Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 769. Magleby,

Langelands Sønder Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

M. S. 2-a/108; L. S.*; L. P. B. uden Numer; Lkm. 2/499; St. M.; Kbg. 1682.
Anm. Der sees, at have været Sognecapellaner her i ældre Tider, men jeg kjender Ingen af dem.
———————————

1. (1520). Hans Knap; „fuit pastor quidam in M., qui vocabatur dom. Johs. K.; occisus fuit innocenter 19/2 20 a duobus nefandis propriis parochianis; quod vindicavit deus in posteros eorum et in ipsos“ (L. S.).

2. 1520. Iver Hansen Ulsax; af en gammel adelig Familie; [# 1537; maaskee Humble 12/7 1537].

DKR s. 48.

3. 12/7 1537. Peder Andersen; maaskee St. 26; Pr. (68); Navnet fandtes p. den indre Kirkedør.

FS nr. 661 (»Petrus Andreæ«); DKR s. 48.

4. (1584. 1608). F. S.? Hans Pedersen; maaskee St. 71; see P. Hansen i Longelse-F.; [fmtl. † c. 1627].

FS nr. 481 (»Johannes Petri«); PT 7:5 (1920), s. 256.

5. 1627. [p. Cap.*, o. 27/12 20] Jacob Hansen Kjerteminde af Kjerteminde-D., f. c. 93; St. 17; [† c. 1637].

KUM I, s. 30 (»Iacob. Iohan. Carthemind.«); KS 3:5 (1884-86), s. 118 (»Jacobus Johannis Carthamundanus«, 27 år gl.).

6. 1637 [r. Cap. Snøde-S., o. Rødby 24/6 34] Dines Jensen Rosenstjerne af Lunde, af en gammel adelig Stamme, f. c. 07; i Sorø Skole 22–26; St. Od. 30; Pr. 11/6 61; 1 ~ 38 Margrethe Nielsdtr., † 50; 2 ~ c. 52 Elisabeth Sophie Jørgensdtr. af Nordby p. S., i ½ Aar, † 53; 3 ~ Maren Christensdtr. af Humble; 1 D.; 2 ~ Etm.; see F. Krag her; [† 1677. „I Aaret 1658, dom. LXX, blev ingen Tjeneste forrettet; thi Svensken kom om Morgenen og overfaldt os, gjorde en stor Forstyrrelse, slog og udplyndrede mig, drog mine Klæder af og tog Kalk og Disk bort.“ (Kbg.); Eptph.].

KUM I, s. 100 (»Dionysius Ioannius«); SB s. 144; PT 3:4 (1895) s. 144-145; 11:3 (1942), s. 196, 198; KS 3:5 (1884-86), s. 127 (»Dionysius Johannis«); 5:3 (1905-07), s. 734; Lis Klarskov Jensen: Maren Christensdtr. Humble; Samsø birk tingbog 1720-1730, fol. 47b - 48b, 7. juni 1721.

7. 5/6 1672**. Christen Jacobsen Achthon af Østrup-H.; St. Vibg. 65; Pr. . . ; ~ F. E.; † 10/1 93; u. B.; [† 1682].

KUM I, s. 326 (»Christianus Iacobi Achtonius«); Sixhøj nr. 436.

8. o. 1/12 1682. Frants Hansen Krag, f. 1/5 56; (Bdr. t. Knud H. K. ~ Enken i Mesinge og Morbdr. t. Hans L. Krag i Gamborg); F. H. K. i Mesinge, Herredsfgd.; M. Johanne Hansdtr.; St. Od. 73; Pr. . . ; ~ Magleby 14/2 83 F. Stdtr. Elisabeth Sophie Dinesdtr. Rosenstjerne, f. her, † die Mercurij post Misericord. (18/4) 36; 5 S., 5 D.; see Dines C. F. R. i Tranekjær-T.; Frederik F. K. t. Kold. Hosp.; Niels R. F. K. her; [† 11/1 1725].

KUM II, s. 38 (»Franciscus Iohannis Cragius«); Strøm 3, s. 63 og 67-68; PT 3:4 (1895), s. 145, 146-148 (Krag); 9:2 (1929), s. 101-108.

9. 6/11 1715*, o. 19**, F. S. Dines Christian Frantsen Krag; [6/9 1732 Tranekjær-T.; see der].

10. 26/9 1732, o. 15/10, F. Bdr. Niels Rosenstjerne Frantsen Krag, f. 12/3 00; St. Hlh. 17, Bacc. 18; lærte Navigation og Bogholderi i Lübeck 18, i Norge 19; studerede i Oxford og Cambridge 24, til Skien i Norge s. A.; C. 3/12 25, h.; ~ Magleby 24/11 32 Jacobine Ernestine Zumbildt; (Sstr. t. Kristine Z. ~ Dines C. F. Krag i Tranekjær-T.); F. Capt. Johan (Jochim) Christopher Z.; M. Cathrina . . . ; 3 S., 6 D.; 2 ~ Etm.; see Frants R. N. K. i Taagerup-T.; [b. 15/11 1753].

KUM II, s. 409, 414 (»Nicolaus Rosenstiern Krag«, 19 år gl.); Helk II s. 169; PT 3:4 (1895) s. 147-148 (Krag); 9:2 (1929), s. 107-108, 115-116; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Langelands sønder hrd. nr. 7, 17.
(20/12 1754. Johs. Kruse; vist siden i Kregome-V.).

11. 6/6 1755, o. 25/7, Erik Iversen Colding af Veilby-H., f. 26/9 20; St. pr. 39; C. •/5 42; ~ 57 F. E., † 26/1 89; u. B.; [† 8/4 1783].

KUM II, s. 601 (»Ericus Colding«, 19 år gl.); PT 9:2 (1929), s. 107-108, 115-116; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Langelands sønder hrd. nr. 7, 17.

12. 14/5 1783 [r. Cap. Humble 7/8 67, o. 28/8] Jens Peter Voigt, f. Haderslev 29/6 35; F. Joh. Christ. V., Rgmtfeltskjærer i Od.; M. Marie Sophie Schaarup; St. Od. 54; C. 16/7 59, n.; Pr. . . ; ~ 19/6 68 Bolette Sophie Zünckenberg, d. Kbh. Hel. G. 20/11 47, † Tranekjær 11/2 20; F. Johan Z., Bogholder og Kassr. i Kbh.; M. Dorthe Margrethe Brock; 1 S.; [† 28/3 1812; kaldes i L. S. „vir integer vitæ scelerisque purus, simplex et purus“].

E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 2262; Kbg. Kbh. Hellig G. k. (1728-59) opsl. 79 (hustrus dåb).

13. 10/7 1812 [Snøde-S. 7/3 06] Preben Saxtorph af Kbh. Nic. K., f. Saaby 10/9 65; St. pr. 82; C. 5/4 86, h.; r. Cap. Brenderup-O. 25/6 90, o. 16/7; Sp. S. Høirup-G. 22/7 91; Grevinge 20/6 00; Apr. 15/2 11; 1 ~ Chrhvn. 14/11 90 Dorothea Marie Villumsen, d. Kbh. 9/10 65, †, sindsvag paa St. Hans Hosp., 13/4 10; F. Brbr.; 2 S. 6 D.; 2 ~ Snøde 15/12 10 Hedvig Riborg Kugler af Strynø, f. Bregninge 8/12 75, † Od. 7/9 49; u. B.; see Svend V. S. i Græsted-M.; (J. P. S. Wernich i Nordborg); [† 18/1 1816].

14. 10/4 1816 [r. Cap. Od. St. Knuds K. 29/4 12] Johan Christian Ortmann*, f. Od. 18/7 75; F. Joh. Justus Fred. O., Stadschir. og Dstrlæge; M. Cecilie Jørgensdtr.; St. Od 94; C. 7/5 01, n.; p. Cap. N. Broby 12/10 04, o. 19/12; R.* 12/10 54; 1 ~ 09 Marie Mule Gottschalck af Od. Hosp.-P., † 10/6 17; 1 S., 3 D.; 2 ~ 18 Christiane Mathea Friis af Skjellerup-E., f. 6/9 92, † Od. 15/10 67; 3 S., 2 D.; see Edvard C. O. i Holbæk-U.; [† 19/11 1859].

15. 11/2 1860 [Svallerup 21/4 48] Johan Frederik Holst, f. Kjerteminde 11/12 02; F. Kbmd.; M. Anna Eleonore Holst; St. Od. 20; C. 21/4 24, l. egr.; Cat. Kallundbg. 22/2 28, o. Od. 25/4; Sp. Ølsted 11/11 31; Aarby 11/3 37; ~ 29 Kirsten Ostermann, f. Kallundbg. 13/6 11, † 26/11 69; F. Niels Christopher Dyrlund O., Kbmd.; M. Marie Holst; 2 S., 3 D.; [# 2/11 1668; † 13/12 s. A.; Kirkegaardsmonument i Aarby; E. 1/690 og S. 1/840].

DanKir bd. 4 Holbæk Amt, s. 1489 (Årby Kirke).

16. 26/2 1869. Jørgen Otto Fabricius; see Lundum-H.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.