. (1631-56), opsl. 241 (2. vielse).

6. 1629 [r. Cap.* 17, o. •/5] Gjord Pedersen (Assens); St. 15; Pr. (42); ~ c. 20 Lene Clemensdtr., f. Hors. c. 00, † c. 56; F. C. Olufsen, Rdmd.; M. Sidsel Pedersdtr. Bagge fra Ribe; see C. G. Horsens i Tornby-V.; [† 1650; Begravelse i K.].

KUM I, s. 16 (»Gottardus Petri Assenius«); KS 3:2 (1877-80), s. 751; DanKir bd. 16, s. 5593 (se nedenfor).

7. k. 15/9 1650 [r. Cap.* 42] Poul Clemensen Bruun; St. Aarh. 36; Pr. 23/2 60; ~ Sophie Poulsdtr. af Rye-S.; 2 ~ Etm.; see Niels P. B. i Farup; Clemens P. B. i Høirup; [† 1660].

KUM I, s. 133 (»Pavlus Clementinus Brunius«); P-Aarh. f. 4b, opsl. 7.

8. o. 29/3 1660 [Hør. Aarh.] Mag. Peder Rasmussen Rytter af Skjødstrup-E.?, f. c. 27; St. Vibg. 46; Mag. Kbh. 27/6 61; Pr. 14/1 69; 1 ~ F. E., † 60?; 2 ~ Kirsten Pedersdtr., f. c. •/8 50, b. Givskud 18/11 33; [b. 14/1 1695; „sincerus verbi divini minister“ (P.); W. 2/304; N. 512].

KUM I, s. 201 (»Petrus Erasmi Reutherus«), 301 (»M. Petrus Erasmi Reutherus, ecclesiæ Hotthersnesianæ pastor«); P-Aarh. f. 6a, opsl. 8 (»Petrus Erasmi Revtherus«); Sixhøj nr. 194; Nygaards sedler: Enkens død; DanKir bd. 16, s. 5956 (se nedenfor).

9. 19/1 1695 [Haslund-Ø., o. 11/8 71**] Mag. Anders Andersen Winding af Veierslev-A.-T., f. c. 43; St. Vibg. 63; Aman. i Aarh. . . ; Pr. 95; Mag. Kbh. 19/5 96; ~ F. D. i Haslund: Karen Ottosdtr.; u. B.; 2 ~ Etm.; [† c. 9/6 1715; gav 200 Rdlr. til Disciple i Hors. Sk. og 200 Rdlr. til Fattige (Hfm. 2/169); han og Hustru bekostede c. 1707 Staffering af nogle Stolestade i Klosterkirken].

KUM I, s. 313 (»Andreas Andreæ Vindingius«), II s. 216; Sixhøj nr. 410; P-Aarh. f. 51a, opsl. 54; FAaW, s. 19; DanKir bd. 16, s. 5855, 5858 (se nedenfor).

10. 10/8 1715 [Skp. . . .] Mag. Jesper Jacobsen Norup*, f. Kjerteminde 15/1 82 (Bdr. t. Mathias J. N. i Vær-N., Mbdr. t. K. M. Morville 1 ~ M. Brask t. Hors. Hosp. 2 ~ J. J. Hyphoff i Nykjøb.-R. og Fbdr. t. Karen Ananiasdtr. Norup ~ S. S. Beaufin, r. Cap. her); F. J. Pedersen N., Kbmd. i Kerteminde; M. Sara Jespersdtr. (Bager); St. Od. 01; C. 14/6 03, l.; Mag. 12; Pr. 14/10 15; 1 ~ Hors. 18/8 16 F. E., † 27/1 23; u. B.; 2 ~ Hors. 16/7 23 Sara Christine Jørgensdtr. Hatting af Hatting, f. c. 74, b. Hors. 9/4 54, E. e. Andreas Sørensen Bredstrup, Kbmd. i Hors.; u. B.; 3 ~ Hors. 6/11 54 Hilleborg Andreasdtr. Raarup af Raarup, f. c. 91, b. 25/8 72, E. e. N. P. Lund i Tyrsted-U.; u. B.; [† 30/12 1757; hans Navn paa Kirkeklokken 1727; lod 1718 bekoste Alterkalk til Tamdrup K.].

KUM II, s. 265 (»Casparus Iacobi Norupius«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Skanderborg amt, Nim hrd. nr. 16, 25, 31; Vejle amt, Bjerre hrd. nr. 15, Hatting hrd. nr. 12, 19; PT 15:1 (1966), s. 55, 57; Nygaards sedler: Enkens testamente; DanKir bd. 16, s. 5564, 5956 (se nedenfor), 5138 (Tamdrup kirke); F. Winther: En slægt Norup fra Ribe, 2017.

11. 8/8 1749**, o. 23/11, Niels Mikkelsen Frimodt, f. Norup (el. Kjerteminde) 4/1 18; F. M. F., af vestphalsk Herkomst, Kromd.; St. Od. 40, Bacc. 41; Alumnus p. Borchs Coll. 45 – 9/9 49; ~ 18/5 51 Karen Hofgaard, f. c. 28, † 24/4 92; 2 S., 2 D.; see S. Flensborg i Aarby; [† 27/10 1785; W. 1/327; N. 181; hans Navn paa Kirkeklokken 1766; Kisteplade i Klosterkirken].

KUM III, s. 4, 10 (»Nicolaus Michaelis Frimuth/Frimodt«, 22 år gl.); Borchs K. nr. 246; DanKir bd. 16, s. 5561, 5956 (se nedenfor).

12. 23/12 1785 [Fruering-V. 21/9 68, o. 30/9] Christian Brøndsted*, f. Rathlousdal el. Skægs-Mølle 23/3 42; F. Gert Madsen B., Forv. p. Rathlousdal; M. Anna Sophie Sørensdtr. Worsøe (Sstr. t. Laurits S. W. i Blegind-H. og t. Frederik C. S. W. i Veilby-H.); St. Hors. 61; C. 12/12 65, h.; Pr. . . ; P. i Nim Herred 86; R.* 28/1 11; R. m. Apr. 10/7 12; D.-M. 19/9 18; 1 ~ Johanne Kirstine Hansdtr. Hatting af Hatting, f. 30/1 45, † 15/7 79; 7 B.; 2 ~ Aarh. 26/1 80 Mette Augusta Olsdtr. Petersen af Gjellerup, f. 3/11 58, † 15/4 32; 1 S.; see Gregers J. B. i Asminderød-G.-F.; [# 7/11 1821; † 10/2 23; „Dygtig og nidkjær, om end noget myndig“; E. 1/246 og S. 1/268; Monument paa Kgd.].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Skanderborg amt, Hjelmslev hrd. nr. 22 (1. hustru); i Ringkøb. amt Ulfborg hrd. nr. 117; Hads herreds godser, Rathlousdal nr. 100, 235, 338; Nygaards sedler: Børn i Fruering, ft. 1787, ft. 1801; DanKir bd. 16, s. 5986 (se nedenfor).

13. 27/2 1822 [Jyllinge-G. 29/4 12] Ulrik Frederik Rosing, f. Frederikstad i Norge 17/12 76; F. Hans R., Toldkass.; M. Hedvig Rothenburg; St. Christiania 96; C. 29/9 99, l.; P. v. d. danske K. i London 2/10 01, o. 13/11; R.* 28/1 11; Cons.-Rd. 1/8 29; 1 ~ •/11 01 Anne Christine Klingberg, f. Kbh. 26/1 71, † 15/11 21, E. e. Andreas Dahl, Hof- og Stadsretscopiist († 12/1 96); F. Hans K., Bogholder; M. Anna Kirstine Amalie Busch; 4 S., 1 D.; 2 ~ 18/6 24 Ursula Sophie de Lasson, f. Slag 2/8 86, † Hors. 16/10 38; F. Generalmajor Iver Christ. de L.; M. Anna Sophie Løvenørn; 2 D.; see Svend R. i Magleby p. M.; C. N. E. Marcussen i Dalby-T.; (N. F. Hansen p. Tunø); [† 2/4 1841; B. D. G. 1/140; E. 2/699 og S. 2/844].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 974, 974A.

14. 17/6 1841 [Nibe-V. 5/11 20] Peter Tetens af Gunderup-N., f. 7/5 91; St. Aarh. 08; C. 14/1 17, l.; ~ 7/5 24 Anania Mariane Bernstorff Tetens, f. Vibg. 6/2 02, levede 74 i Frederiksberg; F. Kmrd. Jacob T.; M. Johanne Cathrine Hansen; 1 S., 3 D.; [# 30/9 1861; † Frederiksberg 25/7 76; E. 3/306 og S. 3/359].

15. 17/12 1861 [r. Cap.* 24/10 49] Emil Ferdinand Boesen; [12/1 1863 Aarhuus Dk.; see der].

16. 20/3 1863 [Adserballe 22/10 50, o. Kbh. 20/11] Frederik Ludvig Bang, f. Kbh. 19/6 16; F. Cfrrd., Dr. & Prof. med. Oluf Lundt B.; M. Henriette Louise Aamodt; St. Kbh. Bgdsk. 33; C. 23/4 39, h.; ~ 25/11 50 Thora Elisabeth Salomine Blach, f. 12/9 29, † 8/2 71; F. Kmrd. Herman Dyssel B., Amtsstuefuldmægtig i Stege, senest Postmstr. i Præstø; M. N. Kirchheiner; (70) 4 S., 4 D.; [13/1 1872 Tersløse-S.; † 21/11 75; „Trods vedvarende Sygelighed vandt han hurtigt Anerkjendelse ved sin ligefremme, hjertelige Charakteer. Forskjellige Gange tidligere havde Melancholie lagt en tung Skygge over hans Liv og tilsidst tog denne Sygelighed Overhaand“. See D. T. 75/218 og Hors. Sp.; E. S. 1/63].

17. 3/4 1872. Dr. phil. Johannes Clausen; R.* 18/8 75; see Fred. Trin K. Sp.

———————————

 

 

No 490. Sognecapellaner (fra 2/3 1742 residerende) i Horsens. Fra 26/8 1803 tillige Præster ved Hospitalet.

[Nim Herred, Skanderborg Amt, Aarhuus Stift]

M. S. III.; Lkm. 5/96; Kbg. 1680.
———————————

1a. 1532. Hans Madsen.

1b. (1547) Herman . . . ; ~ Anne . . . , der 21/1 48 fik »Brev ad gratiam paa en Præstegaard i Horsens, som hendes Husbonde undte hende, dog mod sædvanlig aarlig Tynge og Tjeneste«.

DKR s. 377.

1c. (1586). Rasmus Sørensen Dall; [(1609) Sp.*; see der].

1d. (1609). Kjeld Christensen; [† før 21/4 1618; Eptph. i Klosterkirken].

DanKir bd. 16, s. 5915 (se nedenfor).

1e. 1617, o. •/5, Gjord Pedersen (Azenius); [1629 Sp.*; see der].

KS 3:2 (1877-80), s. 755; 3:2 (1877-80), s. 751.

1f. c. 1629. Peder Madsen; maaskee St. Malmø 24.

KUM I, s. 44 (»Petrus Matthias«).

1 (g). 1642. Poul Clemensen Bruun; [k. 15/9 1650 Sp.*; see der].

(1650. Niels Jensen Bryde; valget blev kendt ulovlig; see Koldby)
(1650. Svend Christensen Nim; valget blev kendt ulovlig; see Nim-U.)

2. k. 24/6 1651, E. f. B. 5/7 [P. t. St. Olufs K. i Skaane, o. 18/3 46, var der endnu 48] Christen Eriksen, f. Helsingborg; St. 40; [fmtl. † el. forflyttet c. 1660].

KUM I, s. 159 (»Christiernus Ericj Helsingburgensis«); Caw. IV, s. 25; P-Aarh. f. 14b, opsl. 17.

3. k. 20/4 1660, o. 14/5, Peder Jensen Munch, f. Sæby; St. Hlh. 48; 1 ~ Else Margrete Beyer fra Kongensholm ved Ringkjøb., b. 31/5 82; 2 ~ Horsens 18/10 82 Karen Ovesdtr. Piilgaard, b. 3/11 85; [b. 3/11 1684; Begravelse i K.].

KUM I, s. 210 (»Petrus Munchius«); P-Aarh. f. 18a, opsl. 20; DanKir bd. 16, s. 5594 (se nedenfor).

4. 1/11 1684, o. 19/12 [Hør. Hors. (77)] Mag. Laurits Jensen Fogh el. Storring, vist af Storring-S.-G.; St. Aarh. 69, Bacc. 76; Mag. Kbh. 13/7 18; 1 ~ (95) Johanne Henriksdtr., b. 1/7 17; u. B.; 2 ~ 10/9 18 Regitze Sophie Rasmusdtr. Leth, f. c. 94, b. Horsens 22/4 78; F. R. Christensen L., Byfoged i Horsens; M. Elsabe Jørgensdtr.; B.; (see H. Wilrich i Høislev-D.-L.); [† 30/12 1728; hans Navn paa Kirkeklokke 1727; Eptph.].

KUM II, s. 14 (»Laurentius Iohannis Storing«), s. 70 (»Laurentius Iani Fog, 2. cl. coll. in schol. Hottersn.«), s. 421; P-Aarh. f. 56b, opsl. 60; Nygaards sedler: Testamente (1695), testamente (1717), 1. hustrus begr., testamente (1718), 2. hustrus begr., 2. hustrus søskende; E. Brejls skifteuddr.: Skanderborg og Åkær amter nr. 271; Horsens byfoged nr. 1623 (svigerdatter), 1774 (søn); DanKir bd. 16, s. 5564, 5574 (se nedenfor).

5. 4/2 1729 [p. Cap.**, o. 11/12 15] Peder Sørensen Aagaard af Romø, f. c. 90; St. pr. 07; 1 ~ Hors. 15/11 20 Margrethe Jacobsdtr. Borchorst af Broust-S., f. c. 80, b. 27/6 37, E. e. . . . ; 1 S.; 2 ~ c. 38 Kirsten Jacobsdtr. Kruse fra Hvolgd., Langskov S., † i Barselseng. b. Hors. 27/6 41; F. J. K., Forp. p. Møgelkjær; M. Sofie Pedersdtr. Stauning af Stavning; 2 S. døde smaa; 3 ~ Hors. 17/10 42 Anna Cathrine Frederiksdtr. Fohlmann, f. Haderslev c. •/9 20, b. Hors. 12/9 70; F. F. Henriksen F., Kbmd. og Rdmd. i Haderslev; M. Christine Henriksdtr. Helms; 4 S., 3 D.; (see H. J. Clementin i Rødby-R.); [† 20/5 1750; Begravelse i K.].

KUM II, s. 324 (»Petrus Sev. Aagaardiades«, 18 år gl.); Achelis I, nr. 4439; E. Brejls skifteuddr.: Viborg byfoged nr. 1387, Ålborg byfoged nr. 3020, Horsens byfoged nr. 629; Gejstl. sk. i Skanderborg amt, Nim hrd. nr. 24; i Tønder amt, hrd. nr. 7; i Ålborg stift nr. 74, 395; Nygaards sedler: 1718 (ugift, han var gift 3, ikke 4 gange), 1. vielse, barn, 2. hustrus begr., 3. vielse, børn, begr., enkens begr.; PT 1998, s. 79, 81 (Fohlmann); KlitVen s. 47; DanKir bd. 16, s. 5593 (se nedenfor).

6. 4/9 1750 [P. t. Horsens Hosp. og T. 2/8 48] Justinus Wichmann Hylle, f. Norge c. 20; St. Helsing. 44; ~ 30/4 49 Karen Sørensdtr., f. 29 † 26/2 72; F. Søren Henriksen, Muurmstr.; u. B.; [b. 5/11 1759; Begravelse i K.].

KUM III, s. 44 (»Iustinus Wichmannus Hylle«, 24 år gl.); DanKir bd. 16, s. 5597 (se nedenfor); Nygaards sedler: Testamente.

7. 15/2 1760 [P. t. Hors. Hosp. og T. 6/11 50] Samuel Samuelsen Beaufin (Baufin), d. Aarh. Dk. 16/9 12; (Bdr. t. Frederik G. S. B. i Dover-V.); F. S. B., Chir. i Aarh.; St. Hors. 31; ~ Hors. 22/11 52 Karen Ananiasdtr. Norup, f. c. 27, b. 10/6 82; F. A. Jacobsen N., Veier og Maaler i Kerteminde (Bdr. t. J. J. Norup, Sp. her og t. Mathias J. N. i Vær-N.); M. Gertrud Nielsdtr. Kolding (Collin); u. B.; [b. 29/5 1782; Begravelse i K.].

KUM II, s. 529 (»Samuel Baufein«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Skanderborg amt, Nim hrd. nr. 31; Kerteminde byfoged nr. 274; Nygaards sedler: Dåb, far og bror, hustrus opphav; DanKir bd. 16, s. 5595 (se nedenfor); F. Winther: En slægt Norup fra Ribe, 2017.

8. 31/7 1782 [P. t. Hors. Hosp. og T. 15/2 60] Jacob Hansen, d. Ribe 9/5 28; F. Christian Terkild H., Hospforst.; M. Kirsten Jacobsdtr.; St. Ribe 45; C. 4/8 47; Hør. Ribe s. A.; ~ Thorsager 6/6 66 Vilhelmine Augusta Mathiasdtr. Sparre af Thorsager-B., f. c. 44, † 27/5 83; 4 S., 4 D.; see J. A. Kamp i Balslev-E.; N. C. Juel i Beftoft-T.; [† 15/5 1786; Kisteplade].

Nygaards sedler: Vielse, børn; E. Brejls skifteuddr.: Priv. personarkiver O, LAV nr. 1631; Kbg. Ribe Skt. Katr. K. (1690-1737) opsl. 133 (dåb); DanKir bd. 16, s. 5591 (se nedenfor).

9. 30/6 1786 [P. t. Hors. Hosp. og T. 31/7 82, o. 14/8] Lorents Nicolai Mancin, f. Nybg. 29/9 51; F. Johan Jochum M., Rdmd. og Brandinsp.; M. Marie Kirstine Pedersdtr. Schou; St. Slag. 71; C. 29/2 80, l.; ~ 82 Else Margrethe Bejer, f. p. Kongensholm ved Ringkjøb., Hanning S., 22/8 47, † Lyngå 5/7 30; (Faster t. Anna Jacobine B. ~ H. Bastholm t. Slag. St. Pet. K.); F. Nicolai B., Foged; u. B.; [b. Slagelse St. Pet. K. 25/8 1803, døde under et besøg hos H. Bastholm, Sp. t. Slag. St. Pet. K.].

KUM III, s. 308 (»Laurentius Nicolaus Mancin«, 21 år gl.); Kbg. Slagelse Skt. Peters K. (1771-1816), opsl. 162 (begr.); Nygaards sedler: hustrus dåb, enkens død; (han var ikke 2 ~ Marie Kirstine Sørensen, E. e. Contr. Hallander); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Skanderborg amt, Nim hrd. nr. 53; PT 1:6 (1885), s. 109-110.

10. 9/12 1803 [P. t. Hors. Hosp. og T. 30/8 86, o. 16/8] Magnus Christian Horn*, f. Kbh. 2/3 53; F. Christian Pet. H., Hofconditor; M. Marg. Sophie Horn; St. pr. 69; C. 26/9 76, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 16/4 77–81; ~ Hors. 18/7 87 Anna Helene Musted, f. Kbh. 27/7 59, † Hors. 4/3 45; F. Jens M., kgl. Skuespiller; M. . . . Aarup; 2 S., 1 D.; [# 28/8 1842; † 25/1 43; „saare værdig, kundskabsrig og fordringsløs“. B. D. G. 1/152; N. 269; E. 1/702 og S. 1/854; Monument paa Kgd.].

Borchs K. nr. 372; DanKir bd. 16, s. 5990 (se nedenfor).

11. 13/11 1842 [Cat. Odense 15/6 32] Gustav Christian Nicolai Borch af Ledøie-S., f. Nykjøb. p. F. 14/4 02; St. Fdbg. 20; C. 13/1 26, h.; p. Cap. Birkerød 18/4 27, o. 2/5; ~ 3/1 32 Elisabeth Charlotte Marie Prahl af Birkerød, d. 25/9 02, † Kbh. 1/8 78; 2 S., 3 D.; [† 30/7 1849; „blid og hjertelig; et ægte christeligt Sind og Vandel; arbeidede i Odense med Varme og Nidkjærhed; i Horsens besad han i høi Grad Menighedens Tillid ogh Hengivenhed“; Selmers necrol. Saml. 2/438; E. 1/170 og S. 1/20].

12. 24/10 1849, o. 19/12 [Lærer ved v. Westens Institut] Emil Ferdinand Boesen; [17/12 1831 Sp.*; see Aarhuus Dk.].

13. 6/4 1862 [Cat. Aarhuus 13/9 54, o. 17/11] Johan Christian Faber, f. Holstebro 8/3 22; F. Henning Andreas F., Apoth.; M. Sophie Kirstine Hein; St. Vibg. 39; C. 24/10 44, l.; c. Adj. Vibg. 52; Adj. ss. 23/8 s. A.; 1 ~ 23/7 52 Bartholine Guldberg, f. 27/9 24, † 31/1 64; F. Agent Pet. G. i Vibg.; M. Ane Cathrine Jensen; 2 S., 3 D.; 2 ~ 2/5 65 Sophie Eleonore Wolder, f. 20/8 36, † 21/11 71; F. Hans Henrik W., Postmstr. i Hors.; M. Jensine Pauline Malling; 1 S., 1 D.; 3 ~ F. Sstr. Hansine Wolder, f. Hors. 11/2 44; (77) 1 D.; see Ludvig Oscar F., cd. th. 77/1; [7/6 1873 Følleslev-S.; † Nestved 5/6 1887].

Sixhøj nr. 1707.

14. 29/8 1873. Frits Carl Emil Andersen; [† 28/8 1875; see Cat. Hillerød].

15. 5/11 1875 [o. Medhjelper i Veile-H. 1/12 71, o. 8/12] Ludvig Ferdinand Rømer, f. Rendsborg 3/3 23; F. Overaud. Lud. Ferd. R.; M. Therese Adele Mourier; St. Kbhs. Bgdsk. 42; C. 25/1 54, h1.; Lærer v. Melchiors Bgrsk. Kbh. 54; tillige v. Efterslægtens Do.; udenlands 63–64; Lærer v. Veile Privatsk. 64; v. Bgrsk. ss. 66; (78) O.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 2004-2005. Horsens Vor Frelser Kirke, s. 5367-5652, Horsens Klosterkirke, s. 5653-6060, Horsens Hospitalskirke, s. 6061-6082.
Marstrand, Vilhelm: Horsens Kirker og Præster 1532-1700. Årbøger fra Historisk Samfund for Århus Stift, 1930, s. 26-40 (pdf).