Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1116. Svallerup,

Arts Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift.

M. 111; Kbg. 1693.
———————————

1. 15 . . Niels Hansen; see Etm.

2. 15 . . F. S.? Søren Nielsen.

3. (1584). Frederik Knudsen; St. i Kbh. (79); [† 9/9 1594].

F-P s. 91 (»Fredericus Canuti Hafniensis«); KS 2:4 (1867-68), s. 403.

4. 1594. Peder Hansen; 1 ~ Magdalene Nielsdtr., vistnok af St. og L. Fuglede, † 98; 2 ~ Margrethe Rasmusdtr.; (mindst) 1 D.; 2 ~ Etm.; [† 1625; Eptph.].

KS 2:5 (1869-71), s. 146; DanKir bd. 4, s. 1604 (se nedenfor); Kopskatten 1645, opsl. 92.

4b. 1625. Peder Saxild; ~ F. E.; 3 ~ Etm.; [† 8/3 1633].

KS 2:5 (1869-71), s. 155 (se nedenfor); Kopskatten 1645, opsl. 92.

5. k. 25/3 1633 [r. Cap. Kallundborg, o. 18/8 30] Niels Lauritsen Swane; St. Roesk. 23; Pr. (61); 1 ~ (45) F. E.; 2 ~ 12/9 55 Karen Rasmusdtr. af Uby; 2 ~ Etm.; see H. Gertsen og N. N. Hallebye i St. og L. Fuglede; [† 16 . .].

KUM I, s. 62 (»Nicolaus Lavrentius Svanius«); PT 8:6 (1927), s. 190; Kopskatten 1645, opsl. 92.

6. 4/8 1661**, o. Kjøge 11/8, Christen Pedersen, f. Kbh.; St. Kbh. 51; ~ F. E., b. Uby 26/4 98; [† 1666].

KUM I, s. 233 (»Christiernus Petri«).

7. 18/6 1666, o. 1/8, Jacob Fribert, f. Haderslev c. 39; F. Lorentz F., Skræder; St. Haderslev t. Rostock 60, i Kbh. 63; 1 ~ Kbh. Holmens K. 22/1 67 Magdalene Mikkelsdtr. Fri, f. c. 36, † Kbh. 10/7 8, b. her 9/9 s. A.; (Sstr. t. Elisabeth M. F. ~ P. N. Hobroe i Karlebo, 2 ~ M. S. Lemvigh i Gladsaxe-H.); F. Mikkel F., kgl. Fægtemstr.; 1 S., 1 D.; 2 ~ 6/5 82 Giørvel Marie Nielsdtr., f. 68, † 30/1 04; F. N. Christophersen i Kbh.; [b. 23/12 el. 25/12 1710; hans Navn paa Skriftestolen c. 1667-80].

KUM I, s. 312 (»Iacobus Fribertus Hadersleb. Holsatus«); Achelis I, nr. 2761; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Lynge-Kronborg hrd. nr. 9; DanKir bd. 4, s. 1602, 1605 (se nedenfor); FWDP 1116,07, 579,10 og 329,07.
(3/9 1693 (73?). Hans Andersen Arp).

8. 24/2 1703** [p. Cap. Ørslev-S. . .] Niels Hansen Grundtvig, f. c. 70; Bdr. t. Jørgen H. G. i Kregome-V.; F. H. Jørgensen G., Bfgd. og Consumtionsforv. i Nykjøb. i S.; M. Kirsten Nielsdtr. Wandkif fra Skaane; St. Roesk. 89; ~ Anna Eriksdtr. Lynow af Ørslev-S., † 22/5 61; 1 S., 3 D.; see L. Bachevold i Hersted Ø. og V.; C. C. Borthig i Rørby; N. P. Rauberg i Uby; H. P. Lange i Tersløse-S.; [† 12/2 1737].

KUM II, s. 168 (»Nicolaus Fundisinus«); Danske Kancelli: Dødsdato; F. L. Grundtvig: s. 18-19, 29-30 (se nedenfor).

9. 29/3 1737, o. 12/4, Simon Simonsen Wesseltoft, f. Skien i Norge 6/2 06; St. Aalbg. 23, Bacc. 24; C. 7/6 25, l.; udenlands i 3 Aar; Pr. 53; ~ Inger Magdalene (Malene) From af Jyderup-H, f. c. 15, † 10/1 78; 5 S., 6 D.; see J. Rørbye i Uby; J. H. Rørbye til Kbh. Nic. K. 1 r. Cap.; Jørgen V. i Raklev; (M. M. Ditzel i Rerslev-Vi.); [b. 17/9 1782].

KUM II, s. 451, 489 (»Simon Wedseltoft/Wesseltoft«, 20 år gl.); Danske Kancelli: Kaldsbrev, Ansøgning; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Tuse hrd. nr. 12.

10. 2/6 1758**, o. 28/6, John Rørbye; [7/6 1760 Værslev-J.; see Uby].

11. 16/10 1782 [Viskinde-A. 27/4 71] Hans Amundin af Kallundborg, f. 11/7 41; St. Slag. 59; C. 8/9 61, n.; p. Cap. Kallundborg 12/10 70, o. 19/10; Pr. 93; ~ 22/10 71 Gundella Monrad af Tømmerup, f. 29/8 48, † Kbh. 30/12 16; 7 B., hvoraf 3 S., 2 D.; see Carl U. A. i Rørby; [† 5/10 1802; Eptph.].

Kbg. Tømmerup (1737-1814) opsl. 19 (hustrus fødsel); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 1054; DanKir bd. 4, s. 1604 (se nedenfor).

12. 19/11 1802 [Tømmerup 29/7 85] Johan Frederik Dame; [26/10 1810 Uby; see der].

13. 11/1 1811, o. c. 12/3, Laurits Jacob Eger, f. Christiania 10/2 83; F. Ole E., Kbmd.; M. Ane Marie Løvestad; St. Christiania 99; C. 5/7 03, l.; ~ 18/9 22 Christiane Henriette Selschau, f. 22/8 93, † 11/6 62; F. Generalkrigscomm. Christ. Andreas S. til Selschausdal; M. Karen Kiær; u. B.; [† 4/1 1827; Kirkegaardsmonument].

DanKir bd. 4, s. 1605 (se nedenfor).

14. 21/3 1827 [Pedersborg-K. 13/1 92, o. 18/4] Thomas Edsberg* af Brenderup-O., f. 12/2 67; St. Od. 87; C. 27/4 91, l.; ~ Bolette Elisabeth Ache, f., maaskee Nykjøb. i S., 76, † 18/8 45; 1 S., 2 D.; see Jens F. V. E. i Lindelse; P. M. D. Wissing i Dronninglund; [# 24/1 1848; † Nestved 50].

15. 21/4 1848 [Aarby 11/3 37] Johan Frederik Holst; [6/2 1860 Magleby p. L.; see der].

16. 17/5 1860 [Tvede-L. 20/11 47, o. Kbh. 24/3 48] Caspar Christensen, f. Kjøng i F. 10/5 03; F. Peter C., Maler; M. Elisabeth el. Elsabeth Casparsdtr.; Pleiesøn af Mour. Sekjer, Degn i Gamtofte; Sem. fra Trolleborg 23 (udm. duelig); St. pr. 29; C. 16/1 38, l.; Andenlærer v. Jonstrup Sem. 8/6 39; ~ Kbh. Trin. K. 4/8 40 Amalie Jacobine Christiane Møller, f. 12/4 13, † 21/2 77; F. Ass. pharm. Jacob M., Apoth. p. Fred. Hosp. i Kbh.; M. Amalie Christ. Crone; 2 S., 1 D.; see N. V. A. Jensen, Cap. p. l. i Høiby; [# 29/12 1868; boer i Kbh.].

17. 29/3 1869 [Ølgod-S. 27/7 58, o. 15/9] Axel Viggo Læssøe, f. Kbh. 4/1 19; (Bdr. t. Christian F. L. i Galten-V.); F. Niels Fred. L., Grossr., siden Told- og Consumtions-Insp. i Frederikshavn, tilsidst Havnecontr. i Kbh.; M. Margr. Juliane Signe Abrahamsen; St. Kbhs. Bgdsk. 36; C. 6/7 42, l.; udenlands . . . ; Lærer i Kbh.; ~ 26/10 59 Caroline Cathrine Cathinca Møller, f. p. Tranumstrandgd., Tranum S., 30/6 34, † Kbh. 15/3 03; F. Jørgen M., Propr. t. N. Skovsgd., Svenstrup S.; M. Olene Kristine Hviid; (68) 1 S., 2 D.; [# 31/10 1894, † Kbh. 8/4 1905; E. S. 2/286].

Elvius s. 494; G-HF II, s. 195-96.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 4, Holbæk amt, udg. af Nationalmuseet 1986. Svallerup Kirke, s. 1583-1607.
Rørdam, Holger Fr.: Uddrag af Arsherreds gamle Provstebog. Kirkehistoriske Samlinger 2:5 (1869-71), s. 152-166.
Grundtvig, F. L.: Den grundtvigske Slægts Oprindelse. Særtryk af "Den danske Højskole", 1901-1904, s. s. 18-19, 29-30 (Om nr. 8).