Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1167. Tersløse og Skjellebjerg,

Merløse Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/180; K. M. 94; L. P. B. 172; Lkm. 1/1077; M. 131; Kbg. 1650.
———————————

1. 15 . . Laurentius . . .

2. (1550). Hans Olsen; hans Navn paa Kirkeklokken 1550.

DanKir bd. 4, s. 445 (se nedenfor).

3. (1584). Andreas Esbensen (Esbernus); [var her endnu 1587; hans navn paa Prædikestolen 1587; Pg. br. 84].

KS 2:4 (1867-68), s. 404; DanKir bd. 4, s. 442 (se nedenfor).

4. (1587. 1610). Erik Mouritsen, f. Radsted el. Hunseby; F. Mourits Eriksen; [fmtl. † c. 1624; hans Navn paa Altertavlen i Skjellebjerg 1605; satte 3/2 88 op et Eptph. over Faderen i Radsted K. paa Lolland; ].

KS 2:5 (1869-71), s. 148; DanKir bd. 4, s. 1034 (se nedenfor), bd. 8, s. 995 (Radsted kirke).

5. E. f. B. 7/10 1624. Hans Sørensen Colding; St. Hlh. 24; ~ 39 Maren Bertelsdtr. af Tranebjerg, f. 17, † Slag. 59; 1 S., 2 D.; [† 1651; Hustrus Personalia paa Eptph. i Tranebjerg K.; hun var trolovet med Etm., men Trolovelsen blev ophævet, da »større Synd og Forargerlighed er at befrygte« hvis de bliver gift].

KUM I, s. 69 (»Iohannes Severini Coldingensis«); KS 6:3 (1939-41), s. 173 (Rettertinget); DanKir bd. 4, s. 2607 (Tranebjerg kirke); NB! må ikke forveksles med navnebroren i N. Jernløse-K.

6. o. 26/3 1651. Axel Jacobsen Sandbye; [afsat 10/10 1653; see Sandby-V.].

7. o. 31/3 1654. Jacob Hansen; St. Slag. 46; ~ Holbæk 24/5 57 Mette Lauritsdtr. af Holbæk-M. r. Cap., d. Holbæk 18/12 36, Skifte 3/6 86; see Etm.; [† c. 1690 (94?)].

KUM I, s. 197 (»Iacobus Iohannis«); Kbg. Holbæk (1634-99 F) opsl. 16 (hustrus dåb); (1633-89 V) opsl. 47 (vielse).

8. 27/9 1690 [p. Cap.* 80] F. S. Laurits Jacobsen Tersling el. Tersløse, f. 58; St. Sorø 77, Bacc. 80; 1 ~ Lisbeth . . . ; 2 ~ Karen Rasmusdtr. af Uby, E. e. N. T. Lyngbye i Hørby, b. 1/5 41; see H. T. Lyngbye i Hørby; C. J. Winsløw i Nidløse; Etm.; [† 17/3 1718; Eptph.].

KUM II, s. 76, 80 (»Laurentius Iacobi Therslovius«); SB s. 206; DanKir bd. 4, s. 445 (se nedenfor).

9. 29/4 1718. Jens Christensen Schytte af Vestervig-A., f. 11/3 84; St. Vibg. 02; C. 14/7 07, n.; 1 ~ F. D. Abigael Lauritsdtr. Tersling; 2 ~ Anna Margrethe Thode, b. 26/4 65; 3 S., 4 D.; [† 30/7 1752].

KUM II, s. 278 (»Ianus Christiani Schytte«, 18 år gl.); Sixhøj nr. 751.

10. 15/9 1752, o. 27/9 [D. p. C. 42] Mag. Hans Pedersen Lange, f. Kbh. •/4 12; F. P. Hansen L., Bgr.; M. Anna Nielsdtr. Brandt; St. Fdbg. 28, Bacc. 29; Mag. 48; C. 6/11 51, l.; ~ 30/8 53 Charlotte Frederikke Nielsdtr. Grundtvig af Svallerup, d. 16/1 25, † Viskinde 28/6 05; [† •/1 1760].

KUM II, s. 507, 512 (»Iohannes Lange«, 18 år gl.).

11. 22/3 1760 [Tjele-V. 14/10 40, o. 31/12] Mag. Johannes Jørgensen Plenge, f. Kbh. 29/9 00; F. J. Vilhelmsen P., Hofkandestøber; M. Catharine Sørensdtr. Muus; St. Kbh. 16/5 24, Bacc. 26; C. 4/5 28, l.; Rtr. Grenaa 12/12 32 til Skolens Nedlæggelse 39; uden Brød 1 Aar; 1 ~ Grenaa 10/2 30 Gjertrud Thimsen, † 17/6 42; F. Peder T., Toldcrtr. i Grenaa; M. Anna Marie Blichfeld af Søften-F.; 10 B.; 2 ~ Lucretia Bjørnsdtr. Drachart af Ulvborg-R., f. 12, † 18/1 86; 10 B.; (see Johan V. P. i Hirschholm (Hørsholm); J. A. Lund i Dollerup-F.-R.); [#? 1766; † Sigersted 8/12 95].

KUM II, s. 460, 476 (»Iohannes Georgii Plenge«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Alsted hrd. nr. 74; Sixhøj nr. 1174.

12. 24/11 1766, o. 28/12, Laurits Nyeland; [11/3 1773 Bregninge-S.; see Hagenbjerg].

13. 10/6 1773, o. 13/8, Jochum Magnussen Halling; [18/4 1776 Saxkjøb.-M.; see der].

14. 3/7 1776 [r. Cap. Kjøbelev-V. 20/7 74] Nicolai Henrik Ursin; [14/9 1792 Gyrstinge-F.; see der].

15. 14/9 1792 [r. Cap. Vig-A. 28/12 87] Hans Georg (Jørgensen) Reinsholm; [3/3 1819 Vig-A.; see der].

16. 28/7 1819 [Cat. Kbh. Garn K., o. 7/5 12; tillige P. til Citadellet Frederikshvn 1/8 17] Niels Christian Østrup, f. Slemstrup, Aars Sogn, 74; F. Hans Ø.; M. Dorothea Jørgensdtr.; St. Rand. 97; C. 9/10 06, l.; ~ 12 Kirstine Didriksen, E. e. . . . Svenningsen, f. 10/4 91, † 13/1 63; F. Brbr. i Rand.; 6 S., 1 D.; [† 16/7 1834; et mechanisk Genie].

17. 3/10 1834 [Cat. Veile 28/6 26] Christian Frederik Petri; [26/8 1844 Karlslunde-K.; see der].

18. 10/11 1844 [Borum-L. 9/1 35] Jens Christian Petersen; [1/8 1857 Gjerslev; see der].

19. 5/10 1857 [Veierslev-A.-T. 3/10 34, o. 17/12] Jens Hansen, f. Dagebøl 26/9 05; F. Christ. H. (Jensen?), Digefoged; M. Ingeborg Sophie Carstens; St. Haderslev t. Kiel 26, i Kbh. 27; C. 15/1 31, h.; ~ Kbh. Garn. K. 16/5 35 Hansine Nicoline Petrine Begtrup af Paarup, f. Svendbg. 17/5 10; 4 S.; see Otto F. B. H., r. Cap. t. Aalbg. Frue K. o.s.v.; [† 24/10 1871].

Achelis II, nr. 8868; KUM III, s. 647 (»Iohannes Hansen, Dagebulla-Bredstadiensis«).

20. 13/1 1872. Frederik Ludvig Bang; [† 21/11 1875; see Horsens].

(18/2 – 16/3 1876. M. T. Wøldike; see Skivum-G.).

21. 16/3 1876. Theodor Frederik Sommerfeldt; see Kbh. Holmens K. o. Cat.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 4, Holbæk amt, udg. af Nationalmuseet 1979. Tersløse Kirke, s. 433-451, Skellebjerg Kirke, s. 1025-1044 (udg. 1982).