Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 956. Rye og Sonnerup,

Voldborg Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/222; K. M. 204; Lkm. 1/335; M. 94; Kbg. 1651.
———————————

1. c. 1574. Jørgen Lauritsen (Hansen?) i 24 Aar; [var her endnu 1584].

KS 2:4 (1867-68), s. 406.

2. c. 1597. Peder Ravn (Raffn, Riff), i 15 Aar; [var her endnu 1610].

KS 2:5 (1869-71), s. 152.

3. c. 1612. Christen Pedersen Aarhuus i 4 Aar; St. i Kbh. (07); [† el. forflyttet c. 1616].

F-P s. 230 (»Christiernus Petri Arhusiensis«).

4. o. 11/12 1616. Poul Sørensen Sorte; St. i Kbh. (10); ~ Kirsten Nielsdtr., Skifte Holbæk 25/8 55; 1 S., 1 D.; see P. C. Bruun i Horsens; [† c. 1650; nævnt 1628 paa en Liste over drikfældige Præster i Sjællands Stift].

F-P s. 262 (»Paulus Severini Sort«); KS 2:6 (1872-73), s. 385; PT 8:6 (1927) s. 184; E. Brejls skifteuddr.: Holbæk byfoged nr. 144.

5. o. 12/2 1651. Anders Nielsen Hasle, f. Haasløv i Skaane c. 24; St. Roesk. 45; 1 ~ Maren Nielsdtr., b. her 26/1 58; 2 ~ Rye 7/10 60 Karen Terkilsdtr. af Ølsted, f. 31; u. B.; 2 ~ Etm.; [† 6/9 1671; Kisteplade].

KUM I, s. 191 (»Andreas Nicolaj Haslevius«); DanKir bd. 3, s. 890 (se nedenfor); Kbg. Rye (1651-1778), s. 197, opsl. 96 (1. hustru); s. 354 opsl. 155 (2. vielse); VejAar 1947, s. 112-113 (Uldum og Langskov Sognes ældste Præstehistorie).

6. 25/4 1671 [p. Cap.**, o. 22/5 67] Elias Sørensen Lind, f. c. 40; F. S. Andersen L., Degn i Rye; M. Birgitte Lauritsdtr.; St. Roesk. 61; ~ 27/11 72 F. E.; u. B.; 3 ~ J. Wandel i Uldum-L.; [† 23/4 1676; Kisteplade].

KUM I, s. 304 (»Elias Severini Rugensis«); Kbg. Rye (1651-1778), s. 201, opsl. 98 (forældre), opsl. 156 (vielse); SjDegn s. 38; DanKir bd. 3, s. 890 (se nedenfor); VejAar 1947, s. 112-113 (Uldum og Langskov Sognes ældste Præstehistorie).

7. 23/6 1674. Søren Rasmussen Dolmer, f. Grenaa c. 37; F. R. D., Bgr. i Grenaa; M. Maren Sørensdtr. Ruus; St. Aarh. 57, i Wittenberg 64, i Padua s. A.; i Udlandet som Hovmstr. for Iver Høg 69–71, i Frankrig, England, Holland; 1 ~ Marie (Maren) Lauritsdtr. Fog, fmtl. af Feldballe-N., b. 20/1 82; 5 B. som døde smaa; 2 ~ K. Hyllinge 6/2 83 Margrethe Jørgensdtr. à Møinichen af K. Hyllinge-L., f. c. 63, b. 14/6 38; 7 B., hvoraf 2 D. overlevede Faderen; see 2 Etm.; C. E. Stark i K. Hyllinge-L.; [b. 24/4 1708; Kisteplade].

KUM I, s. 273 (»Seuerinus Erasmi Dolmarus«); Helk II, s. 100-101; PT 14:4 (1962), s. 142; Kbg. Rye (1651-1778), s. 226, opsl. 111 (begr.), s. 204, opsl. 100 (præstens moder); s. 206, opsl. 101 (1. hustrus begr.), s. 244, opsl. 120 (2. hustrus begr.); Kbg. K. Hyllinge (1645-1745), s. 143, opsl. 71 (vielse); DanKir bd. 3, s. 890 (se nedenfor).

8. 4/7 1704**. Anders Jensen Fog af Ø. Nykirke-G., f. c. 72; St. Ribe 95; ~ 11/6 09 F. D. Johanne Cathrine Sørensdtr. Dolmer, d. 19/6 93; 7 S., 3 D.; 2 ~ Etm.; [b. 24/8 1724].

KUM II, s. 212 (»Andreas Iani Fogius«); Danske Kancelli: Kaldsbrev, ansøgning; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Voldborg hrd. nr. 2, 9, 14; i Vejle amt, Hatting hrd. nr. 2 (original), 3 (original) han voksede op hos sin morbror i Ribe og tog sin mors slægtsnavn. I 1706 blev han formynder for sin halvsøster i Ølsted (de havde fælles mor); Kbg. Rye (1651-1778), s. 236, opsl. 116 (begr.), opsl. 166 (vielse).

9. 23/9 1724. Thomas Jensen Kjerulf, d. Sulsted 1/6 96; (Bdr. t. Peder J. K. i Tamdrup); F. J. Nielsen i Vestbjerg, Sulsted S.; M. Gjertrud Laursdtr.; St. Aalbg. 18; C. 20/9 23, l.; ~ 18/12 25 F. E., b. 24/4 72; 5 S.; [† 2/9 1761; stiftede 23/9 45 et Enkesæde].

KUM II, s. 417 (»Thomas Kierulf«, 23 år gl.); Danske Kancelli: Vedlæg til efterfølgerens kaldsbrev (hans dødsdato); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Voldborg hrd. nr. 14; Skanderborg amt, Nim hrd. nr. 15; KlitKS s. 185-86.

10. 25/9 1761, o. 4/11, Mathias Hamborg Sørensen Aagesen, f. Nibe 18/4 32; F. S. Aa., Bfgd.; M. Karen Hamborg Hvid; St. Aalbg. 51; C. 16/4 55, n.; ~ Ryegd., Sonnerup S., 6/4 62 Anna Marie Bhie, d. 16/6 37, † Ferslev 9/3 24; F. Gartner p. Rosenholm; 1 S.; [† 27/12 1776].

Kbg. K. Sonnerup (1651-1778) opsl. 133 (vielse); Danske Kancelli: Kaldsbrev, ansøgning; Vedlæg til efterfølgerens kaldsbrev (hans dødsdato).

11. 23/4 1777, o. 11/7, Mathias Jørgen Marcussen Mathiesen, f. Sorø 48; F. M. M., Kbmd.; M. Gjertrud Elisabeth Nyegaard; St. Fdbg. 64; C. 9/6 68, h; ~ K. Hyllinge 9/10 78 Ellen Hansdtr. Pohlmann af K. Hyllinge-L., f. Kornerup 29/9 62, † Kbh. Frue S. 24/2 52, elskelig og gudsfrygtig; 3 S., 4 D.; see Marcus M. i K. Helsinge-D.; J. Gade i Tisted-B.-D.; Frederik C. M. i Høiby; [† 7/5 1793].

Danske Kancelli: Kaldsbrev; Kbg. Kornerup (1676-1786) opsl. 49 (hustrus dåb); Kbg. K. Hyllinge (1745-1814), opsl. 120 (vielse); Kbg. Kbh. Frue S. (1844-53 D) opsl. 106 (enkens død).

12. 14/6 1793 [r. Cap. Nykjøb.-S. 3/12 90] Gjerlev Christian Krog; [23/6 1815 Stege; see der].

13. 11/8 1815, o. 1/9, Frederik Christian Mathiesen; [25/9 1838 Høiby; see der].

14. 8/12 1838, o. 21/1 39, Carl Nicolai Hellemann, f. p. Ryegaard 17/1 11; F. Jørgen H., først Garver p. Ryegaards Fabrik, siden Forp. ss.; M. Frederikke Dorothea Wellerup; St. Kbhs. Bgdsk. 28; C. 15/1 33, *l; (Sp. Skarrild-A. 2/10 38); ~ Gjentofte 8/10 39 Thomasine Mariane Liunge, f. Kbh. 19/11 11; F. Frederik L., Viinhandler; M. Marie Kirstine Winther; 2 S., 4 D.; see Frederik V. H. i Raabjerg; [# 21/2 1882; † 22/12 84; E. 1/627 og S. 1/752].

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 3, Københavns amt, udg. af Nationalmuseet 1946. Rye Kirke, s. 881-890, Sonnerup Kirke, s. 891-904.