Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1387. Ølsted og til 1659 Torsted,

Hatting Herred, Veile Amt, Aarhuus Stift.

L. P. B. 314; K. 4/510; M. S. III.; P. 23; Lkm. 5/118; Kbg. Ølsted 1709 (÷ 1795–1806), Torsted 1741.
Anm. Torsted blev derefter forenet med Hospitalspræstembedet i Horsens; see der.
———————————

1. (1584) Niels Terkelsen; see T. Nielsen her.

KS 3:2 (1877-80), s. 207.

2. (1608. 10). Søren Olsen; see N. Sørensen i Rødovre (skibspræst).

KS 5:2 (1903-05), s. 552.

3. (1620) [vist Cap.* 09] Terkel Nielsen*, maaskee en Søn af Nr. 1; vist St. i Kbh. (01); see A. J. Dauberg her; A. N. Hasle og E. S. Lind i Rye-S.; Jens Wandal i Uldum-L.; [† 1648; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. c. •/3 1609].

F-P s. 176 (»Torchillus Nicolai Cimber«); KS 3:2 (1877-80), s. 755; 3:2 (1877-80), s. 748 (»Torchillus Nicolai Oelstadiensis«).

4. k. 2/2 1648, o. 7/3, Christen Jacobsen Bundtmager, f. Hors.; St. Hors. 42; [† 1662].

KUM I, s. 174 (»Christiernus Iacobi Hottersnensis«); P-Aarh. f. 13a, opsl. 15.

5. k. 23/2 1662, o. 21/3, Andreas Jacobsen Daugberg (Brasen) af Daugbjerg-M.-S., f. c. 33; St. Vibg. 53; ~ Bodil Terkelsdtr., f. her, b. Hors. 28/12 17; [† 1677].

KUM I, s. 243 (»Andreas Iacobi Dauberg«); Sixhøj nr. 267; P-Aarh. f. 19a, opsl. 21 (29 år gl.); Nygaards sedler: Enkens begr..

6. 30/4 1677, o. 15/6, Hans Andersen Grønbech, maaskee af Maribo; St. Vdbg. 73; 1 ~ 77 (Bev. 13/8) Christence Johansdtr.; u. B.; 2 ~ Birgitte Lauritsdtr. Fog af Feldballe-N., Skifte 5/10 1681, E. e. J. A. Bendstrup i Ø. Nykirke-G.; 1 S., 2 D.; 3 ~ Ørum 19/7 82 Ingeborg Jensdtr. Juul af Ørum-D., f. c. 54, b. Hedensted 5/4 31; 3 S., 1 D.; [† 1706; blev indstevnet 7/5 04, fordi han havde hjemmedøbt et uægte Barn i Stenderup udenfor Sognet; sat tilrette med alvorlig Formaning af episcopus, at holde sig efter sine egne Grændser; kaldtes 1674 Svoger til M. A. Gjødesen i Hedensted].

KUM II, s. 41 (»Iohannes Grønbeckius«); P-Aarh. f. 54a, opsl. 57; VejAar 1925, s. 50 (Præsterne i Hedensted); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Hatting hrd. nr. 2 (original), 3 (original), 19; Nygaards sedler: 3. vielse.
(11/5 1686*. Elias Svane; see Horsens Hosp.)

7. 9/8 1706 [p. Cap. V. Tørslev-S., o. 10/10 04] Christen Christensen Bagger, f. c. 77; F. C. Hansen, Bager i Aalbg.; M. Maren Christensdtr.; maaskee St. Aalbg. 95; 1 ~ V. Tørslev 3/12 04 Engel Cathrine Gregersdtr. Prytz af V. Tørslev-S., Skifte 17/8 08; 1 S., 1 D.; 2 ~ Maren Christensdtr. Hurtigkarl, f. c. 84, † Grønbæk 23/5 78; (Sstr. t. Niels C. H. Grønbæk-H. og Moster t. Sidsel D. C. H. ~ O. C. Sadolin i Torning-K.); F. Chr. Nielsen H., Fiskereder i Nibe; M. Dorte Nielsdtr. Nysom; u. B.; 2 ~ Hedensted 10/9 11 Jens Andersen Juul af Raarup, Degn i Kragelund-F.; [† 1710, Skifte 6/10; drikfældig].

KUM I, s. 209 (»Christianus Bundius«); E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 1611, 1401; Gejstl. sk. i Vejle amt, Hatting hrd. nr. 4, 6; Viborg amt, Hids hrd. nr. 12; Nygaards sedler: Vielse, barn i Svenstrup, enkens vielse, enkens død; PT 1997, s. 91-92; FWDP 1387,7.

8. 31/10 1716, o. 12/1, [Hør. Aarh. . . .] Erik Mortensen Herløv af Aarh. Dk., f. 4/11 84; St. Aarh. 99, Bacc. 00; C. 29/6 04, illum.; ~ Else Cathrine Jørgensdtr. Beeske af Stouby-H., f. c. 94; 2 S., 8 D.; 2 ~ Etm.; see Morten E. H. t. Ribe Hosp.; [† 1725; slet Oeconomus men god Poet; W. 1/433; N. 247].

KUM II, s. 248, 253 (»Ericus Martini Herløu«, 14 år gl.); DanKir bd. 17, s. 1241 (Stouby kirke).

9. 16/7 1725. Andreas Tonboe Jensen Høstmark af Urlev-S.-D., f. 4/10 97; St. pr. Od. 17, Bacc. 18; C. 9/6 21, h.; ~ F. E., † Stouby 23/11 67; 1 S., 2 D.; see P. M. Wibe i Todbjerg-M.; [† 1743; god Oeconom, men mistænkt for Pietisterie, som i hans Tid var meget gængs, men han bragte megen Gudskundskab ind i Menigheden, og lærte Mange, at leve derefter; Hustrus Monument p. Stouby Kgd.].

KUM II, s. 408, 414 (»Andreas Tombo Iani Høstmarch«, 18 år gl.); DanKir bd. 17, s. 1241 (Stouby kirke).

10. 14/6 1743, o. 9/8 [V.-Rtr. Hors. 42] Andreas Frandsen Raarup* af Stadil, f. 15/9 13; St. Ribe 33; C. 12/5 38, h.; Skoleholder i Kattrup 38; Pr. 12/10 45; ~ 6/10 44 Ingeborg Cathrine Jørgensdtr. Davidsen af Odder, f. c. 23, b. 2/1 84; 5 S., 8 D.; [† 27/1 1790; han siges, at have været belæst og have besiddet god Indsigt i det Juridiske og Medicinske; W. 3/621; N. 474].

KUM II, s. 545 (»Andreas Francisci Raarup«, 22 år gl.).

11. 19/3 1790 [Skp. 88] Frederik Jensen Hansen, f. Hors. 5/2 54; F. Mag. J. H., Rtr., siden i Ribe; M. den lærde Martha Lous; St. Ribe 71; Alumnus p. Borchs Coll. 11/6 80 – 11/6 85; C. 26/4 86, h.; ~ Hors. 25/2 95 Caspare Lucie Amberg, Gouvernante hos Kherre. Gersdorff i Hors.; f. Hamburg 13/10 66, † 28/8 45, F. Melchior A.; M. Mar. Doroth. Voss; [† 9/11 1800; var en agtet Præst og en saare elskelig Mand; N. 222].

Borchs K. nr. 386.

12. 30/1 1801, o. 15/4, Jacob Zacharias Hyphoff; [17/11 1809 Lyngaa-S.; see der].

13. 30/3 1810, o. 2/5, Niels Olaus Münster; [25/8 1824 Rønninge-R.; see Baarse-B.].

14. 1/10 1824, o. Vibg. 9/2 25 [Eier af Kjeldgd.] Frants Wilhelm Trojel; [17/8 1831 Kornum-L.; see der].

15. 11/11 1831 [Cat. Kallundborg 22/2 28] Johan Frederik Holst; [11/3 1837 Aarby; see Magleby p. L.].

16. 24/6 1837 [Borbjerg 4/5 32, o. Vibg. 26/7 el. 27/7] Michael Nielsen Schmidth, f. Elling Sogn 8/5 01; F. Niels Michelsen S., siden Toldbetj. i Vibg.; M. Cathr. Maria Lønstrup; St. Chrhvns. Bgdsk. 20; C. 23/4 27, l.; ~ 20/10 32 Ernestine Maria Cathrine Sophie de Hofman, f. Maribo 5/6 02, † Kbh. 18/4 53; F. Christian Georg de H., Consumptionskassr.; M. Johanne Corvine Helene Cathrina Sadolin af Ø. Tørslev; 3 S.; [† 4/1 1840; E. 3/74 og S. 3/85].

17. 5/4 1840 [p. Cap. Lundum-H. 29/8 37, o. 7/11; Hatting-T. 17/7 38] Halvor Arntzen, f. Kbh. 2/7 04; F. Havneskrvr., siden Ldmd.; St. Kbh. 22; C. 16/1 35, h.; ~ Ribe 9/9 40 Octavia Eivora Arntzen, f. c. 14; F. Pstmstr. i Ribe; 4 S., 3 D.; [† 11/9 1850].

18. 26/11 1850 [p. Cap. Hjortshøi-E.-E. 16/7 36, o. 19/8] Napoleon Secher, f. p. Skafføgd. 18/10 09; F. Kmrd. Jørgen Mørk S., Propr.; M. Dorthea Maria Secher; St. pr. 29; C. 16/1 35, h.; ~ 5/10 41 Margrethe Dorthea Kaarsberg af Hjortshøi-E.-E., f. 11/2 19; 3 S., 2 D.; fik ved sit Sølvbryllup en Sølvkande og stiftede et Brudeutstyrslegat paa 200 Rdlr.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 17, Vejle amt, udg. af Nationalmuseet 2014. Ølsted Kirke, s. 1685-1730, Torsted Kirke, s. 1597-1626 (udg. 2013).